Portfolio Gallery: Σεμινάρια

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ, ΚΥΡΙΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ με τον κ. ΣΩΤΗΡΗ ΛΙΑΣΙΔΗ ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διάρκειας – 12 ωρών

Διαδικτυακά Από την Άνεση του Σπιτιού σου

  από 17:00 – 20:00

Εγκεκριμένο για 12 CPDs από τον ΠΔΣ

Zoom Meetings Review | PCMag

>
0
Εκπαιδευόμενοι του Κέντρου
 • Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει έντυπο ή/και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό

 • Εγκεκριμένο από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο για 12 CPDs

 • Διάρκεια 12 ώρες - από την άνεση του σπιτιού σου

Συνοπτικές Πληροφορίες του Προγράμματος Οικογενειακού Δικαίου – Πρακτική, Κύριες Διατάξεις και Νομολογία  

Κόστος συμμετοχής:

€150

ONLINE

12ώρες διδασκαλίας (εγκεκριμένο για 12 CPDs από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο)

Δευτέρα,Τρίτη,Τετάρτη, Πέμπτη 

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά


 • Εγγραφή

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ, ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ειδική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ειδική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων για το πρόγραμμα Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) – Πρακτική Εφαρμογή του Κυπριακού Κέντρου για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το A.D.R. Cyprus Center Limited (Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών) υπόκειται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί τους λόγους της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τον τρόπο με τον οποίο το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών, χειρίζεται και διασφαλίζει την προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται, τον τρόπο χρήσης αυτών των δεδομένων και τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Προσδιορίζει επίσης, τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας καθώς και του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 1. Διαδικασία διαχείρισης αιτήσεων από ενδιαφερόμενους

Οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται να υποβάλει αίτηση στο Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών («Κέντρο») για να εκφράσει ενδιαφέρον να εκπαιδευτεί στα Προγράμματα Εκπαίδευσης που διοργανώνει το Κέντρο. Το Κέντρο θα εξετάσει την αίτηση και θα αποφασίσει εάν το πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση και να πληρώσει για τα σεμινάρια ή αν πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα.

 1. Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (A.D.R Cyprus Center Limited), εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγεγραμμένο γραφείο στην Κυριάκου Μάτση 16, Eagle House, 8ος όροφος, 1082 , Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία, Κύπρος.

 1. Σκοπός

Ο σκοπός της συλλογής και χρήσης της αίτησης ενδιαφέροντος ή μιας αίτησης για εγγραφή σε πρόγραμμα του Κέντρου μας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων/πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή, είναι για να επιτρέψει στο Κέντρο να επικοινωνήσει με τον αιτούντα και/ή να καταχωρήσει το ενδιαφέρον του και/ή να καταχωρήσει τα στοιχεία του και/ή να είναι σε θέση να παρέχει τα σεμινάρια διαιτησίας.

Το Κέντρο χειρίζεται τις αιτήσεις των αιτούντων κατά τρόπο συνεπή και σύμφωνο με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ.

 1. Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι συμβαλλόμενο μέρος ή θα γίνει συμβαλλόμενο μέρος, δηλαδή τη συμμετοχή και διοργάνωση σεμιναρίων και/ή την έκδοση πιστοποιητικών παρακολούθησης για μαθήματα διαιτησίας και/ή για να σας ενημερώσουμε για μελλοντικά σεμινάρια. Οι νόμιμοι λόγοι της επεξεργασίας είναι σύμφωνοι με το Άρθρο 6(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 1. Λήψη δεδομένων

Για να προχωρήσει η αίτηση ενδιαφέροντος και να εξασφαλιστεί θέση στο πρόγραμμα εκπαίδευσης διαιτησίας, το Κέντρο απαιτεί τα ακόλουθα: το όνομα, το επώνυμο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τον αριθμό τηλεφώνου καθώς και το όνομα της επιχείρησης/εργοδότη του.

Σε σχέση με την επεξεργασία της αίτησης δεν ζητούμε ούτε επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 1. Αποθήκευση και ασφάλεια

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται και όλες οι άλλες σχετικές πληροφορίες αποθηκεύονται στους διακομιστές /υπολογιστές του Κέντρου στην Κύπρο.

Προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, το Κέντρο έχει υιοθετήσει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μετρά ασφαλείας. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν απαραίτητες ενέργειες για αντιμετώπιση διαδικτυακού κινδύνου, τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων, αλλοίωση δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που παρουσιάζει τόσο η ίδια η επεξεργασία όσο και η φύση των επεξεργασμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν περιορισμό της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν έννομο λόγο να τα γνωρίζουν για τους σκοπούς αυτής της επεξεργασίας.

 1. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα παρέχεται στο προσωπικό του Κέντρου που είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή αυτής της επεξεργασίας και στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με την αρχή της «ανάγκης να γνωρίζει». Το προσωπικό αυτό συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας καθώς επίσης, όπου χρειάζεται δεσμεύεται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

Εντός των χώρων του Κέντρου, η πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται παρέχεται μόνο μέσω αναγνωριστικού χρήστη (User ID) και κωδικού πρόσβασης (Password).

Οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν είναι προσβάσιμες στο κοινό εκτός όπου έχουμε την έγγραφη συγκατάθεση σας προς τούτο.

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε δεν θα δοθούν σε τρίτους.

 1. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα το οποίο διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Το Κέντρο διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας. Τα προσωπικά δεδομένα/πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση της αίτησης σας θα διαγραφούν 6 έτη μετά το κλείσιμο του φακέλου εκτός και εάν εγγραφείτε ως διαιτητής στο Κέντρο όπου και τα στοιχεία σας θα διατηρηθούν για πέραν των 6 ετών μέχρι τη στιγμή που θα αποσύρετε την εγγραφή σας.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα ως «υποκείμενος των δεδομένων» σύμφωνα με το Κεφάλαιο III (Άρθρα 12-23) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων. Έχετε επιπλέον το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία συγκεκριμένων προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συναίνεσης.

Δεν έχετε άμεση πρόσβαση στις αποθηκευμένες πληροφορίες. Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του ως υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να συντάξει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να το αποστείλει στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται στους όρους 10 και 11 πιο κάτω.

Κάθε αίτηση πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα θα διεκπεραιωθεί εντός ενός μήνα. Κάθε άλλη αίτηση θα διεκπεραιώνεται εντός 15 εργάσιμων ημερών.

 1. Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα σας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο secretariat@adr.com.cy είτε με επιστολή προς το Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών στην Κυριακού Ματσίου 16, Eagle House, Άγιοι Ομολογητές, 8ος όροφος, 1082, Λευκωσία, Κύπρος.

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Κέντρου, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dataprotection@dhadjinestoros.com, σχετικά με ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 1. Διορθωτικά μέτρα όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Παράπονα τα οποία σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Κέντρο μπορούν επίσης να απευθύνονται στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και κάθε άλλης πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχώριου Νόμου που αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όροι Προγράμματος

 1. Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα πιο πάνω στοιχεία.
 2. Η διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη διεξαγωγή του προγράμματος και να επιστρέψει το καταβληθέν κόστος στον/στην ενδιαφερόμενο/η.
 3. Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος μπορεί να μεταβληθούν και οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι θα ενημερωθούν εγκαίρως.

Τα στοιχεία του Τραπεζικού μας λογαριασμού είναι τα ακόλουθα

Name: A.D.R. CYPRUS CENTER LTD

A/C Number: 357030494887

SWIFT(BIC): BCYPCY2N

Bank:  Bank of Cyprus

IBAN: CY06 0020 0195 0000 3570 3049 4887

Παρακαλούμε όπως στην περιγραφή του εμβάσματος αναφέρετε το Πλήρες Όνομα σας

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α) ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Ημερ: 

Ώρα: 17:00 – 20:00

Στα πλαίσια αυτής της διάλεξης:

 • θα αναλυθούν οι βασικότερες διατάξεις του Νόμου (Ν. 216/90) που καλύπτουν το υπό συζήτηση θέμα
 • θα γίνεται, παράλληλα, αναφορά  στο πώς τα Κυπριακά Δικαστήρια (πρώτου ή δεύτερου βαθμού) ερμηνεύουν αυτές τις διατάξεις
 • θα εξεταστεί το περιεχόμενο διάφορων όρων που αφορούν σε πτυχές της γονικής μέριμνας
 • θα προσδιοριστούν τα πρόσωπα που μπορεί να φέρονται ως διάδικοι στη δικαστική διαδικασία
 • θα επεξηγηθούν οι αρμοδιότητες του Γραφείου Ευημερίας και ο ρόλος του στην υποβοήθηση του Δικαστηρίου για τη διαμόρφωση της δικαστικής απόφασης
 • θα γίνει αναφορά στο δικαίωμα του παιδιού να εκφέρει την άποψή του σε θέματα που το αφορούν
 • θα καταδειχθούν οι επιπτώσεις που θα έχει ο γονέας ο οποίος παραλείπει να ασκήσει, κατά ορθό τρόπο, το δικαίωμα για γονική μέριμνα
 • θα υποδειχθεί η ορθή δικογράφηση των ισχυρισμών που ο δικηγόρος (του ενάγοντος ή του εναγόμενου) θα προβάλει στο δικόγραφό του
 • θα απαριθμηθούν, κατά ενδεικτικό τρόπο, οι παράγοντες που το Δικαστήριο θα λάβει υπόψη για την επίλυση επί μέρους θεμάτων που αφορούν στη γονική μέριμνα
 • θα επισημανθεί το πότε ένα διάταγμα γονικής μέριμνας μπορεί να τύχει τροποποίησης
 • θα επιχειρηθεί η μετουσίωση του σχετικού νομικού πλαισίου, από τη θεωρία στην πράξη, για καλύτερη κατανόηση του δικαίου  που διέπει τη γονική μέριμνα
 • θα συζητηθεί ο τρόπος καταγραφής ενός διατάγματος και οι συνέπειες από την παραβίασή του
 • θα γίνει, ακροθιγώς, παραπομπή στο πώς το αλλοδαπό/διεθνές δίκαιο αντιμετωπίζει θέματα γονικής μέριμνας

Β) ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Ημερ: 

Ώρα: 17:00 – 20:00

Κάτω από αυτή την ενότητα :

 • θα παρατεθεί το νομικό πλαίσιο που διέπει το θέμα της διατροφής ανηλίκων
 • θα υποδειχθούν τα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με την κάλυψη των αναγκών των ανηλίκων και ποιος μπορεί να ενάγει για διατροφή ανηλίκου
 • θα εξηγηθεί ο τρόπος κατά τον οποίο ενεργεί το Δικαστήριο για τον καταμερισμό της συνεισφοράς στη κάλυψη των αναγκών των ανηλίκων και πώς λαμβάνονται υπόψη τα επιδόματα που αφορούν τα παιδιά
 • θα σκιαγραφηθεί το πλαίσιο των σχετικών κονδυλίων και η προσέγγιση του Δικαστηρίου ως προς την αποδεκτότητά τους
 • θα αναπτυχθεί ο τρόπος της ορθής δικογράφησης των κονδυλίων
 • θα υποδειχθεί πως μπορεί ένα διάταγμά διατροφής  να τροποποιηθεί
 • θα γίνει αναφορά στην  ¨αυτόματη αύξηση¨ και στον τρόπο που θα την υπερασπιστεί ο εναγόμενος
 • θα υποδειχθεί τι το Δικαστήριο θα λάβει υπόψη του στον καθορισμό της έναρξης του διατάγματος
 • θα επισημανθεί ο τρόπος εκτέλεση του διατάγματος διατροφής
 • θα εξηγηθεί πότε τερματίζεται η υποχρέωση για καταβολή διατροφής
 • θα παρατεθεί το νομικό πλαίσιο που αφορά στη διατροφή ενηλίκου τέκνου
 • θα εξηγηθούν οι προϋποθέσεις για έκδοση σχετικού διατάγματος διατροφής
 • θα υποδειχθούν σχετικές υπερασπίσεις του εναγόμενου γονέα
 • θα τεθούν οι παράμετροι για τερματισμό της υποχρέωσης καταβολής διατροφής
 • θα εξεταστεί το νομικό πλαίσιο που αφορά στη διατροφή συζύγου
 • θα επισημανθεί ο τρόπος στοιχειοθέτησης του αγώγιμου δικαιώματος
 • θα καταδειχθούν υπερασπίσεις που μπορεί να εγείρετε ως δικηγόροι του εναγόμενου συζύγου
 • θα υποδειχθεί τι θα πρέπει να τεθεί στο Δικαστήριο από τους δικηγόρους αναφορικά με την έναρξη του διατάγματος διατροφής
 • θα συζητηθούν οι τρόποι διαφοροποίησης του ποσού της διατροφής
 • θα απαριθμηθούν οι προϋποθέσεις για την προώθηση αξίωσης διατροφής πρώην συζύγου κατά του πρώην συζύγου του
 • θα εξεταστούν οι λόγοι τερματισμού της διατροφής
 • θα γίνει αναφορά στην προσέγγιση και ερμηνεία των διάφορων σχετικών διατάξεων από τα Δικαστήρια

Γ) ΓΑΜΟΣ/ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Ημερ: 

Ώρα: 17:00 – 20:00

Κάτω από αυτή την ενότητα:

 • θα παρατεθεί το δίκαιο (όπως αυτό έχει τροποποιηθεί πρόσφατα) που ρυθμίζει τα όσα αφορούν την τέλεση γάμου και του διαζυγίου
 • θα επισημανθούν τυχόν διαφορές μεταξύ πολιτικού και θρησκευτικού γάμου και πολιτικής συμβίωσης
 • θα γίνει εκτενής αναφορά στους ελαττωματικούς γάμους και κατά πόσο μπορεί να αρθεί η ελαττωματικότητά τους
 • θα υποδειχθεί ποιος και πότε μπορεί να επικαλεστεί  και να προσβάλει την ελαττωματικότητα ενός γάμου
 • θα επισημανθεί η νομική κατάσταση των παιδιών που γεννιούνται μέσα από ένα ελαττωματικό γάμο
 • θα εξηγηθεί το νομικό πλαίσιο που θα πρέπει να ακολουθηθεί πριν την καταχώρηση αίτησης για λύση θρησκευτικού γάμου
 • θα γίνει παράθεση των λόγων διαζυγίου που μπορεί να επικαλεστεί κάποιος
 • θα επιχειρηθεί η παρουσίαση του τρόπου για την επιτυχία αίτησης για συναινετικό διαζύγιο και των προϋποθέσεων που πρέπει να υπάρχουν
 • θα τεθεί το νομικό πλαίσιο που αφορά στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου να επιληφθεί αίτησης για λύση του γάμου
 • θα επεξηγηθούν οι επιπτώσεις που επέρχονται ένεκα της λύσης του γάμου
 • θα παρατεθεί ο τρόπος αναγνώρισης ενός αλλοδαπού διαζυγίου στην Κύπρο
 • θα γίνει παραπομπή σε σχετική νομολογία (ημεδαπών και αλλοδαπών) όπου αυτό κριθεί απαραίτητο

Δ) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΖΥΓΩΝ

Ημερ: 

Ώρα: 17:00 – 20:00

Σε αυτή τη διάλεξη:

 • θα γίνει αναφορά σε ιδιάζον δίκαιο που αφορά τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων
 • θα υποδειχθούν οι τυπικές προϋποθέσεις για την προσφυγή στο Δικαστήριο για επίλυση περιουσιακών διαφορών
 • θα καταδειχθούν οι σωρευτικές προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για τη θεμελίωση αξίωσης επί περιουσιακών διαφορών
 • θα παρατεθούν ποια περιουσιακά στοιχεία εξαιρούνται του διαμοιρασμού
 • θα εξηγηθεί πώς γίνεται ο υπολογισμός της συνεισφοράς του ενός συζύγου στην περιουσία του άλλου
 • θα οροθετηθεί η έννοια της συνεισφοράς
 • θα επεξηγηθεί πώς και πότε μπορεί να γίνει επίκληση του τεκμηρίου του 1/3
 • θα επισημανθούν οι επιπτώσεις από τυχόν συμφωνία μεταξύ των συζύγων που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία
 • θα γίνει αναφορά στους μηχανισμούς που θα χρησιμοποιήσετε ως δικηγόροι για να αποκάλυψει στο Δικαστήριο η άλλη πλευρά τα περιουσιακά της στοιχεία
 • θα γίνει παραπομπή στη διαδικασία που θα ακολουθήσετε ως δικηγόροι  σε περίπτωση που υπάρχει άρνηση από την άλλη πλευρά για αποκάλυψη
 • θα γίνει αναφορά στη συνταγματικότητα ορισμένων διατάξεων του Νόμου
 • θα υποδειχθούν ειδικότερα θέματα που θα είναι επωφελή για τους πελάτες σας
 • θα υποδειχθεί ο τρόπος σύνταξης μιας συμφωνίας/ διατάγματος για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στην εκτέλεση
 • θα οροθετηθούν τα πλαίσια της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Yes check.svg Δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα και είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τον περί Δικηγόρων Νόμο ή Κατόχους πτυχίου Νομικής δυνάμενους να αποκτήσουν άδειας άσκησης επαγγέλματος δικηγόρου

Yes check.svg Ψυχολόγους ή κατόχους αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου ή διπλώματος στη ψυχολογία καθώς και

Yes check.svg Επαγγελματίες κατόχους πανεπιστημιακού τίτλου ή διπλώματος στην κοινωνική εργασία.

Εκπαιδευτές

Σωτήρης Λιασίδης
Ο Σωτήρης Λιασίδης είναι τέως Πρόεδρος Οικογενειακού Δικαστηρίου έχοντας ασκήσει το δικαστικό λειτούργημα για 30 χρόνια. Έχει εκδώσει σειρά συγγραμμάτων που αφορούν τόσο το Οικογενειακό Δίκαιο όσο και άλλους τομείς του δικαίου. Έχει διατελέσει λέκτορας και εξεταστής του Νομικού Συμβουλίου και έδωσε αρκετές διαλέξεις επί θεμάτων Οικογενειακού δικαίου. Παρακολούθησε διάφορα συνέδρια τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό για θέματα οικογενειακού και Ευρωπαϊκού δικαίου συμπεριλαμβανομένου και συνεδρίου για τη διαμεσολάβηση σε οικογενειακές υποθέσεις. Συμμετείχε επίσης ως εμπειρογνώμονας στην ετοιμασία του διαδικτυακού προγράμματος HELP του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα Family Law and Human Rights. Έχει, περεταίρω, συγγράψει αρκετά άρθρα που αφορούν, πρωτίστως, το Οικογενειακό δίκαιο, είναι ο εκδότης του περιοδικού «Επιθεώρηση Οικ. Δικαίου» και συμμετείχε στις συζητήσεις της Επιτροπής Νομικών της Βουλής για την ετοιμασία του Νόμου για τη Διαμεσολάβηση σε Οικογενειακές Διαφορές.
Ευριπίδης Χατζηνέστορος
Ο Ευριπίδης είναι δικηγόρος και μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Είναι διαπιστευμένος εκπαιδευτής διαμεσολαβητών και εγκεκριμένος εκπαιδευτής ενηλίκων της ΑΝΑΔ. Ο Ευριπίδης είναι διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών και ασχολείται εκτεταμένα στους τομείς της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών περιλαμβανομένων των οικογενειακών διαφορών. Τα τελευταία 11 έτη διδάσκει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μέχρι σήμερα έχει εκπαιδεύσει με την ομάδα του πέραν των 400 διαμεσολαβητών στην Κύπρο και από το 2022 είναι ιδυρτικό μέλος και Πρόεδρος του Συνδέσμου Οικογενειακής Διαμεσολάβησης Κύπρου.

Διαλέξεις στο Οικογενειακό Δίκαιο, σε 4 απογεύματα!

Σεμινάρια θα παραδοθούν 

ONLINE

Μέγιστος αριθμός LIVE συμμετέχοντων: 28 άτομα

Το σεμινάριο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Για όσους θα παρακολουθήσουν Live την εκπαίδευση προσφέρονται Γεύματα, Καφές και Σνακ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Πρώτοι στην επίλυση όλων των διαφορών

0

ΟΙ ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

18 ώρες διδασκαλίας (Ελληνικά)

15 CPD

ONLINE

Κόστος συμμετοχής:

€200 σε Μέλη του ΠΔΣ

*Κανονική Τιμή €300

Τρίτη, Τετάρτη Πέμπτη   (17:00 – 20:15) 


 • Εγγραφή

Εγγραφή

Ειδική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ειδική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων για τα σεμινάρια του Κυπριακού Κέντρου Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το A.D.R. Cyprus Center Limited (Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών) υπόκειται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί τους λόγους της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τον τρόπο με τον οποίο το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών, χειρίζεται και διασφαλίζει την προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται, τον τρόπο χρήσης αυτών των δεδομένων και τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Προσδιορίζει επίσης, τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας καθώς και του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 1. Διαδικασία διαχείρισης αιτήσεων από ενδιαφερόμενους

Οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται να υποβάλει αίτηση στο Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών («Κέντρο») για να εκφράσει ενδιαφέρον για τα σεμινάρια που διοργανώνει το Κέντρο. Το Κέντρο θα εξετάσει την αίτηση και θα αποφασίσει εάν πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα.

 1. Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (A.D.R Cyprus Center Limited), εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγεγραμμένο γραφείο στην Κυριάκου Μάτση 16, Eagle House, 8ος όροφος, 1082 , Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία, Κύπρος.

 1. Σκοπός

Ο σκοπός της συλλογής και χρήσης της αίτησης ενδιαφέροντος ή μιας αίτησης για εγγραφή στα σεμινάρια του Κέντρου, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων/πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή, είναι για να επιτρέψει στο Κέντρο να επικοινωνήσει με τον αιτούντα και/ή να καταχωρήσει το ενδιαφέρον του και/ή να καταχωρήσει τα στοιχεία του και/ή να επικοινωνήσει με τον εκπαιδευόμενο και/ή να είναι σε θέση να παρέχει τα σεμινάρια.

Το Κέντρο χειρίζεται τις αιτήσεις των αιτούντων κατά τρόπο συνεπή και σύμφωνο με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ.

 1. Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι συμβαλλόμενο μέρος ή θα γίνει συμβαλλόμενο μέρος και/ή να σας ενημερώσουμε για μελλοντικά σεμινάρια. Οι νόμιμοι λόγοι της επεξεργασίας είναι σύμφωνοι με το Άρθρο 6(β) και το Άρθρο 6(γ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 1. Λήψη δεδομένων

Για να προχωρήσει η αίτηση ενδιαφέροντος και να εξασφαλιστεί θέση στα σεμινάρια, το Κέντρο απαιτεί τα ακόλουθα: το όνομα, το επώνυμο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό μητρώου δικηγόρου εάν το πρόσωπο είναι δικηγόρος καθώς και το όνομα της επιχείρησης/εργοδότη του.

Σε σχέση με την επεξεργασία της αίτησης δεν ζητούμε ούτε επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 1. Αποθήκευση και ασφάλεια

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται και όλες οι άλλες σχετικές πληροφορίες αποθηκεύονται στους διακομιστές /υπολογιστές του Κέντρου στην Κύπρο.

Προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, το Κέντρο έχει υιοθετήσει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μετρά ασφαλείας. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν απαραίτητες ενέργειες για αντιμετώπιση διαδικτυακού κινδύνου, τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων, αλλοίωση δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που παρουσιάζει τόσο η ίδια η επεξεργασία όσο και η φύση των επεξεργασμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν περιορισμό της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν έννομο λόγο να τα γνωρίζουν για τους σκοπούς αυτής της επεξεργασίας.

 1. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα παρέχεται στο προσωπικό του Κέντρου που είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή αυτής της επεξεργασίας και στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με την αρχή της «ανάγκης να γνωρίζει». Το προσωπικό αυτό συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας καθώς επίσης, όπου χρειάζεται δεσμεύεται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

Εντός των χώρων του Κέντρου, η πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται παρέχεται μόνο μέσω αναγνωριστικού χρήστη (User ID) και κωδικού πρόσβασης (Password).

Οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν είναι προσβάσιμες στο κοινό εκτός όπου έχουμε την έγγραφη συγκατάθεση σας προς τούτο.

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε δεν θα δοθούν σε τρίτους.

 1. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα το οποίο διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Το Κέντρο διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας. Τα προσωπικά δεδομένα/πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση της αίτησης σας θα διαγραφούν 9 έτη μετά το κλείσιμο του φακέλου.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα ως «υποκείμενος των δεδομένων» σύμφωνα με το Κεφάλαιο III (Άρθρα 12-23) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων. Έχετε επιπλέον το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία συγκεκριμένων προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συναίνεσης.

Δεν έχετε άμεση πρόσβαση στις αποθηκευμένες πληροφορίες. Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του ως υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να συντάξει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να το αποστείλει στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται στους όρους 10 και 11 πιο κάτω.

Κάθε αίτηση πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα θα διεκπεραιωθεί εντός ενός μήνα. Κάθε άλλη αίτηση θα διεκπεραιώνεται εντός 15 εργάσιμων ημερών.

 1. Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα σας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο secretariat@adr.com.cy είτε με επιστολή προς το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτών Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών στην Κυριακού Ματσίου 16, Eagle House, Άγιοι Ομολογητές, 8ος όροφος, 1082, Λευκωσία, Κύπρος.

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Κέντρου, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dataprotection@dhadjinestoros.com, σχετικά με ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 1. Διορθωτικά μέτρα όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Παράπονα τα οποία σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Κέντρο μπορούν επίσης να απευθύνονται στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και κάθε άλλης πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχώριου Νόμου που αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ*

ONLINE

15 CPDs – Εγκεκριμένο από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο

Τρίτη, Τετάρτη Πέμπτη 

Zoom Meetings Review | PCMag

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ  ΑΠΟ 17:00 – 20:15 (ΣΥΝΟΛΟ 3 ΩΡΕΣ) (15 λεπτά διάλειμμα)

 • Γενικά για τους Θεσμούς
 • Προϊστορία εφαρμογής των Νέων Θεσμών
 • Τι αλλάζει;
 • Η φιλοσοφία
 • Πρωταρχικός σκοπός

ΤΕΤΑΡΤΗ  ΑΠΟ 17:00 – 20:15 (ΣΥΝΟΛΟ 3 ΩΡΕΣ) (15 λεπτά διάλειμμα)

 • Προδικαστηριακά Πρωτοκόλλα
 • Εξουσίες Δικαστηρίου σε σχέση με τη διαχείριση Υποθέσεων
 • Case Management

ΠΕΜΠΤΗ  ΑΠΟ 17:00 – 20:15 (ΣΥΝΟΛΟ 3 ΩΡΕΣ) (15 λεπτά διάλειμμα)

 • Έναρξη Δικαστικής Διαδικασίας
 • Έντυπα: Απαίτηση, Υπεράσπιση, Απάντηση, Ανταπαίτηση, Πρόσθετη Απαίτηση
 • Έννοιες
 • Δικόγραφα, Παραδοχές, Διάδικοι
 • Δηλώσεις Αλήθειας
 • Επίδοση
 • Εμφάνιση

ΔΕΥΤΕΡΑ  ΑΠΟ 17:00 – 20:15 (ΣΥΝΟΛΟ 3 ΩΡΕΣ) (15 λεπτά διάλειμμα)

 • Διακοπή
 • Αμφισβήτηση Δικαιοδοσίας Δικαστηρίου
 • Εναλλακτική Διαδικασία για απαιτήσεις
 • Μικρές Απαιτήσεις
 • Συνήθεις Απαιτήσεις

ΤΡΙΤΗ  ΑΠΟ 17:00 – 20:15 (ΣΥΝΟΛΟ 3 ΩΡΕΣ) (15 λεπτά διάλειμμα)

 • Απόφαση Ερήμην
 • Παραμερισμός
 • Διαφοροποίηση
 • Απόφασης ερήμην
 • Συνοπτική Απόφαση
 • Τροποποίηση
 • Ενδιάμεσες θεραπείες
 • Αιτήσεις: Αποκάλυψη, επιθεώρηση/προσαγωγή εγγράφων, πληρωμή στο δικαστήριο
 • Κανόνες έκδοσης δικαστικών διαταγμάτων

ΤΕΤΑΡΤΗ  ΑΠΟ 17:00 – 20:15 (ΣΥΝΟΛΟ 3 ΩΡΕΣ) (15 λεπτά διάλειμμα)

 • Μαρτυρία
 • Πρόταση Διακανονισμού
 • Έξοδα
 • Εμπειρογνώμονες
 • Ακροάσεις
 • Αποφάσεις
 • Διατάγματα
 • Έξοδα
 • Εκτέλεση
 • Εφέσεις

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Yes check.svg Δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα και είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τον περί Δικηγόρων Νόμο ή Κατόχους πτυχίου Νομικής δυνάμενους να αποκτήσουν άδειας άσκησης επαγγέλματος δικηγόρου

Yes check.svg Ακαδημαϊκούς 

Yes check.svg Νομικούς Συμβούλους

Yes check.svg Οποιοδήποτε πρόσωπο ενδιαφέρεται να αποκτήσει γνώσεις στους Νέους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας

Εκπαιδεύτριες

Θεανώ Μαυρομουστάκη
Η Θεανώ είναι Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και προϊστάμενη του τομέα ιδιωτικού δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Διετέλεσε εμπειρογνώμονας της Κύπρου στις ομάδες εργασίας της Ε.Ε. για δικονομικά ζητήματα και είναι το σημείο επαφής της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Είναι μέλος της επιτροπής θεσμών που μελέτησε και συνέταξε τους νέους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας σε συνεργασία με την ομάδα Dyson και το Συμβούλιο της Ευρώπης (υπό του Ανωτάτου Δικαστηρίου). Η Θεανώ είναι επίσης μέλος της Μόνιμης Επιτροπής θεσμών (υπό του Ανωτάτου Δικαστηρίου) και εκπαιδεύτρια στα σχετικά σεμινάρια του ΠΔΣ (αφού έτυχε εκπαίδευσης από Βρεττανούς εμπειρογνώμονες). Η Θεανώ είναι επίσης εξεταστής του Νομικού Συμβουλίου σε θέματα πολιτικής δικονομίας και έχει διδάξει Πολιτική Δικονομία στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Είναι επίσης μέλος της επιτροπής μεταρρύθμισης της πρωτοβάθμιας δικαιοδοσίας των δικαστηρίων (υπό της Υπουργού Δικαιοσύνης)
Δρ. Χριστιάνα Μάρκου
Η Χριστιάνα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής, δικηγόρος-διευθύνων σύμβουλος σε δικηγορική εταιρεία και Υπεύθυνη Εκπαίδευσης του Κυπριακού Κέντρου Καταναλωτή για την ΕΕΔ. Είναι κάτοχος διδακτορικού πτυχίου από το Πανεπιστήμιο του Lancaster με θέμα τη προστασία του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Ειδικεύεται στο δίκαιο προστασίας καταναλωτή και διδάσκει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου τα θέματα Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Καταναλωτή, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, το οποίο είναι δικονομικό δίκαιο και Δίκαιο της Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ. Εξειδικευεται επίσης στο δίκαιο του ηλεκτρονικού εμποριου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Είναι συχνή ομιλήτρια σε νομικά επιστημονικά συνέδρια στη Κύπρο και το εξωτερικό. Μεταξύ άλλων διεθνών δημοσιεύσεων, το 2019 έχει δημοσιεύσει το βιβλίο "Consumer protection, automated shopping platforms and EU law" με τον διεθνούς φήμης έκδοτη Routledge ενώ το 2021, έχει δημοσιεύσει (μαζί με τον Αχιλλέα Αιμιλιανίδη) το μόνο βιβλίο στην Αγγλική γλώσσα επί του Κυπριακού Αστικού Δικαίου. Είναι αναγνωρισμένη από την ΑΝΑΔ ως 'διακεκριμένη εμπειρογνώμονας' σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων στο τομέα δικαίου προστασίας καταναλωτή, μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων που υποστηρίζει την Ευρωπαική Επιτροπή στο τομέα του Online Platform Economy καθώς μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Υποστήριξης του Ευρωπαικού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, επίσημου Οργάνου της ΕΕ στον αντίστοιχο τομέα. Έχει συμμετάσχει σε επερχόμενη έκδοση συγγράμματος επί των νέων Θεσμών της Πολιτικής Δικονομίας

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Πρώτοι στην επίλυση όλων των διαφορών

0

Συνοπτικές Πληροφορίες Προγράμματος

7,5 ώρες διδασκαλίας (Ελληνικά)

7,5 CPDs

ONLINE

Κόστος συμμετοχής :

€80 

Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη (15:00 – 17:30) 


 • Εγγραφή

Εγγραφή

Ειδική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ειδική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων για τα σεμινάρια του Κυπριακού Κέντρου Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το A.D.R. Cyprus Center Limited (Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών) υπόκειται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί τους λόγους της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τον τρόπο με τον οποίο το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών, χειρίζεται και διασφαλίζει την προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται, τον τρόπο χρήσης αυτών των δεδομένων και τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Προσδιορίζει επίσης, τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας καθώς και του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 1. Διαδικασία διαχείρισης αιτήσεων από ενδιαφερόμενους

Οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται να υποβάλει αίτηση στο Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών («Κέντρο») για να εκφράσει ενδιαφέρον για τα σεμινάρια που διοργανώνει το Κέντρο. Το Κέντρο θα εξετάσει την αίτηση και θα αποφασίσει εάν πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα.

 1. Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (A.D.R Cyprus Center Limited), εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγεγραμμένο γραφείο στην Κυριάκου Μάτση 16, Eagle House, 8ος όροφος, 1082 , Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία, Κύπρος.

 1. Σκοπός

Ο σκοπός της συλλογής και χρήσης της αίτησης ενδιαφέροντος ή μιας αίτησης για εγγραφή στα σεμινάρια του Κέντρου, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων/πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή, είναι για να επιτρέψει στο Κέντρο να επικοινωνήσει με τον αιτούντα και/ή να καταχωρήσει το ενδιαφέρον του και/ή να καταχωρήσει τα στοιχεία του και/ή να επικοινωνήσει με τον εκπαιδευόμενο και/ή να είναι σε θέση να παρέχει τα σεμινάρια.

Το Κέντρο χειρίζεται τις αιτήσεις των αιτούντων κατά τρόπο συνεπή και σύμφωνο με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ.

 1. Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι συμβαλλόμενο μέρος ή θα γίνει συμβαλλόμενο μέρος και/ή να σας ενημερώσουμε για μελλοντικά σεμινάρια. Οι νόμιμοι λόγοι της επεξεργασίας είναι σύμφωνοι με το Άρθρο 6(β) και το Άρθρο 6(γ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 1. Λήψη δεδομένων

Για να προχωρήσει η αίτηση ενδιαφέροντος και να εξασφαλιστεί θέση στα σεμινάρια, το Κέντρο απαιτεί τα ακόλουθα: το όνομα, το επώνυμο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό μητρώου δικηγόρου εάν το πρόσωπο είναι δικηγόρος καθώς και το όνομα της επιχείρησης/εργοδότη του.

Σε σχέση με την επεξεργασία της αίτησης δεν ζητούμε ούτε επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 1. Αποθήκευση και ασφάλεια

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται και όλες οι άλλες σχετικές πληροφορίες αποθηκεύονται στους διακομιστές /υπολογιστές του Κέντρου στην Κύπρο.

Προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, το Κέντρο έχει υιοθετήσει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μετρά ασφαλείας. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν απαραίτητες ενέργειες για αντιμετώπιση διαδικτυακού κινδύνου, τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων, αλλοίωση δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που παρουσιάζει τόσο η ίδια η επεξεργασία όσο και η φύση των επεξεργασμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν περιορισμό της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν έννομο λόγο να τα γνωρίζουν για τους σκοπούς αυτής της επεξεργασίας.

 1. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα παρέχεται στο προσωπικό του Κέντρου που είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή αυτής της επεξεργασίας και στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με την αρχή της «ανάγκης να γνωρίζει». Το προσωπικό αυτό συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας καθώς επίσης, όπου χρειάζεται δεσμεύεται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

Εντός των χώρων του Κέντρου, η πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται παρέχεται μόνο μέσω αναγνωριστικού χρήστη (User ID) και κωδικού πρόσβασης (Password).

Οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν είναι προσβάσιμες στο κοινό εκτός όπου έχουμε την έγγραφη συγκατάθεση σας προς τούτο.

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε δεν θα δοθούν σε τρίτους.

 1. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα το οποίο διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Το Κέντρο διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας. Τα προσωπικά δεδομένα/πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση της αίτησης σας θα διαγραφούν 9 έτη μετά το κλείσιμο του φακέλου.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα ως «υποκείμενος των δεδομένων» σύμφωνα με το Κεφάλαιο III (Άρθρα 12-23) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων. Έχετε επιπλέον το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία συγκεκριμένων προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συναίνεσης.

Δεν έχετε άμεση πρόσβαση στις αποθηκευμένες πληροφορίες. Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του ως υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να συντάξει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να το αποστείλει στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται στους όρους 10 και 11 πιο κάτω.

Κάθε αίτηση πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα θα διεκπεραιωθεί εντός ενός μήνα. Κάθε άλλη αίτηση θα διεκπεραιώνεται εντός 15 εργάσιμων ημερών.

 1. Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα σας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο secretariat@adr.com.cy είτε με επιστολή προς το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτών Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών στην Κυριακού Ματσίου 16, Eagle House, Άγιοι Ομολογητές, 8ος όροφος, 1082, Λευκωσία, Κύπρος.

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Κέντρου, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dataprotection@dhadjinestoros.com, σχετικά με ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 1. Διορθωτικά μέτρα όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Παράπονα τα οποία σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Κέντρο μπορούν επίσης να απευθύνονται στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και κάθε άλλης πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχώριου Νόμου που αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ*

 

Υπό την Αιγίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

ONLINE

7,5 CPDs – Εγκεκριμένο από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο

Zoom Meetings Review | PCMag

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΡΙΤΗ  ΑΠΟ 15:00 – 17:30 (ΣΥΝΟΛΟ 2.5 ΩΡΕΣ) – Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΤΟΚΟΥ ΝΟΜΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΝΟΜΟΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

 • Έννοια του Καταναλωτή (Σύμφωνα με τον περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμο και τη Νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
 • Επίλυση Τραπεζικών Διαφορών με Καταναλωτές
 • Ο περί Τόκου Νόμος
 • Επίλυση Τραπεζικών Διαφορών με Καταναλωτές
 • Ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου Νόμος,
 • Ο περί Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών Νόμος

ΤΕΤΑΡΤΗ  ΑΠΟ 15:00 – 17:30 (ΣΥΝΟΛΟ 2.5 ΩΡΕΣ) 

 • Σχετικές Νομοθεσίες στο Τραπεζικό Δίκαιο
 • Ο περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμος
 • Ο περί των Συμβάσεων Πίστωσης σε σχέση με Ακίνητα που Προορίζονται για Κατοικία Νόμος,
 • Ο περί της Εξ’ Αποστάσεως Εμπορίας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών προς Καταναλωτές Νόμος
 • Σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΕΜΠΤΗ  ΑΠΟ 15:00 – 17:30 (ΣΥΝΟΛΟ 2.5 ΩΡΕΣ) – ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

 • Καταχρηστικές Ρήτρες σε Τραπεζικές Συμβάσεις (ο περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος Μέρος VII – καταχρηστικές ρήτρες)
 • Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές σε Τραπεζικές Συμβάσεις (Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος 2021: Μέρος ΙΙ – Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές και
 • Σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Yes check.svg Δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα και είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τον περί Δικηγόρων Νόμο ή Κατόχους πτυχίου Νομικής δυνάμενους να αποκτήσουν άδειας άσκησης επαγγέλματος δικηγόρου

Yes check.svg Τραπεζικούς Υπαλλήλους

Yes check.svg Επιχειρηματίες που ασχολούνται με την πώληση αγαθών/υπηρεσιών

Yes check.svg Πρόσωπα που ασχολούνται με το διαδικτυακό εμπόριο

Yes check.svg Οποιοδήποτε πρόσωπο ενδιαφέρεται να αποκτήσει γνώσεις στον τρόπο με τον οποίο προστατεύεται ο καταναλωτής στην Κύπρο

Εκπαιδευτές

Ευριπίδης Χατζηνέστορος
Ο Ευριπίδης είναι δικηγόρος και ιδρυτής του Cyprus Consumer Center for Alternative Dispute Resolution. Μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου νομικής, LLB στο Πανεπιστήμιο Queen Mary University του Λονδίνου το 2009, ολοκλήρωσε στη συνέχεια το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στο εταιρικό δίκαιο LLM, στο University College του Λονδίνου. Αποφοίτησε με Distinction. Το 2016 ο Ευριπίδης δημοσίευσε το βιβλίο «Δίκαιο Πώλησης Αγαθών και Προστασία Καταναλωτή στην Κύπρο» το οποίο εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη. Έχει διδάξει και διδάσκει εκτενώς σε θέματα που αφορούν το εμπορικό και καταναλωτικό δίκαιο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Δρ. Χριστιάνα Μάρκου
Η Χριστιάνα είναι δικηγόρος, διευθύνων σύμβουλος σε δικηγορική εταιρεία και Υπεύθυνη Εκπαίδευσης του Κυπριακού Κέντρου Καταναλωτή για την ΕΕΔ. Ειδικεύεται στο δίκαιο προστασίας καταναλωτή και διδάσκει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου τα θέματα Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Καταναλωτή, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο της Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ. Εξειδικευεται στο δίκαιο του ηλεκτρονικού εμποριου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Είναι συχνή ομιλήτρια σε νομικά επιστημονικά συνέδρια στη Κύπρο και το εξωτερικό.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Πρώτοι στην επίλυση όλων των διαφορών

0

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (GDPR) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διάρκειας – 14 ωρών

Διαδικτυακά Από την Άνεση του Σπιτιού σου

 από 17:00 – 20:45

Επιχορηγημένο από την ΑΝΑΔ!

Εγκεκριμένο για 14 CPDs από τον ΠΔΣ

Zoom Meetings Review | PCMag

Κατεβάστε το Πρόγραμμα Εδώ

>
0
Εκπαιδευόμενοι του Κέντρου
 • Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει έντυπο ή/και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό

 • Επιχορηγημένο από την ΑΝΑΔ

 • Εγκεκριμένο από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο για 14 CPDs

 • Διάρκεια 14 ώρες - από την άνεση του σπιτιού σου

Συνοπτικές Πληροφορίες του Προγράμματος Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) – Πρακτική Εφαρμογή

Κόστος συμμετοχής:

€190

ONLINE

14 ώρες διδασκαλίας (εγκεκριμένο για 14 CPDs από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο)

Τρίτη,Τετάρτη,Πέμπτη,Παρασκευή Απόγευμα

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά


 • Εγγραφή

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) – Πρακτική Εφαρμογή

Ειδική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ειδική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων για το πρόγραμμα Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) – Πρακτική Εφαρμογή του Κυπριακού Κέντρου για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το A.D.R. Cyprus Center Limited (Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών) υπόκειται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί τους λόγους της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τον τρόπο με τον οποίο το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών, χειρίζεται και διασφαλίζει την προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται, τον τρόπο χρήσης αυτών των δεδομένων και τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Προσδιορίζει επίσης, τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας καθώς και του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 1. Διαδικασία διαχείρισης αιτήσεων από ενδιαφερόμενους

Οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται να υποβάλει αίτηση στο Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών («Κέντρο») για να εκφράσει ενδιαφέρον να εκπαιδευτεί στα Προγράμματα Εκπαίδευσης που διοργανώνει το Κέντρο. Το Κέντρο θα εξετάσει την αίτηση και θα αποφασίσει εάν το πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση και να πληρώσει για τα σεμινάρια ή αν πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα.

 1. Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (A.D.R Cyprus Center Limited), εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγεγραμμένο γραφείο στην Κυριάκου Μάτση 16, Eagle House, 8ος όροφος, 1082 , Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία, Κύπρος.

 1. Σκοπός

Ο σκοπός της συλλογής και χρήσης της αίτησης ενδιαφέροντος ή μιας αίτησης για εγγραφή σε πρόγραμμα του Κέντρου μας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων/πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή, είναι για να επιτρέψει στο Κέντρο να επικοινωνήσει με τον αιτούντα και/ή να καταχωρήσει το ενδιαφέρον του και/ή να καταχωρήσει τα στοιχεία του και/ή να είναι σε θέση να παρέχει τα σεμινάρια διαιτησίας.

Το Κέντρο χειρίζεται τις αιτήσεις των αιτούντων κατά τρόπο συνεπή και σύμφωνο με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ.

 1. Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι συμβαλλόμενο μέρος ή θα γίνει συμβαλλόμενο μέρος, δηλαδή τη συμμετοχή και διοργάνωση σεμιναρίων και/ή την έκδοση πιστοποιητικών παρακολούθησης για μαθήματα διαιτησίας και/ή για να σας ενημερώσουμε για μελλοντικά σεμινάρια. Οι νόμιμοι λόγοι της επεξεργασίας είναι σύμφωνοι με το Άρθρο 6(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 1. Λήψη δεδομένων

Για να προχωρήσει η αίτηση ενδιαφέροντος και να εξασφαλιστεί θέση στο πρόγραμμα εκπαίδευσης διαιτησίας, το Κέντρο απαιτεί τα ακόλουθα: το όνομα, το επώνυμο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τον αριθμό τηλεφώνου καθώς και το όνομα της επιχείρησης/εργοδότη του.

Σε σχέση με την επεξεργασία της αίτησης δεν ζητούμε ούτε επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 1. Αποθήκευση και ασφάλεια

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται και όλες οι άλλες σχετικές πληροφορίες αποθηκεύονται στους διακομιστές /υπολογιστές του Κέντρου στην Κύπρο.

Προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, το Κέντρο έχει υιοθετήσει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μετρά ασφαλείας. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν απαραίτητες ενέργειες για αντιμετώπιση διαδικτυακού κινδύνου, τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων, αλλοίωση δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που παρουσιάζει τόσο η ίδια η επεξεργασία όσο και η φύση των επεξεργασμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν περιορισμό της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν έννομο λόγο να τα γνωρίζουν για τους σκοπούς αυτής της επεξεργασίας.

 1. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα παρέχεται στο προσωπικό του Κέντρου που είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή αυτής της επεξεργασίας και στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με την αρχή της «ανάγκης να γνωρίζει». Το προσωπικό αυτό συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας καθώς επίσης, όπου χρειάζεται δεσμεύεται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

Εντός των χώρων του Κέντρου, η πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται παρέχεται μόνο μέσω αναγνωριστικού χρήστη (User ID) και κωδικού πρόσβασης (Password).

Οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν είναι προσβάσιμες στο κοινό εκτός όπου έχουμε την έγγραφη συγκατάθεση σας προς τούτο.

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε δεν θα δοθούν σε τρίτους.

 1. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα το οποίο διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Το Κέντρο διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας. Τα προσωπικά δεδομένα/πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση της αίτησης σας θα διαγραφούν 6 έτη μετά το κλείσιμο του φακέλου εκτός και εάν εγγραφείτε ως διαιτητής στο Κέντρο όπου και τα στοιχεία σας θα διατηρηθούν για πέραν των 6 ετών μέχρι τη στιγμή που θα αποσύρετε την εγγραφή σας.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα ως «υποκείμενος των δεδομένων» σύμφωνα με το Κεφάλαιο III (Άρθρα 12-23) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων. Έχετε επιπλέον το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία συγκεκριμένων προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συναίνεσης.

Δεν έχετε άμεση πρόσβαση στις αποθηκευμένες πληροφορίες. Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του ως υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να συντάξει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να το αποστείλει στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται στους όρους 10 και 11 πιο κάτω.

Κάθε αίτηση πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα θα διεκπεραιωθεί εντός ενός μήνα. Κάθε άλλη αίτηση θα διεκπεραιώνεται εντός 15 εργάσιμων ημερών.

 1. Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα σας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο secretariat@adr.com.cy είτε με επιστολή προς το Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών στην Κυριακού Ματσίου 16, Eagle House, Άγιοι Ομολογητές, 8ος όροφος, 1082, Λευκωσία, Κύπρος.

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Κέντρου, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dataprotection@dhadjinestoros.com, σχετικά με ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 1. Διορθωτικά μέτρα όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Παράπονα τα οποία σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Κέντρο μπορούν επίσης να απευθύνονται στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και κάθε άλλης πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχώριου Νόμου που αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όροι Προγράμματος

 1. Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα πιο πάνω στοιχεία.
 2. Η κανονική τιμή του προγράμματος είναι €470. Για δικαιούχους επιχορήγησης από την ΑΝΑΔ στοιχίζει €190. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
 3. Ολοκληρωμένη θεωρείται η εγγραφή, εφόσον έχει καταβληθεί όλο το κόστος εγγραφής. Για τον λόγο αυτό παρακαλείστε να αποστείλετε με τους παραπάνω τρόπους (υπό 1) και την σχετική τραπεζική κατάθεση. Σε περίπτωση ακύρωσης εγγραφής εκ μέρους ενδιαφερόμενου/-ης έως και μια εβδομάδα πριν την έναρξη του προγράμματος, επιστρέφεται το καταβληθέν ποσό αφαιρουμένου ποσού €100 για διοικητικά έξοδα. Σε περίπτωση ακύρωσης εγγραφής ενδιαφερόμενου/-ης κατά την τελευταία εβδομάδα προ της έναρξης του προγράμματος, επιστρέφεται το ήμισυ του καταβληθέντος ποσού.
 4. Η διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη διεξαγωγή του προγράμματος και να επιστρέψει το καταβληθέν κόστος στον/στην ενδιαφερόμενο/η.
 5. Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος μπορεί να μεταβληθούν και οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι θα ενημερωθούν εγκαίρως.

Τα στοιχεία του Τραπεζικού μας λογαριασμού είναι τα ακόλουθα

Name: A.D.R. CYPRUS CENTER LTD

A/C Number: 357030494887

SWIFT(BIC): BCYPCY2N

Bank:  Bank of Cyprus

IBAN: CY06 0020 0195 0000 3570 3049 4887

Παρακαλούμε όπως στην περιγραφή του εμβάσματος αναφέρετε το Πλήρες Όνομα σας

Έχουμε Εκπαιδεύσει Πρόσωπα από τις πιο Κάτω Εταιρείες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη κατάρτισης προσώπων από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Με βάση τις πρόνοιες του ΓΚΠΔ, είναι αναγκαία η εκπαίδευση στελεχών των οργανισμών στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, με σκοπό την απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων αλλά και εργαλείων για την εφαρμογή του Κανονισμού.

Αριθμός στελεχών έχει αποκτήσει γνώσεις για τις βασικές πρόνοιες του Κανονισμού από εισαγωγικά σεμινάρια. Υπάρχει όμως η ανάγκη σε στελέχη, που ήδη έχουν ή θα αναλάβουν σημαντικούς ρόλους στην υλοποίηση του Κανονισμού εντός των οργανισμών τους, να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξειδίκευση και περισσότερες δεξιότητες στην εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης δεδομένων και ιδιωτικότητας. Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης αφορά τέτοια στελέχη που θέλουν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στις πρόνοιες του Κανονισμού μέσω μιας πρακτικής προσέγγισης στα θέματα εφαρμογής του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τρίτη,  17:00 – 20:45

 • Εισαγωγή στον ΓΚΠΔ
 • Ορισμοί, βασικές αρχές προστασίας δεδομένων και βασικά δικαιώματα.
 • Απλά και Ευαίσθητα Δεδομένα: Προϋποθέσεις Νομιμότητας & Επεξεργασίας.
 • Τα δικαιώματα του υποκειμένου δεδομένων.
 • Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, ο Εκτελών την Επεξεργασία και ο DPO και οι ρόλοι αυτών.
 • Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

Τετάρτη, 17:00 – 20:45

 • Νόμιμες Βάσεις Επεξεργασίας Δεδομένων σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την νομολογία και πότε αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν
 • Πρακτική-διαδραστική άσκηση αναγνώρισης απλών και ευαίσθητων δεδομένων.
 • Πρακτική-διαδραστική άσκηση εφαρμογής των προϋποθέσεων νόμιμης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Οργανωτικά και Τεχνικά Μέτρα Ασφαλείας που πρέπει να προβαίνει μια επιχείρηση.

Πέμπτη , 17:00 – 20:45

 • Εκτίμηση Αντικτύπου.
 • Πρακτική-διαδραστική άσκηση χρήσης εργαλείου εκπόνησης εκτίμησης αντικτύπου.
 • Πολιτική Ασφαλείας και Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφές.
 • Αξιολόγηση μιας Παράβασης.
 • Πρακτική-διαδραστική άσκηση αξιολόγησης μιας παράβασης.

Παρασκευή , 17:00 – 20:45

 • Τι είναι το Αρχείο Δραστηριοτήτων και η Ετοιμασία του Αρχείου Δραστηριοτήτων.
 • Πρακτική-διαδραστική άσκηση συμπλήρωσης αρχείου δραστηριοτήτων.
 • Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Πρακτική-διαδραστική άσκηση κατάρτισης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα πατήστε εδώ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Yes check.svg Δικηγόρους ή Νομικούς Συμβούλους

Yes check.svg Διοικητικά Στελέχη & στελέχη ανωτάτου επιπέδου (CEOs, CFOs, COOs, CIOs, CTOs, CMOs)

Yes check.svg Υπεύθυνους Προσωπικών Δεδομένων (DPOs) & υποψηφίους για την θέση αυτή

Yes check.svg Ανώτερα στελέχη σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, νοσοκομεία, κλπ

Yes check.svg Λειτουργούς Συμμόρφωσης (Compliance Officers)

Εκπαιδευτές

Χριστιάνα Μάρκου
Η Χριστιάνα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής, δικηγόρος-διευθύνων σύμβουλος σε δικηγορική εταιρεία και Υπεύθυνη Εκπαίδευσης του Κυπριακού Κέντρου Καταναλωτή για την ΕΕΔ. Είναι κάτοχος διδακτορικού πτυχίου από το Πανεπιστήμιο του Lancaster με θέμα τη προστασία του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Ειδικεύεται στο δίκαιο προστασίας καταναλωτή και διδάσκει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου τα θέματα Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Καταναλωτή, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο της Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ. Εξειδικευεται επίσης στο δίκαιο του ηλεκτρονικού εμποριου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Είναι συχνή ομιλήτρια σε νομικά επιστημονικά συνέδρια στη Κύπρο και το εξωτερικό. Μεταξύ άλλων διεθνών δημοσιεύσεων, το 2019 έχει δημοσιεύσει το βιβλίο "Consumer protection, automated shopping platforms and EU law" με τον διεθνούς φήμης έκδοτη Routledge. Είναι αναγνωρισμένη από την ΑΝΑΔ ως 'διακεκριμένη εμπειρογνώμονας' σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων στο τομέα δικαίου προστασίας καταναλωτή, μέλος την Ομάδας Εμπειρογνωμόνων που υποστηρίζει την Ευρωπαική Επιτροπή στο τομέα του Online Platform Economy καθώς μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Υποστήριξης του Ευρωπαικού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, επίσημου Οργάνου της ΕΕ στον αντίστοιχο τομέα.
Ευριπίδης Χατζηνέστορος
Ο Ευριπίδης είναι συνέταιρος στο δικηγορικό γραφείο Δ. Χατζηνέστορος & ΣΙΑ ΔΕΠΕ και ιδρυτής του Cyprus Center for Alternative Dispute Resolution. Είναι επίσης μέλος της επιτροπής διαιτησίας και διαμεσολάβησης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής της ΑΝΑΔ και πιστοποιημένος εκπαιδευτής διαμεσολαβητών. Μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου νομικής, LLB στο Πανεπιστήμιο Queen Mary University του Λονδίνου το 2009, ολοκλήρωσε στη συνέχεια το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στο εταιρικό δίκαιο LLM, στο University College του Λονδίνου. Το 2016 ο Ευριπίδης δημοσίευσε το βιβλίο «Δίκαιο Πώλησης Αγαθών και Προστασία Καταναλωτή στην Κύπρο» το οποίο εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη και ήταν επικεφαλής της ομάδας που έχει συγγράψει τον περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμο του 2021. Έχει διδάξει και διδάσκει εκτενώς σε θέματα που αφορούν το εμπορικό και καταναλωτικό δίκαιο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει γίνει αναφορά στο έργο του από διάφορα συγγράμματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και πιο πρόσφατα σε απόφαση Επαρχιακού Δικαστηρίου. Το 2021 έχει επιλεγεί ως ανεξάρτητη προσωπικότητα για επίλυση διαφορών με βάση την Οδηγία (ΕΕ) 2017/1852 και ασχολείται ενεργά στον τομέα της διαμεσολάβησης και της διαιτησίας.

Φωτογραφίες από προηγούμενα Σεμινάρια του Κέντρου

Τι Λένε οι Εκπαιδευόμενοι για το Πρόγραμμα αυτό;

Βρήκα το πρόγραμμα πολύ χρήσιμο και βοηθητικό. Το περιεχόμενό του κάλυπτε εβρή φάσμα του Κανονισμού και της πρακτικής εφαρμογής του, με πολύ εύστοχες ασκήσεις και παραδείγματα. Επίσης, ήταν πλήρως κατανοητό και χρήσημο για όλα τα επίπεδα ατόμων (ανεξαρτήτως επαγγελματικής κατάρτησης). Οι εκπαιδευτές ήταν άψογοι, βοηθητικοί και πολύ προσεγγίσιμοι. Το συστήνω ανεπιφύλακτα! Σας ευχαριστούμε.

– Αντωνία Μονογυιού

Ένα εξαιρετικό πρόγραμμα που αναλύει διάφορες πτυχές της πρακτικής εφαρμογής του ΓΚΠΔ, με άψογη οργάνωση, με ιδιαίτερα βοηθητικό και κατατοπιστικό περιεχόμενο και ευχάριστη μετάδοση γνώσεων δια της ανταλλαγής απόψεων.

– Παρασκευάς Καύκαρος

Εξαιρετικό πρόγραμμα και πολύ διαφωτιστικό σε σχέση και με νέες κατευθυντήριες γραμμές. Είναι ότι χρειάζεται ένας DPO ή ένας σύμβουλος για να επιτύχει σωστή κατάρτιση. Η πρακτική εφαρμογή ήταν περισσότερό από ικανοποιητική!

– Στελλα Αναστάση

Εξαιρετική παρουσίαση! Το πρόγραμμα ήταν ολοκληρωμένο, ξεκάθαρο και απολύτως διαφωτιστικό.

– Ιωάννα Σολώμου

Εκπαίδευση στο GDPR, σε 4 απογεύματα!

Σεμινάρια θα παραδοθούν 

ONLINE

Μέγιστος αριθμός LIVE συμμετέχοντων: 28 άτομα

Το σεμινάριο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Για όσους θα παρακολουθήσουν Live την εκπαίδευση προσφέρονται Γεύματα, Καφές και Σνακ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Πρώτοι στην επίλυση όλων των διαφορών

0

ΕΙΚΟΣΤΟ Πρόγραμμα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών

ONLINE

Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Επιχορηγημένο από την ΑΝΑΔ

Δύο Παρασκευοσαββατοκυρίακα*

07,08,09,14,15,16 Ιουνίου
2024

Διαδικτυακά Από την Άνεση του Σπιτιού σου

*Παρασκευή Απόγευμα, Σάββατο και Κυριακή

Το πρόγραμμα μοριοδοτείται με CPDs από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο

Επιχορηγημένο από την ΑΝΑΔ

Zoom Meetings Review | PCMag

Κατεβάστε το Πρόγραμμα Εδώ και το Έντυπο Εγγραφής Εδώ.

>
0
Διαμεσολαβητές και Διαιτητές Εκπαιδεύτηκαν Μαζί μας
 • Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει έντυπο ή/και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό

 • Εγκεκριμένος Φορέας ADR από το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΠΚ) της Κυπριακής Δημοκρατίας και κοινοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 • Επιχορηγημένο από την ΑΝΑΔ

 • Εγκεκριμένο πρόγραμμα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας

 • Διάρκεια 40 ώρες - δύο Παρασκευοσαββατοκυρίακα από την άνεση του σπιτιού σου

 • Δωρεάν εγγραφή με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης με το Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών


 • Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Σεμινάρια Διαμεσολάβησης (Δύο Παρασκευοσαββατοκυρίακα) 07,08,09,14,15,16 Ιουνίου 2024

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ειδική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ειδική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων για το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το A.D.R. Cyprus Center Limited (Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών) υπόκειται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί τους λόγους της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τον τρόπο με τον οποίο το Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, χειρίζεται και διασφαλίζει την προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται, τον τρόπο χρήσης αυτών των δεδομένων και τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Προσδιορίζει επίσης, τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας καθώς και του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 1. Διαδικασία διαχείρισης αιτήσεων από ενδιαφερόμενους

Οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται να υποβάλει αίτηση στο Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών («Κέντρο») για να εκφράσει ενδιαφέρον να γίνει διαμεσολαβητής και να παρακολουθήσει τα σεμινάρια διαμεσολάβησης που διοργανώνει το Κέντρο. Το Κέντρο θα εξετάσει την αίτηση και θα αποφασίσει εάν το πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση και να πληρώσει για τα σεμινάρια ή αν πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα.

 1. Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι το Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (A.D.R Cyprus Center Limited), εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγεγραμμένο γραφείο στην Κυριάκου Μάτση 16, Eagle House, 8ος όροφος, 1082 , Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία, Κύπρος.

 1. Σκοπός

Ο σκοπός της συλλογής και χρήσης της αίτησης ενδιαφέροντος ή μιας αίτησης για εγγραφή στο πρόγραμμα κατάρτισης ως διαμεσολαβητής, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων/πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή, είναι για να επιτρέψει στο Κέντρο να επικοινωνήσει με τον αιτούντα και/ή να καταχωρήσει το ενδιαφέρον του και/ή να καταχωρήσει τα στοιχεία του και/ή να είναι σε θέση να παρέχει τα σεμινάρια διαμεσολάβησης σύμφωνα με την άδεια που έχει παραχωρηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Κύπρο.

Το Κέντρο χειρίζεται τις αιτήσεις των αιτούντων κατά τρόπο συνεπή και σύμφωνο με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ.

 1. Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι συμβαλλόμενο μέρος ή θα γίνει συμβαλλόμενο μέρος, καθώς και για την εκπλήρωση της νομικής μας υποχρέωσης δυνάμει του Νόμου 159 (Ι)/2012, δηλαδή τη συμμετοχή και διοργάνωση σεμιναρίων και/ή την έκδοση πιστοποιητικών παρακολούθησης για μαθήματα διαμεσολάβησης και/ή πιστοποιητικά για τη συνέχιση της κατάρτισης του αιτούντα ως διαμεσολαβητής και/ή να σας ενημερώσουμε για μελλοντικά σεμινάρια. Οι νόμιμοι λόγοι της επεξεργασίας είναι σύμφωνοι με το Άρθρο 6(β) και το Άρθρο 6(γ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 1. Λήψη δεδομένων

Για να προχωρήσει η αίτηση ενδιαφέροντος και να εξασφαλιστεί θέση στο πρόγραμμα εκπαίδευσης διαμεσολάβησης, το Κέντρο απαιτεί τα ακόλουθα: το όνομα, το επώνυμο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τον αριθμό τηλεφώνου, κατά πόσο ο αιτητής επιθυμεί να γίνει διαμεσολαβητής ή κατά πόσο επιθυμεί να συνεχίσει την εκπαίδευση διαμεσολάβησης του καθώς και το όνομα της επιχείρησης/εργοδότη του.

Σε σχέση με την επεξεργασία της αίτησης δεν ζητούμε ούτε επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 1. Αποθήκευση και ασφάλεια

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται και όλες οι άλλες σχετικές πληροφορίες αποθηκεύονται στους διακομιστές /υπολογιστές του Κέντρου στην Κύπρο.

Προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, το Κέντρο έχει υιοθετήσει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μετρά ασφαλείας. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν απαραίτητες ενέργειες για αντιμετώπιση διαδικτυακού κινδύνου, τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων, αλλοίωση δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που παρουσιάζει τόσο η ίδια η επεξεργασία όσο και η φύση των επεξεργασμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν περιορισμό της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν έννομο λόγο να τα γνωρίζουν για τους σκοπούς αυτής της επεξεργασίας.

 1. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα παρέχεται στο προσωπικό του Κέντρου που είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή αυτής της επεξεργασίας και στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με την αρχή της «ανάγκης να γνωρίζει». Το προσωπικό αυτό συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας καθώς επίσης, όπου χρειάζεται δεσμεύεται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

Εντός των χώρων του Κέντρου, η πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται παρέχεται μόνο μέσω αναγνωριστικού χρήστη (User ID) και κωδικού πρόσβασης (Password).

Οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν είναι προσβάσιμες στο κοινό εκτός όπου έχουμε την έγγραφη συγκατάθεση σας προς τούτο.

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε δεν θα δοθούν σε τρίτους.

 1. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα το οποίο διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Το Κέντρο διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας. Τα προσωπικά δεδομένα/πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση της αίτησης σας θα διαγραφούν 9 έτη μετά το κλείσιμο του φακέλου.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα ως «υποκείμενος των δεδομένων» σύμφωνα με το Κεφάλαιο III (Άρθρα 12-23) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων. Έχετε επιπλέον το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία συγκεκριμένων προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συναίνεσης.

Δεν έχετε άμεση πρόσβαση στις αποθηκευμένες πληροφορίες. Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του ως υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να συντάξει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να το αποστείλει στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται στους όρους 10 και 11 πιο κάτω.

Κάθε αίτηση πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα θα διεκπεραιωθεί εντός ενός μήνα. Κάθε άλλη αίτηση θα διεκπεραιώνεται εντός 15 εργάσιμων ημερών.

 1. Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα σας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο secretariat@adr.com.cy είτε με επιστολή προς το Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών στην Κυριακού Ματσίου 16, Eagle House, Άγιοι Ομολογητές, 8ος όροφος, 1082, Λευκωσία, Κύπρος.

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Κέντρου, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dataprotection@dhadjinestoros.com, σχετικά με ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 1. Διορθωτικά μέτρα όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Παράπονα τα οποία σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Κέντρο μπορούν επίσης να απευθύνονται στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και κάθε άλλης πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχώριου Νόμου που αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όροι Προγράμματος

 1. Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα πιο πάνω στοιχεία.
 2. Η κανονική τιμή του προγράμματος είναι €1,090 για εγγραφές. Για δικαιούχους επιχορήγησης από την ΑΝΑΔ στοιχίζει €290 μέχρι τις 12 Απριλίου 2024 και €390 μετά τις 12 Απριλίου 2024 . Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
 3. Ολοκληρωμένη θεωρείται η εγγραφή, εφόσον έχει καταβληθεί όλο το κόστος εγγραφής. Για τον λόγο αυτό παρακαλείστε να αποστείλετε με τους παραπάνω τρόπους (υπό 1) και την σχετική τραπεζική κατάθεση. Σε περίπτωση ακύρωσης εγγραφής εκ μέρους ενδιαφερόμενου/-ης έως και μια εβδομάδα πριν την έναρξη του προγράμματος, επιστρέφεται το καταβληθέν ποσό αφαιρουμένου ποσού €100 για διοικητικά έξοδα. Σε περίπτωση ακύρωσης εγγραφής ενδιαφερόμενου/-ης κατά την τελευταία εβδομάδα προ της έναρξης του προγράμματος, επιστρέφεται το ήμισυ του καταβληθέντος ποσού.
 4. Η διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη διεξαγωγή του προγράμματος και να επιστρέψει το καταβληθέν κόστος στον/στην ενδιαφερόμενο/η.
 5. Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος μπορεί να μεταβληθούν και οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι θα ενημερωθούν εγκαίρως.
 6. Το Κέντρο δεν υποχρεούται να αναρτήσει τα στοιχεία σας στην ιστοσελίδα του με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Τα στοιχεία του Τραπεζικού μας λογαριασμού είναι τα ακόλουθα

Name: A.D.R. CYPRUS CENTER LTD

A/C Number: 357030494887

SWIFT(BIC): BCYPCY2N

Bank:  Bank of Cyprus

IBAN: CY06 0020 0195 0000 3570 3049 4887

Παρακαλούμε όπως στην περιγραφή του εμβάσματος αναφέρετε το Πλήρες Όνομα σας

Έχουμε Εκπαιδεύσει Διαμεσολαβητές από τις πιο Κάτω Εταιρείες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης – κατάρτισης διαμεσολαβητών διάρκειας 40 ωρών, έχει σχεδιαστεί προσαρμοσμένο στις προβλέψεις του Ν.159(Ι)/2012 περί ορισμένων θεμάτων διαμεσολάβησης σε αστικές διαφορές. Στις θεματικές του ενότητες περιλαμβάνεται εισαγωγή στις μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ADR), εισαγωγή και κατόπιν πλήρης ανάλυση του θεσμού της διαμεσολάβησης ως εναλλακτικού τρόπου επίλυσης διαφορών ιδιωτικού δικαίου (αστικών και εμπορικών) καθώς και παρουσίαση της διαμεσολάβησης σε Ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο με όλες τις σύγχρονες εξελίξεις.

Επιπρόσθετα το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει την παρουσίαση και ανάλυση τομέων δικαίου όπως το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, το νομικό πλαίσιο των συμβάσεων πίστωσης, του εξ αποστάσεως εμπορίου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και η σχέση τους με τη διαμεσολάβηση. Επιπλέον οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται και στην σχέση μεταξύ ψυχολογίας και διαμεσολάβησης και δη στη διαχείριση συγκρούσεων καθώς και σε τεχνικές επικοινωνίας.

Η εκπαίδευση εμπερικλείει ακόμη τα στάδια κλιμάκωσης της σύγκρουσης, την ορθή και αποτελεσματική χρήση της διαμεσολάβησης και τη δομή αυτής, τα στάδια της διαμεσολάβησης της και τους διαφορετικούς τρόπους της καθώς και την ανάλυση των δεξιοτήτων και το ρόλου του διαμεσολαβητή στην  επίλυση των διαφορών.

Αναλύονται επίσης οι πρόνοιες του  Ν.159(Ι)/2012 περί ορισμένων θεμάτων διαμεσολάβησης σε αστικές διαφορές καθώς και αυτές του περί εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών Ν.85(Ι)/2017, όπως και ο Ευρωπαικός Κώδικας Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών. Στο προκείμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται και 6 προσομοιώσεις διαμεσολάβησης για την επίλυση αστικών ή/και εμπορικών διαφορών, αξιολόγηση από τους εκπαιδευτές και παροχή feedback.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο και οργανωμένο ώστε να οδηγεί στην απαραίτητη κατάρτιση για την εγγραφή στον κατάλογο διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τους ορισμούς του ισχύοντος Ν.159(Ι)/2012. Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να διεξάγουν αποτελεσματικά ως διαμεσολαβητές μια διαδικασία διαμεσολάβησης αστικής ή εμπορικής διαφοράς.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Yes check.svg Δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα και είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τον περί Δικηγόρων Νόμο ή Κατόχους πτυχίου Νομικής δυνάμενους να αποκτήσουν άδειας άσκησης επαγγέλματος δικηγόρου

Yes check.svg Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς που είναι μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου

Yes check.svg Επαγγελματίες κατόχους αναγνωρισμένου τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι ή δύνανται να γίνουν μέλη του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ή του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου

Yes check.svg Εταιρείες που επιθυμούν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους σε θέματα επίλυσης συγκρούσεων και διαφορών όπως για παράδειγμα Τμήματα Εξυπηρέτησης Πελατών ή Τμήματα Ανθρωπίνου Δυναμικού και γενικά αυτούς που η εργασία περιλαμβάνει την επίλυση συγκρούσεων και διαφορών

Yes check.svg Φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιπρόσθετα προσόντα και να προσθέσουν στο βιογραφικό τους ένα αξιόλογο επαγγελματικό προσόν – δηλαδή της επίλυσης διαφορών εκτός δικαστηρίου

Τι Λένε οι Εκπαιδευόμενοι μας για Εμάς;

Είναι μια πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέρον εμπειρία, μου άρεσε η καλή οργάνωση αλλά και το ότι είναι σε αρκετά ψηλό βαθμό διαδραστική κατι το οποίο πιστεύω είναι αρκετά θετικό για να κατανοήσει κάποιος το θέμα της διαμεσολάβησης, μπορώ να πω είμαι πολύ ευχαριστημένος και θα το σύστηνα σε όσους μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα αυτό.

– Χάρης Κωνσταντή (10η Εκπαίδευση)

Πολύ διαφωτιστικό και εμπεριστατωμένο σεμινάριο. Οι εκπαιδευτικοί ήταν επαρκέστατα καταρτισμένοι και η επικοικωνία μεταξύ μας ήταν πολύ φιλική και απολαυστική. Η δε καθοδήγηση τους, τόσο κατά την διάρκεια των παραδόσεων, όσο και κατά την απάντηση των αποριών μας, ήταν άριστη και εκτενής. Το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό που μας απέστειλαν είναι λεπτομερέστατο και ξεκάθαρο, ενώ ο συνδυασμός του με το οπτικοακουστικό υλικό ήταν ότι καλύτερο κατά τη διάρκεια της εκπαιδεύσεως μας. Ευχαριστούμε πολύ.

– Κατερίνα Δημητρίου

Εξαιρετικό πρόγραμμα, απόλυτα επαγγελματικά προσχεδιασμένο και εκτελεσμένο, με άψογους εκπαιδευτές, υπέροχη δομή, καθώς και εύρος πληροφορίας. Από τα πιο εποικοδομητικά, ευχάριστα και ολοκληρωμένα σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης-κατάρτισης που μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει. Ένα εργαλείο ζωής. Το συστήνω με πεποίθηση και ενθουσιασμό!

– Χρυσοβαλάντω Περικλέους

Πολύ επιμορφωτικό και ενδιαφέρον. Το προτείνω ανεπιφύλακτα

– Κυβέλη Χριστοφορίδη

Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα συνιστούσα ανεπιφύλακτα στον καθένα. Πλέον το θεωρώ πολύ σημαντικό να παρακολουθείται από όλους, αφού είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εμπλουτίζει τους τρόπους προσέγγισης ανθρώπινων συμπεριφορών και βοηθά στην βελτίωση της επικοινωνίας και συνεννόησης, πέραν της ειδικότητας που εστιάζει το πρόγραμμα, που είναι η εκπαίδευση διαμεσολαβητών. Είμαι πολύ ικανοποιημένος απο την εξαιρετική οργάνωση του προγράμματος αλλά και απο τη μεταδοτικότητα των εκπαιδευτών, οι οποίοι καταφέρνουν να μεταδώσουν τις γνώσεις τους σε τέτοιο βαθμό που αντιλαμβάνεσαι τη διαφορά απο το πρώτο κιόλας μέρος του προγράμματος. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα.

– Φάνος Φανή

Ενα εξαιρετικο πρόγραμμα μέσα απο το οποίο μπορείς να αντλήσεις πολλές πληροφορίες και διδάγματα εφαρμογής όχι μόνο ως διαμεσολαβητής αλλά και στην καθημερινότητα της προσωπικής ζωής. Τόσο ο Ευρυπίδης όσο και η Ροδούλα είναι άψογοι γνώστες του αντικειμένου που διδάσκουν με εμπειρία και με σωστή καθοδήγηση. Επίσης οι γνώσεις στο θεμα του καταναλωτικού δικαιου αποτελεί ενα must στις γενικές γνώσεις του εκαιδευόμενου ειδικα στα θέματα δικαιωμάτων καταναλωτή και υποχρεωσεων του πωλητή. Θα συνέστηνα το πρόγραμμα σε όλους που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις όχι μονο ως διαμεσολαβητές αλλά και ως εμπλουτισμό των εμπειρίων τους.

– Χάρης Ορφανίδης

An excellent structured training programme – it exceeded my expectations. All trainers were highly professional – well done.

– Νίκη Τραπεζάρη

Ήταν ένα εξαιρετικό σεμινάριο που ομολογώ ότι το απόλαυσα … Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Διαμεσολάβησης!!!

– Αννίτα Κωνσταντίνου

Φωτογραφίες από προηγούμενα Σεμινάρια Διαμεσολάβησης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η αγορά της διαμεσολάβησης στην Κύπρο διέπεται από τις διατάξεις του περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμου του 2012 (Νόμος 159(Ι)/2012). Ο συγκεκριμένος Νόμος απαιτεί την κατάρτιση διαμεσολαβητή με μαθήματα διαμεσολάβησης διάρκειας 40 ωρών.

Σύμφωνα με το σχετικό εγχώριο Νόμο που αφορά τη διαμεσολάβηση, υπάρχουν δύο είδη διαμεσολαβήσεων – αυτών της διαμεσολάβησης εμπορικών διαφορών και της διαμεσολάβησης αστικών διαφορών.  Εμπορική διαφορά αποτελεί διαφορά που προκύπτει από εμπορική συναλλαγή που διενεργείται μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών ενώ αστική διαφορά σημαίνει κάθε διαφορά που δυνατό να είναι αντικείμενο πολιτικής διαδικασίας, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό δυνάμει του περί Δικαστηρίων Νόμου και περιλαμβάνει εργατικές διαφορές αλλά δεν περιλαμβάνει οικογενειακές διαφορές. Για διαμεσολάβηση σε οικογενειακές διαφορές υπάρχει ειδικός Νόμος ο οποίος προβλέπει για μαθήματα διαμεσολάβησης δυνάμει όμως του ειδικού αυτού Νόμου.

Για την εγγραφή διαμεσολαβητή τηρείται ειδικό μητρώο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως το οποίο προϋποθέτει την κατάρτιση του προσώπου που πρόκειται να εγκριθεί να παρακολουθήσει μαθήματα διαμεσολάβησης. Υπάρχουν δύο Μητρώα Διαμεσολαβητών. Μητρώο Διαμεσολαβητών για Εμπορικές Διαφορές και Μητρώο Διαμεσολαβητών για Αστικές Διαφορές.

Τα κριτήρια εγγραφής σε οποιοδήποτε Μητρώο Διαμεσολαβητών είναι τα ακόλουθα:

Για Εμπορικές Διαφορές:

Yes check.svg Το πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εγγραφεί ως Διαμεσολαβητής πρέπει να είναι δικηγόρος (εγγεγραμμένος στο μητρώο δικηγόρων που ασκούν το επάγγελμα του δικηγόρου) με ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος ή

Yes check.svg Να έχει παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης ως διαμεσολαβητής διάρκειας σαράντα (40) ωρών.

Για Αστικές Διαφορές: 

Yes check.svg Το πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εγγραφεί ως Διαμεσολαβητής πρέπει να είναι δικηγόρος (εγγεγραμμένος στο μητρώο δικηγόρων που ασκούν το επάγγελμα του δικηγόρου) με ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος και 

Yes check.svg Να έχει παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης ως διαμεσολαβητής διάρκειας σαράντα (40) ωρών.

Στις περιπτώσεις εγγραφής σε οποιοδήποτε από τα Μητρώα Διαμεσολαβητών, το συγκεκριμένο πρόσωπο θα πρέπει επίσης:

Yes check.svg Να μην κατέχει δημόσια θέση είτε μόνιμα, είτε προσωρινά, είτε με αναπλήρωση στη δημόσια υπηρεσία·

Yes check.svg Να μην έχει καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα ή για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα· και

Yes check.svg Να μην βρίσκεται υπό επιτροπεία ή κηδεμονία και να μην έχει στερηθεί της δικαιοπρακτικής του ικανότητας.

Τα μαθήματα διαμεσολάβησης με βάση τον Νόμο θα πρέπει να είναι διάρκειας 40 ωρών. Βεβαίως ένας διαμεσολαβητής οφείλει να παρακολουθεί μαθήματα διαμεσολάβησης καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του ως διαμεσολαβητής και συγκεκριμένα, θα πρέπει να ολοκληρώνει από τα πρώτα έξη έτη εγγραφής του και έπειτα, παρακολούθηση είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μαθήματα διαμεσολάβησης ανά τριετία. Τα εν λόγω μαθήματα διαμεσολάβησης διενεργούνται από προγράμματα κατάρτισης τα οποία είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης.

Το Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (Cyprus Center for ADR) έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για μαθήματα διαμεσολάβησης τα οποία είναι αναγκαία ούτως ώστε ένας διαμεσολαβητής μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Διαμεσολαβητών.

Τα μαθήματα διαμεσολάβησης διοργανώνονται από το Cyprus Center for ADR ανάλογα με την ζήτηση.

Γίνε Διαμεσολαβητής σε 6 ημέρες!

Μαθήματα θα παραδοθούν σε δύο Παρασκευοσαββατοκυρίακα στις 07,08,09,14,15,16 Ιουνίου του 2024

ONLINE

*Early Bird 12 Απριλίου 2024. Γίνονται Ευκολίες Πληρωμής!

Κόστος Συμμετοχής

Ημερομηνία Εγγραφής Αρχικό Κόστος Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ Τελικό Κόστος
Μέχρι την 10/11/2023 €900 €680 €220
Μετά την 10/11/2023 €1000 €680 €320

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Πρέπει να παρακολουθήσω σεμινάρια για να γίνω διαμεσολαβητής;

Ναι. Για να μπορεί κάποιος να γίνει διαμεσολαβητής χρειάζεται να παρακολουθήσει 40 ώρες πρόγραμμα κατάρτισης διαμεσολαβητών από εγκεκριμένο Κέντρο όπως το δικό μας – Cyprus Center for ADR.

Υπάρχουν εξετάσεις για να γίνω διαμεσολαβητής;

Όχι, δεν υποβάλλουμε τους μαθητές σε εξετάσεις αλλά είναι αναγκαστικό να παραστούν στα σεμινάρια διαμεσολάβησης για 40 ώρες.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών;

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης απευθύνεται σε επαγγελματίες οι οποίοι δύνανται να γίνουν μέλη του ΚΕΒΕ ή του ΕΤΕΚ, δικηγόρους, υπαλλήλους εταιρειών καθώς και φυσικά πρόσωπα οι οποίοι γενικά επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να ενδυναμώσουν το βιογραφικό τους σημείωμα με ένα επιπρόσθετο αναγνωρισμένο προσόν.  Γενικά το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών προσφέρει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν τα προσόντα τους στην επίλυση διαφορών καθώς και στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν προβλήματα ή προβληματικές καταστάσεις.

Τι προσόντα χρειάζονται για να γίνω διαμεσολαβητής και ποια είναι τα κριτήρια για να εγγραφώ σε μητρώο διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης;

Ο διαμεσολαβητής πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο, να μην έχει καταδικαστεί σε ποινικό αδίκημα, να μην κατέχει δημόσια θέση, θα πρέπει να κατέχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να δύναται να εγγραφεί στο μητρώο του ΚΕΒΕ, ΕΤΕΚ ή στο Μητρώο Δικηγόρων.

Ποιες μέρες διοργανώνονται τα σεμινάρια διαμεσολάβησης του Κέντρου;

Επειδή τα σεμινάρια απευθύνονται σε επαγγελματίες, διοργανώνονται Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο και Κυριακή και ολοκληρώνονται εντός 2 εβδομάδων.

Πότε είναι τα επόμενα σεμινάρια διαμεσολάβησης του Κέντρου;

Τα επόμενα σεμινάρια διαμεσολάβησης που διοργανώνει το Κέντρο θα γίνουν τον Δεκέμβριο του 2023.

Με την παρακολούθηση αυτού του προγράμματος κατάρτισης διαμεσολαβητών μπορώ να επιλύσω και οικογενειακές διαφορές;

Όχι, ακόμη δεν έχουν εκδοθεί κανονισμοί οι οποίοι αφορούν την εκπαίδευση διαμεσολαβητών σε οικογενειακές υποθέσεις. Πιθανόν όμως η βασική εκπαίδευση διαμεσολαβητών να προσμετρήσει προς την εκπαίδευση για οικογενειακές υποθέσεις όταν και εφόσον εκδοθούν οι σχετικοί κανονισμοί εκπαίδευσης οικογενειακών υποθέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως.

Σε τι γλώσσα παραδίδονται τα σεμινάρια διαμεσολάβησης;

Η γλώσσα παράδοσης των σεμιναρίων διαμεσολάβησης είναι τα Ελληνικά αλλά αναλόγως ενδιαφέροντος μπορεί να διεξαχθούν και στα Αγγλικά.

Πώς γίνεται η εγγραφή μου στο Πρόγραμμα Διαμεσολάβησης;

Η εγγραφή μπορεί να γίνει online στο σύνδεσμο http://adrcyprus.com/el/γίνε-διαμεσολαβητής ή με τη συμπλήρωση εντύπου συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 22519741.

Γιατί μόνο Σαββατοκυρίακα προσφέρεται η εκπαίδευση διαμεσολαβητών;

Ο λόγος που η εκπαίδευση διαμεσολαβητών προσφέρεται τα Σαββατοκυρίακα είναι επειδή αυτή στοχεύει στην κατάρτιση επαγγελματιών. Ως εκ τούτου αντιλαμβανόμαστε ότι ο χρόνος εργασίας των επαγγελματιών είναι πολύτιμος. Δεδομένου ότι με βάση το Νόμο η εκπαίδευση διαμεσολαβητών θα πρέπει να είναι 40 ώρες, προσφέρουμε τα μαθήματα σε 6 ημέρες, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

Είμαι δημόσιος υπάλληλος, μπορώ να εγγραφώ στο μητρώο διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης;

Δεν είναι δυνατή η εγγραφή σου στο μητρώο διαμεσολαβητών αλλά μπορείς να παρακολουθήσεις τα μαθήματα για σκοπούς της δικής σου προσωπικής επαγγελματικής εξέλιξης.

Βρίσκω το κόστος εκπαίδευσης διαμεσολαβητών να είναι υψηλό. Ποιοι οι λόγοι;

Η εκπαίδευση διαμεσολαβητών συμπληρώνεται μετά από 6 ημέρες με μαθήματα τα οποία λαμβάνουν χώρο σε ξενοδοχείο. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται γεύματα για τους εκπαιδευόμενους διαμεσολαβητές (4 μεσημεριανά) καθώς και συχνά διαλείμματα για καφέδες και σνακ σε ξενοδοχείο το οποίο ενοικιάζει τις αίθουσες και χρεώνει ανά άτομο. Επίσης η εκπαίδευση γίνεται από επαγγελματίες οι οποίοι πληρώνονται ανά ώρα. Με δεδομένες τις 40 ώρες που χρειάζονται για την εκπαίδευση διαμεσολαβητών, τα κόστη εγγραφής στο πρόγραμμα Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών είναι σχετικά χαμηλά. Εάν συγκρίνετε τα κόστη μας με τα κόστη εκπαίδευσης άλλων κέντρων, θα δείτε ότι οι τιμές μας είναι από τις πιο ανταγωνιστικές.

Πώς μπορεί να με βοηθήσει η εκπαίδευση διαμεσολαβητών στο επάγγελμα μου;

Η εκπαίδευση διαμεσολαβητών είναι σημαντική σε κάθε επάγγελμα – από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε προβλήματα στο χώρο εργασίας σας μέχρι τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεστε στους συναδέλφους σας ή στο προσωπικό για το οποίο είσστε υπεύθυνος/η. Με την εκπαίδευση αποκτάτε δεξιότητες όπως:

 • Αντικειμενικότητα.
 • Υπομονετικότητα και αυτοέλεγχο.
 • Δυνατότητα να επιλύετε προβλήματα.
 • Δυνατότητα να κατανοείτε και να συναισθάνεστε το άλλο μέρος.
 • Να αναλύετε τα συναισθήματα άλλων και να τα διαχειρίζεστε.

Συνοπτικές Πληροφορίες Προγράμματος Διαμεσολάβησης

Το σεμινάριο είναι επιχορηγημένο από την ΑΝΑΔ

ONLINE

40 ώρες διδασκαλίας

Δύο Παρασκευοσαββατοκυρίακα 07,08,09,14,15,16 Ιουνίου 2024

*Παρασκευή Απόγευμα, Σάββατο και Κυριακή

Κόστος συμμετοχής:

€290 

*Early Bird 12/04/2024.

Μέγιστος αριθμός συμμετέχοντων: 28 άτομα

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Γίνονται ευκολίες πληρωμής

Εκπαιδευτική Ομάδα

Ροδούλα Αχιλλίδου
Η Ροδούλα είναι δικηγόρος στην Κύπρο και κάτοχος άδειας άσκησης του επαγγέλματος. Είναι πιστοποιημένη σύμβουλος αφερεγγυότητας, πιστοποιημένη διαμεσολαβήτρια και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών από το ADR Group και το ADR Hellenic αντίστοιχα. Είναι επίσης μέλος και γραμματέας της Υποεπιτροπής Διαμεσολάβησης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και πεπειραμένη διαπραγματεύτρια. Κατέχει πιστοποίηση σε προγράμματα διαπραγμάτευσης από τo Harvard Law School και έχει συμμετάσχει σε διάφορους διεθνείς διαγωνισμούς διαμεσολάβησης και διαπραγμάτευσης ως κριτής.
Ευριπίδης Χατζηνέστορος
Ο Ευριπίδης είναι συνέταιρος στο δικηγορικό γραφείο Δ. Χατζηνέστορος & ΣΙΑ ΔΕΠΕ και ιδρυτής του Cyprus Center for Alternative Dispute Resolution. Είναι επίσης μέλος της επιτροπής διαιτησίας και διαμεσολάβησης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής της ΑΝΑΔ και πιστοποιημένος εκπαιδευτής διαμεσολαβητών. Μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου νομικής, LLB στο Πανεπιστήμιο Queen Mary University του Λονδίνου το 2009, ολοκλήρωσε στη συνέχεια το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στο εταιρικό δίκαιο LLM, στο University College του Λονδίνου. Το 2016 ο Ευριπίδης δημοσίευσε το βιβλίο «Δίκαιο Πώλησης Αγαθών και Προστασία Καταναλωτή στην Κύπρο» το οποίο εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη και ήταν επικεφαλής της ομάδας που έχει συγγράψει τον περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμο του 2021. Έχει διδάξει και διδάσκει εκτενώς σε θέματα που αφορούν το εμπορικό και καταναλωτικό δίκαιο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει γίνει αναφορά στο έργο του από διάφορα συγγράμματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και πιο πρόσφατα σε απόφαση Επαρχιακού Δικαστηρίου. Το 2021 έχει επιλεγεί ως ανεξάρτητη προσωπικότητα για επίλυση διαφορών με βάση την Οδηγία (ΕΕ) 2017/1852 και ασχολείται ενεργά στον τομέα της διαμεσολάβησης και της διαιτησίας.
Δρ. Χριστιάνα Μάρκου
Η Χριστιάνα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής, δικηγόρος-διευθύνων σύμβουλος σε δικηγορική εταιρεία και Υπεύθυνη Εκπαίδευσης του Κυπριακού Κέντρου για ΕΕΔ. Είναι κάτοχος διδακτορικού πτυχίου από το Πανεπιστήμιο του Lancaster με θέμα τη προστασία του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Ειδικεύεται στο δίκαιο προστασίας καταναλωτή και διδάσκει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου τα θέματα Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Καταναλωτή, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο της Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ. Εξειδικευεται επίσης στο δίκαιο του ηλεκτρονικού εμποριου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Είναι συχνή ομιλήτρια σε νομικά επιστημονικά συνέδρια στη Κύπρο και το εξωτερικό. Μεταξύ άλλων διεθνών δημοσιεύσεων, το 2019 έχει δημοσιεύσει το βιβλίο "Consumer protection, automated shopping platforms and EU law" με τον διεθνούς φήμης έκδοτη Routledge.
Πέλλα Τσαχάκη
Η Πέλλα Τσαχάκη είναι καθηγήτρια και διαμεσολαβήτρια διαπιστευμένη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Ελλάδα (2017) με περαιτέρω εξειδίκευση στην οικογενειακή Διαμεσολάβηση (2020). Εχει διαπιστευτεί ως διαμεσολαβήτρια και από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Διαμεσολαβητών του Βελγίου στην οικογενειακή, αστική και εμπορική διαμεσολάβηση το 2021. Στο τέλος της ίδιας χρονιάς διαπιστεύτηκε ως εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών από το ΕΛΚΕΔ/ADR Hellenic Center και το International Mediation Institute (ΙΜΙ) (2021).

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ο διαμεσολαβητής στην Κύπρο (και γενικά στο εξωτερικό) ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ δύο προσώπων τα οποία βρίσκονται σε αντιπαράθεση μεταξύ τους βοηθώντας τους να επιλύσουν τις διαφορές τους με δίκαιο, αμερόληπτο και ουδέτερο τρόπο. Το έργο του διαμεσολαβητή είναι ζωτικής σημασίας αφού βοηθά τις δύο αντίπαλες πλευρές να καταλήξουν σε φιλική συμφωνία χωρίς να είναι αναγκαία μια χρονοβόρα και δαπανηρή δικαστική διαμάχη.

Οι τυπικές διαφορές τις οποίες καλείται να επιλύσει ένας διαμεσολαβητής στην Κύπρο αφορούν περιπτώσεις μεταξύ εργοδότη-εργοδοτούμενου, καταναλωτή-εμπορευόμενου, ενοικιαστή-ιδιοκτήτη και διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων.

Αποτελεί έργο του διαμεσολαβητή να προσπαθήσει να καταλήξει στο ιδανικό αποτέλεσμα για τα δύο μέρη το οποίο πρέπει να είναι δίκαιο και να αφήνει και τις δύο πλευρές ευχαριστημένες. Ο διαμεσολαβητής με σκοπό να καταλήξει σε τέτοιο αποτέλεσμα συνήθως:

Yes check.svg Κάνει ερωτήσεις για να συγκεντρώσει πληροφορίες από τα μέρη

Yes check.svg Προσδιορίζει το ιδανικό αποτέλεσμα για το κάθε μέρος.

Yes check.svg Προσπαθεί να βάλει το ένα μέρος στη θέση του άλλου μέρους με σκοπό να υπάρξει κατανόηση της άλλης πλευράς.

Yes check.svg Προτείνει λειτουργικούς και δίκαιους τρόπους επίλυσης του προβλήματος.

Yes check.svg Παρέχει γραπτή περίληψη των θεμάτων τα οποία έχουν συμφωνηθεί.

Yes check.svg Ζητά συνάντηση με τα μέρη (στις συναντήσεις ενώπιον του διαμεσολαβητή δυνατόν να είναι παρόντες και οι δικηγόροι των μερών) για να διαγνώσει τα ζητήματα που δημιουργούν τη διαφορά.

Ένας διαμεσολαβητής στην Κύπρο έχει τα ακόλουθα καθήκοντα με βάση το Νόμο:

Yes check.svg Να ασκεί τα καθήκοντα του με επιμέλεια, ανεξαρτησία και αμεροληψία, κατά τρόπο κατάλληλο και αποτελεσματικό, ανεξαρτήτως της ιδιότητας ή του επαγγέλματος του και ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο ορίστηκε ή ανέλαβε να διεξαγάγει την εν λόγω διαμεσολάβηση και δεν υπόκειται στον έλεγχο ούτε ακολουθεί τις οδηγίες οποιουδήποτε προσώπου ή αρχής.

Yes check.svg Οφείλει έγκαιρα και πριν αποδεχτεί το διορισμό του ή αμέσως μόλις διαφανεί η σύγκρουση συμφέροντος ή το άλλο συμφέρον, να δηλώνει εγγράφως οποιαδήποτε σύγκρουση συμφέροντος ή οποιοδήποτε περιστατικό ή οικονομικό ή άλλο συμφέρον το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει ή να δώσει την εντύπωση ότι επηρεάζει την ανεξαρτησία του και αρνείται τον διορισμό του ή παραιτείται από διαμεσολαβητής, ανάλογα με την περίπτωση, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν ρητά ότι είναι σε θέση να διεξαγάγει την διαμεσολάβηση.

Yes check.svg Βεβαιώνεται ότι τα μέρη αντιλαμβάνονται τη φύση της διαδικασίας διαμεσολάβησης και το ρόλο του διαμεσολαβητή και των μερών.

Yes check.svg Διασφαλίζει ότι τα μέρη έχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στη διαδικασία.

Yes check.svg Σε περίπτωση όπου του ζητηθεί, παρέχει στα μέρη πληροφορίες σχετικά με το επαγγελματικό του υπόβαθρο, την εκπαίδευση και την εμπειρία του στον τομέα της διαμεσολάβησης.

Yes check.svg Δεν επιβάλλει συγκεκριμένη επίλυση της διαφοράς, δύναται όμως, κατά την κρίση του και με σκοπό να διευκολύνει τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς, να υποβάλλει εισηγήσεις οι οποίες δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

Yes check.svg Καθοδηγείται από τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας για τους Διαμεσολαβητές.

Διαμεσολαβητές του Cyprus Center for ADR ειδικεύονται στη διαμεσολάβηση και έχουν τεχνογνωσία και κατάρτιση σε σχέση με εμπορικές, αστικές και καταναλωτικές διαφορές, προσφέροντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους. Ως Κέντρο έχουμε αναλάβει διαμεσολαβήσεις με μεγάλες Χρηματοοικονομικές Επιχειρήσεις καθώς και διαδικτυακές διαμεσολαβήσεις μέσω της πλατφόρμας Διαδικτυακής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα μαθήματα διαμεσολάβησης του Κέντρου έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και είναι διάρκειας 40 ωρών ή 24 ωρών. Οι ημέρες κατά τις οποίες παραδίδονται είναι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή για δύο Σαββατοκύριακα για το πρόγραμμα των 40 ωρών ενώ για το πρόγραμμα των 24 ωρών οι μέρες είναι Κυριακή, Σάββατο και Κυριακή για δύο Σαββατοκύριακα. Τα μαθήματα γίνονται σε ξενοδοχείο και περιλαμβάνουν γεύματα, διαλείμματα καφέ και σνακ καθώς και το υλικό μαθημάτων διαμεσολάβησης.

Στα μαθήματα διαμεσολάβησης περιλαμβάνονται πραγματικά σενάρια με υποδήσεις ρόλων με σκοπό την καλύτερη κατάρτιση του διαμεσολαβητή στην Κύπρο.

Γενικά δεν χρειάζονται ειδικά προσόντα για να γίνετε διαμεσολαβητής, αλλά κάποια εμπειρία σε έναν σχετικό με τη διαμεσολάβηση τομέα, όπως για παράδειγμα η νομική, η ψυχολογία ή η παροχή συμβουλών μπορεί να βοηθήσει στην εμπέδωση των μαθημάτων διαμεσολάβησης και στην επιτυχία μιας διαμεσολάβησης. Τα διπλώματα διαμεσολάβησης από το Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (Cyprus Center for ADR), παρέχονται κατόπιν μαθημάτων διαμεσολάβησης διάρκειας 40 ωρών και σας επιτρέπουν να εγγραφείτε στα μητρώα διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα διαμεσολάβησης που παρέχουμε και τις ημέρες που θα τρέξει το πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας στο secretariat@adr.com.cy, στο 22519741 ή μέσω της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 1. Η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία εκούσια, δηλαδή μια διαδικασία στην οποία τα μέρη εισέρχονται με τη θέληση τους, έχοντας την καλή διάθεση να επιλύσουν το ζήτημα/τα ζητήματα.
 2. Η διαμεσολάβηση δεν αποτελεί δικαστική ή διαιτητική διαδικασία και επομένως μια πιθανή λύση δεν επιβάλλεται στα μέρη από μια ανεξάρτητη αρχή ή μέρος, αλλά δύναται να εξευρεθεί από τα ίδια τα μέρη και να επιβάλλεται μόνο κατόπιν συμφωνίας τους.
 3. Η όποια επίλυση του ζητήματος/των ζητημάτων δύναται να είναι πρακτικής φύσεως και όχι απαραιτήτως νομικής, δηλαδή να μην ακολουθεί τους νόμους και τις όποιες εμπορικές πρακτικές που είθισται να ακολουθούνται στο συγκεκριμένο τομέα, νοουμένου ότι τέτοια λύση δεν είναι παράνομη, εναντίον των χρηστών ηθών και του δημοσίου συμφέροντος.
 4. Ο διαμεσολαβητής δεν εκτελεί χρέη δικαστή ή διαιτητή, δεν επιβάλλει λύση και δεν βασίζεται σε νομικές και άλλες αρχές. Διευκολύνει τη διαδικασία και ενθαρρύνει την εξεύρεση λύσης.
 5. Η διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι εμπιστευτική σε όλα της τα στάδια (σε αντίθεση με τη δικαστική) και επομένως οι όποιες συζητήσεις και εισηγήσεις ειπωθούν κατά τη διάρκεια της δεν μπορούν να προσκομιστούν σε οποιαδήποτε επόμενη διαδικασία (άλλη διαμεσολάβηση, δικαστική ή διαιτητική) εκτός εάν αποτελούν μέρος της τελικής επίλυσης του ζητήματος το πρακτικό του οποίου δύναται να αποτελέσει και αντικείμενο εκτέλεσης.
 6. Η διαδικασία είναι πιο γρήγορη, κατά βάση πιο φθηνή και πιο ευέλικτη για τα μέρη σε σύγκριση με τη δικαστική διαδικασία ειδικά σε ότι αφορά στην Κυπριακή πραγματικότητα.
 7. Τα μέρη μπορούν να διακόψουν τη διαδικασία και να αποχωρήσουν ανά πάσα στιγμή χωρίς να χρειάζεται να δώσουν εξηγήσεις και χωρίς να υπόκεινται σε αρνητικά αποτελέσματα.
 8. Η όλη διαδικασία λαμβάνει χώρα σε άνετο και φιλικό περιβάλλον και όχι σε δικαστικές αίθουσες.
 9. Γίνεται προσπάθεια να επικρατεί ένα κατάλληλο περιβάλλον και μια σωστή συμπεριφορά και επομένως δεν υπάρχει η εχθρότητα και η εμφανής αντιδικία μεταξύ των μερών και των δικηγόρων αυτών.
 10. Καθένα από τα μέρη αναλαμβάνει τα δικά του έξοδα. Επίσης δεν υπάρχει υποχρέωση εκπροσώπησης από δικηγόρο και επομένως οποιοδήποτε από τα μέρη δεν έχει την οικονομική ευχέρεια της αντιπροσώπευσης μπορεί να περιορίσει τα έξοδα του μόνο σε αυτά του διαμεσολαβητή.
 11. Μια διαμεσολαβητική απόφαση είναι δύσκολο να αμφισβητηθεί εκτός σε περιπτώσεις όπου υπάρχει παραπληροφόρηση, εξαπάτηση ή εξαναγκασμός.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Βασικά χαρακτηριστικά διαμεσολάβησης 

Η διαμεσολάβηση είναι μια εναλλακτική, διαρθρωμένη διαδικασία επίλυσης διαφορών βάσει της οποίας τα μέρη με τη βοήθεια ενός ανεξάρτητου τρίτου μέρους, το οποίο διευκολύνει τη διαδικασία και ενθαρρύνει (χωρίς να επιβάλλει ή να χειραγωγεί τα μέρη) την εξεύρεση από τα ίδια τα μέρη μιας πρακτικής λύσης στο ζήτημα/ζητήματα, επιλύουν τις οποιεσδήποτε διαφορές τους. Επομένως:

Yes check.svg Η διαμεσολάβηση αποτελεί διαδικασία εναλλακτικής της δικαστηριακής και διαιτητικής διαδικασίας.

Yes check.svg Είναι μια διαδικασία εκούσια, δηλαδή μια διαδικασία στην οποία τα μέρη εισέρχονται με τη θέληση τους, έχοντας την καλή διάθεση να επιλύσουν το πρόβλημα.

Yes check.svg Η εξεύρεση λύσης δεν είναι υποχρέωση ή υποχρεωτική.

Yes check.svg Ο διαμεσολαβητής δεν είναι δικαστής και επομένως δεν επιβάλλει οποιαδήποτε λύση. Διευκολύνει τη διαδικασία και ενθαρρύνει την εξεύρεση από τα ίδια τα μέρη μιας λύσης στο ζήτημα.

Yes check.svg Η επίλυση του ζητήματος δύναται να μην ακολουθεί την ενδεδειγμένη νομοθεσία ή άλλες πρακτικές φτάνει αυτή να μην είναι παράνομη, ενάντια στα χρηστά ήθη ή ενάντια στο δημόσιο συμφέρον.

Yes check.svg Η διαμεσολάβηση δεν αποτελεί πανάκεια για όλα τα ζητήματα που δύνανται να προκύψουν μεταξύ μερών. Συγκεκριμένα η διαμεσολάβηση δύναται να χρησιμοποιηθεί σε ιδιωτικού δικαίου διαφορά εφόσον υπάρχει εξουσία διαθέσεως δηλαδή εφόσον η σχετική νομοθεσία δεν επιβάλλει επίλυση μέσω άλλης οδού.

Yes check.svg Σε αντίθεση με άλλες διαδικασίες, η διαμεσολάβηση προϋποθέτει την αυτοπρόσωπη παράσταση του μέρους (εκτός εάν είναι εταιρεία ή σύνολο προσώπων).

Yes check.svg Η όποια επίλυση ζητημάτων μέσω διαμεσολάβησης η οποία υπογράφεται από όλα τα μέρη (πρακτικό) μπορεί να εκτελεστεί.

Yes check.svg Η διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι εμπιστευτική σε όλα της τα στάδια (σε αντίθεση με τη δικαστική) και επομένως οι όποιες συζητήσεις και εισηγήσεις ειπωθούν κατά τη διάρκεια της δεν μπορούν να προσκομιστούν σε οποιαδήποτε επόμενη διαδικασία (άλλη διαμεσολάβηση, δικαστική ή διαιτητική) εκτός εάν αποτελούν μέρος της τελικής επίλυσης του ζητήματος το πρακτικό του οποίου δύναται να αποτελέσει και αντικείμενο εκτέλεσης.

Βασικά στάδια διαμεσολάβησης

Yes check.svg Προετοιμασία: Στο στάδιο της προετοιμασίας γίνεται ο έλεγχος του κατά πόσον υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων του διαμεσολαβητή με τα μέρη ( ή σε κάποιες περιπτώσεις με τους δικηγόρους αυτών). Εάν δεν υπάρχει, ο διαμεσολαβητής δύναται να αποδεχθεί τον διορισμό του και υπογράφεται η συμφωνία υπαγωγής η οποία αποτελεί και την έναρξη της διαδικασίας. Ακολούθως ο διαμεσολαβητής ζητεί σύντομη ενημέρωση από τα μέρη και επιλαμβάνεται ζητημάτων διεξαγωγής των συνεδριών.

Yes check.svg Εναρκτήριες δηλώσεις – αρχικά από τον διαμεσολαβητή ο οποίος επεξηγεί τη διαμεσολάβηση (και παρουσιάζει την συμφωνία υπαγωγής πλήρως υπογεγραμμένη) και τη διαδικασία αυτής και ακολούθως από καθένα από τα μέρη και τους δικηγόρους αυτών (αν υπάρχει).

Yes check.svg Διερεύνηση και Διαπραγμάτευση – τα στάδια αυτά λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια των ιδιωτικών συνεδριών. Στις πρώτες 2 (συνήθως) ιδιωτικές συνεδρίες με καθένα από τα μέρη δίνεται έμφαση στα γεγονότα και τα συναισθήματα των μερών. Ακολούθως και κατά τις υπόλοιπες ιδιωτικές συνεδρίες ξεκινά το στάδιο της διαπραγμάτευσης βάση του οποίου τα μέρη καλούνται να σκεφτούν τις προτεραιότητες τους και πιθανές λύσεις.

Yes check.svg Σε περίπτωση όπου εξευρεθεί λύση υπάρχει το τελικό στάδιο της συμφωνίας στην οποία ετοιμάζεται το πρακτικό (είτε από τους δικηγόρους των μερών με τα μέρη ή/και με τη συμβολή του διαμεσολαβητή) το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέρη.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Πρώτοι στην επίλυση όλων των διαφορών

0

Χαιρετισμός της έντιμης Υπουργού Δικαιοσύνης κυρίας Άννας Κουκκίδη Προκοπίου κατά την έναρξη του Πρώτου Προγράμματος Κατάρτισης Οικογενειακών Διαμεσολαβητών στην Κύπρο διοργάνωσης του Κέντρου μας

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

23-26, 30,31 Μαΐου και 01,02 Ιουνίου 2024

*Πέμπτη Απόγευμα, Παρασκευή Απόγευμα, Σάββατο και Κυριακή

 • ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
 • ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ LIVE ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Εγκεκριμένο πρόγραμμα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας

 • Διάρκεια δύο Πέμπτες και Παρασκευές Απογεύματα, Σάββατο, Κυριακή

 • Συνολική Διάρκεια Προγράμματος 50 ώρες για την εκπαίδευση-κατάρτιση διαμεσολαβητών με δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Υποθέσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

 • Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει έντυπο ή/και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό

 • Αυτόματη εγγραφή με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στο Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών

 • Αυτόματη εγγραφή με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στο Σύνδεσμο Οικογενειακής Διαμεσολάβησης

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ:

ΤΟ CYPRUS CENTER FOR ADR ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

0
Διαμεσολαβητές
0
Μέλη
0
Εκπαιδευόμενοι
0
Ώρες Εκπαίδευσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης – κατάρτισης διαμεσολαβητών οικογενειακών υποθέσεων διάρκειας 50 ωρών, έχει σχεδιαστεί προσαρμοσμένο στις προβλέψεις του περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Νόμου του 2019 (Ν. 62(Ι)/2019). Στις θεματικές του ενότητες περιλαμβάνεται εισαγωγή στις μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ADR), εισαγωγή και κατόπιν πλήρης ανάλυση του θεσμού της διαμεσολάβησης αναφορικά με οικογενειακές διαφορές.

Επιπρόσθετα το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει την παρουσίαση και ανάλυση τομέων οικογενειακού δικαίου, περιλαμβανομένου του περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Νόμου, του περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμου του 1991, του περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμου του 1990 και του περί Τέκνων Νόμος Συγγένεια και Νομική Υπόσταση Νόμου του 1991.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται και στην σχέση μεταξύ ψυχολογίας και οικογενειακής διαμεσολάβησης, στη διαχείριση συγκρούσεων καθώς και σε τεχνικές επικοινωνίας.

Στην εκπαίδευση περιλαμβάνεται ανάλυση των σταδίων κλιμάκωσης η δομή της διαμεσολάβησης, τα στάδια της διαμεσολάβησης καθώς και ανάλυση των δεξιοτήτων και το ρόλου του διαμεσολαβητή στην  επίλυση οικογενειακών των διαφορών.

Αναλύονται επίσης οι πρόνοιες του  Κώδικα Δεοντολογίας για της Οικογενειακές Υποθέσεις. Στο προκείμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται και 6 προσομοιώσεις οικογενειακής διαμεσολάβησης αναφορικά με θέματα όπως την επικοινωνία συζύγων, περιουσιακών διαφορών, διατροφής τέκνων καθώς και θέματα γονικής μέριμνας (τα οποία δύνανται να επιλυθούν με τη μέθοδο της διαμεσολάβησης).

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο και οργανωμένο ώστε να οδηγεί στην απαραίτητη κατάρτιση για την εγγραφή στον κατάλογο διαπιστευμένων διαμεσολαβητών οικογενεικών διαφορών του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τους ορισμούς του ισχύοντος Ν.62(Ι)/2019. Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να διεξάγουν αποτελεσματικά ως διαμεσολαβητές οικογενειακές διαφορές.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

Το πρόγραμμα κατάρτισης διαμεσολαβητών σε οικογενειακές διαφορές απευθύνεται σε:

Yes check.svg Δικηγόρους ή κατόχους αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου ή διπλώματος Νομικής και

Yes check.svg Ψυχολόγους ή κατόχους αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου ή διπλώματος στη ψυχολογία καθώς και

Yes check.svg Επαγγελματίες κατόχους πανεπιστημιακού τίτλου ή διπλώματος στην κοινωνική εργασία.

Εκπαιδευτική Ομάδα

Ευριπίδης Χατζηνέστορος
Ο Ευριπίδης είναι δικηγόρος και μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Είναι διαπιστευμένος εκπαιδευτής διαμεσολαβητών και εγκεκριμένος εκπαιδευτής ενηλίκων της ΑΝΑΔ. Ο Ευριπίδης είναι διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών και ασχολείται εκτεταμένα στους τομείς της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών περιλαμβανομένων των οικογενειακών διαφορών. Τα τελευταία 11 έτη διδάσκει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μέχρι σήμερα έχει εκπαιδεύσει με την ομάδα του πέραν των 400 διαμεσολαβητών στην Κύπρο και από το 2022 είναι ιδυρτικό μέλος και Πρόεδρος του Συνδέσμου Οικογενειακής Διαμεσολάβησης Κύπρου.
Σωτήρης Λιασίδης
Ο Σωτήρης Λιασίδης είναι τέως Πρόεδρος Οικογενειακού Δικαστηρίου έχοντας ασκήσει το δικαστικό λειτούργημα για 30 χρόνια. Έχει εκδώσει σειρά συγγραμμάτων που αφορούν τόσο το Οικογενειακό Δίκαιο όσο και άλλους τομείς του δικαίου. Έχει διατελέσει λέκτορας και εξεταστής του Νομικού Συμβουλίου και έδωσε αρκετές διαλέξεις επί θεμάτων Οικογενειακού δικαίου. Παρακολούθησε διάφορα συνέδρια τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό για θέματα οικογενειακού και Ευρωπαϊκού δικαίου συμπεριλαμβανομένου και συνεδρίου για τη διαμεσολάβηση σε οικογενειακές υποθέσεις. Συμμετείχε επίσης ως εμπειρογνώμονας στην ετοιμασία του διαδικτυακού προγράμματος HELP του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα Family Law and Human Rights. Έχει, περεταίρω, συγγράψει αρκετά άρθρα που αφορούν, πρωτίστως, το Οικογενειακό δίκαιο, είναι ο εκδότης του περιοδικού «Επιθεώρηση Οικ. Δικαίου» και συμμετείχε στις συζητήσεις της Επιτροπής Νομικών της Βουλής για την ετοιμασία του Νόμου για τη Διαμεσολάβηση σε Οικογενειακές Διαφορές.
Δρ. Ελένη Καραγιάννη
Η Δρ Ελένη Καραγιάννη αποφοίτησε με πτυχίο Bachelor of Science Honours στην Ψυχολογία από το Royal Holloway του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο Spalding (ΗΠΑ), όπου απέκτησε πτυχίο Master of Arts στην Κλινική Ψυχολογία και τίτλο Doctor of Psychology (Psy.D.) στην Κλινική Ψυχολογία (APA accredited). Ολοκλήρωσε την προδιδακτορική της πρακτική άσκηση στο Ψυχιατρικό Κέντρο Hutchings, στο New York State Office of Mental Health και στο Forensic Department of the Madison County Mental Health Department (APA accredited). Στο παρελθόν, έχει εργαστεί ως θεραπεύτρια σε κοινοτικό κέντρο ψυχικής υγείας και σε οργανισμό εξειδικευμένης θεραπείας σεξουαλικής κακοποίησης στις ΗΠΑ. Από το 2008 εργάζεται ως Συντονίστρια Κλινικής Εκπαίδευσης στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι ιδρυτικό μέλος του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο παρέχει υπηρεσίες στους φοιτητές και την κοινότητα, και έχει διατελέσει αναπληρώτρια διευθύντριά του. Είναι εκλεγμένη Πρόεδρος του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου (2015 - σήμερα) και εκλεγμένο μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ψυχολόγων (2015 - σήμερα).
Ροδούλα Αχιλλίδου
Η Ροδούλα είναι δικηγόρος στην Κύπρο και κάτοχος άδειας άσκησης του επαγγέλματος. Είναι πιστοποιημένη σύμβουλος αφερεγγυότητας, πιστοποιημένη διαμεσολαβήτρια και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών από το ADR Group και το ADR Hellenic αντίστοιχα. Είναι επίσης μέλος και γραμματέας της Υποεπιτροπής Διαμεσολάβησης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και πεπειραμένη διαπραγματεύτρια. Κατέχει πιστοποίηση σε προγράμματα διαπραγμάτευσης από τo Harvard Law School και έχει συμμετάσχει σε διάφορους διεθνείς διαγωνισμούς διαμεσολάβησης και διαπραγμάτευσης ως κριτής. Η Ροδούλα είναι βοηθός γραμματέας του Συνδέσμου Οικογενειακής Διαμεσολάβησης.
Δρ. Χριστιάνα Μάρκου
Η Χριστιάνα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής, δικηγόρος-διευθύνων σύμβουλος σε δικηγορική εταιρεία με εμπειρία στο οικογενειακό δίκαιο καθώς και μέλος της επιτροπής οικογενειακού δικαίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Ενήργησε ως δικηγόρος-εκπρόσωπος της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού σε δικαστηριακές υποθέσεις ενώ ως ακαδημαϊκός διδάσκει Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο το οποίο περιλαμβάνει σημαντικά νομοθετήματα οικογενειακού δικαίου.
Δρ. Νικόλαος Τρίγκας
Ο Νίκος είναι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, και διαμεσολαβητής, διαπιστευμένος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έλαβε διδακτορικό τίτλο σπουδών νομικής από το University of Aberdeen, έχοντας προβεί στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στον τομέα των ηλεκτρονικών αποδεικτικών μέσων. Η διδακτορική του διατριβή έχει ως τίτλο <>. Ο Νίκος έχει εξειδικευθεί στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση (Advanced Family Mediation – ADR Hellenic Center & Alexandroupolis Mediators’ Training Institute). Είναι διαπιστευμένος εκπαιδευτής διαμεσολαβητών (ADR Hellenic Center).
Απόστολος Συμιακός
Ο Απόστολος Συμιακός είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά από το 2002, πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στο Ναυτικό Δίκαιο, από το Πανεπιστήμιο του Cardiff, Ουαλία (LL.M. University of Cardiff). Είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και διαπιστευμένος εκπαιδευτής διαμεσολαβητών. Διεξάγει διαμεσολαβήσεις, συνδιαμεσολαβήσεις και παρίσταται ως νομικός παραστάτης σε εμπορικές και αστικές διαφορές, και ασχολείται κυρίως με την οικογενειακή διαμεσολάβηση, αλλά και με την επίλυση μισθωτικών διαφορών, αυτών που προκύπτουν από κατασκευές-real estate, εργατικών και ενδοεταιρικών, καθώς και τραπεζικών διαφορών.

Συνοπτικές Πληροφορίες

Το σεμινάριο είναι επιχορηγημένο από την ΑΝΑΔ

ONLINE

50 ώρες διδασκαλίας

Δύο x Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή * 23-26, 30,31  Μαΐου και 01,02 Ιουνίου 2024

Κόστος συμμετοχής:*

€320

* Για Δικαιούχους ΑΝΑΔ

* -30% έκπτωση σε μη δικαιούχους επιχορήγησης
* -10% έκπτωση εάν έχετε ήδη εκπαιδευτεί μαζί μας σε προηγούμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Μέγιστος αριθμός συμμετέχοντων: 28 άτομα

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Γίνονται ευκολίες πληρωμής


 • Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Τι επαγγέλεστε;

Έχετε εκπαιδευτεί ξανά μαζί μας;

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ειδική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων για το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το A.D.R. Cyprus Center Limited (Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών) υπόκειται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί τους λόγους της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τον τρόπο με τον οποίο το Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, χειρίζεται και διασφαλίζει την προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται, τον τρόπο χρήσης αυτών των δεδομένων και τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Προσδιορίζει επίσης, τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας καθώς και του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 1. Διαδικασία διαχείρισης αιτήσεων από ενδιαφερόμενους

Οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται να υποβάλει αίτηση στο Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών («Κέντρο») για να εκφράσει ενδιαφέρον να γίνει διαμεσολαβητής και να παρακολουθήσει τα σεμινάρια διαμεσολάβησης που διοργανώνει το Κέντρο. Το Κέντρο θα εξετάσει την αίτηση και θα αποφασίσει εάν το πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση και να πληρώσει για τα σεμινάρια ή αν πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα.

 1. Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι το Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (A.D.R Cyprus Center Limited), εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγεγραμμένο γραφείο στην Κυριάκου Μάτση 16, Eagle House, 8ος όροφος, 1082 , Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία, Κύπρος.

 1. Σκοπός

Ο σκοπός της συλλογής και χρήσης της αίτησης ενδιαφέροντος ή μιας αίτησης για εγγραφή στο πρόγραμμα κατάρτισης ως διαμεσολαβητής, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων/πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή, είναι για να επιτρέψει στο Κέντρο να επικοινωνήσει με τον αιτούντα και/ή να καταχωρήσει το ενδιαφέρον του και/ή να καταχωρήσει τα στοιχεία του και/ή να είναι σε θέση να παρέχει τα σεμινάρια διαμεσολάβησης σύμφωνα με την άδεια που έχει παραχωρηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Κύπρο.

Το Κέντρο χειρίζεται τις αιτήσεις των αιτούντων κατά τρόπο συνεπή και σύμφωνο με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ.

 1. Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι συμβαλλόμενο μέρος ή θα γίνει συμβαλλόμενο μέρος, καθώς και για την εκπλήρωση της νομικής μας υποχρέωσης δυνάμει του Νόμου 159 (Ι)/2012, δηλαδή τη συμμετοχή και διοργάνωση σεμιναρίων και/ή την έκδοση πιστοποιητικών παρακολούθησης για μαθήματα διαμεσολάβησης και/ή πιστοποιητικά για τη συνέχιση της κατάρτισης του αιτούντα ως διαμεσολαβητής και/ή να σας ενημερώσουμε για μελλοντικά σεμινάρια. Οι νόμιμοι λόγοι της επεξεργασίας είναι σύμφωνοι με το Άρθρο 6(β) και το Άρθρο 6(γ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 1. Λήψη δεδομένων

Για να προχωρήσει η αίτηση ενδιαφέροντος και να εξασφαλιστεί θέση στο πρόγραμμα εκπαίδευσης διαμεσολάβησης, το Κέντρο απαιτεί τα ακόλουθα: το όνομα, το επώνυμο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τον αριθμό τηλεφώνου, κατά πόσο ο αιτητής επιθυμεί να γίνει διαμεσολαβητής ή κατά πόσο επιθυμεί να συνεχίσει την εκπαίδευση διαμεσολάβησης του καθώς και το όνομα της επιχείρησης/εργοδότη του.

Σε σχέση με την επεξεργασία της αίτησης δεν ζητούμε ούτε επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 1. Αποθήκευση και ασφάλεια

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται και όλες οι άλλες σχετικές πληροφορίες αποθηκεύονται στους διακομιστές /υπολογιστές του Κέντρου στην Κύπρο.

Προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, το Κέντρο έχει υιοθετήσει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μετρά ασφαλείας. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν απαραίτητες ενέργειες για αντιμετώπιση διαδικτυακού κινδύνου, τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων, αλλοίωση δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που παρουσιάζει τόσο η ίδια η επεξεργασία όσο και η φύση των επεξεργασμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν περιορισμό της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν έννομο λόγο να τα γνωρίζουν για τους σκοπούς αυτής της επεξεργασίας.

 1. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα παρέχεται στο προσωπικό του Κέντρου που είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή αυτής της επεξεργασίας και στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με την αρχή της «ανάγκης να γνωρίζει». Το προσωπικό αυτό συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας καθώς επίσης, όπου χρειάζεται δεσμεύεται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

Εντός των χώρων του Κέντρου, η πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται παρέχεται μόνο μέσω αναγνωριστικού χρήστη (User ID) και κωδικού πρόσβασης (Password).

Οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν είναι προσβάσιμες στο κοινό εκτός όπου έχουμε την έγγραφη συγκατάθεση σας προς τούτο.

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε δεν θα δοθούν σε τρίτους.

 1. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα το οποίο διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Το Κέντρο διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας. Τα προσωπικά δεδομένα/πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση της αίτησης σας θα διαγραφούν 9 έτη μετά το κλείσιμο του φακέλου.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα ως «υποκείμενος των δεδομένων» σύμφωνα με το Κεφάλαιο III (Άρθρα 12-23) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων. Έχετε επιπλέον το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία συγκεκριμένων προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συναίνεσης.

Δεν έχετε άμεση πρόσβαση στις αποθηκευμένες πληροφορίες. Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του ως υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να συντάξει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να το αποστείλει στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται στους όρους 10 και 11 πιο κάτω.

Κάθε αίτηση πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα θα διεκπεραιωθεί εντός ενός μήνα. Κάθε άλλη αίτηση θα διεκπεραιώνεται εντός 15 εργάσιμων ημερών.

 1. Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα σας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο secretariat@adr.com.cy είτε με επιστολή προς το Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών στην Κυριακού Ματσίου 16, Eagle House, Άγιοι Ομολογητές, 8ος όροφος, 1082, Λευκωσία, Κύπρος.

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Κέντρου, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dataprotection@dhadjinestoros.com, σχετικά με ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 1. Διορθωτικά μέτρα όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Παράπονα τα οποία σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Κέντρο μπορούν επίσης να απευθύνονται στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και κάθε άλλης πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχώριου Νόμου που αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όροι Προγράμματος

 1. Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα πιο πάνω στοιχεία.
 2. Η κανονική τιμή του προγράμματος είναι €1,320. Για δικαιούχους επιχορήγησης από την ΑΝΑΔ στοιχίζει €320  και μετά την 05/04/2024 €520. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
 3. Ολοκληρωμένη θεωρείται η εγγραφή, εφόσον έχει καταβληθεί όλο το κόστος εγγραφής. Για τον λόγο αυτό παρακαλείστε να αποστείλετε με τους παραπάνω τρόπους (υπό 1) και την σχετική τραπεζική κατάθεση.
 4. Η διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη διεξαγωγή του προγράμματος και να επιστρέψει το καταβληθέν κόστος στον/στην ενδιαφερόμενο/η.
 5. Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος μπορεί να μεταβληθούν και οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι θα ενημερωθούν εγκαίρως.

Τα στοιχεία του Τραπεζικού μας λογαριασμού είναι τα ακόλουθα

Name: A.D.R. CYPRUS CENTER LTD

A/C Number: 357030494887

SWIFT(BIC): BCYPCY2N

Bank:  Bank of Cyprus

IBAN: CY06 0020 0195 0000 3570 3049 4887

Παρακαλούμε όπως στην περιγραφή του εμβάσματος αναφέρετε το Πλήρες Όνομα σας

Γίνε Διαμεσολαβητής Οικογενειακών Υποθέσεων σε 8 ημέρες!

Σεμινάρια θα παραδοθούν Πέμπτη (απόγευμα), Παρασκευή (απόγευμα), Σάββατο και Κυριακή στις 23-26, 30,31 Μαΐου και 

01,02 Ιουνίου 2024

ONLINE

Τι Λένε οι Εκπαιδευόμενοι μας για Εμάς;

Το πρόγραμμα είναι πολύ ενδιαφέρον και χάρηκα που μου δόθηκε η ευκαιρία να συμμετάσχω. Ήταν μια πραγματικά υπέροχη εμπειρία!

– Κυριακή Μαυράκη

Εξαιρετικά συναρπαστικό από πρακτικής άποψης, χρήσιμο και ενδιαφέρον πρόγραμμα κατά το οποίο οι εκπαιδευόμενοι Διαμεσολαβητές αποκτούν πολλά σημαντικά εφόδια έτσι ώστε να μπορούν να αντεπεξέλοθουν στις ανάγκες της εξωδικαστικής επίλυσης προβλημάτων της σημερινής εποχής.

– Λεόντιος Χαραλαμπίδης

Great seminar, loved the spirit and enthusiasm of our speakers who did a wonderful job in sharing their knowledge and experience. I found the seminar and the materials to be highly informative. Looking forward to taking a course on arbitration.

– Marina Kharchenko

Το πρόγραμμα ήταν εξαιρετικό και άκρως κατατοπιστικό. Τα σεμινάρια ήταν πολύ οργανωμένα και οι εκπαιδευτές πρόθυμοι να βοηθήσουν σε όλα. Θα το σύστηνα ανεπιφύλακτα σε όποιον ενδιαφέρεται να ασχοληθεί ενεργά με τη διαμεσολάβηση.

– Μαρία Ψυχούλα

Εξαιρετικό πρόγραμμα.Με κατάλληλα εκπαιδευμένους Εκπαιδευτές και μεταδοτικότητα. Με την συμπεριφορά τους μας έκαναν να νοιώθουμε άνετα, υπήρχε αμεσότητα μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων τόσο στις παρουσιάσεις όσο και στα πρακτικά σενάρια. Σύστησα ήδη το πρόγραμμα και σε άλλους συναδέλφους δικηγόρους.

– Όλγα Κωνσταντίνου

Εξαιρετικό το σεμινάριο! Οι εκπαιδευτές θεωρώ ότι είναι άψογα καταρτισμένοι για να εξηγήσουν και να μεταδώσουν σε κάθε εκπαιδευόμενο με σαφήνεια την διαδικασία της διαμεσολάβησης με πρακτικές ασκήσεις.

– Ιωάννα Αντωνίου

Εξαιρετικό πρόγραμμα απ’όλες τις όψεις και θα το συνιστούσα και σε άλλους συναδέλφους και φίλους από άλλους κλάδους εργασίας.

– Άντρια Παπαγεωργίου

Είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα. Αποκόμισα γνώσεις από εξαίρετους εκπαιδευτές και κυρίως η καταρτισμένη και συνεχής αυτή εκπαίδευση, μου επέφερε αλλαγή και στο τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης μου στις διαφορές που όλοι αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Το συστήνω ανεπιφύλακτα.

– Ραφαέλλα Αλεξίου

Εξαιρετικό πρόγραμμα το οποίο κράτησε το ενδιαφέρον μου από την αρχή μέχρι το τέλος αμείωτο παρόλο που ήταν αρκετά μεγάλο (40 ώρες).Εξαιρετική η δουλειά όλων των εκπαιδευτών. Συγχαρητήρια σε όλους.

– Δρ. Χριστίνα Τσολάκη

Εξαιρετικό πρόγραμμα, μεστό πληροφοριών και παραδειγμάτων. Επαγγελματίες εκπαιδευτές με ευχάριστη διάθεση και γνώσεις. Τόσο ο Ευρυπίδης όσο και η Ροδούλα είναι άριστοι γνώστες του αντικειμένου, το οποίο διδάσκουν με άνεση μέσα από τις εμπειρία και την επαγγελματική τους επάρκεια. Το πρόγραμμα είναι διαδραστικό και αυτό είναι από τα σημαντικά πλεονεκτήματα για τους εκπαιδευόμενους.

– Χρίστος Μούης

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο αξίζει να το παρακολουθήσει κανείς. Συμμετέχουν εκπαιδευτές οι οποίοι διατηρούν το ενδιαφέρον κατά τη διδασκαλία και χαρακτηρίζονται από μεταδοτικότητα. Από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι ότι μέσω των σεναρίων, εφαρμόζεται στην πράξη η θεωρία. Η διαδικασία των πρακτικών ασκήσεων μέσω σεναρίων βοηθά όχι μόνο στην απόκτηση εμπειρίας σε σχέση με τη διαμεσολάβηση και τον ρόλο του διαμεσολαβητή αλλά και γνώσεις οι οποίες είναι δυνατό να αξιοποιηθούν στα πλαίσια διαπραγματέυσεων.

– Γεωργία Δημητρίου

The program was very educational and beneficial. The speakers were able to transfer their knowledge with ease and success.Thank you all for your time and dedication for the completion of this program.

– Tania Eojourian

Γενικές Πληροφορίες

Οι πρόνοιες που διέπουν το θέμα της Διαμεσολάβησης στις Οικογενειακές Διαφορές είναι αυτές του Ν. 62(Ι)/2019, περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Νόμος του 2019. Για να γίνει κατορθωτή η εγγραφή κάποιου προσώπου ως διαμεσολαβητής σε Οικογενειακές Διαφορές θα πρέπει να κατέχει δίπλωμα ή πτυχίο στα νομικά, ψυχολογία ή κοινωνική εργασία.

Σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο, καλύπτονται με διαμεσολάβηση οποιεσδήποτε οικογενειακές διαφορές. Δηλαδή, διαφορές που σχετίζονται με το θεσμό της οικογένειας και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διαφορές γονικές μέριμνας, διατροφής παιδιών, συζύγων ή συμβίων καθώς και περιουσιακές σχέσεις συζύγων ή συμβίων. Η οικογενειακή διαμεσολάβηση σε θέματα που αφορούν την αφαίρεση ή την ανάθεση γονικής μέριμνας δεν περιλαμβάνονται. Αυτό σημαίνει ότι, θέματα που αφορούν για παράδειγμα ποιος γονέας θα έχει την επιμέλεια των ανηλίκων δεν καλύπτονται από το σχετικό Νόμο. Τέτοιο θέμα το αποφασίζει το Δικαστήριο.

Για να εγγραφεί πρόσωπο στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Υποθέσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα πρέπει να εγκριθεί και να παρακολουθήσει σεμινάρια διαμεσολαβητών σε οικογενειακές υποθέσεις.

Κριτήρια Εγγραφής Διαμεσολαβητή Οικογενειακών Διαφορών

Τα κριτήρια εγγραφής σε οποιοδήποτε Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Υποθέσεων είναι τα ακόλουθα:

Yes check.svg Να έχει τύχει ειδικής εκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση σε οικογενειακές διαφορές. Η εκπαίδευση μπορεί να γίνει μέσω του Φορέα μας.

Yes check.svg Να κατέχει πανεπιστημιακό τίτλο ή δίπλωμα αναγνωρισμένο από το αρμόδιο σώμα στη Δημοκρατία στα νομικά, στην ψυχολογία ή στην κοινωνική εργασία.

Yes check.svg Να είναι εγγεγραμμένο στο οικείο επαγγελματικό μητρώο του επαγγέλματος που ασκεί, όπου αυτό εφαρμόζεται.

Yes check.svg Να ασκεί στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, το επάγγελμα για το οποίο κατέχει τον πανεπιστημιακό τίτλο ή δίπλωμα, για συνεχή περίοδο τουλάχιστον ενός (1) έτους, πριν από την υποβολή της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών.

Yes check.svg Να έχει τη μόνιμη διαμονή του στη Δημοκρατία κατά τα δύο (2) τελευταία έτη πριν από την υποβολή της αίτησής του για εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών.

Yes check.svg Να μην κατέχει ή να κατείχε μόνιμη θέση στη δημόσια υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά τα δύο (2) τελευταία έτη πριν από την υποβολή αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών.

Yes check.svg Να μην έχει καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα ή για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

Yes check.svg Να μην βρίσκεται υπό επιτροπεία ή κηδεμονία και δεν στερείται της δικαιοπρακτικής του ικανότητας.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Θέλω να επιλύσω Οικογενειακές Διαφορές ως Διαμεσολαβητής. Πρέπει να παρακολουθήσω σεμινάρια;

Ναι. Για να μπορεί κάποιος να γίνει διαμεσολαβητής σε Οικογενειακές Διαφορές χρειάζεται να παρακολουθήσει 50 ώρες πρόγραμμα κατάρτισης διαμεσολαβητών από εγκεκριμένο Κέντρο όπως το δικό μας.

Χρειάζονται οποιεσδήποτε εξετάσεις για να εγγραφώ ως διαμεσολαβητής Οικογενειακών Διαφορών;

Όχι, δεν απαιτείται να υποβληθείτε σε εξετάσεις για να μπορέσετε να εγγραφείτε ως διαμεσολαβητές οικογενειακών διαφορών. Είναι απαραίτητο όμως να συμπληρώσετε τις ώρες του Προγράμματος Διαμεσολάβησης του Κέντρου μας. Δηλαδή 50 ώρες.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών;

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης απευθύνεται σε δικηγόρους, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα τους στην Κύπρο και οι οποίοι έχουν τη μόνιμη διαμονή τους στη Δημοκρατία δύο έτη πριν την υποβολή της αίτησης τους για εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών.

Πότε διοργανώνονται τα σεμινάρια διαμεσολάβησης Οικογενειακών Διαφορών του Κέντρου;

Επειδή τα σεμινάρια απευθύνονται σε επαγγελματίες, διοργανώνονται Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο και Κυριακή και ολοκληρώνονται εντός 2 εβδομάδων. Τα επόμενα σεμινάρια διαμεσολάβησης Οικογενειακών Διαφορών που διοργανώνει το Κέντρο θα διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο- Οκτώβριο του 2023.

Με την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης διαμεσολαβητών σε Οικογενειακές Διαφορές μπορώ να επιλύσω και αστικές διαφορές;

Όχι αυτό δεν είναι δυνατόν. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως.

Σε τι γλώσσα παραδίδονται τα σεμινάρια διαμεσολάβησης Οικογενειακών Διαφορών;

Η γλώσσα παράδοσης των σεμιναρίων διαμεσολάβησης είναι τα Ελληνικά.

Πώς εγγράφομαι στο Πρόγραμμα Διαμεσολάβησης Οικογενειακών Διαφορών;

Η εγγραφή μπορεί να γίνει σε αυτή τη σελίδα ή με τη συμπλήρωση εντύπου συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 22519741.

Βρίσκω το κόστος εκπαίδευσης διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών να είναι υψηλό. Ποιοι είναι οι λόγοι;

Το πρόγραμμα διαμεσολάβησης Οικογενειακών Διαφορών συμπληρώνεται μετά από 8 ημέρες. Η εκπαίδευση γίνεται από επαγγελματίες και περιλαμβάνει δωρεάν εγγραφή στο Σύνδεσμο Οικογενειακής Διαμεσολάβησης και στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του Κέντρου μας. Με δεδομένες τις 50 ώρες που χρειάζονται για την εκπαίδευση διαμεσολαβητών, τα κόστη εγγραφής στο πρόγραμμα Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών είναι σχετικά χαμηλά. Εάν συγκρίνετε τα κόστη μας με τα κόστη εκπαίδευσης άλλων κέντρων, θα δείτε ότι οι τιμές μας είναι από τις πιο ανταγωνιστικές.

Πρόγραμμα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών σε Οικογενειακές Διαφορές

2 x Πέμπτη (απόγευμα), Παρασκευή (απόγευμα), Σάββατο, Κυριακή 21-24 Σεπτεμβρίου και 5-8 Οκτωβρίου2023 διαδικτυακά

  <li class="vc_info_list" style="padding-bottom: 30px; border-left: 0px solid rgba(0,0,0,0.01); display: table;margin-left:
  Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/adrcyprus.com/public_html/wp-content/plugins/mega-addons-for-visual-composer/render/info_list_son.php on line 44
  0px; float: none; margin-bottom: 2px;">

  Πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

 • Σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Οικογενειακής Διαμεσολάβησης

 • Διάρκεια Πέμπτη (απόγευμα), Παρασκευή (απόγευγμα), Σάββατο και Κυριακή x 2

 • Συνολική Διάρκεια Προγράμματος 50 ώρες

 • Επιχορηγημένο από την ΑΝΑΔ

 • Δωρεάν εγγραφή με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στο Μητρώο Οικογενειακών Διαφορών του Κέντρου για ένα έτος

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Πρώτοι στην επίλυση όλων των διαφορών

0