ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Νέες Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων  σε σχέση με την προστασία των Καταναλωτών

Γνωρίζετε ποιες νομικές υποχρεώσεις έχει η επιχείρησή σας απέναντι στους πελάτες σας; Αν όχι, τότε υπάρχει το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσετε καταγγελία στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή!

Η

Επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ηλεκτρονική πώληση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, θα πρέπει βάσει της νομοθεσίας να συμμορφώνονται με

συγκεκριμένες υποχρεώσεις έναντι των καταναλωτών. Σε διαφορετική περίπτωση δυνατόν να τους επιβληθούν κυρώσεις από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Υποχρέωση Ενημέρωσης για δικαίωμα Υπαναχώρησης

Όταν μια επιχείρηση πουλά προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες μέσω διαδικτύου σε καταναλωτές, οφείλει να ενημερώνει τους καταναλωτές ότι έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης από τη συμφωνία.

Πρόκειται ουσιαστικά για το δικαίωμα του καταναλωτή όταν αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες διαδικτυακά, να μπορεί να ακυρώσει τη συμφωνία εντός 14 ημερών από την παράδοση των προϊόντων ή των υπηρεσιών σε αυτόν χωρίς να πρέπει να δώσει οποιοδήποτε λόγο.

Η μη ενημέρωση του καταναλωτή για το δικαίωμα υπαναχώρησης έχει ως αποτέλεσμα να επεκτείνεται η περίοδος εντός της οποίας μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης ένας καταναλωτής για 1 επιπρόσθετο έτος. Επίσης δίδει δικαίωμα στον καταναλωτή να καταγγείλει την επιχείρηση για την παράβαση αυτή στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, η οποία μπορεί να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο.

Υποχρέωση Ενημέρωσης για Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών

Επίσης, σε κάθε περίπτωση όπου μια επιχείρηση ασχολείται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, θα πρέπει στους όρους της ιστοσελίδας της να ενημερώνει τους καταναλωτές για την  Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται ότι η υποχρέωση αυτή εφαρμόζεται ανεξαρτήτως εάν η επιχείρηση απευθύνεται στο καταναλωτικό κοινό της Κυπριακής Δημοκρατίας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε περίπτωση παράβασης της συγκεκριμένης υποχρέωσης, τότε ο καταναλωτής μπορεί να υποβάλει παράπονο στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, η οποία δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι €10,000.

Υποχρέωση Ενημέρωσης για Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Κυπριακή Δημοκρατία, οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές για τον Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών από τον οποίο καλύπτονται σε περίπτωση που μια διαφορά μεταξύ καταναλωτή και επιχείρησης δεν μπορεί να επιλυθεί μετά από παράπονο καταναλωτή προς την επιχείρηση.

Μάλιστα, η επιχείρηση υποχρεούται σε τέτοια περίπτωση, να διευκρινίσει προς τον καταναλωτή εάν θα κάνει χρήση του σχετικού Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών για να επιλύσει τη διαφορά.  Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή γραπτώς, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή και σε κάθε περίπτωση σε σταθερό μέσο.

Σε περίπτωση παράβασης της συγκεκριμένης υποχρέωσης, τότε ο καταναλωτής μπορεί να υποβάλει παράπονο στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, η οποία δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι €10,000.

Τα πλεονεκτήματα για μια επιχείρηση όταν καλύπτεται από Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών είναι πολλά και συνήθως σοβαρές επιχειρήσεις προτιμούν την επίλυση καταναλωτικών διαφορών μέσω Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.

Αυτό διότι, οι διαφορές επιλύονται γρήγορα και εντός 90 ημερών και με πολύ χαμηλό κόστος τόσο για την επιχείρηση όσο και για τον καταναλωτή.

Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών είναι το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε εύκολη πρόσβαση σε καταναλωτές και επιχειρήσεις για να επιλύουν γρήγορα και με χαμηλό κόστος τις διαφορές που προκύπτουν όταν αυτές δεν μπορούν να επιλυθούν εσωτερικά από την επιχείρηση.

Η επιλογή Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών ενέχει περαιτέρω πλεονεκτήματα για μια επιχείρηση, διότι την καθιστά πιο προσιτή προς τους πελάτες της όταν επιλύει σε φιλικό κλίμα τα παράπονα τους και καταλήγει σε  φιλική διευθέτηση αντί να επιλέγει την δικαστική οδό. Επίσης η επιχείρηση αποκτά πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της και βελτιώνει την γενικότερη εικόνα της προς το καταναλωτικό κοινό.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας στο www.adr.com.cy.

Αυτό το άρθρο δεν αποτελεί νομική συμβουλή.

Η δημοσίευση αυτού του άρθρου συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Προγράμματος Consumer Programme (2014-2020).

Σχετικά Άρθρα

Δυνατότητα του Δικαστηρίου επέκτασης του χρόνου παραπομπής ενός ζητήματος σε διαιτησία
Οι Κανόνες Συμφιλίωσης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Οι Κανόνες Διαμεσολάβησης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών