Απορίες, σχόλια, Ανακεφαλαίωση και Απονομή Διπλωμάτων