• Ανώνυμο Ερωτηματολόγιο

Ανώνυμο Ερωτηματολόγιο

Οι απαντήσεις σας στo ακόλουθο ερωτηματολόγιο, αποτελούν σημαντικά στοιχεία στην αναγνώριση των ιδιαίτερων αναγκών σας και την βελτίωση του προγράμματος εκπαίδευσης διαμεσολαβητών.

Η συμπλήρωση και υποβολή του ερωτηματολόγιου είναι προαιρετική και ανώνυμη, όμως θα εκτιμούσαμε ιδιαιτέρως την άποψη σας.

Παρακαλούμε βαθμολογήστε από 1 μέχρι 5 το επίπεδο ικανοποίησης σας αναφορικά με τις διάφορες πτυχές του προγράμματος εκπαίδευσης που έχετε παρακολουθήσει (1 = το Χαμηλότερο Επίπεδο Ικανοποίησης, 5 = το Υψηλότερο Επίπεδο Ικανοποίησης).

Θεματολογία προγράμματος

1η εβδομάδα

2η εβδομάδα

Κατανομή χρόνου

1η εβδομάδα

2η εβδομάδα

Διάρκεια προγράμματος

1η εβδομάδα

2η εβδομάδα

Μεταδοτικότητα εκπαιδευτών

1η εβδομάδα

2η εβδομάδα

Σαφήνεια κειμένων

1η εβδομάδα

2η εβδομάδα

Επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων

1η εβδομάδα

2η εβδομάδα

Απαντήσεις εκπαιδευτών σε απορίες

1η εβδομάδα

2η εβδομάδα

Πρακτική εξάσκηση

1η εβδομάδα

2η εβδομάδα

Έντυπο/Ηλεκτρονικό υλικό

1η εβδομάδα

2η εβδομάδα

Οπτικο - ακουστικό υλικό

1η εβδομάδα

2η εβδομάδα

Διοικητική στήριξη του προγράμματος

1η εβδομάδα

2η εβδομάδα

Το πρόγραμμα Καταναλωτικού Δικαίου θα μπορούσε να ήταν λιγότερες ώρες

1η εβδομάδα

2η εβδομάδα

Το πρόγραμμα Καταναλωτικού Δικαίου θα έπρεπε να ήταν μόνο τις Παρασκευές και όχι το Σάββατο

1η εβδομάδα

2η εβδομάδα

Θα ήθελα ακόμη 1 σενάριο πρακτικής εξάσκησης

1η εβδομάδα

2η εβδομάδα

Μου άρεσε περισσότερο το

Απόψεις σας για το πρόγραμμα:

Πείτε μας τις απόψεις σας για το πρόγραμμα: