Φυσικά Πρόσωπα Υπεύθυνα για την ΕΕΔ

Διαμεσολάβηση, Συμφιλίωση, Διαιτησία

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Evripides Hadjinestoros Founder
Ο Ευριπίδης είναι συνέταιρος σε δικηγορική εταιρεία και ιδρυτής του Cyprus Consumer Center for Alternative Dispute Resolution. Μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου νομικής, LLB στο Πανεπιστήμιο Queen Mary University του Λονδίνου το 2009, ολοκλήρωσε στη συνέχεια το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στο εταιρικό δίκαιο LLM, στο University College του Λονδίνου. Αποφοίτησε με Distinction. Το 2016 ο Ευριπίδης δημοσίευσε το βιβλίο «Δίκαιο Πώλησης Αγαθών και Προστασία Καταναλωτή στην Κύπρο» το οποίο εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη. Έχει διδάξει και διδάσκει εκτενώς σε θέματα που αφορούν το εμπορικό και καταναλωτικό δίκαιο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Δρ. Χριστιάνα Μάρκου Δικηγόρος
Η Χριστιάνα είναι δικηγόρος, διευθύνων σύμβουλος σε δικηγορική εταιρεία και Υπεύθυνη Εκπαίδευσης του Κυπριακού Κέντρου Καταναλωτή για την ΕΕΔ. Ειδικεύεται στο δίκαιο προστασίας καταναλωτή και διδάσκει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου τα θέματα Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Καταναλωτή, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο της Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ. Εξειδικευεται στο δίκαιο του ηλεκτρονικού εμποριου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Είναι συχνή ομιλήτρια σε νομικά επιστημονικά συνέδρια στη Κύπρο και το εξωτερικό.
Χριστιάνα Αντωνίου Δικηγόρος
Η Χριστιάνα είναι δικηγόρος και αποφοίτησε από το Kingston University και ακολούθησε Μεταπτυχιακό Προγραμμά Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο στο University of London. Από το 2010 είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και από το 2018 είναι εγκεκριμένη διαμεσολαβήτρια αφού παρακάθησε με επιτυχία το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών.
Μικαέλα Κονή Δικηγόρος
Η Μικαέλα είναι δικήγόρος σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο και είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστήμιου του Reading του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει μεταπτυχιακό στο εμπορικό δίκαιο με ειδίκευση στο δίκαιο του ανταγωνισμού. Η Μικαέλα ασχολείται με εταιρικό και εμπορικό δίκαιο, με θέματα που αφορούν συμβάσεις, με εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιριών, με τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, με εκκαθαρίσεις και με αναδιαρθρώσεις και αναδιοργανώσεις επιχειρήσεων. Επισής έχει εμπείρια σε θέματα που αφορούν το ευρωπαϊκό δίκαιο και συγκεκριμμένα το δίκαιο του ανταγωνισμού, το δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή. Η Μικαέλα είναι γνώστης πέντε ευρωπαϊκών γλωσσών και αυτή την στιγμή είναι στην διαδικασία απόκτησης μεταπτυχιακού με θέμα τη διοίκηση επιχειρήσεων.
Άντρια Μαστίχη Δικηγόρος
Η Άντρια είναι δικηγόρος. Μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας το 2011, ολοκλήρωσε το 2014 το Δίπλωμα Ειδίκευσης της με τίτλο Transnational Oil, Gas and Energy Law στο Πανεπιστήμιο του Derby το 2014. Είναι επίσης Μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2014. Εργάζεται από το 2014 σε δικηγορικό γραφείο στην Κύπρο και κυρίως ασχολείται με αστικές διαφορές σε τομείς όπως το Δίκαιο των Αστικών Αδικημάτων, το Δίκαιο των Συμβάσεων και το Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας. Ειδικεύεται επίσης στον περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμο και στον περί Διαχείρισης Κληρονομιών Αποθανόντων Νόμο και επίσης ασχολείται με άλλους τομείς δικαίου όπως το Εργατικό Δίκαιο και το Ενοικιοστάσιο. Είναι ενεργός και μάχιμος δικηγόρος με πολύ καλή γνώση των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας και με εμπειρία στις εμφανίσεις και τις ακροάσεις του Δικαστηρίου. Είναι επίσης διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία το 40ωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώνεται από το Cyprus Consumer Center for Alternative Dispute Resolution το 2019 και έχει επιτυχώς εγγραφεί στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης από τον Ιανουάριο του 2020.
Γιώργος Χριστοφίδης Δικηγόρος
Ο Γιώργος είναι Δικηγόρος και κατέχει άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 1997. Είναι μέτοχος και διευθυντής σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο, και μέλος του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick (Τμήμα Νομικής Λευκωσία-Λεμεσού). Από το 2015 μέχρι και σήμερα είναι Διαιτητής (Arbitrator) στο Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) που εδρεύει στην Λωζάνη της Ελβετίας και κατέχει τα προσόντα του Διαμεσολαβητή με αντίστοιχη εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών. Έχει δημοσιεύσει μελέτες, σχόλια και άρθρα σε νομικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Συμμετείχε σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και δράσεις, σχετικά με πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά και της Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Οι κύριοι Τομείς Δραστηριότητας του είναι το Αστικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Αθλητικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο και Εναλλακτικές Μορφές Επίλυσης Διαφορών.
Γαλάτεια Πέτσα Δικηγόρος
Η Γαλάτεια είναι δικηγόρος. Είναι απόφοιτος Αγγλικού Πανεπιστημίου και από το 2012 κατέχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ως δικηγόρος από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Η Γαλάτεια είναι μέλος του διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας και εκτελεί καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα. Από το 2016 είναι εγκεκριμένη διαμεσολαβήτρια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Δανιήλ Αντωνίου Λογιστής
Ο Δανιήλ είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών (ACCA), μέλος του Συνδέσμπου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και κατέχει την άδεια του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και Εγγεγραμμένου Ελεγκτή. Ο Δανιήλ έχει επίσης πτυχίο BA (Hons) στη Λογιστική από το London Metropolitan University. Είναι συνέταιρος σε συνεργατισμό με έδρα τη Λεμεσό. Ο Δανιήλ έχει πέραν των 26 ετών εκτεταμένης εμπειρίας συμβουλεύοντας εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της κατασκευής και εμπορίας, της νοσοκομειακής περίθαλψης και των ακινήτων. Έχει μεγάλη εμπειρία στην Εταιρική Φορολογία, το Εταιρικό Δίκαιο και τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού.
Αρχιμήδης Ανδρέου Δικηγόρος
Ο Αρχίμηδης είναι ενεργός και μάχιμος δικηγορός ο οποιος εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου απο το 2018. Απόφοιτησε απο το Nottingham Trent University το 2016 και με το πέρας του πτυχίου φοίτησε στο Cardiff University όπου και απέκτησε μεταπτυχιακό με ειδίκευση στο Ναυτιλιακό Δίκαιο. Εστίαζει κυρίως στις υπόθεσεις τραπεζικών διαφορών και εκπροσωπεί εθνικά και ξένα τραπεζικά –χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενώπιον των Δικαστηρίων στην Κύπρο παρέχοντας τους συμβουλές για διαφορές, εξωδικαστικές διαφορές, νομοθεσία και κανονισμόυς τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαικό επίπεδο. Στο πλαίσιο της δουλειάς του, μεταξύ άλλων ασχολείται με την χρηματοδότηση χρέους, ανακτήση χρεών και με διαδικαστικά μέτρα για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. Συμβουλεύει και συντάσσει διάφορα νομικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων διευκόλυνσης και ασφάλειας.
Γιώργος Αντωνιάδης Δικηγόρος
Ο Γιώργος είναι δικηγόρος. Είναι απόφοιτος Αγγλικού Πανεπιστημίου και από το 2010 κατέχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ως δικηγόρος από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Ο Γιώργος εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο και είναι γνώστης τραπεζικών θεμάτων καθώς και θεμάτων τα οποία αφορούν παροχή υπηρεσιών.
Νάταλη Παπανδρέου Δικηγόρος
Η Νάταλη είναι δικηγόρος και απόφοιτος του Unıversıty College London καθώς και του BPP Law School. Είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια με τεράστια εμπειρία σε θέματα που αφορούν το τραπεζικό δίκαιο. Έχει εργαστεί ως δικηγόρος τόσο στην Αγγλία όσο και στην Κύπρο και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διάφορα περιοδικά στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
Αναστάσης Αναστασίου Δικηγόρος
Ο Αναστάσης είναι δικηγόρος και απόφοιτος από Αγγλικό Πανεπιστήμιο και κάτοχος LL.M από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Ο Αναστάσης διδάσκει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και είναι διευθύνων σύμβουλος δικηγορικής εταιρείας.
Μιχάλης Χατζηνέστορος Δικηγόρος
Η Μιχάλης είναι συνέταιρος σε δικηγορική εταιρεία. Είναι απόφοιτος του Queen Mary University of London καθώς και του London School of Economics με και κατέχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ως δικηγόρος από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο από το 2008. Ο Μιχάλης είναι barrister με πολύ εμπειρία σε δικαστικές διαδικασίες καθώς και στην επίλυση διαφορών.a
Γιώργος Χαραλάμπους Δικηγόρος
Ο Γιώργος είναι δικηγόρος και απόφοιτος του Kings College of London. Το 2016 ο Γιώργος δημοσίευσε το βιβλίο «Δίκαιο Πώλησης Αγαθών και Προστασία Καταναλωτή στην Κύπρο» το οποίο εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη. Έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα στην Κύπρο και ασχολείται κυρίως με το τραπεζικό δίκαιο καθώς και με θέματα που αφορούν την προστασία του καταναλωτή. Από το 2011 είναι εγγεγραμμένος δικηγόρος στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.
Δρ. Τάσος Χοβαρδάς
Ο Δρ. Χοβαρδάς κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στους τομείς της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Έχει συγγράψει περίπου 32 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και κεφάλαια σε συγκεκριμένα βιβλία. Διδάσκει και έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Μαρία Σκαρπάρη Δικηγόρος
Η Μαρία είναι δικηγόρος και αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η Μαρία ασχολείται κυρίως στους τομείς του εμπορικού δικαίου καθώς και του τραπεζικού. Η Μαρία παρουσιάζει υποθέσεις ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και έχει εκπροσωπήσει πελάτες αναφορικά με τραπεζικά θέματα στα Επαρχιακά Δικαστήρια της Κύπρου και το Ανώτατο Δικαστήριο από το 1993.
Άνδρος Καραγιάννης
Ο Άνδρος είναι ενεργό μέλος της κοινωνίας των πολιτών και έχει διατελέσει πρόεδρος του Συνδέσμου Διαμεσολάβησης Κύπρου του οποίου είναι ιδρυτικό μέλος. Ασχολείται με τη διαμεσολάβηση από το 1997. Έχει πάρει περισσότερες από 400 ώρες εκπαίδευση στη Κύπρο, Αμερική και Νορβηγία και έχει διεκπεραιώσει επιτυχείς διαμεσολαβήσεις. Μεταξύ άλλων έχει προσφέρει διαμεσολαβητικές υπηρεσίες στο Γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου. Ήταν μέλος της ομάδας του Συνδέσμου Διαμεσολάβησης Κύπρου η οποία, σε συνεργασία με τις Κρατικές Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης της Νορβηγίας, ανάπτυξε πρόγραμμα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών διάρκειας 16 ωρών.
Θεόδουλος Δημητρίου Δικηγόρος
Ο Θεόδουλος είναι δικηγόρος και fellow του Chartered Institute of Arbitrators. Σήμερα είναι ανώτερος συνεργάτης σε δικηγορική εταιρεία και ασχολείται κυρίως με τις δικαστικές υποθέσεις που αφορούν κατασκευαστικές εταιρείες. Έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα διαιτησίας. Συμβουλεύει αρκετές από τις μεγάλες εργοληπτικές εταιρείες της Κύπρου καθώς και ημικρατικούς οργανισμούς.
Μάγια Κλεόπα Δικηγόρος
Η Μάγια είναι δικηγόρος σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Αμμοχώστου από το 2014. Από το 2017 η Μάγια είναι εγκεκριμένη διαμεσολαβήτρια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Manchester της Αγγλίας και ακολούθησε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με ειδίκευση στο Εταιρικό Δίκαιο στο Univesity College London. Η Μάγια είναι επίσης Barrister-at-Law και μέλος του Honourable Society of Gray's Inn, με πολλή εμπειρία σε θέματα τα οποία αφορούν παροχή υπηρεσιών, Τραπεζικό και Εταιρικό Δίκαιο, στο Δίκαιο των Συμβάσεων καθώς και στο Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας.
Αντώνης Νεοφύτου Δικηγόρος
Ο Αντώνης είναι δικηγόρος. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και από το 2012 κατέχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ως δικηγόρος από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Ο Αντώνης εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο και ασχολείται κυρίως με το Αστικό Δίκαιο καθώς και με θέματα τα οποία αφορούν την παροχή υπηρεσιών.
Έλενα Στυλιανού Δικηγόρος
Η Έλενα είναι δικηγόρος και Barrister-at-law . Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 1995 και ειδικεύεται σε θέματα που αφορούν Τραπεζικό Δίκαιο καθώς και το Εταιρικό Δίκαιο. Έχει τεράστια εμπειρία στο χειρισμό δικαστηριακών υποθέσεων σε όλα τα Δικαστήρια και για σκοπούς του Κυπριακόυ Κέντρου Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών ασχολείται κυρίως με υποθέσεις τραπεζών.
Λουκάς Κάρνος Δικηγόρος
Ο Λουκάς είναι δικηγόρος και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα από το University College London. Έχει τεράστια πείρα στο χειρισμό δικαστηριακών υποθέσεων σε όλα τα Δικαστήρια και για σκοπούς του Κυπριακόυ Κέντρου Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών, ειδικεύεται σε θέματα συμβάσεων και αστικού δικαίου. Του έχει απονεμηθεί βραβείο από το University of Southampton.
Μάριος Χαραλάμπους
Ο Μάριος είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος. Βοηθάει τους πελάτες του να βελτιώσουν ολόκληρο το φάσμα της διαχείρισης των κεφαλαίων τους. Κάποιες από τις υπηρεσίες που προσφέρει για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, περιλαμβάνουν αναδιαρθρώσεις δανείων, αποτιμήσεις (εταιριών, αύλων, ακινήτων), μελέτες βιωσιμότητας, καταρτισμό επιχειρηματικών σχεδίων για χρηματοδότηση από τράπεζες/επενδυτές κ.α Είναι μέλος του ΣΕΛΚ και του ACCA και συγγραφέας του βιβλίου “Business Valuation in Practice” ενώ παρέχει και εκπαιδεύσεις επί θεμάτων που άπτονται του τομέα των εταιρικών χρηματοδοτήσεων και της διαχείρισης κεφαλαίων.
Ελένη Τζιωνή Δικηγόρος
Η Ελένη είναι δικηγόρος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2010. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Southampton και του Queen Mary’s College, University of London. Είναι εγκεκριμένη διαμεσολαβητής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα τραπεζικού και χρηματοοικονομικού δικαίου καθώς και σε θέματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου. Είναι συνέταιρος σε δικηγορικό γραφείο στην Κύπρο.
Παναγιώτης Δράκος
Ο Παναγιώτης Δράκος είναι Ανώτερος Σύμβουλος σε εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου του Nottingham. Είναι αντικειμενικός και έχει αποκτήσει εκτενή γνώση στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω της εμπειρίας του (άνω των 4 ετών) όπου εργάζεται σε διεθνή λογιστικό οίκο.
Ανδρέας Μ.Δαμιανού Δικηγόρος
Ο Ανδρέας είναι συνέταιρος σε δικηγορική εταιρεία στη Λεμεσό. Είναι Δικηγόρος - Νομικός Σύμβουλος με πτυχίο LL.B (Hons) από το Πανεπιστήμιο του Surrey το 2010 και LL.M στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ το 2011. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2012. Ο Ανδρέας είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού και Αμμόχωστου. Είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής σε εμπορικές και αστικές διαφορές και ασχολείται κυρίως με αστικές, ποινικές, εταιρικές και εμπορικές διαφορές. Ασχολείται επίσης εκτενώς με υποθέσεις που σχετίζονται με προσωρινά διατάγματα, υποθέσεις ναυτοδικίου καθώς και θέματα ακίνητης ιδιοκτησίας και κληρονιμικής διαδοχής. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην επίλυση και συμβιβασμό διαφορών υψηλής χρηματικής αξίας σε εξωδικαστική βάση.
Χρίστος Ηρακλέους Δικηγόρος
Ο Χρίστος είναι δικηγόρος στο Εταιρικό και Εμπορικό τμήμα δικηγορικής εταιρείας, εστιάζοντας σε θέματα που αφορούν σε εταιρική διακυβέρνηση, εταιρική χρηματοδότηση, συγχωνεύσεις και εξαγορές, και αναδιοργανώσεις. Έχει επίσης εμπειρία στην επίλυση διαφορών, και κυρίως σε θέματα εμπορικού και τραπεζικού δικαίου. Ο Χρίστος σπούδασε Νομική στο University of Leicester, και ειδικεύτηκε στις Εναλλακτικές Μεθόδους Επίλυσης Διαφορών κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού του στο University College London. Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία το Legal Practice Course στο University of Law το 2015, έγινε μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου το 2016, ενώ είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής από το 2018.
Χρύσανθος Πισσαρίδης
Ο Χρύσανθος αποφοίτησε από το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής της Βενετίας και δημιούργησε αρχιτεκτονικό γραφείο το 1999 όπου και ασχολείται με μελέτες ιδιωτικών και Δημόσιων έργων. Είναι ο Πρόεδρος του Κυπριακού ICOMOS, ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Οργανισμού Κληρονομιάς και μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ και Πρόεδρος της επιτροπής Μνημείων και Παραδοσιακών Κατασκευών του ΕΤΕΚ και Μέλος της Επιτροπής Ειδικότητας Αρχιτεκτονικής. Από το 2015 είναι εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής και παρακολούθησε σεμινάριο για διαμεσολαβητές σε θέματα αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων που διοργάνωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου καθώς και σεμινάριο Ιατρικής Διαμεσολάβησης. Είναι αρχισυντάκτης του περιοδικού «Αρχιτέκτονες+Μηχανικοί» και μιλά Ελληνικά, Αγγλικά και Ιταλικά.
Ζήνωνας Νικολαΐδης Δικηγόρος
Ο Ζήνωνας είναι δικηγόρος και Fellow του Chartered Institute of Arbitrators. Είναι απόφοιτος του University of Essex, UK, και από το 2011 κατέχει άδεια εξάσκησης δικηγορικού επαγγέλματος απο τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλόγο. Είναι συνεργάτης σε δικηγορικό οίκο και από το 2016 είναι εκλελεγμένο Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του CIArb Cyprus Branch. Έμπειρος δικηγόρος με εξειδίκευση στην εκδίκαση υποθέσεων Αστικού, Εμπορικού και Εταιρικού Δικαίου, σε θέματα Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών.
Μιλτιάδης Βασιλείου Δικηγόρος
Miltiadis studied Law at the European University Cyprus where he graduated in June 2020. After that he started practicing Law. His native language is Greek but also speaks English.
Αυξεντία Χατζηαυξέντη Δικηγόρος
Η Αυξεντία είναι πτυχιούχος Νομικής της σχολής ΝΟΠΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα έτη 2010-2012 εργάστηκε στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ και μετέπειτα έκανε την άσκηση της στην Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από το 2014 μέχρι και σήμερα, ασκεί το επάγγελμα του Δικηγόρου και ασχολείται σε ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων. Είναι εγγεγραμμένο μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου Αμμόχωστου.
Αναστασια Αϊβαλιωτου Δικηγόρος
Πτυχιούχος νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, στη κατεύθυνση του ελληνικού δικαίου, με γενικό βαθμό άριστα. Πολύ καλή γνώση αγγλικής, γαλλικής και ιταλικής γλώσσας.
Ειρήνη Εμμανουέλα Ταχτατζή Δικηγόρος
Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
Doria Varoshiotou Δικηγόρος
Education: University of Cyprus (Degree in Greek Literature – Byzantine and Modern Greek Studies) (2009), University of Leicester (Law LL.B Hons.) (2011), University of Cyprus (M.B.A – Economics and Management). Member: Cyprus Bar Association (2012). Practice Areas: Litigation and Arbitration, Commercial law & Corporate law, European Union Law, Constitutional, Public and Administrative Law, Cross-Border-Disputes, Private International Law, Real-Estates, Investments, Employment Law, Intellectual Property Law, Banking and Finance, Wills and Succession, Trusts, Winding-up and Liquidation, Medical Negligence.
Γιάννης Καραμανώλης Δικηγόρος
Ο Γιάννης είναι δικηγόρος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας από το 2009. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με βαθμό «Λίαν Καλώς» και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου νομικής με βαθμό «Άριστα» από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Queen Mary College), με ειδίκευση στο Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο. Εργάστηκε ως δικηγόρος στα δικαστηριακά τμήματα δύο μεγάλων δικηγορικών γραφείων της Κύπρου και από το 2019 είναι ο διευθύνων σύμβουλος της δικηγορικής εταιρείας Καραμανώλης & Καραμανώλης Δ.Ε.Π.Ε. Ο Γιάννης έχει σημαντική εμπειρία σε ένα μεγάλο φάσμα τομέων του δικαίου και ειδικεύεται κυρίως σε υποθέσεις οι οποίες σχετίζονται με το διεθνές εμπορικό δίκαιο, το δίκαιο διεθνών συναλλαγών, το δίκαιο των εταιρειών, το δίκαιο του καταναλωτή, το τραπεζικό δίκαιο, το δίκαιο αστικών αδικημάτων, το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και το εργατικό δίκαιο.
Λενια Γιουσελλη Δικηγόρος
Η Λένια είναι δικηγόρος και αποφοίτησε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Κομοτηνή). Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2006. Είναι ενεργός και μάχημη δικηγόρος, με μεγάλη εμπειρία στις εμφανίσεις και ακροάσεις ενώπιον όλων των Δικαστηρίων ως και εξωδικαστηριακών υποθέσεων.
Στέλιος Αλβάνης Δικηγόρος
Αίγλη Κούρτελλου Δικηγόρος
Η Αίγλη είναι δικηγόρος-νομικός σύμβουλος. Έχει αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή Αθηνών. Επίσης, παρακολουθεί εξ αποστάσεως μαθήματα στο University of London με σκοπό την απόκτηση Bachelor in Accounting and Finance. Διατηρεί δικηγορικό γραφείο στη Λεμεσό και ασχολείται με τους τομείς του Αστικού, Διοικητικού και Οικογενειακού Δικαίου.
Νικόλας Μακρίδης Δικηγόρος
Αριστούχος απόφοιτος νομικής απο το Πανεπιστήμιο του Warwick (LLB) και το Πανεπιστήμιο της Βιέννης (LLM in International Legal Studies) Aποφασισμένος και αφοσιωμένος, με επιχειρηματικό ένστικτο, πρόθυμος να ακούσει και να βρεί πρακτικές λύσεις, και έχοντας βαθιά κατανόηση στο Εμπορικό Δίκαιο.
Γεώργιος Χατζηνικολάου Δικηγόρος
Ο Γεώργιος είναι δικηγόρος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου απο το 2018. Σπούδασε νομική (LLB) στο University of Essex (2013 - 2016) και στη συνέχεια απέκτησε LPC με LLM in Professional Legal Practice από το University of Law του Bristol.
Χρίστος Γεωργίου Δικηγόρος
Ο Χρίστος Γεωργίου έχει αποφητήσει από το University of Reading από έχει πάρει πτυχίο Νομικής LLB (Hons) και από το University of Durham από όπου έχει πάρει πάρει πεταπτυχιακό τίτλο LLM (Dunelm) International Trade and Commercial Law. Κατά την περίοδο του ως φοιτητής, διετέλεσαι Γενικός Γραμματέας του ELSA (European Law Students' Association) Reading. Έχοντας ολοκληρώσει την 12μηνη άσκηση του ως ασκούμενος Δικηγόρος και έχωντας διεκπερεώσει τις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου Κύπρου, έχει εξασφαλίσει την εγγραφή του στο μητρώο Δικηγόρων και την εγγραφή του στον Παγκύπριο Δικηγορικό Δύλλογο. Ως Νομικός και Δικηγόρος, ειδικεύεται στις Εναλλακτικές Μεθόδους Επίλησης Διαφορών (και ειδικά στην Διεθνή Εμπορική Διαιτησία) καθώς και στις συμβάσεις, περιουσιακές, εμπορικές και αστικές διαφορές. Ομιλεί την Ελληνική, Αγγλική και λίγα Γερμανικά.
Alexandra Eleftheriou Δικηγόρος
Aπόφοιτος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με βαθμολογία 'Λίαν Καλώς'. Συμπλήρωση με επιτυχία εκ πρώτης προσπάθειας των εξετάσεων του Νομικού Συμβουλίου Κύπρου κρινόμενη στη κατάταξη 'Λίαν Καλώς'. Αποδοχή θέσης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που διεξάγει το Πανεπιστήμιο Κύπρου 'Ευρωπαικό Εμπορικό Δίκαιο' το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Άτομο με πολύ καλές κοινωνικές δεξιότητες, με εστίαση το 'Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο' και ειδικότερα το 'Εταιρικό Δίκαιο' και το 'Δίκαιο Διεθνές Εμπορικών συναλλαγών' και επίλυσης εμπορικών διαφορών.
Γαλάτεια Χατζηπερικλέους Κλινική Ψυχολόγος
Η Γαλάτεια είναι Κλινική Ψυχολόγος. Εργάζεται ιδιωτικά και παρέχει ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες σε άτομα όλων των ηλικιών, καθώς και σε ζευγάρια αλλά και οικογένειες.
Άντζελα Ζαχαρίου Κλινική Ψυχολόγος
Η Άντζελα είναι Κλινικός Ψυχολόγος και εργάζεται σε ΜΚΟ στον τομέα της υγείας. Μέσω της εργασίας της ασχολείται με την ανάπτυξη και βελτίωση επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε ατομικό επίπεδο, οικογενειακό, και με πελάτες όλων των ηλικιών.
Φαίδρα Εξαδάκτυλου Δικηγόρος
Η Φαίδρα αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου τον Ιούνιο του 2019 (LLB). Κατά τη διάρκεια των σπουδών της μεταξύ άλλων, παρακολούθησε μαθήματα σχετικά με το Δίκαιο του Καταναλωτή και με τις τεχνικές της διαμεσολάβησης. Έκανε πρακτική άσκηση στην εταιρεία Trojan Economics και ολοκλήρωσε τη πρακτική άσκηση της τον Ιούνιο του 2020 σε δικηγορική εταιρεία. Θα συνεχίσει με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (LLM).
Παναγιώτης Αδάμου Δικηγόρος
Ο Παναγιώτης αποφοίτησε από το Ευρωπαικό Παναεπιστήμιο Κύπρου το 2017. Από το 2018 κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος ως δικηγόρος από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Εργάζεται σε δικηγορικό γραφείο και ασχολείται κυρίως με δικαστηκές υποθέσεις.
Γεώργιος Κανάρης Δικηγόρος
Ο Γεώργιος Κανάρης είναι νομικός, διαπιστευμενος διαμεσολαβητής και πολιτικός επιστήμονας. Γεννήθηκε το 1989 στη Θεσσαλονίκη και αποφοίτησε το 2007 από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπου και ειήχθη στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στην συνέχεια σπούδασε, όπως και επιθυμούσε από παιδί, στη Νομική Σχόλη του Πανεπιστημίου Λευκωσία. Συμμετείχε στη διεξαγωγή διακρατικής - συγκριτικής έρευνας μεταξύ Καναδά, Ελλάδος και Κύπρου για την απονομή Δικαιοσύνης σε συστήματα που εφαρμόζουν διαφορετική φιλοσοφία δικαίου. Υπηρετεί την Δικαιοσύνη της Κυρπιακης Δημοκρατίας.
Λουίζα Πέτρου Δικηγόρος
Η Λουίζα είναι δικηγόρος και εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2014. Αποφοίτησε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2013 και έπειτα απέκτησε μεταπτυχιακό στο Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο από το University of London. Ασκεί τη μάχιμη δικηγορία με πολυετή εμπειρία σε δικαστικές διαδικασίες ενώπιον του Επαρχιακού και Ανώτατου Δικαστηρίου. Οι κύριοι τομείς ενασχόλησης της αφορούν θέματα αστικού και ποινικού δικαίου. Ειδικεύεται σε θέματα τροχαίων ατυχημάτων, ιατρικής αμέλειας, εργατικών ατυχημάτων, ασφαλιστικών αξιώσεων, σε θέματα που αφορούν συμβατικές αξιώσεις, είσπραξης χρεών, καθώς και στην επίλυση και συμβιβασμό διαφορών σε εξωδικαστική βάση.
Ζακ Παπαδόπουλος
Ο Ζακ έχει μια διεθνη, πολυδιάστατη πείρα πέραν των 30 ετών, εργάστηκε σαν ανώτερο στέλεχος σε αξιόλογους Οργανισμούς στη Κεντρική Ευρώπη, Ασία και Μέση Ανατολή. Με ειδίκευση στη έρευνα αγοράς και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες, κύριοι τομείς όπου επικεντρώνεται είναι καταναλωτικά αγαθά, λιανικό εμπόριο, τηλεποικοινωνίες, τραπεζικός τομέας, εστίαση μεταξύ άλλων. Διατέλεσε επίσης επισκέπτης καθηγητής σε διάφορα Πανεπηστήμια στη Κεντρική Ευρώπη στη διοίκηση επιχειρήσεων και συμπεριφορά του καταναλωτή. Έδωσε συνετεύξεις σε έγκριτα Μέσα, μεταξυ των οποίων και οι Financial Times. Είναι κάτοχος Bsc (Eng) από το University College London, MBA από University of Stirling-Business School, και το Chartered Diploma in Marketing από το Chartered Institute of Marketing (UK). Μιλά Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά, Τσέχικα και Ιταλικά.
Αντώνης Γλυκής Δικηγόρος
Ο Αντώνης Γλυκής είναι δικηγόρος και εντάχθηκε στο Κυπριακό δικηγορικό σώμα το 1993. Διετέλεσε για 12 χρόνια εκλελεγμένο μέλος και Γραμματέας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου καθώς και μέλος του Νομικού Συμβουλίου. Οι κύριοι τομείς της πρακτικής του είναι οι δικαστηριακές υποθέσεις και ειδικότερα του γενικού εμπορικού, του αστικού και του Ποινικού Δικαίου. Είναι συγγραφέας βιβλίων και άρθρων, νομικού και άλλου περιεχομένου είναι μέλος του Διεθνούς Δικηγορικού Συλλόγου (IBA), των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE) καθώς και τιμητικό μέλος του Association of Fellows of Legal Scholars of the Center for International Legal Studies.
Μυρσίνη Κλουτσινιώτη Δικηγόρος
Κάτοχος πτυχίου Νομικής ( University of Nicosia). Κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών ( Universitè a Paris 13). Κάτοχος διπλώματος Proficiency (Michigan ). Κάτοχος διπλώματος DAlF C1. Κάτοχος διπλώματος IC3 of Microsoft
Μικαέλλα Χατζηευθυμίου Δικηγόρος
Η Μικαέλλα Χατζηευθυμίου, σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και έκανε μεταπτυχιακό στο International Business Law στο Cardiff Metropolitan University. Έχει αποκτήσει την άδεια επαγγέλματος και εργάζεται ως δικηγόρος από το 2014.
Παναγιώτης Γεωργίου Δικηγόρος
Ο Παναγιώτης είναι Εγκεγριμένος διαμεσολαβητής και Μέλος του Παγύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Υπηρεσίες: Καταναλωτικά αγαθά, Γενικές Καταναλωτικές Υπηρεσίες, Aθλητικές διαφορές, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Εκπαίδευση, Υπηρεσίες Αναψυχής και μεταφορών. Ελληνικά / Αγγλικά
Χριστιάνα Χαραλάμπους
Η Χριστιάνα Χαραλάμπους είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
Λάνα Α. Αλ Ταχερ Δικηγόρος
Κάτοχος πτυχίου οδοντιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών DDS , εργάζεται ως οδοντίατρος από το 2005-2020,. Κάτοχος πτυχίου Νομικής από το πανεπιστήμιο Λευκωσίας LLB στο κυπριακό δίκαιο. Μιλάει σε επίπεδο επαγγελματικής εμπειρίας 3 γλώσσες, Ελληνικά, αγγλικά, και αραβικά . Είναι μητέρα 2 παιδιών.
Maria Kelepeshi Δικηγόρος
Maria is a lawyer at the corporate department of a law firm in Nicosia and a member of the Cyprus Bar Association since 2016. She studied Law at the University of Kent (LLB, First Class Honours) and focused on corporate law during her masters degree at the University of Edinburgh (LLM in Corporate Law, Distinction).
Ανδρέας Καραμανώλης Δικηγόρος
Andreas is a lawyer qualified in Greece and Cyprus. Andreas has earned an LLB from the National and Kapodistrian University of Athens in 2009. In 2010 he obtained an LLM in Tax Law from Queen Mary College, University of London and in 2012 he obtained his second LLM in Administrative and Constitutional Law from the National and Kapodistrian University of Athens. Before coming to Cyprus, Andreas worked for a leading law firm in Athens as a lawyer and the Tax Department of one of the largest international professional services networks, where he acquired significant experience in advising clients on cross-border transactions. After his return to Cyprus, Andreas joined one of the largest law firms in Nicosia. In September 2019, Andreas joined Y. Karamanolis & Associates LLC as a Director. Andreas has significant experience in complex banking issues, multifaceted commercial and corporate disputes and contentious matters of construction law.
Κυριακή Β. Χιταρίδου Δικηγόρος
Η Κυριακή είναι δικηγόρος-νομικός σύμβουλος. Απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με μεταπτυχιακό στο Διεθνές & Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο. Γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά και ρώσικα.
Δημήτρης Δημητριάδης Δικηγόρος
Ο Δημήτρης Δημητριάδης είναι δικηγόρος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2014. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής με στοιχεία λογιστικής από το Derby University του Ηνωμένου Βασιλείου. Εργάστηκε ως δικηγόρος στους τομείς του Εταιρικού και Εμπορικού Δικαίου και από το 2016 είναι ο διευθύνων σύμβουλος και συνέταιρος στο δικηγορικό γραφείο Demetris Ch. Demetriades LLC. Ο Δημήτρης εστιάζει κυρίως σε υποθέσεις οι οποίες σχετίζονται με θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Ακίνητη Ιδιοκτησία, Κληρονομικού Δίκαιου, Οικογενειακού Δίκαιου, Ναυτιλιακού Δίκαιου, Εταιρικού & Εμπορικού Δίκαιου καθώς και αναδιαρθρώσεις δανείων.