ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δικαίωμα Καταναλωτή για Υπαναχώρηση από Διαδικτυακές (Online) Αγορές!

Είσαι καταναλωτής; Αν αγόρασες κάτι μέσω διαδικτύου (online), έχεις δικαίωμα να το επιστρέψεις εντός 14 ημερών από την παράδοση του και να πάρεις τα χρήματα σου πίσω!

Πολλές φορές, εάν αγοράσουμε προϊόντα ή υπηρεσίες από το διαδίκτυο, διερωτόμαστε εάν έχουμε το δικαίωμα επιστροφής τους.

Τι γίνεται για παράδειγμα εάν έχω προβεί στις ακόλουθες ενέργειες διαδικτυακά: (1) αγόρασα τηλεόραση ή κινητό (2) έχω συνάψει συμφωνία για συνδρομή σε υπηρεσίες (όπως π.χ. ταινίες και σειρές) (3) έχω συνάψει συμφωνία δανείου.

Σε περίπτωση που είσαι καταναλωτής, δηλαδή είσαι φυσικό πρόσωπο και δεν ενεργείς στα πλαίσια της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής σου δραστηριότητας, τότε έχεις δικαίωμα να ακυρώσεις τη συμφωνία και να λάβεις επιστροφή οποιωνδήποτε χρημάτων έχεις πληρώσει.

Το συγκεκριμένο δικαίωμα, γνωστό και ως δικαίωμα υπαναχώρησης, σου επιτρέπει, αναλόγως της περίπτωσης, επιστρέφοντας αυτό που αγόρασες, να λάβεις επιστροφή των χρημάτων σου.

Προθεσμία Άσκησης του Δικαιώματος Υπαναχώρησης

Θα πρέπει να ασκήσεις το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που σου παραδόθηκε το προϊόν ή από την ημέρα σύναψης της συμφωνίας εάν πρόκειται για υπηρεσίες.

Όπου η επιχείρηση δεν σε ενημέρωσε για αυτό το δικαίωμα, τότε ως καταναλωτής μπορείς να υπαναχωρήσεις εντός 12 μηνών και 14 ημερών από την ημερομηνία που σου παραδόθηκε το προϊόν ή οι υπηρεσίες.

Πως ασκώ το δικαίωμα υπαναχώρησης;

Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται με οποιαδήποτε σαφή δήλωση που εκφράζει την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία ή με υπόδειγμα δήλωσης που παρέχει  η επιχείρηση.

Εάν η επιχείρηση δεν παρέχει υπόδειγμα δήλωσης σημαίνει ότι δεν σε ενημέρωσε για το δικαίωμα σου και ως εκ τούτου μπορείς να υπαναχωρήσεις εντός 12 μηνών και 14 ημερών από την ημερομηνία που σου παραδόθηκε το προϊόν ή οι υπηρεσίες. Θα πρέπει να ελέγξεις τους όρους της συμφωνίας οι οποίοι θα πρέπει να περιέχονται στην ιστοσελίδα της επιχείρησης.

Πότε δικαιούσαι επιστροφή χρημάτων;

Δικαιούσαι επιστροφή των χρημάτων σου εντός 14 ημερών από την ημέρα που επιστρέφεις τα προϊόντα ή όπου η επιχείρηση έλαβε απόδειξη ότι έστειλες πίσω τα προϊόντα. Εάν πρόκειται για υπηρεσίες, θα πρέπει η επιστροφή να γίνει εντός 14 ημερών από την ενημέρωση της επιχείρησης από τον καταναλωτή για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης:

Δεν δικαιούσαι σε υπαναχώρηση από τη συμφωνία σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα,  όταν έχει ήδη παρασχεθεί μια υπηρεσία με τη δική σου συγκατάθεση, ή όπου αγόρασες προϊόντα των οποίων η τιμή εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς ή όπου τα προϊόντα που αγόρασες κατασκευάστηκαν με βάση ειδική παραγγελία. Το ίδιο ισχύει και για προϊόντα όπως τρόφιμα τα οποία μπορεί να αλλοιωθούν ή να λήγουν σύντομα ή σφραγισμένα αγαθά τα οποία αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση τους στον Καταναλωτή εάν αυτό θα αποτελούσε κίνδυνο για τη δημόσια υγεία (όπως για παράδειγμα καλλυντικά, αρώματα κτλ).

Υπάρχουν και άλλα είδη συμφωνιών οι οποίες εξαιρούνται αλλά αυτές είναι μεμονωμένες. Στις πλείστες των περιπτώσεων έχεις δικαίωμα υπαναχώρησης και επιστροφής των χρημάτων σου.

Τα δικαιώματα σου εάν δεν σου επιστρέφει η επιχείρηση τα χρήματα σου:

Εάν δεν σου επιστρέφει η επιχείρηση τα χρήματα σου τότε μπορείς να αποταθείς στην επιχείρηση για επίλυση της διαφοράς σου. Εάν δεν επιλυθεί η διαφορά σου τότε έλεγξε κατά πόσο σε έχει ενημερώσει εάν υπάγεται σε Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών. Εάν δεν έγινε ούτε αυτό τότε μπορείς να καταγγείλεις την επιχείρηση στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή για δύο λόγους. Ότι δεν σε ενημέρωσε για το δικαίωμα υπαναχώρησης και για το ότι δεν σε ενημέρωσε εάν υπάγεται σε Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.

Έχεις επίσης δικαίωμα να υποβάλεις παράπονο σε Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, όπως το Cyprus Consumer Center for Alternative Dispute Resolution – www.adr.com.cy.

Αυτό το άρθρο δεν αποτελεί νομική συμβουλή.

Η δημοσίευση αυτού του άρθρου συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Προγράμματος “Consumer Programme (2014-2020)”.

Σχετικά Άρθρα

Δυνατότητα του Δικαστηρίου επέκτασης του χρόνου παραπομπής ενός ζητήματος σε διαιτησία
Οι Κανόνες Συμφιλίωσης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Οι Κανόνες Διαμεσολάβησης του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών