Δομή της συνάντησης, Σύνταξη συμφωνίας, ρόλος διαμεσολαβητή