Δομή της συνάντησης, ρόλος διαμεσολαβητή, Διερεύνηση και δοκιμές λύσεων