ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Υποχρέωση Επιχείρησης να Ενημερώσει τον Καταναλωτή για το Δικαίωμα του να Επιστρέψει Προϊόντα που Αγόρασε Διαδικτυακά (Online)

Είσαι καταναλωτής; Εάν σε διαδικτυακή αγορά η επιχείρηση δεν σε ενημερώσει για το δικαίωμα σου να επιστρέψεις τα προϊόντα εντός 14 ημερών, τότε έχεις δικαίωμα να τα επιστρέψεις εντός ενός έτους.

Με το πέρασμα του χρόνου και την τεχνολογική ανάπτυξη, πολλές επιχειρήσεις διεξάγουν πλέον τις εργασίες τους και διαδικτυακά. Όσες επιχειρήσεις πωλούν προϊόντα διαδικτυακά, οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές για το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Τι είναι το δικαίωμα υπαναχώρησης;

Το δικαίωμα υπαναχώρησης είναι το δικαίωμα κάποιου καταναλωτή ο οποίος αγόρασε προϊόντα από το διαδίκτυο να τα επιστρέψει και να λάβει πίσω τα χρήματα που πλήρωσε.

Μάλιστα, η επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα με τον ίδιο τρόπο που πληρώθηκαν από τον καταναλωτή. Δηλαδή, εάν ο καταναλωτής πλήρωσε με κάρτα, τότε θα πρέπει  να του επιστρέψει τα χρήματα του με μεταφορά στην κάρτα του.

Σύμφωνα με το Νόμο, για να ισχύει το πιο πάνω δικαίωμα υπαναχώρησης θα πρέπει:

  • Ο αγοραστής να είναι καταναλωτής, δηλαδή άτομο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην επιχειρηματική ή επαγγελματική του ιδιότητα.
  • Η αγορά θα πρέπει να είναι διαδικτυακή, δηλαδή online.

Ενημέρωση που παρέχεται από την επιχείρηση

Θα πρέπει η επιχείρηση προτού δεσμεύσει τον καταναλωτή με την πώληση να τον ενημερώσει (μέσω των όρων της) για το δικαίωμα του να υπαναχωρήσει, τις προϋποθέσεις, την προθεσμία καθώς και τις διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης. Θα πρέπει επίσης να του παρέχει υπόδειγμα του εντύπου υπαναχώρησης.

Ο καταναλωτής θα πρέπει να ελέγξει τους όρους της συμφωνίας. Οι σοβαρές επιχειρήσεις πάντοτε ενημερώνουν τους καταναλωτές για το δικαίωμα υπαναχώρησης τους από μια διαδικτυακή συμφωνία.

Τα δικαιώματα σου ως καταναλωτής εάν δεν σε ενημερώσει η επιχείρηση για το δικαίωμα υπαναχώρησης

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν ενημερώσει τον καταναλωτή για το δικαίωμα υπαναχώρησης, τότε το πρώτο δικαίωμα του καταναλωτή, είναι να επιστρέψει τα προϊόντα, οποτεδήποτε εντός 12 μηνών και 14 ημερών από την παράδοση των προϊόντων.

Το δεύτερο δικαίωμα είναι να καταγγείλει ο καταναλωτής τον πωλητή στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή η οποία είναι αρμόδια για να ελέγχει ότι οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται  με τις πρόνοιες του Νόμου που αφορούν τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Αυτό το άρθρο δεν αποτελεί νομική συμβουλή.

Η δημοσίευση αυτού του άρθρου συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Προγράμματος “Consumer Programme (2014-2020)”.

Σχετικά Άρθρα

Δυνατότητα του Δικαστηρίου επέκτασης του χρόνου παραπομπής ενός ζητήματος σε διαιτησία
Οι Κανόνες Συμφιλίωσης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Οι Κανόνες Διαμεσολάβησης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών