ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δικαιώματα Καταναλωτή Όταν Αγοράζει Ελαττωματικό Αυτοκίνητο ή Άλλο Προϊόν

Είσαι καταναλωτής; Έχεις δικαίωμα σε δωρεάν επιδιόρθωση, δωρεάν αντικατάσταση ή επιστροφή μέρους ή όλων των χρημάτων που πλήρωσες για αγορά ελαττωματικού αυτοκινήτου (ή άλλου προϊόντος)

Είναι σημαντικό οι καταναλωτές να γνωρίζουν τα δικαιώματα τους σε περίπτωση που αγοράσουν ένα ελαττωματικό προϊόν, για παράδειγμα ένα αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το Νόμο, μια επιχείρηση η οποία παρέχει προς πώληση ένα προϊόν οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή νόμιμη εγγύηση 2 ετών για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης εκδηλώνεται στο προϊόν εντός 2 ετών από την παράδοση. Εάν τα αγαθά τα οποία παρέχει προς πώληση η επιχείρηση είναι μεταχειρισμένα, τότε η ελάχιστη εγγύηση που δίδεται είναι εγγύηση ενός έτους από την παράδοση.

Η επιχείρηση δεν μπορεί να εξαιρεθεί από την υποχρέωση παροχής αυτής της εγγύησης με οποιοδήποτε τρόπο.

Δηλαδή, ασχέτως εάν η επιχείρηση δίνει στον πελάτη 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση ή 7 χρόνια εγγύηση στα ηλεκτρολογικά του αυτοκινήτου ή οποιαδήποτε άλλη εγγύηση, αυτή είναι επιπρόσθετη της νόμιμης εγγύησης.

Ποια τα δικαιώματα σου ως καταναλωτής;

Ως καταναλωτής, οφείλεις, προκειμένου να δικαιούσαι την κάλυψη της πιο πάνω εγγύησης, να ενημερώσεις τον πωλητή για την έλλειψη συμμόρφωσης εντός δύο μηνών από την ημερομηνία διαπίστωσης της. Είναι σημαντικό λοιπόν, μόλις αντιληφθείς το ελάττωμα, να ενημερώσεις αμέσως την επιχείρηση. Αυτό είναι πάντα προτιμότερο να γίνεται γραπτώς.

Τι θεωρείται ελαττωματικό προϊόν;

Ελαττωματικό είναι προϊόν το οποίο:

  • Δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή – π.χ. παραγγελία ραφιών διαστάσεων 1 μ x 1 μ που τελικά είναι 1 μ x 2 μ.
  • Δεν είναι κατάλληλο για την ειδική χρήση που ζητά ο καταναλωτής
  • Δεν είναι κατάλληλο για όλες τις χρήσεις για τις οποίες προορίζονται συνήθως τα προϊόντα αυτού του τύπου.
  • Δεν έχουν τη συνήθη ποιότητα που μπορεί να αναμένει ένας καταναλωτής.

Ποια τα δικαιώματα του Καταναλωτή;

Σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω περιπτώσεις ελαττωματικού προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται δωρεάν αποκατάσταση της συμμόρφωσης του προϊόντος, ή μείωση του τιμήματος αγοράς ή υπαναχώρηση από τη σύμβαση.

Η δωρεάν αποκατάσταση είναι ουσιαστικά η επισκευή ή η αντικατάστασή του αγαθού από τον πωλητή. Εάν αυτή είναι αδύνατη ή δυσανάλογη (π.χ. λόγω κόστους επιδιόρθωσης στον πωλητή) ή όπου ο καταναλωτής δεν ολοκλήρωσε την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος, τότε ο καταναλωτής δικαιούται σε μείωση του τιμήματος αγοράς ή σε υπαναχώρηση.

Υπαναχώρηση είναι η ακύρωση της συμφωνίας από τον καταναλωτή με δικαίωμα του σε πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Σε περίπτωση που κάποιος καταναλωτής αποφασίσει να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία (εάν για παράδειγμα ο πωλητής δεν επισκεύασε το αυτοκίνητο), τότε θα πρέπει να επιστρέψει το αυτοκίνητο. Το βασικότερο πρόβλημα στην απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει, είναι ότι, εάν άσκησε λανθασμένα το δικαίωμα αυτό, τότε, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση σε Δικαστήριο, το αυτοκίνητο θα έχασε ήδη ένα μεγάλο ποσοστό της αξίας του λόγω φθοράς.

Είναι για αυτό το λόγο που ένας καταναλωτής θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσει να επιλύσει τη διαφορά του με την επιχείρηση. Εάν δεν τα καταφέρει, έχει δικαίωμα ζητήσει από την επιχείρηση να τον ενημερώσει εάν υπάγεται σε φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Τέτοιος Φορέας είναι και το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών.

Εάν δεν λάβει απάντηση, μπορεί να καταγγείλει την επιχείρηση στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας στο www.adr.com.cy.

Το παρόν άρθρο δεν συνιστά νομική συμβουλή.

Το παρόν άρθρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Consumer Programme (2014-2020).

Σχετικά Άρθρα

Δυνατότητα του Δικαστηρίου επέκτασης του χρόνου παραπομπής ενός ζητήματος σε διαιτησία
Οι Κανόνες Συμφιλίωσης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Οι Κανόνες Διαμεσολάβησης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών