Πνευματικά Δικαιώματα

Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται στον ιστότοπο αυτό παρέχεται μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης και δεν αποτελεί νομική συμβουλή.

Η A.D.R. Cyprus Center Ltd, τυχόν συνεργάτες, εργαζόμενοι ή συνέταιροι, δεν αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απώλεια που μπορεί να προκύψει σε περίπτωση που βασιστείτε πάνω σε πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται στον ιστότοπο αυτό αποτελούν πνευματικά δικαιώματα της A.D.R. Cyprus Center Ltd εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά. Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση αντιγράφων του υλικού ή τωνπληροφοριών. Όταν δημιουργείτε αντίγραφα για εσάς ή για άλλους, το περιεχόμενο του δημοσιευμένου υλικού και οι ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να παραμείνουν ανέπαφες, η κοινοποίηση του περιεχομένου δεν πρέπει να είναι παραπλανητική ή ανακριβής και θα πρέπει να συνοδεύεται με αντίγραφο αυτής της ειδοποίησης. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας συγκατάθεση. Απαγορεύεται επίσης να δημιουργήσετε σύνδεσμο (link) σε οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας αυτής, χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας συγκατάθεση την οποία μπορείτε να ζητήσετε επικοινωνώντας με το secretariat@adr.com.cy. Καμία άλλη χρήση των πληροφοριών και του υλικού αυτής της ιστοσελίδας δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της A.D.R. Cyprus Center Ltd.