ΑΣΚΗΣΕΙΣ GDPR (DOWNLOADS)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1 – KYC GR

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2 – JOB APPLICATION 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 – ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 – PRIVACY POLICY