ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Όλα Όσα Πρέπει να Γνωρίζει μια Επιχείρηση για την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών;

Έχεις επιχείρηση; Σκέψου διαφορετικά. Σκέψου υπεύθυνα. Εγγράψου δωρεάν στο Cyprus Consumer Center for ADR

ΗΕναλλακτική Επίλυση Διαφορών αφορά την επίλυση μιας διαφοράς μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων εκτός Δικαστηρίου.  Για τον λόγο αυτόν αποκαλείται «Εναλλακτική».

Σε σχέση με καταναλωτικές διαφορές, δηλαδή όταν πελάτης αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες από μια επιχείρηση, η επιχείρηση συνήθως διαθέτει τις εσωτερικές της διαδικασίες για επίλυση οποιουδήποτε παραπόνου. Τι γίνεται όμως όταν τα μέρη δεν καταφέρουν να βρουν λύση μέσω αυτών των εσωτερικών διαδικασιών;

Το αποτέλεσμα είναι ένα ή όλα από τα πιο κάτω:

  1. Καταχωρείται αγωγή εναντίον της επιχείρησης.
  2. Καταχωρείται καταγγελία εναντίον της επιχείρησης στην Αρμόδια Αρχή (συνήθως την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή).
  3. Δυσφημίζεται η επιχείρηση.
  4. Ο καταναλωτής δεν μένει πελάτης της επιχείρησης.

Με την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών μπορούν να αποφευχθούν τα πιο πάνω.

Με ποιο τρόπο βοηθά η Εναλλακτικής Επίλυση Διαφορών;

Όταν εξαντληθεί η εσωτερική διαδικασία επίλυσης διαφορών της επιχείρησης, ενημερώνει τον καταναλωτή για τον Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών στον οποίο υπάγεται και εάν θα προχωρήσει με επίλυση της διαφοράς μέσω του εν λόγω Φορέα. Ένας τέτοιος Φορέας είναι το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (www.adr.com.cy)

Η ενημέρωση του καταναλωτή εάν η επιχείρηση υπάγεται σε Φορέα είναι εν πάση περιπτώσει υποχρεωτική βάσει του Νόμου. Επίσης, σε περίπτωση που η επιχείρηση πωλεί προϊόντα διαδικτυακά, τότε θα πρέπει να παρέχει αυτή την πληροφόρηση στην ιστοσελίδα της. Σε περίπτωση που δεν ενημερώσει τον καταναλωτή, τότε υπόκειται σε πρόστιμο μέχρι €10,000.

Τι ακολουθεί στη συνέχεια;

Το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών δεν είναι πάντοτε υποχρεωμένο να αποδεχθεί παράπονο ενός καταναλωτή εναντίον μιας επιχείρησης. Εάν για παράδειγμα ο καταναλωτής δεν εξάντλησε την εσωτερική διαδικασία επίλυσης διαφορών της επιχείρησης πριν να υποβάλει το παράπονό του, ή εάν το παράπονό του κριθεί αμελητέο ή ενοχλητικό ή κακόβουλο λόγω του περιεχομένου ή λόγω της φύσης του, τότε δυνατόν να απορριφθεί.

Επίσης, για να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχει κατάχρηση της διαδικασίας και ότι δεν καταχωρούνται ανεξέλεγκτα παράπονα, δεν αποδεχόμαστε την υποβολή ανώνυμου παραπόνου ή την υποβολή παραπόνου προφορικά και θα πρέπει ο καταναλωτής να καταβάλει το διοικητικό κόστος των €20 πριν την εξέταση του παραπόνου.

Στη συνέχεια ζητούμε από την επιχείρηση να υποβάλει τη δική της θέση και ακολούθως διορίζουμε ένα τρίτο πρόσωπο (Διαμεσολαβητή) να επιλύσει τη διαφορά. Ο Διαμεσολαβητής ακούει και λαμβάνει υπόψη τις δύο πλευρές,  εξετάζει τις θέσεις και τα στοιχεία τους και ακολούθως  βοηθά τα δύο μέρη να βρουν συναινετική λύση μεταξύ τους.

Υπάρχουν πολλαπλά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις που υπάγονται σε Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών. Κυρίως αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις στην εμπορική εύνοια της επιχείρησης για επουσιώδεις διαφορές και διατηρείται ανέπαφη η σχέση της με τον πελάτη.

Εάν έχεις επιχείρηση σκέψου διαφορετικά. Σκέψου υπεύθυνα. Μπορείς να εγγραφείς στο Cyprus Consumer Center for ADR δωρεάν. Η εγγραφή περιλαμβάνει και προβολή της επιχείρησής σας στην ιστοσελίδα μας, την οποία επισκέπτονται πέραν των 10,000 καταναλωτών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας στο www.adr.com.cy.

Γιατί να επιλέξετε το Cyprus Consumer Center for ADR;

√  Πέραν των 10,000 μοναδικών επισκεπτών στην ιστοσελίδα μας

√  Επίλυση διαφορών εντός 90 ημερών

√  Χαμηλό κόστος

√  Χειρισμός του παραπόνου από έμπειρους και εξειδικευμένους διαμεσολαβητές

√  Η διαδικασία είναι και παραμένει εμπιστευτική

Αυτό το άρθρο δεν αποτελεί νομική συμβουλή.

Η δημοσίευση αυτού του άρθρου συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Προγράμματος Consumer Programme (2014-2020).

Σχετικά Άρθρα

Δυνατότητα του Δικαστηρίου επέκτασης του χρόνου παραπομπής ενός ζητήματος σε διαιτησία
Οι Κανόνες Συμφιλίωσης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Οι Κανόνες Διαμεσολάβησης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών