Ερωτηματολόγιο

Σας άρεσε το Σεμινάριο; Θα Εκτιμούσαμε ένα Θετικό Σχόλιο στο Google Review:

Cyprus Consumer Center for Alternative Dispute Resolution IconCyprus Consumer Center for Alternative Dispute Resolution

Kyriakou Matsi 16, Nicosia

5.0 15 reviews

Leave A Review

  • Ανώνυμο Ερωτηματολόγιο

Ερωτηματολόγιο

Οι απαντήσεις σας στo ακόλουθο ερωτηματολόγιο, αποτελούν σημαντικά στοιχεία στην αναγνώριση των ιδιαίτερων αναγκών σας και την βελτίωση του προγράμματος εκπαίδευσης διαμεσολαβητών.

Η συμπλήρωση και υποβολή του ερωτηματολόγιου είναι προαιρετική και ανώνυμη, όμως θα εκτιμούσαμε ιδιαιτέρως την άποψη σας.

Παρακαλούμε βαθμολογήστε από 1 μέχρι 5 το επίπεδο ικανοποίησης σας αναφορικά με τις διάφορες πτυχές του προγράμματος εκπαίδευσης που έχετε παρακολουθήσει (1 = το Χαμηλότερο Επίπεδο Ικανοποίησης, 5 = το Υψηλότερο Επίπεδο Ικανοποίησης).

Θεματολογία προγράμματος

1η εβδομάδα

2η εβδομάδα

Κατανομή χρόνου

1η εβδομάδα

2η εβδομάδα

Διάρκεια προγράμματος

1η εβδομάδα

2η εβδομάδα

Μεταδοτικότητα εκπαιδευτών

1η εβδομάδα

2η εβδομάδα

Σαφήνεια κειμένων

1η εβδομάδα

2η εβδομάδα

Επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων

1η εβδομάδα

2η εβδομάδα

Απαντήσεις εκπαιδευτών σε απορίες

1η εβδομάδα

2η εβδομάδα

Πρακτική εξάσκηση

1η εβδομάδα

2η εβδομάδα

Έντυπο/Ηλεκτρονικό υλικό

1η εβδομάδα

2η εβδομάδα

Οπτικο - ακουστικό υλικό

1η εβδομάδα

2η εβδομάδα

Διοικητική στήριξη του προγράμματος

1η εβδομάδα

2η εβδομάδα

Το πρόγραμμα Καταναλωτικού Δικαίου θα έπρεπε να ήταν για μόνο δύο ημέρες

1η εβδομάδα

2η εβδομάδα

Θα ήθελα ακόμη 1 σενάριο πρακτικής εξάσκησης

1η εβδομάδα

2η εβδομάδα

Συνδυασμός των Εκπαιδευτών

1η εβδομάδα

2η εβδομάδα

Απόψεις σας για το πρόγραμμα:

Πείτε μας πως να γίνουμε καλύτεροι:

Πείτε μας τις απόψεις σας για το πρόγραμμα:

Εάν δεν σας ενοχλεί να δημοσιευθούν οι απόψεις σας στην ιστοσελίδα μας και στα social media, πείτε μας το όνομα σας!