Ερωτηματολόγιο - GDPR

Θα Εκτιμούσαμε Ένα Θετικό Σχόλιο για Εμάς:

Cyprus Consumer Center for Alternative Dispute Resolution IconCyprus Consumer Center for Alternative Dispute Resolution

Kyriakou Matsi 16, Nicosia

5.0 15 reviews

Leave A Review

  • Ερωτηματολόγιο - Καταναλωτικό

Ερωτηματολόγιο

Οι απαντήσεις σας στo ακόλουθο ερωτηματολόγιο, αποτελούν σημαντικά στοιχεία στην αναγνώριση των ιδιαίτερων αναγκών σας και την βελτίωση του προγράμματος εκπαίδευσης.

Η συμπλήρωση και υποβολή του ερωτηματολόγιου είναι προαιρετική και ανώνυμη, όμως θα εκτιμούσαμε ιδιαιτέρως την άποψη σας.

Παρακαλούμε βαθμολογήστε από 1 μέχρι 5 το επίπεδο ικανοποίησης σας αναφορικά με τις διάφορες πτυχές του προγράμματος εκπαίδευσης που έχετε παρακολουθήσει (1 = το Χαμηλότερο Επίπεδο Ικανοποίησης, 5 = το Υψηλότερο Επίπεδο Ικανοποίησης).

Θεματολογία προγράμματος

Θεματολογία προγράμματος

Διάρκεια προγράμματος

Διάρκεια προγράμματος

Μεταδοτικότητα εκπαιδευτών

Μεταδοτικότητα εκπαιδευτών

Σαφήνεια κειμένων

Σαφήνεια κειμένων

Επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων

Επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων

Απαντήσεις εκπαιδευτών σε απορίες

Απαντήσεις εκπαιδευτών σε απορίες

Έντυπο/Ηλεκτρονικό υλικό

Έντυπο/Ηλεκτρονικό υλικό

Οπτικο - ακουστικό υλικό

Οπτικο - ακουστικό υλικό

Απόψεις σας για το πρόγραμμα: