Φυσικά Πρόσωπα Υπεύθυνα για την ΕΕΔ

Διαμεσολάβηση, Συμφιλίωση, Διαιτησία

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Evripides Hadjinestoros Founder
Ο Ευριπίδης είναι συνέταιρος σε δικηγορική εταιρεία και ιδρυτής του Cyprus Consumer Center for Alternative Dispute Resolution. Μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου νομικής, LLB στο Πανεπιστήμιο Queen Mary University του Λονδίνου το 2009, ολοκλήρωσε στη συνέχεια το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στο εταιρικό δίκαιο LLM, στο University College του Λονδίνου. Αποφοίτησε με Distinction. Το 2016 ο Ευριπίδης δημοσίευσε το βιβλίο «Δίκαιο Πώλησης Αγαθών και Προστασία Καταναλωτή στην Κύπρο» το οποίο εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη. Έχει διδάξει και διδάσκει εκτενώς σε θέματα που αφορούν το εμπορικό και καταναλωτικό δίκαιο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Δρ. Χριστιάνα Μάρκου Δικηγόρος
Η Χριστιάνα είναι δικηγόρος, διευθύνων σύμβουλος σε δικηγορική εταιρεία και Υπεύθυνη Εκπαίδευσης του Κυπριακού Κέντρου Καταναλωτή για την ΕΕΔ. Ειδικεύεται στο δίκαιο προστασίας καταναλωτή και διδάσκει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου τα θέματα Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Καταναλωτή, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο της Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ. Εξειδικευεται στο δίκαιο του ηλεκτρονικού εμποριου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Είναι συχνή ομιλήτρια σε νομικά επιστημονικά συνέδρια στη Κύπρο και το εξωτερικό.
Χριστιάνα Αντωνίου Δικηγόρος
Η Χριστιάνα είναι δικηγόρος και αποφοίτησε από το Kingston University και ακολούθησε Μεταπτυχιακό Προγραμμά Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο στο University of London. Από το 2010 είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και από το 2018 είναι εγκεκριμένη διαμεσολαβήτρια αφού παρακάθησε με επιτυχία το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών.
Μικαέλα Κονή Δικηγόρος
Η Μικαέλα είναι δικήγόρος σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο και είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστήμιου του Reading του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει μεταπτυχιακό στο εμπορικό δίκαιο με ειδίκευση στο δίκαιο του ανταγωνισμού. Η Μικαέλα ασχολείται με εταιρικό και εμπορικό δίκαιο, με θέματα που αφορούν συμβάσεις, με εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιριών, με τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, με εκκαθαρίσεις και με αναδιαρθρώσεις και αναδιοργανώσεις επιχειρήσεων. Επισής έχει εμπείρια σε θέματα που αφορούν το ευρωπαϊκό δίκαιο και συγκεκριμμένα το δίκαιο του ανταγωνισμού, το δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή. Η Μικαέλα είναι γνώστης πέντε ευρωπαϊκών γλωσσών και αυτή την στιγμή είναι στην διαδικασία απόκτησης μεταπτυχιακού με θέμα τη διοίκηση επιχειρήσεων.
Άντρια Μαστίχη Δικηγόρος
Η Άντρια είναι δικηγόρος. Μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας το 2011, ολοκλήρωσε το 2014 το Δίπλωμα Ειδίκευσης της με τίτλο Transnational Oil, Gas and Energy Law στο Πανεπιστήμιο του Derby το 2014. Είναι επίσης Μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2014. Εργάζεται από το 2014 σε δικηγορικό γραφείο στην Κύπρο και κυρίως ασχολείται με αστικές διαφορές σε τομείς όπως το Δίκαιο των Αστικών Αδικημάτων, το Δίκαιο των Συμβάσεων και το Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας. Ειδικεύεται επίσης στον περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμο και στον περί Διαχείρισης Κληρονομιών Αποθανόντων Νόμο και επίσης ασχολείται με άλλους τομείς δικαίου όπως το Εργατικό Δίκαιο και το Ενοικιοστάσιο. Είναι ενεργός και μάχιμος δικηγόρος με πολύ καλή γνώση των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας και με εμπειρία στις εμφανίσεις και τις ακροάσεις του Δικαστηρίου. Είναι επίσης διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία το 40ωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώνεται από το Cyprus Consumer Center for Alternative Dispute Resolution το 2019 και έχει επιτυχώς εγγραφεί στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης από τον Ιανουάριο του 2020.
Γιώργος Χριστοφίδης Δικηγόρος
Ο Γιώργος είναι Δικηγόρος και κατέχει άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 1997. Είναι μέτοχος και διευθυντής σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο, και μέλος του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick (Τμήμα Νομικής Λευκωσία-Λεμεσού). Από το 2015 μέχρι και σήμερα είναι Διαιτητής (Arbitrator) στο Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) που εδρεύει στην Λωζάνη της Ελβετίας και κατέχει τα προσόντα του Διαμεσολαβητή με αντίστοιχη εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών. Έχει δημοσιεύσει μελέτες, σχόλια και άρθρα σε νομικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Συμμετείχε σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και δράσεις, σχετικά με πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά και της Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Οι κύριοι Τομείς Δραστηριότητας του είναι το Αστικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Αθλητικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο και Εναλλακτικές Μορφές Επίλυσης Διαφορών.
Γαλάτεια Πέτσα Δικηγόρος
Η Γαλάτεια είναι δικηγόρος. Είναι απόφοιτος Αγγλικού Πανεπιστημίου και από το 2012 κατέχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ως δικηγόρος από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Η Γαλάτεια είναι μέλος του διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας και εκτελεί καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα. Από το 2016 είναι εγκεκριμένη διαμεσολαβήτρια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Δανιήλ Αντωνίου Λογιστής
Ο Δανιήλ είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών (ACCA), μέλος του Συνδέσμπου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και κατέχει την άδεια του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και Εγγεγραμμένου Ελεγκτή. Ο Δανιήλ έχει επίσης πτυχίο BA (Hons) στη Λογιστική από το London Metropolitan University. Είναι συνέταιρος σε συνεργατισμό με έδρα τη Λεμεσό. Ο Δανιήλ έχει πέραν των 26 ετών εκτεταμένης εμπειρίας συμβουλεύοντας εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της κατασκευής και εμπορίας, της νοσοκομειακής περίθαλψης και των ακινήτων. Έχει μεγάλη εμπειρία στην Εταιρική Φορολογία, το Εταιρικό Δίκαιο και τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού.
Αρχιμήδης Ανδρέου Δικηγόρος
Ο Αρχίμηδης είναι ενεργός και μάχιμος δικηγορός ο οποιος εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου απο το 2018. Απόφοιτησε απο το Nottingham Trent University το 2016 και με το πέρας του πτυχίου φοίτησε στο Cardiff University όπου και απέκτησε μεταπτυχιακό με ειδίκευση στο Ναυτιλιακό Δίκαιο. Εστίαζει κυρίως στις υπόθεσεις τραπεζικών διαφορών και εκπροσωπεί εθνικά και ξένα τραπεζικά –χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενώπιον των Δικαστηρίων στην Κύπρο παρέχοντας τους συμβουλές για διαφορές, εξωδικαστικές διαφορές, νομοθεσία και κανονισμόυς τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαικό επίπεδο. Στο πλαίσιο της δουλειάς του, μεταξύ άλλων ασχολείται με την χρηματοδότηση χρέους, ανακτήση χρεών και με διαδικαστικά μέτρα για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. Συμβουλεύει και συντάσσει διάφορα νομικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων διευκόλυνσης και ασφάλειας.
Γιώργος Αντωνιάδης Δικηγόρος
Ο Γιώργος είναι δικηγόρος. Είναι απόφοιτος Αγγλικού Πανεπιστημίου και από το 2010 κατέχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ως δικηγόρος από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Ο Γιώργος εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο και είναι γνώστης τραπεζικών θεμάτων καθώς και θεμάτων τα οποία αφορούν παροχή υπηρεσιών.
Νάταλη Παπανδρέου Δικηγόρος
Η Νάταλη είναι δικηγόρος και απόφοιτος του Unıversıty College London καθώς και του BPP Law School. Είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια με τεράστια εμπειρία σε θέματα που αφορούν το τραπεζικό δίκαιο. Έχει εργαστεί ως δικηγόρος τόσο στην Αγγλία όσο και στην Κύπρο και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διάφορα περιοδικά στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
Αναστάσης Αναστασίου Δικηγόρος
Ο Αναστάσης είναι δικηγόρος και απόφοιτος από Αγγλικό Πανεπιστήμιο και κάτοχος LL.M από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Ο Αναστάσης διδάσκει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και είναι διευθύνων σύμβουλος δικηγορικής εταιρείας.
Μιχάλης Χατζηνέστορος Δικηγόρος
Η Μιχάλης είναι συνέταιρος σε δικηγορική εταιρεία. Είναι απόφοιτος του Queen Mary University of London καθώς και του London School of Economics με και κατέχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ως δικηγόρος από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο από το 2008. Ο Μιχάλης είναι barrister με πολύ εμπειρία σε δικαστικές διαδικασίες καθώς και στην επίλυση διαφορών.a
Γιώργος Χαραλάμπους Δικηγόρος
Ο Γιώργος είναι δικηγόρος και απόφοιτος του Kings College of London. Το 2016 ο Γιώργος δημοσίευσε το βιβλίο «Δίκαιο Πώλησης Αγαθών και Προστασία Καταναλωτή στην Κύπρο» το οποίο εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη. Έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα στην Κύπρο και ασχολείται κυρίως με το τραπεζικό δίκαιο καθώς και με θέματα που αφορούν την προστασία του καταναλωτή. Από το 2011 είναι εγγεγραμμένος δικηγόρος στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.
Δρ. Τάσος Χοβαρδάς
Ο Δρ. Χοβαρδάς κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στους τομείς της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Έχει συγγράψει περίπου 32 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και κεφάλαια σε συγκεκριμένα βιβλία. Διδάσκει και έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Μαρία Σκαρπάρη Δικηγόρος
Η Μαρία είναι δικηγόρος και αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η Μαρία ασχολείται κυρίως στους τομείς του εμπορικού δικαίου καθώς και του τραπεζικού. Η Μαρία παρουσιάζει υποθέσεις ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και έχει εκπροσωπήσει πελάτες αναφορικά με τραπεζικά θέματα στα Επαρχιακά Δικαστήρια της Κύπρου και το Ανώτατο Δικαστήριο από το 1993.
Άνδρος Καραγιάννης
Ο Άνδρος είναι ενεργό μέλος της κοινωνίας των πολιτών και έχει διατελέσει πρόεδρος του Συνδέσμου Διαμεσολάβησης Κύπρου του οποίου είναι ιδρυτικό μέλος. Ασχολείται με τη διαμεσολάβηση από το 1997. Έχει πάρει περισσότερες από 400 ώρες εκπαίδευση στη Κύπρο, Αμερική και Νορβηγία και έχει διεκπεραιώσει επιτυχείς διαμεσολαβήσεις. Μεταξύ άλλων έχει προσφέρει διαμεσολαβητικές υπηρεσίες στο Γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου. Ήταν μέλος της ομάδας του Συνδέσμου Διαμεσολάβησης Κύπρου η οποία, σε συνεργασία με τις Κρατικές Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης της Νορβηγίας, ανάπτυξε πρόγραμμα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών διάρκειας 16 ωρών.
Θεόδουλος Δημητρίου Δικηγόρος
Ο Θεόδουλος είναι δικηγόρος και fellow του Chartered Institute of Arbitrators. Σήμερα είναι ανώτερος συνεργάτης σε δικηγορική εταιρεία και ασχολείται κυρίως με τις δικαστικές υποθέσεις που αφορούν κατασκευαστικές εταιρείες. Έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα διαιτησίας. Συμβουλεύει αρκετές από τις μεγάλες εργοληπτικές εταιρείες της Κύπρου καθώς και ημικρατικούς οργανισμούς.
Μάγια Κλεόπα Δικηγόρος
Η Μάγια είναι δικηγόρος σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Αμμοχώστου από το 2014. Από το 2017 η Μάγια είναι εγκεκριμένη διαμεσολαβήτρια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Manchester της Αγγλίας και ακολούθησε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με ειδίκευση στο Εταιρικό Δίκαιο στο Univesity College London. Η Μάγια είναι επίσης Barrister-at-Law και μέλος του Honourable Society of Gray's Inn, με πολλή εμπειρία σε θέματα τα οποία αφορούν παροχή υπηρεσιών, Τραπεζικό και Εταιρικό Δίκαιο, στο Δίκαιο των Συμβάσεων καθώς και στο Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας.
Αντώνης Νεοφύτου Δικηγόρος
Ο Αντώνης είναι δικηγόρος. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και από το 2012 κατέχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ως δικηγόρος από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Ο Αντώνης εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο και ασχολείται κυρίως με το Αστικό Δίκαιο καθώς και με θέματα τα οποία αφορούν την παροχή υπηρεσιών.
Έλενα Στυλιανού Δικηγόρος
Η Έλενα είναι δικηγόρος και Barrister-at-law . Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 1995 και ειδικεύεται σε θέματα που αφορούν Τραπεζικό Δίκαιο καθώς και το Εταιρικό Δίκαιο. Έχει τεράστια εμπειρία στο χειρισμό δικαστηριακών υποθέσεων σε όλα τα Δικαστήρια και για σκοπούς του Κυπριακόυ Κέντρου Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών ασχολείται κυρίως με υποθέσεις τραπεζών.
Λουκάς Κάρνος Δικηγόρος
Ο Λουκάς είναι δικηγόρος και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα από το University College London. Έχει τεράστια πείρα στο χειρισμό δικαστηριακών υποθέσεων σε όλα τα Δικαστήρια και για σκοπούς του Κυπριακόυ Κέντρου Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών, ειδικεύεται σε θέματα συμβάσεων και αστικού δικαίου. Του έχει απονεμηθεί βραβείο από το University of Southampton.
Ανδρέας Μ.Δαμιανού Δικηγόρος
Ο Ανδρέας είναι συνέταιρος σε δικηγορική εταιρεία στη Λεμεσό. Είναι Δικηγόρος - Νομικός Σύμβουλος με πτυχίο LL.B (Hons) από το Πανεπιστήμιο του Surrey το 2010 και LL.M στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ το 2011. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2012. Ο Ανδρέας είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού και Αμμόχωστου. Είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής σε εμπορικές και αστικές διαφορές και ασχολείται κυρίως με αστικές, ποινικές, εταιρικές και εμπορικές διαφορές. Ασχολείται επίσης εκτενώς με υποθέσεις που σχετίζονται με προσωρινά διατάγματα, υποθέσεις ναυτοδικίου καθώς και θέματα ακίνητης ιδιοκτησίας και κληρονιμικής διαδοχής. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην επίλυση και συμβιβασμό διαφορών υψηλής χρηματικής αξίας σε εξωδικαστική βάση.
Ελένη Τζιωνή Δικηγόρος
Η Ελένη είναι δικηγόρος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2010. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Southampton και του Queen Mary’s College, University of London. Είναι εγκεκριμένη διαμεσολαβητής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα τραπεζικού και χρηματοοικονομικού δικαίου καθώς και σε θέματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου. Είναι συνέταιρος σε δικηγορικό γραφείο στην Κύπρο.
Παναγιώτης Δράκος
Ο Παναγιώτης είναι Ανώτερος Σύμβουλος σε εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου του Nottingham. Είναι αντικειμενικός και έχει αποκτήσει εκτενή γνώση στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω της εμπειρίας του (άνω των 4 ετών) όπου εργάζεται σε διεθνή λογιστικό οίκο.
Μάριος Χαραλάμπους
Ο Μάριος είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος. Βοηθάει τους πελάτες του να βελτιώσουν ολόκληρο το φάσμα της διαχείρισης των κεφαλαίων τους. Κάποιες από τις υπηρεσίες που προσφέρει για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, περιλαμβάνουν αναδιαρθρώσεις δανείων, αποτιμήσεις (εταιριών, αύλων, ακινήτων), μελέτες βιωσιμότητας, καταρτισμό επιχειρηματικών σχεδίων για χρηματοδότηση από τράπεζες/επενδυτές κ.α Είναι μέλος του ΣΕΛΚ και του ACCA και συγγραφέας του βιβλίου “Business Valuation in Practice” ενώ παρέχει και εκπαιδεύσεις επί θεμάτων που άπτονται του τομέα των εταιρικών χρηματοδοτήσεων και της διαχείρισης κεφαλαίων.
Χρίστος Ηρακλέους Δικηγόρος
Ο Χρίστος είναι δικηγόρος στο Εταιρικό και Εμπορικό τμήμα δικηγορικής εταιρείας, εστιάζοντας σε θέματα που αφορούν σε εταιρική διακυβέρνηση, εταιρική χρηματοδότηση, συγχωνεύσεις και εξαγορές, και αναδιοργανώσεις. Έχει επίσης εμπειρία στην επίλυση διαφορών, και κυρίως σε θέματα εμπορικού και τραπεζικού δικαίου. Ο Χρίστος σπούδασε Νομική στο University of Leicester, και ειδικεύτηκε στις Εναλλακτικές Μεθόδους Επίλυσης Διαφορών κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού του στο University College London. Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία το Legal Practice Course στο University of Law το 2015, έγινε μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου το 2016, ενώ είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής από το 2018.
Χρύσανθος Πισσαρίδης
Ο Χρύσανθος αποφοίτησε από το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής της Βενετίας και δημιούργησε αρχιτεκτονικό γραφείο το 1999 όπου και ασχολείται με μελέτες ιδιωτικών και Δημόσιων έργων. Είναι ο Πρόεδρος του Κυπριακού ICOMOS, ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Οργανισμού Κληρονομιάς και μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ και Πρόεδρος της επιτροπής Μνημείων και Παραδοσιακών Κατασκευών του ΕΤΕΚ και Μέλος της Επιτροπής Ειδικότητας Αρχιτεκτονικής. Από το 2015 είναι εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής και παρακολούθησε σεμινάριο για διαμεσολαβητές σε θέματα αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων που διοργάνωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου καθώς και σεμινάριο Ιατρικής Διαμεσολάβησης. Είναι αρχισυντάκτης του περιοδικού «Αρχιτέκτονες+Μηχανικοί» και μιλά Ελληνικά, Αγγλικά και Ιταλικά.
Δημήτρης Δημητριάδης Δικηγόρος
Ο Δημήτρης είναι δικηγόρος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2014. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής με στοιχεία λογιστικής από το Derby University του Ηνωμένου Βασιλείου. Εργάστηκε ως δικηγόρος στους τομείς του Εταιρικού και Εμπορικού Δικαίου και από το 2016 είναι ο διευθύνων σύμβουλος και συνέταιρος στο δικηγορικό γραφείο Demetris Ch. Demetriades LLC. Ο Δημήτρης εστιάζει κυρίως σε υποθέσεις οι οποίες σχετίζονται με θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Ακίνητη Ιδιοκτησία, Κληρονομικού Δίκαιου, Οικογενειακού Δίκαιου, Ναυτιλιακού Δίκαιου, Εταιρικού & Εμπορικού Δίκαιου καθώς και αναδιαρθρώσεις δανείων.
Μιλτιάδης Βασιλείου Δικηγόρος
Ο Μιλτιάδης σπούδασε Νομική στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, από όπου αποφοίτησε τον Ιούνιο του 2020. Έκτοτε εξασκεί το επάγγελμα της Νομικής. Η μητρική του γλώσσα είναι τα Ελληνικά αλλά γνωρίζει και Αγγλικά.
Κυριακή Β. Χιταρίδου Δικηγόρος
Η Κυριακή είναι δικηγόρος-νομικός σύμβουλος. Απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με μεταπτυχιακό στο Διεθνές & Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο. Γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά και ρώσικα.
Αναστασία Αϊβαλιώτου Δικηγόρος
Η Αναστασία είναι πτυχιούχος Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, στην κατεύθυνση του ελληνικού δικαίου, με γενικό βαθμό άριστα. Πολύ καλή γνώση αγγλικής, γαλλικής και ιταλικής γλώσσας.
Ειρήνη Εμμανουέλα Ταχτατζή Δικηγόρος
Η Ειρήνη είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
Ντόρια Βαρωσιώτου Δικηγόρος
Η Ντώρια είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου (Πτυχίο Ελληνικής Λογοτεχνίας - Βυζαντινές και Νεοελληνικές Σπουδές (2009) και του University of Leicester (Law LLB Hons) (2011). Είναι κάτοχος τίτλου MBA από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΜΒΑ - Economics and Management) και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2012. Η τομείς ενδιαφέροντος της Ντόριας είναι τα δικαστήρια και οι διαιτησίες, εμπορικό και εταιρικό δίκαιο, δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συνταγματικό, Δημόσιο και Διοικητικό Δίκαιο, διασυνοριακές διαφορές, ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, δίκαιο ακίνητης ιδιοκτησίας, επενδύσεις, εργατικό δίκαιο, δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, τραπεζικά και χρηματοοικονομικά θέματα, διαθήκες και διαδοχή, εμπιστεύματα, εκκαθάριση εταιρειών και ιατρική αμέλεια.
Γιάννης Καραμανώλης Δικηγόρος
Ο Γιάννης είναι δικηγόρος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας από το 2009. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με βαθμό «Λίαν Καλώς» και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου νομικής με βαθμό «Άριστα» από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Queen Mary College), με ειδίκευση στο Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο. Εργάστηκε ως δικηγόρος στα δικαστηριακά τμήματα δύο μεγάλων δικηγορικών γραφείων της Κύπρου και από το 2019 είναι ο διευθύνων σύμβουλος της δικηγορικής εταιρείας Καραμανώλης & Καραμανώλης Δ.Ε.Π.Ε. Ο Γιάννης έχει σημαντική εμπειρία σε ένα μεγάλο φάσμα τομέων του δικαίου και ειδικεύεται κυρίως σε υποθέσεις οι οποίες σχετίζονται με το διεθνές εμπορικό δίκαιο, το δίκαιο διεθνών συναλλαγών, το δίκαιο των εταιρειών, το δίκαιο του καταναλωτή, το τραπεζικό δίκαιο, το δίκαιο αστικών αδικημάτων, το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και το εργατικό δίκαιο.
Λενια Γιουσελλη Δικηγόρος
Η Λένια είναι δικηγόρος και αποφοίτησε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Κομοτηνή). Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2006. Είναι ενεργός και μάχημη δικηγόρος, με μεγάλη εμπειρία στις εμφανίσεις και ακροάσεις ενώπιον όλων των Δικαστηρίων ως και εξωδικαστηριακών υποθέσεων.
Ανδρέας Καραμανώλης Δικηγόρος
Ο Ανδρέας είναι δικηγόρος εγκεκριμένος στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ο Ανδρέας απέκτησε πτυχίο νομικής (LLB) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2009. Το 2010 απέκτησε πτυχίο LLM στο Δίκαιο Φορολογίας από το Queen Mary College, University of London και το έτος 2012 απέκτησε δεύτερο LLM στο Διοικητικό και Συνταγματικό Δίκαιο από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πριν έρθει στην Κύπρο, ο Ανδρέας εργάστηκε σε μία από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες στην Αθήνα, και στο τμήμα φορολογικών υποθέσεων σε ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα επαγγελματικών υπηρεσιών, όπου απέκτησε σημαντική εμπειρία στην παροχή συμβουλών σε πελάτες αναφορικά με διασυνοριακές συναλλαγές. Μετά την επιστροφή του στην Κύπρο, ο Ανδρέας εργάστηκε για μια από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες στη Λευκωσία. Το Σεπτέμβριο του 2019, ο Ανδρέας είναι Διευθυντής σε δικηγορική εταιρεία. Ο Ανδρέας έχει μεγάλη εμπειρία σε πολύπλοκα τραπεζικά θέματα, εμπορικές και εταιρικές διαφορές καθώς και σε διαφορές σχετικά με το κατασκευαστικό δίκαιο.
Αίγλη Κούρτελλου Δικηγόρος
Η Αίγλη είναι δικηγόρος-νομικός σύμβουλος. Έχει αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή Αθηνών. Επίσης, παρακολουθεί εξ αποστάσεως μαθήματα στο University of London με σκοπό την απόκτηση Bachelor in Accounting and Finance. Διατηρεί δικηγορικό γραφείο στη Λεμεσό και ασχολείται με τους τομείς του Αστικού, Διοικητικού και Οικογενειακού Δικαίου.
Νικόλας Μακρίδης Δικηγόρος
Ο Νικόλας ειναι αριστούχος απόφοιτος νομικής του Πανεπιστημίου του Warwick (LLB) και του Πανεπιστημίου της Βιέννης (LLM in International Legal Studies). Aποφασισμένος και αφοσιωμένος, με επιχειρηματικό ένστικτο, πρόθυμος να ακούσει και να βρει πρακτικές λύσεις, και έχοντας βαθιά κατανόηση στο Εμπορικό Δίκαιο.
Γεώργιος Χατζηνικολάου Δικηγόρος
Ο Γεώργιος είναι δικηγόρος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου απο το 2018. Σπούδασε νομική (LLB) στο University of Essex (2013 - 2016) και στη συνέχεια απέκτησε LPC με LLM in Professional Legal Practice από το University of Law του Bristol.
Χρίστος Γεωργίου Δικηγόρος
Ο Χρίστος έχει αποφοιτήσει από το University of Reading από όπου έχει πάρει πτυχίο Νομικής LLB (Hons) και από το University of Durham από όπου έχει πάρει μεταπτυχιακό τίτλο στο LLM (Dunelm) International Trade and Commercial Law. Κατά την περίοδο του ως φοιτητής, διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του ELSA (European Law Students' Association) Reading. Έχοντας ολοκληρώσει την 12μηνη άσκησή του ως ασκούμενος Δικηγόρος και έχοντας διεκπεραιώσει τις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου Κύπρου, έχει εξασφαλίσει την εγγραφή του στο μητρώο Δικηγόρων και την εγγραφή του στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Ως Νομικός και Δικηγόρος, ειδικεύεται στις Εναλλακτικές Μεθόδους Επίλυσης Διαφορών (και ειδικά στην Διεθνή Εμπορική Διαιτησία) καθώς και στις συμβάσεις, περιουσιακές, εμπορικές και αστικές διαφορές. Ομιλεί την Ελληνική και Αγγλική γλώσσα καθώς και λίγα Γερμανικά.
Αλεξάνδρα Ελευθερίου Δικηγόρος
Η Αλεξάνδρα είναι απόφοιτος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με βαθμολογία 'Λίαν Καλώς'. Συμπλήρωσε με επιτυχία εκ πρώτης προσπάθειας των εξετάσεων του Νομικού Συμβουλίου Κύπρου, κρινόμενη στην κατάταξη 'Λίαν Καλώς'. Αποδοχή θέσης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που διεξάγει το Πανεπιστήμιο Κύπρου 'Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο' το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Άτομο με πολύ καλές κοινωνικές δεξιότητες, με εστίαση το 'Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο' και ειδικότερα το 'Εταιρικό Δίκαιο' και το 'Δίκαιο Διεθνές Εμπορικών συναλλαγών' και επίλυσης εμπορικών διαφορών.
Γαλάτεια Χατζηπερικλέους Κλινική Ψυχολόγος
Η Γαλάτεια είναι Κλινική Ψυχολόγος. Εργάζεται ιδιωτικά και παρέχει ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες σε άτομα όλων των ηλικιών, καθώς και σε ζευγάρια αλλά και οικογένειες.
Άντζελα Ζαχαρίου Κλινική Ψυχολόγος
Η Άντζελα είναι Κλινικός Ψυχολόγος και εργάζεται σε ΜΚΟ στον τομέα της υγείας. Μέσω της εργασίας της ασχολείται με την ανάπτυξη και βελτίωση επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε ατομικό επίπεδο, οικογενειακό, και με πελάτες όλων των ηλικιών.
Φαίδρα Εξαδάκτυλου Δικηγόρος
Η Φαίδρα αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου τον Ιούνιο του 2019 (LLB). Κατά τη διάρκεια των σπουδών της μεταξύ άλλων, παρακολούθησε μαθήματα σχετικά με το Δίκαιο του Καταναλωτή και με τις τεχνικές της διαμεσολάβησης. Έκανε πρακτική άσκηση στην εταιρεία Trojan Economics και ολοκλήρωσε τη πρακτική άσκηση της τον Ιούνιο του 2020 σε δικηγορική εταιρεία. Θα συνεχίσει με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (LLM).
Παναγιώτης Αδάμου Δικηγόρος
Ο Παναγιώτης αποφοίτησε από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2017. Από το 2018 κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος ως δικηγόρος από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Εργάζεται σε δικηγορικό γραφείο και ασχολείται κυρίως με δικαστικές υποθέσεις.
Γεώργιος Κανάρης Δικηγόρος
Ο Γεώργιος είναι νομικός, διαπιστευμένος διαμεσολαβητής και πολιτικός επιστήμονας. Γεννήθηκε το 1989 στη Θεσσαλονίκη και αποφοίτησε το 2007 από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπου και εισήχθη στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στη συνέχεια σπούδασε, όπως και επιθυμούσε από παιδί, στη Νομική Σχόλη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Συμμετείχε στη διεξαγωγή διακρατικής - συγκριτικής έρευνας μεταξύ Καναδά, Ελλάδος και Κύπρου για την απονομή Δικαιοσύνης σε συστήματα που εφαρμόζουν διαφορετική φιλοσοφία δικαίου. Υπηρετεί τη Δικαιοσύνη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Λουίζα Πέτρου Δικηγόρος
Η Λουίζα είναι δικηγόρος και εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2014. Αποφοίτησε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2013 και έπειτα απέκτησε μεταπτυχιακό στο Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο από το University of London. Ασκεί τη μάχιμη δικηγορία με πολυετή εμπειρία σε δικαστικές διαδικασίες ενώπιον του Επαρχιακού και Ανώτατου Δικαστηρίου. Οι κύριοι τομείς ενασχόλησης της αφορούν θέματα αστικού και ποινικού δικαίου. Ειδικεύεται σε θέματα τροχαίων ατυχημάτων, ιατρικής αμέλειας, εργατικών ατυχημάτων, ασφαλιστικών αξιώσεων, σε θέματα που αφορούν συμβατικές αξιώσεις, είσπραξης χρεών, καθώς και στην επίλυση και συμβιβασμό διαφορών σε εξωδικαστική βάση.
Ζακ Παπαδόπουλος
Ο Ζακ έχει μια διεθνή, πολυδιάστατη πείρα πέραν των 30 ετών, εργάστηκε σαν ανώτερο στέλεχος σε αξιόλογους Οργανισμούς στην Κεντρική Ευρώπη, Ασία και Μέση Ανατολή. Με ειδίκευση στην έρευνα αγοράς και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες, κύριοι τομείς όπου επικεντρώνεται είναι καταναλωτικά αγαθά, λιανικό εμπόριο, τηλεποικοινωνίες, τραπεζικός τομέας, εστίαση μεταξύ άλλων. Διετέλεσε επίσης επισκέπτης καθηγητής σε διάφορα Πανεπιστήμια στην Κεντρική Ευρώπη στη διοίκηση επιχειρήσεων και συμπεριφορά του καταναλωτή. Έδωσε συνεντεύξεις σε έγκριτα Μέσα, μεταξύ των οποίων και οι Financial Times. Είναι κάτοχος Bsc (Eng) από το University College London, MBA από University of Stirling-Business School, και του Chartered Diploma in Marketing από το Chartered Institute of Marketing (UK). Μιλά Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά, Τσέχικα και Ιταλικά.
Αντώνης Γλυκής Δικηγόρος
Ο Αντώνης είναι δικηγόρος και εντάχθηκε στο Κυπριακό δικηγορικό σώμα το 1993. Διετέλεσε για 12 χρόνια εκλελεγμένο μέλος και Γραμματέας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου καθώς και μέλος του Νομικού Συμβουλίου. Οι κύριοι τομείς της πρακτικής του είναι οι δικαστηριακές υποθέσεις και ειδικότερα του γενικού εμπορικού, του αστικού και του Ποινικού Δικαίου. Είναι συγγραφέας βιβλίων και άρθρων, νομικού και άλλου περιεχομένου είναι μέλος του Διεθνούς Δικηγορικού Συλλόγου (IBA), των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE) καθώς και τιμητικό μέλος του Association of Fellows of Legal Scholars of the Center for International Legal Studies.
Μυρσίνη Κλουτσινιώτη Δικηγόρος
Η Μυρσίνη είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής ( University of Nicosia), πτυχίου Πολιτικών Επιστημών ( Universitè a Paris 13), διπλώματος Proficiency (Michigan ), διπλώματος DAlF C1, διπλώματος IC3 of Microsoft.
Μικαέλλα Χατζηευθυμίου Δικηγόρος
Η Μικαέλλα σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και έκανε μεταπτυχιακό στο International Business Law στο Cardiff Metropolitan University. Έχει αποκτήσει την άδεια επαγγέλματος και εργάζεται ως δικηγόρος από το 2014.
Παναγιώτης Γεωργίου Δικηγόρος
Ο Παναγιώτης είναι Εγκεκριμένος διαμεσολαβητής και Μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Υπηρεσίες: Καταναλωτικά αγαθά, Γενικές Καταναλωτικές Υπηρεσίες, Aθλητικές διαφορές, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Εκπαίδευση, Υπηρεσίες Αναψυχής και μεταφορών. Ελληνικά / Αγγλικά
Χριστιάνα Χαραλάμπους
Η Χριστιάνα είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
Λάνα Α. Αλ Ταχερ Δικηγόρος
Η Λάνα είναι κάτοχος πτυχίου οδοντιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών DDS , εργάζεται ως οδοντίατρος από το 2005-2020. Είναι επίσης κάτοχος πτυχίου Νομικής από το πανεπιστήμιο Λευκωσίας LLB στο κυπριακό δίκαιο. Μιλάει σε επίπεδο επαγγελματικής εμπειρίας 3 γλώσσες, Ελληνικά, Αγγλικά, και Αραβικά . Είναι μητέρα 2 παιδιών.
Μαρία Κελεπέσιη Δικηγόρος
Η Μαρία είναι δικηγόρος στο εταιρικό τμήμα δικηγορικού γραφείου στη Λευκωσία και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2016. Σπούδασε Νομική στο University of Kent (LLB, First Class Honours) και επικεντρώθηκε στο εταιρικό δίκαιο κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού της στο Πανεπιστήμιου του Εδιμβούργου (LLM στο εταιρικό δίκαιο, Distinction)
Αυξεντία Χατζηαυξέντη Δικηγόρος
Η Αυξεντία είναι πτυχιούχος Νομικής της σχολής ΝΟΠΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα έτη 2010-2012 εργάστηκε στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ και μετέπειτα έκανε την άσκησή της στην Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από το 2014 μέχρι και σήμερα, ασκεί το επάγγελμα του Δικηγόρου και ασχολείται σε ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων. Είναι εγγεγραμμένο μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου Αμμόχωστου.
Νάσια Κ. Αμπίζα Δικηγόρος
Η Νάσια είναι δικηγόρος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2013. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Cyprus International Institute of Management (CIIM) στην Κύπρο. Εργάστηκε σε δικαστηριακό τμήμα δικηγορικού γραφείου όπου ενασχολήθηκε με ευρύ φάσμα υποθέσεων. Το 2016 υπέγραψε ιδιωτικό συμβόλαιο συνεργασίας με την κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος, ως Επιστημονική Συνεργάτιδα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με κύρια ευθύνη την επεξεργασία νομοσχεδίων, τη σύνταξη νομοθετημάτων και νομικών εγγράφων και την διεξαγωγή ερευνών. Παράλληλα εξακολουθεί να ασκεί τη δικηγορία ως αυτοεργοδοτούμενη δικηγόρος.
Κατερίνα Ευαγγέλου Δικηγόρος
Η Κατερίνα είναι πτυχιούχος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Από τον Ιανουάριο του 2005 είναι εγγεγραμμένη Δικηγόρος στο Μητρώο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου με έδρα στην Λεμεσό. Ασχολήθηκε με σχεδόν όλους τους τομείς των δικαίων έχοντας περισσότερη πείρα στο Αστικό και Οικογενειακό δίκαιο, σε θέματα Τραπεζικού Τομέα και στις Διαχειρίσεις.
Αντιγόνη Μάρκου Χριστοφή Δικηγόρος
Η Αντιγόνη είναι Δικηγόρος και κατέχει άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2015. Είναι μέτοχος και διευθύντρια σε κυπριακή δικηγορική εταιρεία. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας και κατέχει μεταπτυχιακό στο Αθλητικό Δίκαιο του Πανεπιστημίου De Montfort Ηνωμένου Βασιλείου. Η Αντιγόνη είναι επίσης μέλος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης από το 2019. Ασκεί τη μάχιμη δικηγορία και οι κύριοι τομείς ενασχόλησης της αφορούν θέματα Αστικού, Οικογενειακού και Αθλητικού Δικαίου. Ασχολείται επίσης με το Δίκαιο των Συμβάσεων και το Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας.
Γεωργία Λαβίθη Δικηγόρος
Η Γεωργία είναι Δικηγόρος και Νομικός Σύμβουλος με πτυχίο LL.B (Hons) από το πανεπιστήμιο University of Huddersfield καθώς και μεταπτυχιακό Commercial Law LL.M απο το ίδιο πανεπιστήμιο. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας. Εργάστηκε ως Νομικός Σύμβουλος στον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών. Οι τομείς ενδιαφέροντος της Γεωργίας είναι το δίκαιο της ακίνητης ιδιοκτησίας, δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, διαθήκες και κληρονομική διαδοχή, εμπιστευματα, εταιρικό και εμπορικό δίκαιο και επενδύσεις.
Ανδρέας Μιχαηλίδης Τραπεζικός Σύμβουλος
Ο Ανδρέας εργάζεται σαν Τραπεζικός Σύμβουλος στην Πάφο. Εργάζεται σε υποθέσεις βάσει του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών ) Νόμο του 2015, διαπραγματεύσεις και αναδιαρθρώσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, υπολογισμούς υπερχρεώσεων, εκθέσεις εμπειρογνώμονα για μαρτυρία στο δικαστήριο, λογιστικά και άλλα κυβερνητικά ή μη σχέδια (σχέδιο ΕΣΤΙΑ).
Σοφία Κολάνη Διεθνείς.Σχέσεις.και.Πολιτικά
Η Σοφία κατάγεται από τη Δερύνεια. Έχει σπουδάσει Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικά στην Αγγλία και είναι υποψήφια για μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Επικοινωνιολογία σε περιόδους κρίσης. Της αρέσει να μελετά και να εξελίσσει τις γνώσεις της και ως εκ τούτου παρακολουθεί μαθήματα εξ ’αποστάσεως στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σημαντικές δεξιότητες του εαυτού της είναι η επικοινωνία, η οργάνωση, η συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα, η ενσυναίσθηση, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η αναλυτική σκέψη, η τάξη και η επιμέλεια, η αξιοπιστία και η συνέπεια.
Μαρία Βασιλείου Νομικός.Σύμβουλος.Αφερεγγυότητας
Η Μαρία είναι Νομικός/ Σύμβουλος Αφερεγγυότητας, ιδιόκτητης της Συμβουλευτικής Εταιρείας CONSULTING ZONE LTD, η οποία εξειδικεύεται σε Τραπεζικά Θέματα και Αφερεγγυότητα όπως Εταιρική Αφερεγγυότητα και Αναδιάρθρωση Δανείων καθώς και άλλα εταιρικά θέματα όπως Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), Νομοτυπική Συμμόρφωση Διαδικασιών Ανθρώπινου Δυναμικού κλπ. Κατέχει πτυχίο Νομικής (LLB) και Στατιστικής (B.Sc) και Μεταπτυχιακό (Master) στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργατικού Δικαίου. Είναι εγκεκριμένο μέλος και απόφοιτη του Chartered Institute of Personnel Management (CIPD), Σύμβουλος Αφερεγγυότητας (Licensed Insolvency Practitioner) και Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής από την ΑΝΑΔ. Έχει εργαστεί στην Κύπρο, Ελλάδα και Λονδίνο (Η.Β.) κατέχοντας διάφορες υπεύθυνες θέσεις και με μακρά εργασιακή εμπειρία ως Νομικός Σύμβουλος σε μεγάλο Τραπεζικό Οργανισμό της Κύπρου . Επίσης, έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Δανειστικών Επιτροπών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δημόσια Δάνεια). Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, έχει παρουσιάσει και οργανώσει ποικίλα σεμινάρια σε σχέση με την Αφερεγγυότητα, Συμβάσεις με Τράπεζες και Εταιρείες, Αναδιαρθρώσεις Δανείων, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις οφειλετών και εγγυητών, Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Εταιρικά Θέματα καθώς και Θέματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργασιακών Σχέσεων/Διαφορών. Επιπλέον, έχει δημοσιεύσει άρθρα σε εφημερίδες και επαγγελματικά sides και είναι τακτικός ομιλητής στην τηλεόραση και ράδιο.
Σότος Σκινίτης Δικηγόρος
Ο Σότος εργοδοτήθηκε ως δικηγόρος στην εταιρεία Lewis Moore & Co στο Λονδίνο το 1999, έχοντας ξεκινήσει τη νομική του καριέρα στην εταιρεία Poles, Tublin Patestides & Stratakis στη Νέα Υόρκη. Στη συνέχεια άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου στην εταιρεία Jackson Parton και τη Norton Rose, προτού ιδρύσει την εταιρεία Skinitis Maritime Law firm τον Μάιο του 2006. Έχει δώσει διαλέξεις για το δίκαιο της θάλασσας και τη ναυτιλιακή νομοθεσία στο Business College of Athens. Ο Σότος επικεντρώνεται στις δικαστικές διαδικασίες, ιδίως στους τομείς των εταιρικών και διεθνών εμπορικών διαφορών. Συμβουλεύει επίσης τράπεζες αναφορικά με χρηματοδοτικές διαφορές στον τομέα της ναυτιλίας και της αεροπορίας. Εξειδικεύεται σε υποθέσεις που σχετίζονται με εμπορικές συμφωνίες, πώληση και αγορά περιουσιακών στοιχείων, εταιρικά δάνεια, προσωρινά διατάγματα και χρηματοδότηση τραπεζών, καθώς και υποθέσεις που σχετίζονται με διαφορές που αφορούν διάφορα μέσα διεθνών συναλλαγών, π.χ. πιστωτικές επιστολές. Οι εκτεταμένες νομικές του γνώσεις συμπληρώνονται από μια διεξοδική κατανόηση των τεχνικών πτυχών του διεθνούς εμπορίου λόγω της εμπειρίας που απέκτησε στο ελληνικό εμπορικό ναυτικό. Ο Σότος γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά και Ελληνικά και έχει καλή γνώση των Γαλλικών.
Ευανθία Τσολάκη Δικηγόρος
Η Ευανθία είναι κάτοχος Πτυχίου Νομικής του Εθνικού και Καποδιστρικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Από το 199 είναι Μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού και ασκεί τη δικηγορία στη Λεμεσό. Από τον Ιανουάριο του 2019 είναι Μέλος του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Διετέλεσε Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας (2002 - 2016). Σαν Δημοτικός Σύμβουλος διετέλεσε Μέλος σε αρκετές Επιτροπές του Δήμου Λεμεσού και Πρόεδρος των Επιτροπών Κοινωνικής Πρόνοιας, Προσφορών και Πετρελειοειδών. Έχει ενεργό ρόλο σε αρκετές εθελοντικές οργανώσεις και συμμετέχει σε κοινοφελείς δραστηριότητες.
Φωτεινή Φειδογιάννη Δικηγόρος
Η Φωτεινή αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2018 και είναι δικηγόρος από το 2019 αφού ολοκλήρωσε την άσκηση της και έδωσε με επιτυχία τις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου Κύπρου. Συνεχίζει τις σπουδές της στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου "Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης". Γνωρίζει άπταιστα Ελληνικά, Αγγλικά και πολύ καλά Γαλλικά.
Σάββας Σταύρου Ιστορικός
Ο Σάββας γεννήθηκε το 1989 στη Λεμεσό της Κύπρου. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας –Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και του τμήματος Ιστορίας και Πολιτισμικών Σπουδών του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου στη Γερμανία (Πρόγραμμα Erasmus). Είναι απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Νεώτερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ος Αιώνας) του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έλαβε μέρος σε διαλέξεις και συνέδρια στην Κύπρο και την Ελλάδα.
Γεωργία Σταματίνα Κωνσταντινίδου Δικηγόρος
Η Γεωργία είναι δικηγόρος και εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο. Σπούδασε Νομική (LLB) στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (2014-2018). Επιπλέον είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης (2009-2013). Πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση στην Κυπριακή Δημοκρατία. Κατέχει την άδεια ασκήσεως Επαγγέματος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Ασχολείται κυρίως με το Αστικό Δίκαιο, το Εταιρικό Δίκαιο, το Δίκαιο των Συμβάσεων, το Μεταναστευτικό Δίκαιο και με θέματα τα οποία αφορούν την παροχή υπηρεσιών.
Λώρα Στυλιανού Δικηγόρος
Η Λώρα είναι δικηγόρος και διευθύντρια σε δικηγορικό γραφείο. Είναι απόφοιτος του University College London, UK και από το 1996 είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Οι κύριοι τομείς δραστηριοτητάς της είναι το εμπορικο και εταιρικό δίκαιο, θέματα που αφορούν συμβάσεις, εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιριών, το τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο και η Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών. Είναι αδειοδοτημένη σύμβουλος αφερεγγυότητας.
Αλκμήνη Πανταζή Δικηγόρος
Η Αλκμήνη είναι δικηγόρος και νομικός σύμβουλος και εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2012 και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) από το 2009. Ασχολείται κυρίως με τους τομείς του Εταιρικού, Εμπορικού, Αστικού, Τραπεζικού και Οικογενειακού Δικαίου και του Δικαίου Ακίνητης Ιδιοκτησίας. Είναι πιστοποιημένη διαμεσολαβητής, εγγεγραμμένη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ειρήνη Προκοπίου Δικηγόρος
Η Ειρήνη είναι δικηγόρος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2020. Πέρασε με επιτυχία, εκ πρώτης, τα μαθήματα του Δικηγορικού Συλλόγου, ενώ παράλληλα έκανε την άσκησή της σε δικηγορικό γραφείο. Σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (2015-2019) και φοίτησε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμειο Θεσσαλονίκης το 2018, μέσω του προγράμματος erasmus. Στη συνέχεια, έγινε αποδεκτή με μερική υποτροφία στο University of Reading, για τις μεταπτυχιακές της σπουδές, στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (LLM). Είναι αποφασισμένη και αφοσιωμένη δικηγόρος, με καλές κοινωνικές δεξιότητες.
Ευαγγελία Μιχαηλίδη Παπαϊακώβου Νομικός
Η Ευαγγελία είναι Νομικός, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2011). Το 2016 απέκτησε Μάστερ στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές, από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το 2020 Δίπλωμα στις Διαπραγματεύσεις από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο παρόν στάδιο παρακολουθεί μεταπτυχιακές σπουδές (Μάστερ) στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (International Commercial Law), στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ολοκλήρωση τον Μάρτιο 2021) και μεταπτυχιακές σπουδές (Μάστερ) στο κατασκευαστικό Δίκαιο (Constructıon Law),στο University of Salford Manchester, με αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης το Σεπτέμβριο του 2022. Σε επαγγελματικό επίπεδο εργάστηκε από το έτος 2011 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020 ως κρατικός υπάλληλος σε διάφορες θέσεις, συμπεριλαμβανομένου και της Διεύθυνσης Εξοπλισμών του Υπουργείου Άμυνας, οπότε και αποχώρησε από τον Δημόσιο Τομέα προκειμένου να ασκήσει δικηγορία. Διαθέτει εμπειρία στη διαπραγμάτευση, σύναψη και παρακολούθηση υλοποίησης εμπορικών Συμβάσεων, καθώς και στον τομέα συμβάσεων έργων Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D).
Σπύρος Ανδρονίκου Τραπεζικός
Ο Σπύρος εργάζεται για περισσότερο από 19 χρόνια στον Τραπεζικό τομέα. Παρείχε τις υπηρεσίες του ως Υπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης, Εσωτερικός Ελεγκτής, Εκτελεστικός Διευθυντής λιανικής σε τοπική τράπεζα. Τώρα εργάζεται ως AML & Compliance Manager σε Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος και Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών. Είναι απόφοιτος του California State University of Fresno στο San Diego και συνέχισε τις σπουδές του για την απόκτηση μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το National University του San Diego. Απέκτησε πτυχίο Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών από το University of Manchester και είναι Associate του Charter Institute of Bankers, στο οποίο είναι μέλος. Απέκτησε επίσης Πιστοποιητικό από το Institute of Directors με έμφαση στην Εταιρική Διακυβέρνηση. Συμμετείχε σε σεμινάρια που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας και Δεοντολογίας από το University of Hong Kong. Κατέχει επίσης advance certificate από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.
Στέλλα Σάββα Τραπεζικός
Η Στέλλα είναι έμπειρη στα Τραπεζικά, με ειδικότητα στην ανάκτηση χρεών και διαχείριση καθυστερημένων οφειλών. Κατά τη διάρκεια της 20ετής της καριέρας στην Τράπεζα Κύπρου (BOC), ανέλαβε μεγάλο αριθμό υποθέσεων όπου απαιτείτο η επαφή με πελάτες. Κατείχε για δέκα χρόνια τη διευθυντική θέση ανάμεσα σε εν δυνάμει ομάδες στον τομέα αυτόν τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, πιστοποιημένη επαγγελματίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Advanced Level) και πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια. Παραδίδει σεμινάρια σε εταιρείες και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες βάσει της εμπειρίας και των γνώσεών της, καθώς επίσης εμπλέκεται σε προγράμματα της ΑνΑΔ ως εκπαιδεύτρια. Κατέχει Ανώτερο Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής από το Frederick University (1995) και πτυχίο Μαθηματικών Επιστημών και Τεχνολογίας από το State University of New York (1999). Απέκτησε επιτυχώς το Δίπλωμα ΑΙΒ (American Institute of Banking) στον τραπεζικό τομέα από το American Bankers Association το 2010 και κατέχει όλα τα επαγγελματικά πιστοποιητικά για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχει.
Ανδρέας Χατζηγιάννης
Ο Ανδρέας είναι πρώην τραπεζικός υπάλληλος με 25 έτη υπηρεσίας. Είναι ειδικός σε θέματα διαμεσολάβησης που αφορούν τράπεζες. Είναι ανεξάρτητος, αμερόληπτος και διακατέχεται από εμπιστευτικότητα, αφού σέβεται το απόρρητο της διαδικασίας.
Πιέρος Ζαπούνης Δικηγόρος
Ο Πιέρος είναι εν ενεργεία δικηγόρος, μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, με έδρα τη Λάρνακα. Παρέχει δικηγορικές και νομικές υπηρεσίες σε Παγκύπρια κλίμακα. Πέραν του Ποινικού Δικαίου, ειδικεύεται στο εμπορικό, τραπεζικό και αστικό δίκαιο. Ως διαμεσολαβητής ενεργεί για αστικές και εμπορικές διαφορές.
Ευαγγελία Αδάμου Δικηγόρος
Η Ευαγγελία είναι δικηγόρος, απόφοιτος του University of Huddersfield (2018) από όπου απέκτησε πτυχίο Νομικής (LLB). Το 2019 απέκτησε πτυχίο Μαστερς (LLΜ) στο Διεθνές Δίκαιο από το University of Leeds. Η μητρική της γλώσσα είναι τα Ελληνικά και γνωρίζει άπταιστα την Αγγλική Γλώσσα.
Αλεξάνδρα Οικονόμου Δικηγόρος
Η Αλεξάνδρα είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus τον Ιούλιο του 2019 (Bachelor of Laws LLB Hons). Ακολούθως, άρχισε την πρακτική της άσκηση στη Λάρνακα. Ταυτόχρονα, έχει παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια στο Εταιρικό Δίκαιο, στην Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες κ.α. Κύριοι τομείς της πρακτικής της είναι οι δικαστηριακές υποθέσεις και ειδικότερα του Εταιρικού, Αστικού και Τραπεζικού Δικαίου.
Σωτήρης Ιωσήφ Φοιτητής
Ο Σωτήρης είναι 23 ετών. Είναι απόφοιτος Νομικής του Πανεπιστημίου του Σουόνσι (Swansea University) όπου κάνει τώρα και το μεταπτυχιακό του στο Intellectual Property and Commercial Practice.
Ελένη Μαθηκολώνη Δικηγόρος
Η Ελένη εργάζεται ως δικηγόρος από το 2019 και έχει ιδρύσει τη δική της δικηγορική εταιρεία. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής (LLB) του University of Leicester (UK) και μεταπτυχιακού στη Νομική (LLM) του University of Westminster (London), με ειδίκευση στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο. Ξεκίνησε την καριέρα της ως δικηγόρος για επιλύσεις δικαστικών διαφορών σε μεγάλα δικηγορικά γραφεία στην Κύπρο και στη συνέχεια συνέχισε την καριέρα της ως νομικός σύμβουλος και σύμβουλος συμμόρφωσης σε παρόχους διοικητικών υπηρεσιών, προσφέροντας της υπηρεσίες της σε ιδιώτες και εταιρείες στον χρηματοοικονομικό τομέα. Η Ελένη χειρίζεται επί του παρόντος υποθέσεις που σχετίζονται με νομικές, εταιρικές και οικονομικές υποθέσεις και στόχος της είναι να συμβάλει στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών, προκειμένου να επιλύονται τέτοιες υποθέσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα και με χαμηλό κόστος. Η μητρική της γλώσσα είναι τα Ελληνικά και γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά.
Ειρήνη Χριστοδούλου Δικηγόρος
Η Ειρήνη είναι δικηγόρος, και εργάζεται σε δικηγορικό γραφείο στη Λεμεσό. Είναι απόφοιτος δύο εξαίρετων πανεπιστημίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, το πανεπιστήμιο του Surrey (LLB) και μεταπτυχιακό στο πανεπιστήμιο του Reading (LLM in International Commercial Law). Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Επαρχιακού Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού. Εργάζεται από το 2014 και ασχολείται κυρίως με τους τομείς του εταιρικού και εμπορικού δικαίου, το τομέα της κτηματαγοράς, το δίκαιο μετανάστευσης, το δίκαιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς επίσης και με τη συμμόρφωση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Ελένη Λουκά Εγκληματολόγος
Η Ελένη είναι Εγκληματολόγος. Ως κοινωνικός επιστήμονας έχει εμπειρία στη διαχείρηση θυμού και στην επανένταξη καταδίκων στην κοινωνία. Ψάχνοντας εναλλακτικές βίας γίνονται βήματα πίσω στην αρχή μιας διαφωνίας. Στόχος η επίλυση και διευκόλυνση διαφωνιών εντος εργασιακού και οικογενειακού περιβάλλοντος. Την ενδιαφέρει η επίτευξη ισορροπίας στις απλές, καθημερινές σχέσεις μεταξύ ανθρώπων οι οποίες καθορίζουν την ποιότητα μιας κοινωνίας.
Ζήνωνας Νικολαΐδης Δικηγόρος
Ο Ζήνωνας είναι δικηγόρος και Fellow του Chartered Institute of Arbitrators. Είναι απόφοιτος του University of Essex, UK, και από το 2011 κατέχει άδεια εξάσκησης δικηγορικού επαγγέλματος απο τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλόγο. Είναι συνεργάτης σε δικηγορικό οίκο και από το 2016 είναι εκλελεγμένο Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του CIArb Cyprus Branch. Έμπειρος δικηγόρος με εξειδίκευση στην εκδίκαση υποθέσεων Αστικού, Εμπορικού και Εταιρικού Δικαίου, σε θέματα Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών.
Ανδριανή Τσίγκη Δικηγόρος
Η Ανδριανή είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, της τάξης του 2019. Απο τις αρχές Ιουνίου του 2019 ως τις αρχές Ιουλίου 2020 έκανε την πρακτική της άσκηση σε δικηγορικό γραφείο στη Λευκωσία. Εκεί ασχολήθηκε με αγωγές τροχαίων που άπτονται του ασφαλιστικού δικαίου, με το οικογενειακό και το διοικητικό δίκαιο. Μιλά ελληνικά, αγγλικά και λίγα γαλλικά.
Λήδα Λιασίδου Δικηγόρος
Η Λήδα κατέχει το πτυχίο Νομικής (LLB) του University of Portsmouth από το 2014-2017. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2018. Ασχολείται κυρίως με το αστικό, το μεταναστευτικό και το οικογενειακό δίκαιο.
Γεωργία Γερολέμου Δικηγόρος
Η Γεωργία είναι εγγεγραμμένη Δικηγόρος από το 2013. Έχει αποφοιτήσει από το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου το 2012. Ασχολείται με τον τομέα του αστικού κυρίως δικαίου. Έχει ασχοληθεί και ασχολείται κυρίως με υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, πολιτικές αγωγές με διαφορετικά αντικείμενα και διαφορετικές κλίμακες. Στόχος της είναι να συμβάλει στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών με στόχο την αποσυμφόρηση του Δικαστηρίου, ώστε να απονέμεται δικαιοσύνη σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Στέλιος Αλβάνης Δικηγόρος
Ανθούλα Τσαγγαρίδου Δικηγόρος