Επιχειρήσεις

Εγγραφή

Πακέτα Επιχειρήσεων

*Η προσφορά δεν ισχύει για χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις

*€50 έκπτωση για μέλη της ΟΕΒ.

*Η προσφορά δεν ισχύει για χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις Που Μας Έχουν Επιλέξει

Το Κέντρο σε Αριθμούς

0
+
Επισκέψεις (κάθε μήνα)
0
+
Pageviews

Εγγράψου ως Μέλος στο Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  • Γίνε Μέλος

Αίτηση Εγγραφής Επιχείρησης

Όνομα Επιχείρησης (Φυσικό Πρόσωπο ή Εταιρεία)

E-mail

Αριθμός Τηλεφώνου

Επέλεξε τον τομέα ενασχόλησης σου

Είσαστε Μέλος της ΟΕΒ;

Ποιο Πακέτο σας Ενδιαφέρει;

Κάνοντας κλικ στο Υποβολή δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύετε τον Έμπορο, ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με τους όρους συμμετοχής του Κέντρου.

Όροι Συμμετοχής

Η Επιχείρηση μας («εμείς», «εμάς»,«μας») αποδέχεται τους ακόλουθους Όρους Συμμετοχής.
1. Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά από συμφωνία πώλησης ή παροχής υπηρεσιών («διαφορά») μεταξύ εμάς και καταναλωτή:
(α) θα ακολουθούμε τους Κανόνες Διαδικασίας του Cyprus Consumer Center for ADR («Κέντρο») και
(β) θα αποστείλουμε πλήρη και αληθή περιγραφή των γεγονότων και των αποδεικτικών στοιχείων της διαφοράς στο Κέντρο.
2. Έχουμε δικαίωμα να αποσυρθούμε από τις διαδικασίες Διαμεσολάβησης και Συμφιλίωσης μόλις διοριστεί Διαμεσολαβητής ή Συμφιλιωτής.
3. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια επίλυσης της διαφοράς με καλή πίστη.
4. Θα διατηρήσουμε τη διαδικασία καθώς και οποιαδήποτε έγγραφα περιέλθουν στην κατοχή/αντίληψη μας εμπιστευτικά ακόμη και μετά την ολοκλήρωση/λήξη/τερματισμό της οποιαδήποτε διαδικασίας.
5. Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται με την παρούσα αίτηση δυνατόν να αποκαλυφθούν σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας του Κέντρου, των βάσεων δεδομένων του Κέντρου, του Καταναλωτή και του Ειδικού στην ΕΕΔ .
6. Θα επιτρέψω στο Κέντρο να χρησιμοποιεί το όνομα, το λογότυπο, τους συνδέσμους και τα στοιχεία επικοινωνίας στον ιστότοπό του και/ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
7. Η παρούσα συμφωνία ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία εγγραφής.

Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Με Βάση την Ισχύουσα Νομοθεσία, οι Επιχειρήσεις έχουν τις Ακόλουθες Υποχρεώσεις Έναντι των Καταναλωτών:

  • Οφείλουν να ενημερώσουν τον Καταναλωτή για το Φορέα ή τους Φορείς ΕΕΔ από τους οποίους καλύπτονται.

  • Τέτοιος Φορέας θα πρέπει να είναι εγκεκριμένος από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

  • Όπου αναλαμβάνουν τη δέσμευση να χρησιμοποιούν Φορέα οφείλουν να ενημερώνουν για τη διεύθυνση του ιστότοπου του Αρμόδιου Φορέα.

Γιατί μια Επιχείρηση να επιλέξει την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών;

Αποφυγή Άμεσων Συγκρούσεων

Οι διαδικασίες ΕΕΔ είναι πιο φιλικές και αποφεύγουν τις άμεσες συγκρούσεις μεταξύ των μερών σε σύγκριση με εκείνες των Δικαστηρίων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό ούτως ώστε η σχέση μεταξύ των μερών (επιχείρησης και καταναλωτή) να συνεχίσει και μετά που προκύπτει η διαφορά.

Καλή Εξυπηρέτηση του Πελάτη

Αυτό αντανακλά θετικά στην εικόνα της επιχείρησης  στον πελάτη/ καταναλωτή αφού εκ των προτέρων γνωρίζει ότι σε περίπτωση διαφοράς, αυτή θα επιλυθεί από ανεξάρτητο  και  εγκεκριμένο Φορέα ΕΕΔ. Αποτελεί θετικό στοιχείο  καλής εξυπηρέτησης του πελάτη.

Ταχύτητα και Κόστος

Οι διαδικασίες Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών είναι ταχύτερες από εκείνες των Δικαστηρίων και το κόστος τους κατά πολύ χαμηλότερο. Με βάση το Νόμο οι Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών οφείλουν να εξετάσουν ένα παράπονο κάποιου Καταναλωτή εντός 90 ημερών. Αυτό αυξάνει την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης και αποφεύγεται σπατάλη  χρόνου σε  πολυδάπανες νομικές/δικαστικές διαδικασίες.

Αποφυγή Παραπόνων

Αποφεύγονται παράπονα από τον Καταναλωτή στην Υπηρεσία Προστασίας  Καταναλωτή. Με βάση το Νόμο, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή διασφαλίζει την κατάλληλη διάδοση των πληροφοριών για το πώς οι Καταναλωτές μπορούν να καταφύγουν σε διαδικασίες ΕΕΔ για να επιλύσουν τις διαφορές τους.

Εμπιστευτικότητα/Αποφυγή Αρνητικής Δημοσιότητας

Επιπρόσθετα μια διαφορά μεταξύ Επιχείρησης και Καταναλωτή επιλύεται εμπιστευτικά, γρήγορα και άμεσα χωρίς την παρατεταμένη αρνητική δημοσιότητα την οποία δυνατόν να προκαλείται στην Επιχείρηση όπου αυτή αγνοήσει το παράπονο του Καταναλωτή ή όπου αφήσει τη διαφορά να καταλήξει στο Δικαστήριο.

Ευέλικτες Διαδικασίες

Οι διαδικασίες ΕΕΔ είναι πιο ευέλικτες αφού συμφωνούνται σε ώρα και τόπο που βολεύει τα μέρη και δεν είναι αναγκαίο να ακολουθούνται αυστηροί κανόνες διαδικασίας.

Ανταγωνιστικότητα

Επιχείρηση η οποία υπάγεται εθελοντικά σε Φορέα καθίσταται πιο ανταγωνιστική από τις άλλες επιχειρήσεις αφού παρέχει υπηρεσία την οποία πιθανό να μην παρέχουν οι ανταγωνιστές της.

Αυτόματα ο Καταναλωτής θεωρεί τέτοιες Επιχειρήσεις πιο σοβαρές και επαγγελματικές από άλλες, αφού γνωρίζει ότι σε περίπτωση διαφοράς, αυτή θα επιλυθεί από ανεξάρτητο Φορέα ΕΕΔ.

Πλεονεκτήματα του Κυπριακού Κέντρου Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

  • Είναι ο Μοναδικός Φορέας στην Κύπρο που καλύπτει ΟΛΕΣ τις Διαφορές ανεξαρτήτως του μεγέθους.

  • Οι ΕΕΔ διεξάγεται οικονομικά, εμπιστευτικά και γρήγορα.

  • O Πρώτος ιδιωτικός Φορέας που καλύπτει ΟΛΕΣ τις συμβάσεις καταναλωτών για αγαθά και υπηρεσίες εκτός από ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ταχυδρομεία.

  • Έχει Δικαιοδοσία να επιλύει οποιεσδήποτε διαφορές. Πιο συγκεκριμένα, ρυθμίζει όλες τις διαφορές που μπορεί να προκύψουν μεταξύ ενός εμπόρου και ενός καταναλωτή στο πλαίσιο οποιασδήποτε πώλησης αγαθών ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

  • Εμπιστεύεται την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών σε άρτια εκπαιδευμένα πρόσωπα που διαθέτουν τη σχετική πείρα και γνώσεις για την αντιμετώπιση τυχόν διαφορών.

  • Υποστηρίζεται από τεράστια Εμπειρία και ομάδα με ακαδημαϊκή και πρακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν τους καταναλωτές.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμος του 2017 (85(I)/2017) υποχρεώνει τις Επιχειρήσεις να ενημερώνουν τους Καταναλωτές για το Φορέα ή τους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) από τους οποίους καλύπτονται σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές με τους Καταναλωτές.  Σε περίπτωση που μια Επιχείρηση αρνηθεί ή παραλείψει να το πράξει υπόκειται σε πρόστιμο από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών είναι ο Φορέας ο οποίος έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και ο οποίος έχει ιδρυθεί σε μόνιμη βάση, προσφέρει υπηρεσίες επίλυσης διαφορών μέσω διαδικασίας ΕΕΔ και έχει καταχωρηθεί στον κατάλογο που διατηρεί η Υπηρεσία.

Τα οφέλη μιας Επιχείρησης στο να υπάγεται σε ένα  Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών και τα πλεονεκτήματα της ΕΕΔ είναι πολυάριθμα και επεξηγούνται πιο πάνω.

Για Μέλη της ΟΕΒ που ενδιαφέρονται για εγγραφή στο Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή παρακαλώ επικοινωνήστε απευθείας με την ΟΕΒ ή με το Κέντρο ή συμπληρώστε την ηλεκτρονική μας φόρμα.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Πρώτοι στην Επίλυση Όλων των Διαφορών