ΣΕΝΑΡΙΑ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (DOWNLOADS)

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 50ώρες

  BREAKOUT ROOMS

ΟΜΑΔΕΣ – BREAKOUT ROOMS (click to view)

  ΣΕΝΑΡΙΟ 1 

  ΣΕΝΑΡΙΟ 2

  ΣΕΝΑΡΙΟ 3

  ΣΕΝΑΡΙΟ 4

  ΣΕΝΑΡΙΟ 5

  ΣΕΝΑΡΙΟ 6

  ΣΕΝΑΡΙΟ 7