ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Υποχρέωση Επιχειρήσεων να Ενημερώνουν Καταναλωτές για τους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών

Όπου ένας έμπορος οφείλει να χρησιμοποιήσει Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών, θα πρέπει να ενημερώσει προς τούτο τον καταναλωτή. Αυτό προνοεί ο Νόμος 85(Ι)/2017 ο οποίος καθορίζει τις υποχρεώσεις και δικαιώματα εμπόρων (δηλαδή προσώπων οι οποίοι ενεργούν εντός της εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας) και καταναλωτών (δηλαδή φυσικών προσώπων που ενεργούν για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στην εμπορική επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα).

Τέτοια υποχρέωση ενημέρωσης και χρήσης φορέων υφίσταται για μερικές Χρηματοοικονομικές Επιχειρήσεις αναφορικά με ορισμένες πτυχές των δραστηριοτήτων τους (όπως για παράδειγμα διαφορές οι οποίες ανακύπτουν σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών πληρωμής η άρνησης ανοίγματος λογαριασμού κτλ).

Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις όπου μια επιχείρηση δεν υποχρεούται να χρησιμοποιήσει Φορέα ΕΕΔ; Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, όπου ένας έμπορος εξετάζει ένα παράπονο ενός καταναλωτή, τότε τι στιγμή όπου η εσωτερική του διαδικασία εξαντληθεί θα πρέπει να παράσχει στον καταναλωτή πληροφόρηση ότι:
(1) ο έμπορος δεν μπορεί να επιλύσει τη διαφορά του με τον καταναλωτή,
(2) το όνομα και την ηλεκτρονική διεύθυνση ενός Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών ο οποίος έχει δικαιοδοσία να επιλύσει τη διαφορά με τον έμπορο και τον καταναλωτή και
(3) το κατά πόσο ο συγκεκριμένος έμπορος θα χρησιμοποιήσει τον συγκεκριμένο Φορέα.

Η συγκεκριμένη πληροφόρηση, πρέπει σύμφωνα με το Νόμο να παρέχεται «επί χάρτου ή επί άλλου σταθερού μέσου». Σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή θα πρέπει δηλαδή να παρέχουν στον καταναλωτή με γράμμα ή ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο κανονικά θα αποτελεί μέρος της τελικής επιστολής του εμπόρου για το «αδιέξοδο» σε απάντηση σε καταγγελία του καταναλωτή.

Επίσης η πιο πάνω πληροφόρηση θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη στους καταναλωτές.

Τα πλεονεκτήματα χρήσης Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών από ένα έμπορο είναι πολλά και μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο του κατά πόσο έμποροι προχωρούν στην εφαρμογή του εν λόγω Νόμου και πρόσφατα έχει γίνει δέκτης παραπόνων από καταναλωτές για παραβάσεις Νόμων από Εμπόρους οι οποίοι είτε αγνοούν παράπονα καταναλωτών είτε με προφάσεις τα απορρίπτουν.
Σύμφωνα με το άρθρο 23(1) του Ν.85(Ι)/2017, εάν καταναλωτής δεν ενημερωθεί από την επιχείρηση για τα πιο κάτω δικαιώματα του η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή δύναται να διατάξει τον έμπορο να τερματίσει την παράβαση και να αποφύγει επανάληψη της στο μέλλον, και να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι €10,000.
Για περισσότερες πληροφορίες για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να σας βοηθήσουμε να συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις του Νόμου, επισκεφθείτε μας στο www.adr.com.cy ή τηλεφωνήστε μας στο 22519741.

Οι πιο πάνω πληροφορίες δεν αποτελούν νομική συμβουλή.

Σχετικά Άρθρα