Όροι και Προϋποθέσεις Ιστοσελίδας

Οι πληροφορίες, το υλικό και οι απόψιες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται μόνο για γενικούς σκοπούς πληροφόρησης και δεν αποτελούν νομική ή επαγγελματική συμβουλή και δεν θα πρέπει να βασίζεστε σε αυτές ή να τις χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο συγκεκριμένων συμβουλών που αφορούν τις δικές σας περιστάσεις.

Η A.D.R. Cyprus Center Ltd, τυχόν συνεργάτες, εργαζόμενοι ή συνέταιροι, δεν αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απώλεια που μπορεί να προκύψει σε περίπτωση που βασιστείτε πάνω σε πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πληροφορίες που δημοσιεύονται, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο secretariat@adr.com.cy.

Ορισμένα μέρη αυτού του ιστότοπου συνδέονται με εξωτερικούς ιστότοπους και εξωτερικοί ιστότοποι συνδέονται με αυτό τον ιστότοπο. Η A.D.R. Cyprus Center Ltd, τυχόν συνεργάτες, εργαζόμενοι ή συνέταιροι, δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε εξωτερικών ιστότοπων και δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς τους ιστότοπους.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου αντιπροσωπεύει τις απόψεις του Κυπριακού Κέντρου Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών μόνο και αποτελούν δική του αποκλειστική ευθύνη. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και/ή του Εκτελεστικού Οργανισμού Καταναλωτών, Υγείας, Γεωργίας και Τροφίμων (CHAFEA)  ή οποιουδτήποτε άλλου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Οργανισμός δεν αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται.

Οι όροι αυτοί τροποποιήθηκαν τελευταία φορά στις 12/08/2020.