ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Πού μπορεί να αποταθεί ο Καταναλωτής για Παράπονο Εναντίον Επιχείρησης

Είσαι καταναλωτής; Μάθε πού μπορείς να υποβάλεις το παράπονό σου.

Αρμόδια αρχή στην Κύπρο για να εξετάζει παραβάσεις επιχειρήσεων όπου αυτές επηρεάζουν καταναλωτές είναι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ).

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή, ο καταναλωτής μπορεί να απευθύνει παράπονο στην ΥΠΚ, είτε, η ΥΠΚ μπορεί να προχωρήσει αυτεπάγγελτα με την διερεύνηση κάποιας παράβασης που αφορά το καταναλωτικό δίκαιο.

Η ΥΠΚ, δεν είναι δικαστική αρχή αφού ασκεί γενικό έλεγχο νομιμότητας. Η ΥΠΚ αν και έχει τη δυνατότητα να επιβάλει πρόστιμο σε μια επιχείρηση η οποία παραβαίνει τους Νόμους που αφορούν την προστασία του Καταναλωτή, δεν μπορεί για παράδειγμα να διατάξει την καταβολή αποζημιώσεων σε αυτούς. Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ΥΠΚ, ο ρόλος της «είναι η προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και όχι η επίλυση ατομικών διαφορών».

Αυτό δεν σημαίνει ότι ένας καταναλωτής δεν πρέπει να απευθύνεται στην ΥΠΚ. Η διερεύνηση κάποιου παραπόνου από την ΥΠΚ δυνατόν να λειτουργήσει ως ανασταλτικός παράγοντας παραβατικών συμπεριφορών μιας επιχείρησης. Ως εκ τούτου οι καταναλωτές παροτρύνονται στο να απευθύνονται στην ΥΠΚ όπου θεωρούν ότι υπάρχει παράβαση των δικαιωμάτων τους.

Όπου ο καταναλωτής επιθυμεί να προστατεύσει τα ατομικά του δικαιώματα τότε μπορεί να αποταθεί σε Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών. Τέτοιος Φορέας είναι το Cyprus Consumer Center for Alternative Dispute Resolution.

Ο Φορέας αυτός είναι επιφορτισμένος διά Νόμου (με την καταβολή τέλους) να εξετάζει παράπονα καταναλωτών που αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις επιχειρήσεων, να επικοινωνεί με την επιχείρηση, και σε περίπτωση που η επιχείρηση αποδέχεται την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών, για παράδειγμα την διαμεσολάβηση, να προσπαθήσει να επιλύσει τη διαφορά.

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας, εάν αυτή επιτύχει, δυνατόν να προνοεί για αποζημίωση του καταναλωτή, είτε να προνοεί την αντικατάσταση ελαττωματικών προϊόντων που παρήγγειλε ο Καταναλωτής, είτε ακόμη να προνοεί για αναδιάρθρωση δανείου.

 Κατά την άποψή μας, οι επιχειρήσεις που έχουν επιθυμία να εξυπηρετήσουν πραγματικά τους πελάτες τους, χρησιμοποιούν Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών. Μπορείς να μάθεις περισσότερα για μερικές από αυτές τις επιχειρήσεις στο www.adr.com.cy.

 Όπου η επιχείρηση αρνηθεί να επιλύσει τη διαφορά της μέσω Φορέα, τότε η επόμενη επιλογή του καταναλωτή για τη διασφάλιση των ατομικών του δικαιωμάτων είναι η δικαστική οδός. Επίσης, ο καταναλωτής μπορεί να καταχωρήσει επιπρόσθετο παράπονο στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν ενημέρωσε τον Καταναλωτή για τον Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών στον οποίο υπάγεται και κατά πόσο θα προχωρήσει με χρήση του εν λόγω Φορέα.

Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών είναι το Cyprus Consumer Center for Alternative Dispute Resolution. Εγκεκριμένος Φορέας από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και κοινοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτό το άρθρο δεν αποτελεί νομική συμβουλή.

Η δημοσίευση αυτού του άρθρου συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Προγράμματος “Consumer Programme (2014-2020)”.

 

 

 

Σχετικά Άρθρα

Δυνατότητα του Δικαστηρίου επέκτασης του χρόνου παραπομπής ενός ζητήματος σε διαιτησία
Οι Κανόνες Συμφιλίωσης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Οι Κανόνες Διαμεσολάβησης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών