Ερωτηματολόγιο Διαιτησίας

Θα Εκτιμούσαμε Ένα Θετικό Σχόλιο για Εμάς:

Cyprus Consumer Center for Alternative Dispute Resolution IconCyprus Consumer Center for Alternative Dispute Resolution

Kyriakou Matsi 16, Nicosia

5.0 15 reviews

Leave A Review

Ανώνυμο

  • Ερωτηματολόγιο Κατάρτισης Διαιτητών Κύπρου

Ερωτηματολόγιο

Οι απαντήσεις σας στo ακόλουθο ερωτηματολόγιο, αποτελούν σημαντικά στοιχεία στην αναγνώριση των ιδιαίτερων αναγκών σας και την βελτίωση του προγράμματος εκπαίδευσης διαμεσολαβητών.

Η συμπλήρωση και υποβολή του ερωτηματολόγιου είναι προαιρετική και ανώνυμη, όμως θα εκτιμούσαμε ιδιαιτέρως την άποψη σας.

Παρακαλούμε βαθμολογήστε από 1 μέχρι 5 το επίπεδο ικανοποίησης σας αναφορικά με τις διάφορες πτυχές του προγράμματος εκπαίδευσης που έχετε παρακολουθήσει (1 = το Χαμηλότερο Επίπεδο Ικανοποίησης, 5 = το Υψηλότερο Επίπεδο Ικανοποίησης).

Διάρκεια Προγράμματος

Θα προτιμούσα το πρόγραμμα να ολοκληρωθεί σε τέσσερις ημέρες

Θα προτιμούσα να πρόγραμμα να χωρίζεται σε:

Θα προτιμούσα το πρόγραμμα να είναι διάρκειας 21 ωρών;

Θα προτιμούσα το πρόγραμμα να είναι διάρκειας 40 ωρών;

Θα προτίμούσα το πρόγραμμα να γίνεται και Σάββατο πρωί;

Θα προτιμούσα για κάθε ημέρα οι ώρες του προγράμματος να είναι:

Θεματολογία προγράμματος

1η εβδομάδα

2η εβδομάδα

3η εβδομάδα

4η εβδομάδα

Μεταδοτικότητα εκπαιδευτών

Οι εκπαιδευτές ήταν μεταδοτικοί

Σαφήνεια κειμένων

Ποια η άποψη σας για τα κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν;

Επικοινωνία

Επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων

Απαντήσεις εκπαιδευτών σε απορίες

Σας απάντησαν με σαφήνεια τις απορίες σας;

Πρακτική εξάσκηση

Πως βρήκατε τις πρακτικές ασκήσεις;

Ποιότητα ηλεκτρονικού υλικού

Πως βρήκατε το ηλεκτρονικό υλικό;

Διοικητική στήριξη του προγράμματος

Πως βρήκατε τη διοικητική στήριξη του Προγράμματος;

Θα ήθελα και άλλα σενάρια πρακτικής εξάσκησης:

Την 1η εβδομάδα;

Την 2η εβδομάδα;

Την 3η εβδομάδα;

Την 4η εβδομάδα;

Η αγαπημένη μου εβδομάδα ήταν η

Συνδυασμός των Εκπαιδευτών

1η εβδομάδα: Νίκος Παπαευσταθίου, Ευριπίδης Χατζηνέστορος

2η εβδομάδα: Νίκος Παπαευσταθίου

3η εβδομάδα: Νίκος Παπαευσταθίου, Νικόλας Κωνσταντινίδης, Σταύρος Παύλου, Άγις Γεωργιάδης, Ευριπίδης Χατζηνέστορος

4η εβδομάδα: Νίκος Παπαευσταθίου, Ευριπίδης Χατζηνέστορος

Απόψεις σας για το πρόγραμμα: