ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δικαίωμα του καταναλωτή να επιστρέψει ένα προϊόν που αγόρασε online ή από κατάστημα

Είσαι καταναλωτής; Μάθε πότε μπορείς να επιστρέψεις ένα προϊόν που αγόρασες online ή από ένα κατάστημα και πότε όχι!

Υπάρχει μεγάλη σύγχυση για το πότε έχει δικαίωμα ένας καταναλωτής να επιστρέψει κάτι το οποίο αγόρασε online ή από κατάστημα και πότε όχι. Σε αυτό το άρθρο προσπαθούμε να επεξηγήσουμε τις περιπτώσεις που ένας καταναλωτής έχει τέτοιο δικαίωμα.

Ουσιαστικά υπάρχουν τρεις περιπτώσεις όπου ένας καταναλωτής μπορεί να επιστρέψει ένα αγαθό το οποίο αγόρασε.

1.Όταν τα αγαθά αγοράστηκαν από το διαδίκτυο

Η πρώτη περίπτωση είναι όπου τα αγαθά αγοράστηκαν από το διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας μιας επιχείρησης. Σε τέτοια περίπτωση ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία εντός 14 ημερών από την ημερομηνία της παράδοσης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιστρέψει τα αγαθά και η επιχείρηση πρέπει να του επιστρέψει το τίμημα που πλήρωσε.

Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να το στερηθεί ο καταναλωτής εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως σε περίπτωση που αγοράζει αγαθά τα οποία έχουν σύντομη ημερομηνία λήξης, είδη υγιεινής κτλ.

2. Όταν τα αγαθά που αγοράστηκαν είναι ελαττωματικά

Η δεύτερη περίπτωση κατά την οποία ο καταναλωτής μπορεί να επιστρέψει τα αγαθά είναι όταν αυτά είναι ελαττωματικά. Ασχέτως με τον τρόπο που έγινε η αγορά (δηλαδή σε κατάστημα ή διαδικτυακά) μια επιχείρηση οφείλει να παραδίδει αγαθά τα οποία συμμορφώνονται με τη συμφωνία που έγινε με τον καταναλωτή, δηλαδή, θα πρέπει να συμμορφώνονται με την περιγραφή, την ποιότητα και το σκοπό για τον οποίο αυτά αγοράστηκαν.

Σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονται, τότε ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να επιστρέψει τα αγαθά και η επιχείρηση υποχρέωση να επιστρέψει το τίμημα. Το δικαίωμα αυτό, δεν είναι ανεξέλεγκτο καθώς είναι απαραίτητες προϋποθέσεις:

Α) Ο καταναλωτής να παραπονεθεί για την έλλειψη συμμόρφωσης εντός 2 μηνών από την ημερομηνία που ανακάλυψε την έλλειψη συμμόρφωσης.

Β) Το δικαίωμα σε επιστροφή παρέχεται μόνο όπου η έλλειψη συμμόρφωσης εκδηλωθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία παράδοσης των αγαθών (για μεταχειρισμένα η περίοδος είναι 1 έτος).

Γ) Ο καταναλωτής δεν δικαιούται να επιστρέψει τα αγαθά όταν η έλλειψη συμμόρφωσης είναι ασήμαντη. Σημειώνουμε ότι ο καταναλωτής δυνατόν να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις όπως να ζητήσει τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση του αγαθού.

  1. Όταν για αγαθά που αγοράστηκαν η επιχείρηση παρέχει δικαίωμα επιστροφής ή ανταλλαγής τους

Η τρίτη περίπτωση όπου δίδεται το δικαίωμα επιστροφής είναι όταν η ίδια η επιχείρηση σου παρέχει το δικαίωμα επιστροφής του αγαθού με παράλληλο δικαίωμα να σου επιστρέψει τα χρήματα σου ή να σου επιτρέψει να αγοράσεις αγαθά ίσης αξίας από την ίδια επιχείρηση.

Το πιο πάνω δικαίωμα μπορεί να επεκτείνεται για περισσότερες ημέρες από το δικαίωμα επιστροφής των 14 ημερών που ισχύει στις περιπτώσεις διαδικτυακών αγορών. Επίσης, εάν η επιχείρηση το επιθυμεί, μπορεί να ισχύει για όλα τα είδη αγορών – δηλαδή και για αγορές που έγιναν μέσω ιστοσελίδας καθώς και για αγορές που γίνονται με τη φυσική παρουσία του καταναλωτή στο κατάστημα.

Το δικαίωμα που παρέχει στον καταναλωτή μια επιχείρηση για επιστροφή, δεν δύναται να αντιβαίνει ή να συγκρούεται με το δικαίωμα επιστροφής που παρέχεται στον καταναλωτή από το Νόμο. Δηλαδή, απαγορεύεται για παράδειγμα μια επιχείρηση να διαφημίζει:

  • ότι επιτρέπεται η επιστροφή αγαθών που αγοράστηκαν διαδικτυακά εντός 10 ημερών (αντί 14 ημερών) ή
  • ότι επιτρέπεται η επιστροφή αγαθών που αγοράστηκαν διαδικτυακά εντός 14 ημερών αλλά μόνο με δικαίωμα ανταλλαγής με άλλα αγαθά και όχι με επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε ο καταναλωτής

Αυτό το άρθρο δεν αποτελεί νομική συμβουλή.

Η δημοσίευση αυτού του άρθρου συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Προγράμματος “Consumer Programme (2014-2020)”.

Σχετικά Άρθρα

Δυνατότητα του Δικαστηρίου επέκτασης του χρόνου παραπομπής ενός ζητήματος σε διαιτησία
Οι Κανόνες Συμφιλίωσης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Οι Κανόνες Διαμεσολάβησης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών