Χρήση και τρόποι διαμεσολάβησης/Ρόλος διαμεσολαβητή