ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ποιες Επιχειρήσεις Επιλέγουν να Επιλύουν Παράπονα Πελατών τους Εντός 90 Ημερών

Γρήγορος και αποτελεσματικός χειρισμός παραπόνων πελατών μέσω του Cyprus Consumer Center for Alternative Dispute Resolution www.adr.com.cy

Υπάρχουν πολλοί λόγοι γιατί μια επιχείρηση να επιθυμεί να βρει λύση όπου υπάρχει μια διαφωνία ή διαφορά με πελάτη. Κυριότερος λόγος είναι η καλή εξυπηρέτησή του  που συνεπάγεται τη διατήρηση των καλών σχέσεων μεταξύ τους.

Όταν μια διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί εσωτερικά (in house), τότε επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά νοιάζονται για τους πελάτες τους, τους επιτρέπουν να  μεταφέρουν το παράπονό τους αλλού, με σκοπό την τελική επίλυση του.

Μεγάλες επιχειρήσεις, αποφάσισαν να εξυπηρετούν τον πελάτη τους στο μέγιστο βαθμό δίνοντας του την επιλογή να αποταθεί στο Cyprus Consumer Center for Alternative Dispute Resolution (ADR).

Τι είναι το Cyprus Consumer Center for Alternative Dispute Resolution?

To Cyprus Consumer Center for ADR είναι Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, ο οποίος έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και περιλαμβάνεται στον σχετικό κατάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ενεργεί ως Φορέας επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων.

Δηλαδή, εάν ο καταναλωτής έχει παράπονο από μια επιχείρηση (περιλαμβανομένης Τράπεζας), μπορεί να αποταθεί στο Cyprus Consumer Center for ADR για επίλυση της διαφοράς του. Το Cyprus Consumer Center for ADR  ενημερώνει την επιχείρηση καλώντας την να προσέλθει για επίλυση της διαφοράς με τη μέθοδο της διαμεσολάβησης, της συμφιλίωσης ή της διαιτησίας.

Το κόστος για τον καταναλωτή είναι πολύ χαμηλό (€20 για καταχώρηση του παραπόνου) και ακολούθως καταβάλλεται ένα συμβολικό ποσό αναλόγως της κλίμακας της διαφοράς. Μπορείτε να δείτε τα τέλη μας εδώ.

Σύμφωνα με το Νόμο η διαφορά επιλύεται το αργότερο εντός 90 ημερών από την ημέρα που θα υποβάλουν και οι δύο πλευρές τις θέσεις και τα στοιχεία τους σε σχέση με το παράπονο.

Πότε μια επιχείρηση δεν επιθυμεί την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών;

Η καταχώρηση αγωγής σε δικαστήριο, δυνατόν να είναι ασύμφορη για έναν καταναλωτή, όπου για παράδειγμα η συσχέτιση του ποσού της διαφοράς με το δικαστικό κόστος είναι δυσανάλογη. Εάν για παράδειγμα ένας καταναλωτής αγόρασε μια τηλεόραση €300, η οποία είναι ελαττωματική και ο πωλητής δεν αποδέχεται να την αντικαταστήσει, τα έξοδα αγωγής στο Δικαστήριο και ο χρόνος που απαιτείται για δικαστική επίλυση της διαφοράς είναι αποτρεπτικοί παράγοντες.

Για αυτόν τον λόγο, ένας καταναλωτής σίγουρα θα επιθυμεί να επιλύσει τη διαφορά του γρήγορα και οικονομικά.

Εάν μια επιχείρηση ενεργεί καλόπιστα, λογικά και η ίδια θα επιθυμεί να επιλύσει τη διαφορά της γρήγορα και οικονομικά, αφού και το κόστος για μια επιχείρηση είναι προσιτό. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο, η επιχείρηση αποφεύγει συγκρούσεις με πελάτες, τους εξυπηρετεί γρήγορα και αποτελεσματικά.

Σε σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις, μια επιχείρηση η οποία υπάγεται σε Φορέα είναι πιο ανταγωνιστική και θα πρέπει να προτιμάται από τους Καταναλωτές. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για επιχειρήσεις οι οποίες υπάγονται στο Cyprus Consumer Center for ADR εδώ.

Αυτό το άρθρο δεν αποτελεί νομική συμβουλή.

Η δημοσίευση αυτού του άρθρου συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Προγράμματος Consumer Programme (2014-2020).

Σχετικά Άρθρα

Δυνατότητα του Δικαστηρίου επέκτασης του χρόνου παραπομπής ενός ζητήματος σε διαιτησία
Οι Κανόνες Συμφιλίωσης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Οι Κανόνες Διαμεσολάβησης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών