ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Πίνακας Δικαιωμάτων Συζύγων σε Οικογενειακές Διαφορές και Διαμεσολάβηση

Ο πιο πάνω πίνακας σκοπεύει να αναφέρει συνοπτικά τα δικαιώματα των συζύγων στις οικογενειακές τους διαφορές. Δεν πρέπει να θεωρείται ως ολοκληρωμένη νομική συμβουλή.

Περιγραφή Δικαιώματος Μετά τη διάσταση Μετά το διαζύγιο Πότε χάνεται το Δικαίωμα Επιτρεπτή η Διαμεσολάβηση;
Δικαίωμα σε Διαζύγιο ΝΑΙ ΟΧΙ
Δικαίωμα σε Διατροφή Συζύγου ΝΑΙ ΟΧΙ Με την έκδοση διαζυγίου ΝΑΙ
Δικαίωμα σε Μεταγαμιαία Διατροφή ΟΧΙ ΝΑΙ Για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ΝΑΙ
Δικαίωμα σε Περιουσία ΝΑΙ ΝΑΙ 3 χρόνια μετά την έκδοση του διαζυγίου. ΝΑΙ
Δικαίωμα σε Χρήση Ακινήτου (Αποκλειστική Χρήση) ΝΑΙ ΟΧΙ Παύει με την έκδοση διαζυγίου ΝΑΙ
Δικαίωμα σε Προσωπικά Αντικείμενα ΝΑΙ ΟΧΙ Σε εύλογο χρόνο από τη διάσταση ΝΑΙ
Δικαίωμα σε Οικιακό Εξοπλισμό ΝΑΙ ΟΧΙ Σε εύλογο χρόνο από τη διάσταση ΝΑΙ
Δικαίωμα σε Διατροφή Ανηλίκων ΝΑΙ ΝΑΙ Μέχρι ενηλικίωσης των ανηλίκων ΝΑΙ
Δικαίωμα σε Διατροφή Ενηλίκων ΝΑΙ ΝΑΙ Μέχρι να τελειώσει η στρατιωτική θητεία ή όταν φοιτά σε πανεπιστήμιο. ΟΧΙ
Δικαίωμα σε Stop-List ΝΑΙ ΝΑΙ Μέχρι ενηλικίωση του ανηλίκου ΟΧΙ
Δικαίωμα σε Γονική Μέριμνα (Επιμέλεια και Φύλαξη) ΝΑΙ ΝΑΙ Μέχρι να ωριμάσει το ανήλικο ΟΧΙ (δεν επιτρέπεται η ανάθεση ή η αφαίρεση)
Δικαίωμα σε Επικοινωνία ΝΑΙ ΝΑΙ Μέχρι να ωριμάσει το ανήλικο ΝΑΙ

Οι πιο πάνω πληροφορίες δεν αποτελούν νομική συμβουλή.

Σχετικά Άρθρα

Οικογενειακή Διαμεσολάβηση – Ιστορική Αναδρομή και το Συμβούλιο της Ευρώπης
Δικαιώματα Συζύγου Διαρκούσης της Διάστασης και Μετά την Έκδοση Διαζυγίου
Διαμεσολάβηση και Περιουσιακές Διαφορές
Εγγραφή Συμφωνίας Διαμεσολάβησης Οικογενειακής Διαφοράς
Διαμεσολάβηση και Διατροφή
Διαμεσολάβηση και Γονική Μέριμνα
Διαμεσολάβηση και Διαζύγιο
Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο – Διαδικασία
Διαμεσολάβηση σε Οικογενειακές Διαφορές στην Κύπρο
Ευριπίδης Χατζηνέστορος Δικηγόρος
Ο Ευριπίδης Χατζηνέστορος είναι δικηγόρος και διαμεσολαβητής. Είναι ο ιδρυτής του Cyprus Consumer Center for ADR. Επίσης διδάσκει εμπορικό δίκαιο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και διαμεσολάβηση στο Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών. Μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου νομικής, LLB στο Πανεπιστήμιο Queen Mary University του Λονδίνου το 2009, ολοκλήρωσε στη συνέχεια το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στο εταιρικό δίκαιο LLM, στο University College London. Αποφοίτησε με Distinction. Ακολούθως ολοκλήρωσε με επιτυχία το επαγγελματικό δίπλωμα Advanced Diploma of International Taxation του Chartered Institute of Taxation και στη συνέχεια έγινε διαπιστευμένος διαμεσολαβητής. Ο Ευριπίδης έχει συγγράψει το βιβλίο «Δίκαιο Πώλησης Αγαθών και Προστασία Καταναλωτή στην Κύπρο» το οποίο εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη και έχει αρθρογραφήσει σε διάφορους τομείς δικαίου τόσο στην Κύπρο όσο και στην Αγγλία και έχει γίνει αναφορά στα συγγράμματα του από νομικές εκδόσεις στην Αγγλία όπως το Lee Roach, Card & James Business Law (2016, Oxford University Press), Stefan H.C. Lo, In Search of Corporate Accountability: Liabilities of Corporate Participants, (2015, Cambridge Scholars Publishing) και Thomas B. Courtney and Daibhi O’ Leary, The Law of Companies (2016, Bloomsbury Publishing).