ΣΕΝΑΡΙΑ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (DOWNLOADS)

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 40ώρες

  BREAKOUT ROOMS

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

  ΣΕΝΑΡΙΟ 1 

  ΣΕΝΑΡΙΟ 2

  ΣΕΝΑΡΙΟ 3

  ΣΕΝΑΡΙΟ 4

  ΣΕΝΑΡΙΟ 5

  ΣΕΝΑΡΙΟ 6

  ΣΕΝΑΡΙΟ 7