ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων να Ενημερώνουν Καταναλωτές για Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.

Είσαι καταναλωτής; Σοβαρές επιχειρήσεις επιθυμούν πάντοτε να βρίσκουν λύσεις και να μην καταστρέφουν τις σχέσεις τους με πελάτες.

Ηπροστασία του Καταναλωτή είναι από τις πιο σημαντικές πτυχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια Ένωση η οποία δεν προστατεύει τους καταναλωτές της ουσιαστικά αποθαρρύνει το διακρατικό εμπόριο, τις διαδικτυακές αγορές και επηρεάζει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις επιχειρήσεις.

Για αυτό τον λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην προσπάθεια της να εντείνει την προστασία που παρέχεται στους καταναλωτές, ανέπτυξε τους τομείς προστασίας του καταναλωτή όχι μόνο κατά την αγορά υπηρεσιών και αγαθών αλλά και κατά το στάδιο που ο καταναλωτής επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματα του.

Επειδή για να παρουσιασθεί μια υπόθεση ενώπιον Δικαστηρίου χρειάζεται χρόνος και χρήμα, εδώ και κάποια χρόνια προωθείται η Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (ADR) σε συμφωνίες μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων. Για να διατηρείται όμως ένα επίπεδο υψηλής προστασίας, δημιουργήθηκαν Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών στους οποίους μπορεί να αποταθεί ο καταναλωτής. Οι εν λόγω Φορείς θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένοι από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και να πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας όπως είναι η αμεροληψία, το χαμηλό κόστος εξέτασης παραπόνου για καταναλωτές κ.α.

Η χρήση Φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών σε ορισμένες περιπτώσεις είναι υποχρεωτική και σε άλλες όχι. Για παράδειγμα, σε ορισμένα τραπεζικά θέματα οι Τράπεζες οφείλουν να αποδέχονται όπως λάβουν μέρος σε μια διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Η προστασία του καταναλωτή εξασφαλίζει μεταξύ άλλων και την ενημέρωση του καταναλωτή για τέτοιους Φορείς. Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγκάζει τις επιχειρήσεις να ενημερώνουν τον καταναλωτή για τον Φορέα ή τους Φορείς στους οποίους υπάγονται σε περίπτωση που το παράπονό του δεν μπορεί να επιλυθεί από την επιχείρηση. Επίσης, η επιχείρηση οφείλει να ενημερώσει τον καταναλωτή κατά πόσο θα κάνει χρήση του Φορέα στον οποίο υπάγεται.

Με αυτόν τον τρόπο μια επιχείρηση αναγκάζεται ουσιαστικά να εξηγήσει στον καταναλωτή κατά πόσο είναι πρόθυμη να επιλύσει μια διαφορά που προκύπτει μαζί του. Τα πλεονεκτήματα μιας επιχείρησης να υπάγεται και να επιλύει τις διαφορές που προκύπτουν με έναν καταναλωτή σε Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών τα έχουμε αναλύσει σε προηγούμενο άρθρο. Είναι αρκετό όμως να πούμε ότι, σοβαρές επιχειρήσεις επιθυμούν πάντοτε να βρίσκουν λύσεις και να μην καταστρέφουν τις σχέσεις τους με πελάτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι επιχειρήσεις οι οποίες πωλούν προϊόντα μέσω διαδικτύου έχουν επιπρόσθετη υποχρέωση βάσει του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχουν ενημέρωση στις ιστοσελίδες τους για την πλατφόρμα διαδικτυακής επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντας και σχετικό σύνδεσμο (link).

Το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών είναι Φορέας εγκεκριμένος από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και Κοινοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτό το άρθρο δεν αποτελεί νομική συμβουλή.

Η δημοσίευση αυτού του άρθρου συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Προγράμματος “Consumer Programme (2014-2020)”.

Σχετικά Άρθρα

Δυνατότητα του Δικαστηρίου επέκτασης του χρόνου παραπομπής ενός ζητήματος σε διαιτησία
Οι Κανόνες Συμφιλίωσης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Οι Κανόνες Διαμεσολάβησης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών