Πρακτική Άσκηση / Υπόδυση ρόλων 1 (Προ-διαμεσολαβητική συνάντηση), Υποβολή Ερωτήσεων