Υπηρεσίες ΕΕΔ

Διαιτησία, Συμφιλίωση, Διαμεσολάβηση

 

Υπηρεσίες Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών

Χρησιμοποιούμε τρείς μεθόδους επίλυσης διαφορών. Τη Διαμεσολάβηση, τη Συμφιλίωση και τη Διαιτησία. Η Διαμεσολάβηση και η Συμφιλίωση δεν είναι δεσμευτικές ενώ το αποτέλεσμα της Διαιτησίας δεσμεύει τα μέρη.

Η διαμεσολάβηση ορίζεται ως μια διαρθρωμένη διαδικασία, με την οποία δύο ή περισσότερα μέρη σε μια διαμάχη προσπαθούν από μόνα τους, σε εθελοντική βάση, να καταλήξουν σε συμφωνία για την επίλυση της διαφοράς τους με τη βοήθεια ενός φυσικού προσώπου που ονομάζεται “Διαμεσολαβητής”. Διαβάστε περισσότερα εδώ.
Η Συνδιαλλαγή (Συμφιλίωση) είναι μία διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών με την οποία τα μέρη συνέρχονται για να διευθετήσουν τις διαφορές τους μέσω συμφωνίας. Ένα τρίτο μέρος που ονομάζεται “Συμφιλιωτής”, και είναι ουδέτερος βοηθά τα μέρη να βρουν κοινά σημεία για να διευθετήσουν τις διαφορές τους.  Διαβάστε περισσότερα εδώ.
Η διαιτησία αποτελεί εναλλακτική επίλυση δικαστικών διαδικασιών όταν υπάρχει διαφορά μεταξύ δύο συμβαλλομένων μερών αναφορικά με την εκπλήρωση υποχρεώσεων ή την άσκηση δικαιωμάτων στο πλαίσιο της συμβατικής τους σχέσης. Για την επίλυση της διαφοράς διορίζεται διαιτητής. Διαβάστε περισσότερα εδώ.