ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Βοηθώντας Ευάλωτες Ομάδες Καταναλωτών στο Πλαίσιο του Consumer Programme 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μεταξύ των μηνών Σεπτεμβρίου 2020 και Μάρτιος 2021, εκπρόσωποι του Κυπριακού Κέντρου Καταναλωτή για εναλλακτική επίλυση διαφορών έχουν πραγματοποιήσει συναντήσεις με τους ακόλουθους Δημάρχους και Κοινοτάρχες, αντίστοιχα:

  • Ο Δήμος Λευκωσίας, Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης
  • Ο Δήμος Αγλατζιάς, Δήμαρχος κ. Ανδρέας Κωνσταντινίδης
  • Ο Δήμος Μέσα Γειτονιάς, Δήμαρχος κ. Δώρος Αντωνίου
  • Ο Δήμος Αθηένου, Δήμαρχος κ. Κυριάκος Καρέκλας
  • Tο Διοικητικό Συμβούλιο Κοκκινοτρυμιθιάς, Κοινοτάρχης και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Χριστάκης Μελετιές.
  • Tο Διοικητικό Συμβούλιο Σκαρίνου, Κοινοτάρχης και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ.Δαμιανός Μιχαήλ.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο Πάνω/Κάτω Δευτεράς, Κοινοτάρχης και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Νίκος Καλλής και κ. Ευγένιος Χατζηευτυχίου
  • Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ψιμολόφου, Κοινοτάρχης και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Μάριος Πέτρου

Οι επισκέψεις συγχρηματοδοτήθηκαν από το Consumer Programme 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ορισμένες από τις συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις των Δήμων και των Κοινοτικών Συμβουλίων και άλλες διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ZOOM, ενόψει των δύσκολων συνθηκών της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ήταν χαρά μας να μιλήσουμε με τους Δημάρχους και τους Κοινοτάρχες για το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτών για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών και να μοιραστούμε απόψεις για διάφορα θέματα.

Μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:

Ο τρόπος με τον οποίο το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών μπορεί να βοηθήσει ευάλωτες ομάδες καταναλωτών να υποβάλουν καταγγελίες

Οι λόγοι για την επιλογή Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών και τα οφέλη του Κυπριακού Κέντρου Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Οι στόχοι του Κυπριακού Κέντρου Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Τα είδη των διαφορών που επιλύει το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

√ Ο τρόπος υποβολής των διαφορών.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών εξέφρασε την προθυμία του να βοηθήσει οποιαδήποτε ευάλωτη ομάδα καταναλωτών στους δήμους/κοινότητες εξηγώντας πώς λειτουργεί η διαδικασία και προσφέροντας συμβουλευτική υποστήριξη σε αυτές τις ομάδες.

Το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών τόνισε τη σημασία της παροχής εύχρηστων μηχανισμών υποβολής παραπόνων οι οποίοι επιτρέπουν στους καταναλωτές την επίτευξη τελικής και εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών εντός 90 ημερών.

Στο τέλος της συνάντησης, οι Δήμαρχοι και οι Κοινοτάρχες έβγαλαν φωτογραφίες με τους εκπροσώπους του Κέντρου.

Η εκστρατεία επίσκεψης ευάλωτων ομάδων καταναλωτών συγχρηματοδοτήθηκε από το Consumer Programme 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αποδοχή του είναι ένδειξη της πρόθεσης της κοινωνίας γενικά να αλλάξει τον τρόπο αντιμετώπισης της επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών.

Η δημοσίευση αυτού του άρθρου συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Προγράμματος “Consumer Programme (2014-2020)”.

 

Σχετικά Άρθρα

Δυνατότητα του Δικαστηρίου επέκτασης του χρόνου παραπομπής ενός ζητήματος σε διαιτησία
Οι Κανόνες Συμφιλίωσης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Οι Κανόνες Διαμεσολάβησης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών