ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τα Δικαιώματα των Καταναλωτών για Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Είσαι καταναλωτής; Έχεις δικαίωμα να ενημερωθείς από online επιχείρηση για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών.

Όταν μια επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες ή προϊόντα διαδικτυακά, η δυνατότητα οικονομικής και γρήγορης επίλυσης διαφορών ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των εμπόρων στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα σε μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες οι οποίες σε περίπτωση παραπόνου πελάτη, προσπαθούν να το επιλύσουν μέσω μιας διαδικασίας εναλλακτικής του Δικαστηρίου.

Τι είναι η Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Ο Νόμος προνοεί ότι σε καταναλωτικές διαφορές εφαρμόζεται η ηλεκτρονική επίλυση διαφορών. Καταναλωτικές διαφορές είναι αυτές μεταξύ καταναλωτή και επιχείρησης, όπου ο καταναλωτής αγοράζει  προϊόντα ή υπηρεσίες, διαδικτυακά.

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ καταναλωτή και επιχείρησης ο καταναλωτής μπορεί να αποταθεί στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υποβάλει το παράπονο του.

Η επιχείρηση λαμβάνει ενημέρωση για το παράπονο και επιλέγει τον Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει. Ακολούθως ενημερώνει τον καταναλωτή ο οποίος μπορεί να δεχτεί τον προτεινόμενο Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών ή να προτείνει άλλον Φορέα. Με την επιλογή του Φορέα από τα μέρη, η διαφορά παραπέμπεται στον Φορέα και αρχίζει η διαδικασία επίλυσης της διαφοράς. Η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός 90 ημερών.

Υποχρέωση Ενημέρωσης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 524/2013, ο Καταναλωτής τόσο σε εγχώριες όσο και σε διασυνοριακές ηλεκτρονικές συναλλαγές θα πρέπει να ενημερωθεί για την Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών. Όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες διαδικτυακά, πρέπει να ενημερώνουν τους καταναλωτές μέσω της ιστοσελίδας τους και να παρέχουν ηλεκτρονική σύνδεση (link) στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών.

Μια διατύπωση που χρησιμοποιούν ορισμένες επιχειρήσεις  είναι η ακόλουθη:

“The European Commission offers a platform for Online Dispute Resolution, which you can access by clicking on the following link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage”

Τι Μπορώ να Κάνω Εάν δεν Ενημερωθώ για την Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών;

Με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 524/2013, αποτελεί υποχρέωση της επιχείρησης να ενημερώσει τους καταναλωτές για την πιο πάνω πλατφόρμα στους όρους και προϋποθέσεις της ιστοσελίδας της.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή είναι υπεύθυνη για να ελέγχει εάν οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, αναφέρουν την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα στις ιστοσελίδες τους.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν σας ενημερώσει για την Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών, τότε μπορείτε να απευθυνθείτε με παράπονο στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή η οποία μπορεί να επιβάλει πρόστιμο μέχρι 10,000 στην επιχείρηση. Το τηλέφωνο επικοινωνίας της γραμμής καταναλωτή είναι 1429.

Αυτό το άρθρο δεν αποτελεί νομική συμβουλή.

Η δημοσίευση αυτού του άρθρου συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Προγράμματος “Consumer Programme (2014-2020)”.

 

Σχετικά Άρθρα

Δυνατότητα του Δικαστηρίου επέκτασης του χρόνου παραπομπής ενός ζητήματος σε διαιτησία
Οι Κανόνες Συμφιλίωσης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Οι Κανόνες Διαμεσολάβησης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών