ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Μαθήματα Διαμεσολάβησης και Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης από το Cyprus Consumer Center for ADR

Τα μαθήματα διαμεσολάβησης του Cyprus Consumer Center for ADR είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και το Κέντρο είναι εγκεκριμένος Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ADR) από το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΠΚ). Σύμφωνα με τη νομοθεσία για να μπορεί κάποιο πρόσωπο να εγγραφεί ως διαμεσολαβητής στο Μητρώο Διαμεσολαβητών θα πρέπει να παρακολουθήσει ειδικά μαθήματα διαμεσολάβησης. Τα συγκεκριμένα μαθήματα διαμεσολάβησης ή «το πρόγραμμα κατάρτισης» ως ονομάζεται στο σχετικό Νόμο είναι διάρκειας 40 ωρών.

Τα μαθήματα διαμεσολάβησης θα πρέπει να έχουν διοργανωθεί μέσω προγράμματος το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Το Cyprus Consumer Center for ADR προσφέρει εγκεκριμένα  μαθήματα διαμεσολάβησης με ένα ευέλικτο και ενδιαφέρον πρόγραμμα 40 ωρών. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα μαθήματα διαμεσολάβησης, τις ημερομηνίες που θα παραδίδονται καθώς και τον τρόπο εγγραφής, μπορείτε να επικοινωνήσετε κατευθείαν με το Κέντρο στο 22519741 ή να επισκεφθείτε το σύνδεσμο Μαθήματα Διαμεσολάβησης.

Τα μαθήματα διαμεσολάβησης που προσφέρει το Κέντρο δεν αφορούν μόνο την πρώτη εγγραφή κάποιου προσώπου ως Διαμεσολαβητή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών το οποίο διατηρεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι εγγεγραμμένοι διαμεσολαβητές οφείλουν να παρακολουθούν μαθήματα συνέχισης επαγγελματικής κατάρτισης ως διαμεσολαβητές. Σύμφωνα με το Νόμο, τέτοια πρόσωπα οφείλουν να παρακολουθούν μαθήματα διαμεσολάβησης διάρκειας τουλάχιστο είκοσι τεσσάρων (24) ωρών εκπαίδευσης ανά τριετία. Το Κέντρο παρέχει μαθήματα διαμεσολάβησης εγκεκριμένα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης διάρκειας 24 ωρών για συνέχιση επαγγελματικής κατάρτισης. Για πληροφορίες αναφορικά με τα  μαθήματα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο ο οποίος αφορά τα Μαθήματα Διαμεσολάβησης.

 Για να εγγραφεί κάποιος στο μητρώο διαμεσολαβητών θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια. Πρώτον, θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει τα μαθήματα 40 ωρών διαμεσολάβησης. Δεύτερον, θα πρέπει να είναι κάτοχος αναγνωρισμένου τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τρίτον θα πρέπει να μην κατέχει δημόσια θέση.

Τέταρτον, θα πρέπει να μην έχει καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα ή για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ηθική αισχρότητα και τέλος. Τέλος, δεν θα πρέπει να βρίσκεται υπό επιτροπεία ή κηδεμονία και δεν θα πρέπει να έχει στερηθεί της δικαιοπρακτικής του ικανότητας.

Στα μαθήματα διαμεσολάβησης τα οποία προσφέρει το Κέντρο συμμετέχουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και αναγνωρισμένοι επιστήμονες με εμπειρία τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην διαδικασία της διαμεσολάβησης. Ακολουθούμε μια ισορροπημένη προσέγγιση στον τρόπο διδασκαλίας με πρόγραμμα το οποίο διαρκεί 2 Παρασκευοσαββατοκυρίακα και περιλαμβάνει την εισαγωγή στην Επίλυση Διαφορών, Εισαγωγή στη Ψυχολογία, τη δομή της συνάντησης, δεξιότητες του διαμεσολαβητή την προετοιμασία και τη διαδικασία για την ετοιμασία μιας πιθανής συμφωνίας. Το πρόγραμμα παρέχει πολλές ευκαιρίες στους επαγγελματίες να υποδυθούν ρόλους διαμεσολάβησης με διάφορα σενάρια από πραγματικές διαμεσολαβήσεις.

Οι τιμές στις οποίες προσφέρονται τα μαθήματα είναι ελκυστικές και μπορείτε να της δείτε εδώ.

Οι πιο πάνω πληροφορίες δεν αποτελούν νομική συμβουλή.