Διαμεσολαβητές και Συμφιλιωτές

Εγγεγραμμένοι στο Κέντρο

Για φυσικά πρόσωπα που έχουν εκπαιδευτεί με το Κέντρο μας η εγγραφή είναι ΔΩΡΕΑΝ. Για άλλα πρόσωπα η εγγραφή είναι €50 Ευρώ Ετησίως.

Ευριπίδης Χατζηνέστορος Ιδρυτής
Ο Ευριπίδης είναι συνέταιρος σε δικηγορική εταιρεία και ιδρυτής του Cyprus Center for Alternative Dispute Resolution. Είναι επίσης μέλος της επιτροπής διαιτησίας και διαμεσολάβησης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής της ΑΝΑΔ και πιστοποιημένος εκπαιδευτής διαμεσολαβητών. Μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου νομικής, LLB στο Πανεπιστήμιο Queen Mary University του Λονδίνου το 2009, ολοκλήρωσε στη συνέχεια το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στο εταιρικό δίκαιο LLM, στο University College του Λονδίνου. Το 2016 ο Ευριπίδης δημοσίευσε το βιβλίο «Δίκαιο Πώλησης Αγαθών και Προστασία Καταναλωτή στην Κύπρο» το οποίο εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη και ήταν επικεφαλής της ομάδας που έχει συγγράψει τον περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμο του 2021. Έχει διδάξει και διδάσκει εκτενώς σε θέματα που αφορούν το εμπορικό και καταναλωτικό δίκαιο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει γίνει αναφορά στο έργο του από διάφορα συγγράμματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και πιο πρόσφατα σε απόφαση Επαρχιακού Δικαστηρίου. Το 2021 έχει επιλεγεί ως ανεξάρτητη προσωπικότητα για επίλυση διαφορών με βάση την Οδηγία (ΕΕ) 2017/1852 και ασχολείται ενεργά στον τομέα της διαμεσολάβησης και της διαιτησίας.
Δρ. Χριστιάνα Μάρκου Δικηγόρος
Η Χριστιάνα είναι δικηγόρος, διευθύνων σύμβουλος σε δικηγορική εταιρεία και Υπεύθυνη Εκπαίδευσης του Κυπριακού Κέντρου Καταναλωτή για την ΕΕΔ. Ειδικεύεται στο δίκαιο προστασίας καταναλωτή και διδάσκει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου τα θέματα Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Καταναλωτή, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο της Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ. Εξειδικευεται στο δίκαιο του ηλεκτρονικού εμποριου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Είναι συχνή ομιλήτρια σε νομικά επιστημονικά συνέδρια στη Κύπρο και το εξωτερικό.
Χριστιάνα Αντωνίου Δικηγόρος
Η Χριστιάνα είναι δικηγόρος και αποφοίτησε από το Kingston University και ακολούθησε Μεταπτυχιακό Προγραμμά Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο στο University of London. Από το 2010 είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και από το 2018 είναι εγκεκριμένη διαμεσολαβήτρια αφού παρακάθησε με επιτυχία το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών.
Μικαέλα Κονή Δικηγόρος
Η Μικαέλα είναι δικήγόρος σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο και είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστήμιου του Reading του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει μεταπτυχιακό στο εμπορικό δίκαιο με ειδίκευση στο δίκαιο του ανταγωνισμού. Η Μικαέλα ασχολείται με εταιρικό και εμπορικό δίκαιο, με θέματα που αφορούν συμβάσεις, με εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιριών, με τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, με εκκαθαρίσεις και με αναδιαρθρώσεις και αναδιοργανώσεις επιχειρήσεων. Επισής έχει εμπείρια σε θέματα που αφορούν το ευρωπαϊκό δίκαιο και συγκεκριμμένα το δίκαιο του ανταγωνισμού, το δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή. Η Μικαέλα είναι γνώστης πέντε ευρωπαϊκών γλωσσών και αυτή την στιγμή είναι στην διαδικασία απόκτησης μεταπτυχιακού με θέμα τη διοίκηση επιχειρήσεων.
Άντρια Μαστίχη Δικηγόρος
Η Άντρια είναι δικηγόρος. Μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας το 2011, ολοκλήρωσε το 2014 το Δίπλωμα Ειδίκευσης της με τίτλο Transnational Oil, Gas and Energy Law στο Πανεπιστήμιο του Derby το 2014. Είναι επίσης Μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2014. Εργάζεται από το 2014 σε δικηγορικό γραφείο στην Κύπρο και κυρίως ασχολείται με αστικές διαφορές σε τομείς όπως το Δίκαιο των Αστικών Αδικημάτων, το Δίκαιο των Συμβάσεων και το Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας. Ειδικεύεται επίσης στον περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμο και στον περί Διαχείρισης Κληρονομιών Αποθανόντων Νόμο και επίσης ασχολείται με άλλους τομείς δικαίου όπως το Εργατικό Δίκαιο και το Ενοικιοστάσιο. Είναι ενεργός και μάχιμος δικηγόρος με πολύ καλή γνώση των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας και με εμπειρία στις εμφανίσεις και τις ακροάσεις του Δικαστηρίου. Είναι επίσης διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία το 40ωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώνεται από το Cyprus Center for Alternative Dispute Resolution το 2019 και έχει επιτυχώς εγγραφεί στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης από τον Ιανουάριο του 2020.
Γιώργος Χριστοφίδης Δικηγόρος
Ο Γιώργος είναι Δικηγόρος και κατέχει άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 1997. Είναι μέτοχος και διευθυντής σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο, και μέλος του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick (Τμήμα Νομικής Λευκωσία-Λεμεσού). Από το 2015 μέχρι και σήμερα είναι Διαιτητής (Arbitrator) στο Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) που εδρεύει στην Λωζάνη της Ελβετίας και κατέχει τα προσόντα του Διαμεσολαβητή με αντίστοιχη εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών. Έχει δημοσιεύσει μελέτες, σχόλια και άρθρα σε νομικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Συμμετείχε σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και δράσεις, σχετικά με πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά και της Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Οι κύριοι Τομείς Δραστηριότητας του είναι το Αστικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Αθλητικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο και Εναλλακτικές Μορφές Επίλυσης Διαφορών.
Γαλάτεια Πέτσα Δικηγόρος
Η Γαλάτεια είναι δικηγόρος. Είναι απόφοιτος Αγγλικού Πανεπιστημίου και από το 2012 κατέχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ως δικηγόρος από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Η Γαλάτεια είναι μέλος του διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας και εκτελεί καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα. Από το 2016 είναι εγκεκριμένη διαμεσολαβήτρια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Δανιήλ Αντωνίου Λογιστής
Ο Δανιήλ είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών (ACCA), μέλος του Συνδέσμπου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και κατέχει την άδεια του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και Εγγεγραμμένου Ελεγκτή. Ο Δανιήλ έχει επίσης πτυχίο BA (Hons) στη Λογιστική από το London Metropolitan University. Είναι συνέταιρος σε συνεργατισμό με έδρα τη Λεμεσό. Ο Δανιήλ έχει πέραν των 26 ετών εκτεταμένης εμπειρίας συμβουλεύοντας εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της κατασκευής και εμπορίας, της νοσοκομειακής περίθαλψης και των ακινήτων. Έχει μεγάλη εμπειρία στην Εταιρική Φορολογία, το Εταιρικό Δίκαιο και τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού.
Αρχιμήδης Ανδρέου Δικηγόρος
Ο Αρχίμηδης είναι ενεργός και μάχιμος δικηγορός ο οποιος εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου απο το 2018. Απόφοιτησε απο το Nottingham Trent University το 2016 και με το πέρας του πτυχίου φοίτησε στο Cardiff University όπου και απέκτησε μεταπτυχιακό με ειδίκευση στο Ναυτιλιακό Δίκαιο. Εστίαζει κυρίως στις υπόθεσεις τραπεζικών διαφορών και εκπροσωπεί εθνικά και ξένα τραπεζικά –χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενώπιον των Δικαστηρίων στην Κύπρο παρέχοντας τους συμβουλές για διαφορές, εξωδικαστικές διαφορές, νομοθεσία και κανονισμόυς τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαικό επίπεδο. Στο πλαίσιο της δουλειάς του, μεταξύ άλλων ασχολείται με την χρηματοδότηση χρέους, ανακτήση χρεών και με διαδικαστικά μέτρα για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. Συμβουλεύει και συντάσσει διάφορα νομικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων διευκόλυνσης και ασφάλειας.
Γιώργος Αντωνιάδης Δικηγόρος
Ο Γιώργος είναι δικηγόρος. Είναι απόφοιτος Αγγλικού Πανεπιστημίου και από το 2010 κατέχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ως δικηγόρος από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Ο Γιώργος εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο και είναι γνώστης τραπεζικών θεμάτων καθώς και θεμάτων τα οποία αφορούν παροχή υπηρεσιών.
Ζίλιν Χιού Δικηγόρος
Μία επιχειρησιακή ηγέτιδα με προσανατολισμό στην αναλογιστική (Msc.) επεκτείνεται σε νομικές δεξιότητες και δεξιότητες συμμόρφωσης του Ευρωπαϊκού Χρηματοοικονομικού και Εμπορικού Δικαίου (LLM) με ανεξίτηλη φήμη για την παροχή εφευρετικών επιχειρηματικών στρατηγικών και πελατοκεντρικών λύσεων που προάγουν το προϊόν FinTech και βελτιώνουν τα έσοδα της επενδυτικής εταιρείας στις ευρωπαϊκές ρυθμιζόμενες στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, συγκεκριμένα στον τομέα των παραγώγων.<br /> Ευρεία εμπειρία στη δημιουργία κερδοφόρων τμημάτων εκκίνησης, ανάπτυξης επιχειρηματικών γραμμών, συναλλαγών συμφωνιών και βελτιστοποιημένων λειτουργιών. Κινητοποιεί κορυφαία ταλέντα για να δημιουργήσει κουλτούρες υψηλής απόδοσης που επιτυγχάνουν σταθερά σε ασταθείς αγορές.
Αναστάσης Αναστασίου Δικηγόρος
Ο Αναστάσης είναι δικηγόρος και απόφοιτος από Αγγλικό Πανεπιστήμιο και κάτοχος LL.M από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Ο Αναστάσης διδάσκει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και είναι διευθύνων σύμβουλος δικηγορικής εταιρείας.
Μιχάλης Χατζηνέστορος Δικηγόρος
Η Μιχάλης είναι συνέταιρος σε δικηγορική εταιρεία. Είναι απόφοιτος του Queen Mary University of London καθώς και του London School of Economics με και κατέχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ως δικηγόρος από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο από το 2008. Ο Μιχάλης είναι barrister με πολύ εμπειρία σε δικαστικές διαδικασίες καθώς και στην επίλυση διαφορών.a
Γιώργος Χαραλάμπους Δικηγόρος
Ο Γιώργος είναι δικηγόρος και απόφοιτος του Kings College of London. Το 2016 ο Γιώργος δημοσίευσε το βιβλίο «Δίκαιο Πώλησης Αγαθών και Προστασία Καταναλωτή στην Κύπρο» το οποίο εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη. Έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα στην Κύπρο και ασχολείται κυρίως με το τραπεζικό δίκαιο καθώς και με θέματα που αφορούν την προστασία του καταναλωτή. Από το 2011 είναι εγγεγραμμένος δικηγόρος στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.
Δρ. Τάσος Χοβαρδάς
Ο Δρ. Χοβαρδάς κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στους τομείς της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Έχει συγγράψει περίπου 32 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και κεφάλαια σε συγκεκριμένα βιβλία. Διδάσκει και έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Μαρία Σκαρπάρη Δικηγόρος
Η Μαρία είναι δικηγόρος και αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η Μαρία ασχολείται κυρίως στους τομείς του εμπορικού δικαίου καθώς και του τραπεζικού. Η Μαρία παρουσιάζει υποθέσεις ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και έχει εκπροσωπήσει πελάτες αναφορικά με τραπεζικά θέματα στα Επαρχιακά Δικαστήρια της Κύπρου και το Ανώτατο Δικαστήριο από το 1993.
Άνδρος Καραγιάννης
Ο Άνδρος είναι ενεργό μέλος της κοινωνίας των πολιτών και έχει διατελέσει πρόεδρος του Συνδέσμου Διαμεσολάβησης Κύπρου του οποίου είναι ιδρυτικό μέλος. Ασχολείται με τη διαμεσολάβηση από το 1997. Έχει πάρει περισσότερες από 400 ώρες εκπαίδευση στη Κύπρο, Αμερική και Νορβηγία και έχει διεκπεραιώσει επιτυχείς διαμεσολαβήσεις. Μεταξύ άλλων έχει προσφέρει διαμεσολαβητικές υπηρεσίες στο Γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου. Ήταν μέλος της ομάδας του Συνδέσμου Διαμεσολάβησης Κύπρου η οποία, σε συνεργασία με τις Κρατικές Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης της Νορβηγίας, ανάπτυξε πρόγραμμα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών διάρκειας 16 ωρών.
Θεόδουλος Δημητρίου Δικηγόρος
Ο Θεόδουλος είναι δικηγόρος και fellow του Chartered Institute of Arbitrators. Σήμερα είναι ανώτερος συνεργάτης σε δικηγορική εταιρεία και ασχολείται κυρίως με τις δικαστικές υποθέσεις που αφορούν κατασκευαστικές εταιρείες. Έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα διαιτησίας. Συμβουλεύει αρκετές από τις μεγάλες εργοληπτικές εταιρείες της Κύπρου καθώς και ημικρατικούς οργανισμούς.
Μάγια Κλεόπα Δικηγόρος
Η Μάγια είναι δικηγόρος σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Αμμοχώστου από το 2014. Από το 2017 η Μάγια είναι εγκεκριμένη διαμεσολαβήτρια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Manchester της Αγγλίας και ακολούθησε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με ειδίκευση στο Εταιρικό Δίκαιο στο Univesity College London. Η Μάγια είναι επίσης Barrister-at-Law και μέλος του Honourable Society of Gray's Inn, με πολλή εμπειρία σε θέματα τα οποία αφορούν παροχή υπηρεσιών, Τραπεζικό και Εταιρικό Δίκαιο, στο Δίκαιο των Συμβάσεων καθώς και στο Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας.
Αντώνης Νεοφύτου Δικηγόρος
Ο Αντώνης είναι δικηγόρος. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και από το 2012 κατέχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ως δικηγόρος από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Ο Αντώνης εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο και ασχολείται κυρίως με το Αστικό Δίκαιο καθώς και με θέματα τα οποία αφορούν την παροχή υπηρεσιών.
Έλενα Στυλιανού Δικηγόρος
Η Έλενα είναι δικηγόρος και Barrister-at-law . Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 1995 και ειδικεύεται σε θέματα που αφορούν Τραπεζικό Δίκαιο καθώς και το Εταιρικό Δίκαιο. Έχει τεράστια εμπειρία στο χειρισμό δικαστηριακών υποθέσεων σε όλα τα Δικαστήρια και για σκοπούς του Κυπριακόυ Κέντρου για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών ασχολείται κυρίως με υποθέσεις τραπεζών.
Άντρη Γεωργίου Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος
Η Άντρη Γεωργίου είναι απόφοιτη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με Πτυχίο στην Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού και Μεταπτυχιακό στην Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Εργάζεται ως Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος τα τελευταία χρόνια και ασχολείται κυρίως με υποθέσεις οι οποίες αφορούν μελέτες και αναδιαρθρώσεις δανείων καθώς και διαπραγματεύσεις με Τράπεζες και Εταιρείες Διαχείρισης Πιστωτικών Διευκολύνσεων. Στο παρελθόν εργάστηκε σε ασφαλιστική εταιρεία στο Credit Control Department με κύρια δραστηριότητα τις εισπράξεις από πελάτες και ασφαλιστές και την διαχείριση και συμφιλίωση ταμείων.
Ανδρέας Μ.Δαμιανού Δικηγόρος
Ο Ανδρέας είναι συνέταιρος σε δικηγορική εταιρεία στη Λεμεσό. Είναι Δικηγόρος - Νομικός Σύμβουλος με πτυχίο LL.B (Hons) από το Πανεπιστήμιο του Surrey το 2010 και LL.M στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ το 2011. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2012. Ο Ανδρέας είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού και Αμμόχωστου. Είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής σε εμπορικές και αστικές διαφορές και ασχολείται κυρίως με αστικές, ποινικές, εταιρικές και εμπορικές διαφορές. Ασχολείται επίσης εκτενώς με υποθέσεις που σχετίζονται με προσωρινά διατάγματα, υποθέσεις ναυτοδικίου καθώς και θέματα ακίνητης ιδιοκτησίας και κληρονιμικής διαδοχής. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην επίλυση και συμβιβασμό διαφορών υψηλής χρηματικής αξίας σε εξωδικαστική βάση.
Ελένη Τζιωνή Δικηγόρος
Η Ελένη είναι δικηγόρος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2010. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Southampton και του Queen Mary’s College, University of London. Είναι εγκεκριμένη διαμεσολαβητής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα τραπεζικού και χρηματοοικονομικού δικαίου καθώς και σε θέματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου. Είναι συνέταιρος σε δικηγορικό γραφείο στην Κύπρο.
Παναγιώτης Δράκος
Ο Παναγιώτης είναι Ανώτερος Σύμβουλος σε εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου του Nottingham. Είναι αντικειμενικός και έχει αποκτήσει εκτενή γνώση στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω της εμπειρίας του (άνω των 4 ετών) όπου εργάζεται σε διεθνή λογιστικό οίκο.
Μάριος Χαραλάμπους
Ο Μάριος είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος. Βοηθάει τους πελάτες του να βελτιώσουν ολόκληρο το φάσμα της διαχείρισης των κεφαλαίων τους. Κάποιες από τις υπηρεσίες που προσφέρει για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, περιλαμβάνουν αναδιαρθρώσεις δανείων, αποτιμήσεις (εταιριών, αύλων, ακινήτων), μελέτες βιωσιμότητας, καταρτισμό επιχειρηματικών σχεδίων για χρηματοδότηση από τράπεζες/επενδυτές κ.α Είναι μέλος του ΣΕΛΚ και του ACCA και συγγραφέας του βιβλίου “Business Valuation in Practice” ενώ παρέχει και εκπαιδεύσεις επί θεμάτων που άπτονται του τομέα των εταιρικών χρηματοδοτήσεων και της διαχείρισης κεφαλαίων.
Χρίστος Ηρακλέους Δικηγόρος
Ο Χρίστος είναι δικηγόρος στο Εταιρικό και Εμπορικό τμήμα δικηγορικής εταιρείας, εστιάζοντας σε θέματα που αφορούν σε εταιρική διακυβέρνηση, εταιρική χρηματοδότηση, συγχωνεύσεις και εξαγορές, και αναδιοργανώσεις. Έχει επίσης εμπειρία στην επίλυση διαφορών, και κυρίως σε θέματα εμπορικού και τραπεζικού δικαίου. Ο Χρίστος σπούδασε Νομική στο University of Leicester, και ειδικεύτηκε στις Εναλλακτικές Μεθόδους Επίλυσης Διαφορών κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού του στο University College London. Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία το Legal Practice Course στο University of Law το 2015, έγινε μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου το 2016, ενώ είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής από το 2018.
Χρύσανθος Πισσαρίδης
Ο Χρύσανθος αποφοίτησε από το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής της Βενετίας και δημιούργησε αρχιτεκτονικό γραφείο το 1999 όπου και ασχολείται με μελέτες ιδιωτικών και Δημόσιων έργων. Είναι ο Πρόεδρος του Κυπριακού ICOMOS, ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Οργανισμού Κληρονομιάς και μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ και Πρόεδρος της επιτροπής Μνημείων και Παραδοσιακών Κατασκευών του ΕΤΕΚ και Μέλος της Επιτροπής Ειδικότητας Αρχιτεκτονικής. Από το 2015 είναι εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής και παρακολούθησε σεμινάριο για διαμεσολαβητές σε θέματα αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων που διοργάνωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου καθώς και σεμινάριο Ιατρικής Διαμεσολάβησης. Είναι αρχισυντάκτης του περιοδικού «Αρχιτέκτονες+Μηχανικοί» και μιλά Ελληνικά, Αγγλικά και Ιταλικά.
Δημήτρης Δημητριάδης Δικηγόρος
Ο Δημήτρης είναι δικηγόρος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2014. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής με στοιχεία λογιστικής από το Derby University του Ηνωμένου Βασιλείου. Εργάστηκε ως δικηγόρος στους τομείς του Εταιρικού και Εμπορικού Δικαίου και από το 2016 είναι ο διευθύνων σύμβουλος και συνέταιρος στο δικηγορικό γραφείο Demetris Ch. Demetriades LLC. Ο Δημήτρης εστιάζει κυρίως σε υποθέσεις οι οποίες σχετίζονται με θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Ακίνητη Ιδιοκτησία, Κληρονομικού Δίκαιου, Οικογενειακού Δίκαιου, Ναυτιλιακού Δίκαιου, Εταιρικού & Εμπορικού Δίκαιου καθώς και αναδιαρθρώσεις δανείων.
Μιλτιάδης Βασιλείου Δικηγόρος
Ο Μιλτιάδης σπούδασε Νομική στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, από όπου αποφοίτησε τον Ιούνιο του 2020. Έκτοτε εξασκεί το επάγγελμα της Νομικής. Η μητρική του γλώσσα είναι τα Ελληνικά αλλά γνωρίζει και Αγγλικά.
Κυριακή Β. Χιταρίδου Δικηγόρος
Η Κυριακή είναι δικηγόρος-νομικός σύμβουλος. Απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με μεταπτυχιακό στο Διεθνές & Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο. Γνωρίζει ελληνικά, αγγλικά και ρώσικα.
Αναστασία Αϊβαλιώτου Δικηγόρος
Η Αναστασία είναι πτυχιούχος Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, στην κατεύθυνση του ελληνικού δικαίου, με γενικό βαθμό άριστα. Πολύ καλή γνώση αγγλικής, γαλλικής και ιταλικής γλώσσας.
Ειρήνη Εμμανουέλα Ταχτατζή Δικηγόρος
Η Ειρήνη είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
Ντόρια Βαρωσιώτου Δικηγόρος
Η Ντόρια είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου (Πτυχίο Ελληνικής Λογοτεχνίας - Βυζαντινές και Νεοελληνικές Σπουδές (2009) και του University of Leicester (Law LLB Hons) (2011). Είναι κάτοχος τίτλου MBA από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΜΒΑ - Economics and Management) και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2012. Η τομείς ενδιαφέροντος της Ντόριας είναι τα δικαστήρια και οι διαιτησίες, εμπορικό και εταιρικό δίκαιο, δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συνταγματικό, Δημόσιο και Διοικητικό Δίκαιο, διασυνοριακές διαφορές, ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, δίκαιο ακίνητης ιδιοκτησίας, επενδύσεις, εργατικό δίκαιο, δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, τραπεζικά και χρηματοοικονομικά θέματα, διαθήκες και διαδοχή, εμπιστεύματα, εκκαθάριση εταιρειών και ιατρική αμέλεια.
Γιάννης Καραμανώλης Δικηγόρος
Ο Γιάννης είναι δικηγόρος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας από το 2009. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με βαθμό «Λίαν Καλώς» και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου νομικής με βαθμό «Άριστα» από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Queen Mary College), με ειδίκευση στο Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο. Εργάστηκε ως δικηγόρος στα δικαστηριακά τμήματα δύο μεγάλων δικηγορικών γραφείων της Κύπρου και από το 2019 είναι ο διευθύνων σύμβουλος της δικηγορικής εταιρείας Καραμανώλης & Καραμανώλης Δ.Ε.Π.Ε. Ο Γιάννης έχει σημαντική εμπειρία σε ένα μεγάλο φάσμα τομέων του δικαίου και ειδικεύεται κυρίως σε υποθέσεις οι οποίες σχετίζονται με το διεθνές εμπορικό δίκαιο, το δίκαιο διεθνών συναλλαγών, το δίκαιο των εταιρειών, το δίκαιο του καταναλωτή, το τραπεζικό δίκαιο, το δίκαιο αστικών αδικημάτων, το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και το εργατικό δίκαιο.
Λένια Γιουσελλή Δικηγόρος
Η Λένια είναι δικηγόρος και αποφοίτησε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Κομοτηνή). Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2006. Είναι ενεργός και μάχημη δικηγόρος, με μεγάλη εμπειρία στις εμφανίσεις και ακροάσεις ενώπιον όλων των Δικαστηρίων ως και εξωδικαστηριακών υποθέσεων.
Ανδρέας Καραμανώλης Δικηγόρος
Ο Ανδρέας είναι δικηγόρος εγκεκριμένος στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ο Ανδρέας απέκτησε πτυχίο νομικής (LLB) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2009. Το 2010 απέκτησε πτυχίο LLM στο Δίκαιο Φορολογίας από το Queen Mary College, University of London και το έτος 2012 απέκτησε δεύτερο LLM στο Διοικητικό και Συνταγματικό Δίκαιο από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πριν έρθει στην Κύπρο, ο Ανδρέας εργάστηκε σε μία από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες στην Αθήνα, και στο τμήμα φορολογικών υποθέσεων σε ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα επαγγελματικών υπηρεσιών, όπου απέκτησε σημαντική εμπειρία στην παροχή συμβουλών σε πελάτες αναφορικά με διασυνοριακές συναλλαγές. Μετά την επιστροφή του στην Κύπρο, ο Ανδρέας εργάστηκε για μια από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες στη Λευκωσία. Το Σεπτέμβριο του 2019, ο Ανδρέας είναι Διευθυντής σε δικηγορική εταιρεία. Ο Ανδρέας έχει μεγάλη εμπειρία σε πολύπλοκα τραπεζικά θέματα, εμπορικές και εταιρικές διαφορές καθώς και σε διαφορές σχετικά με το κατασκευαστικό δίκαιο.
Αίγλη Κούρτελλου Δικηγόρος
Η Αίγλη είναι δικηγόρος-νομικός σύμβουλος. Έχει αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή Αθηνών. Επίσης, παρακολουθεί εξ αποστάσεως μαθήματα στο University of London με σκοπό την απόκτηση Bachelor in Accounting and Finance. Διατηρεί δικηγορικό γραφείο στη Λεμεσό και ασχολείται με τους τομείς του Αστικού, Διοικητικού και Οικογενειακού Δικαίου.
Νικόλας Μακρίδης Δικηγόρος
Ο Νικόλας ειναι αριστούχος απόφοιτος νομικής του Πανεπιστημίου του Warwick (LLB) και του Πανεπιστημίου της Βιέννης (LLM in International Legal Studies). Aποφασισμένος και αφοσιωμένος, με επιχειρηματικό ένστικτο, πρόθυμος να ακούσει και να βρει πρακτικές λύσεις, και έχοντας βαθιά κατανόηση στο Εμπορικό Δίκαιο.
Γεώργιος Χατζηνικολάου Δικηγόρος
Ο Γεώργιος είναι δικηγόρος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου απο το 2018. Σπούδασε νομική (LLB) στο University of Essex (2013 - 2016) και στη συνέχεια απέκτησε LPC με LLM in Professional Legal Practice από το University of Law του Bristol.
Χρίστος Γεωργίου Δικηγόρος
Ο Χρίστος έχει αποφοιτήσει από το University of Reading από όπου έχει πάρει πτυχίο Νομικής LLB (Hons) και από το University of Durham από όπου έχει πάρει μεταπτυχιακό τίτλο στο LLM (Dunelm) International Trade and Commercial Law. Κατά την περίοδο του ως φοιτητής, διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του ELSA (European Law Students' Association) Reading. Έχοντας ολοκληρώσει την 12μηνη άσκησή του ως ασκούμενος Δικηγόρος και έχοντας διεκπεραιώσει τις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου Κύπρου, έχει εξασφαλίσει την εγγραφή του στο μητρώο Δικηγόρων και την εγγραφή του στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Ως Νομικός και Δικηγόρος, ειδικεύεται στις Εναλλακτικές Μεθόδους Επίλυσης Διαφορών (και ειδικά στην Διεθνή Εμπορική Διαιτησία) καθώς και στις συμβάσεις, περιουσιακές, εμπορικές και αστικές διαφορές. Ομιλεί την Ελληνική και Αγγλική γλώσσα καθώς και λίγα Γερμανικά.
Αλεξάνδρα Ελευθερίου Δικηγόρος
Η Αλεξάνδρα είναι απόφοιτος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με βαθμολογία 'Λίαν Καλώς'. Συμπλήρωσε με επιτυχία εκ πρώτης προσπάθειας των εξετάσεων του Νομικού Συμβουλίου Κύπρου, κρινόμενη στην κατάταξη 'Λίαν Καλώς'. Αποδοχή θέσης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που διεξάγει το Πανεπιστήμιο Κύπρου 'Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο' το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Άτομο με πολύ καλές κοινωνικές δεξιότητες, με εστίαση το 'Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο' και ειδικότερα το 'Εταιρικό Δίκαιο' και το 'Δίκαιο Διεθνές Εμπορικών συναλλαγών' και επίλυσης εμπορικών διαφορών.
Γαλάτεια Χατζηπερικλέους Κλινική Ψυχολόγος
Η Γαλάτεια είναι Κλινική Ψυχολόγος. Εργάζεται ιδιωτικά και παρέχει ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες σε άτομα όλων των ηλικιών, καθώς και σε ζευγάρια αλλά και οικογένειες.
Άντζελα Ζαχαρίου Κλινική Ψυχολόγος
Η Άντζελα είναι Κλινικός Ψυχολόγος και εργάζεται σε ΜΚΟ στον τομέα της υγείας. Μέσω της εργασίας της ασχολείται με την ανάπτυξη και βελτίωση επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε ατομικό επίπεδο, οικογενειακό, και με πελάτες όλων των ηλικιών.
Φαίδρα Εξαδάκτυλου Δικηγόρος
Η Φαίδρα αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου τον Ιούνιο του 2019 (LLB). Κατά τη διάρκεια των σπουδών της μεταξύ άλλων, παρακολούθησε μαθήματα σχετικά με το Δίκαιο του Καταναλωτή και με τις τεχνικές της διαμεσολάβησης. Έκανε πρακτική άσκηση στην εταιρεία Trojan Economics και ολοκλήρωσε τη πρακτική άσκηση της τον Ιούνιο του 2020 σε δικηγορική εταιρεία. Θα συνεχίσει με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (LLM).
Παναγιώτης Αδάμου Δικηγόρος
Ο Παναγιώτης αποφοίτησε από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2017. Από το 2018 κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος ως δικηγόρος από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Εργάζεται σε δικηγορικό γραφείο και ασχολείται κυρίως με δικαστικές υποθέσεις.
Γεώργιος Κανάρης Δικηγόρος
Ο Γεώργιος είναι νομικός, διαπιστευμένος διαμεσολαβητής και πολιτικός επιστήμονας. Γεννήθηκε το 1989 στη Θεσσαλονίκη και αποφοίτησε το 2007 από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπου και εισήχθη στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στη συνέχεια σπούδασε, όπως και επιθυμούσε από παιδί, στη Νομική Σχόλη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Συμμετείχε στη διεξαγωγή διακρατικής - συγκριτικής έρευνας μεταξύ Καναδά, Ελλάδος και Κύπρου για την απονομή Δικαιοσύνης σε συστήματα που εφαρμόζουν διαφορετική φιλοσοφία δικαίου. Υπηρετεί τη Δικαιοσύνη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Λουίζα Πέτρου Δικηγόρος
Η Λουίζα είναι δικηγόρος και εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2014. Αποφοίτησε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2013 και έπειτα απέκτησε μεταπτυχιακό στο Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο από το University of London. Ασκεί τη μάχιμη δικηγορία με πολυετή εμπειρία σε δικαστικές διαδικασίες ενώπιον του Επαρχιακού και Ανώτατου Δικαστηρίου. Οι κύριοι τομείς ενασχόλησης της αφορούν θέματα αστικού και ποινικού δικαίου. Ειδικεύεται σε θέματα τροχαίων ατυχημάτων, ιατρικής αμέλειας, εργατικών ατυχημάτων, ασφαλιστικών αξιώσεων, σε θέματα που αφορούν συμβατικές αξιώσεις, είσπραξης χρεών, καθώς και στην επίλυση και συμβιβασμό διαφορών σε εξωδικαστική βάση.
Ζακ Παπαδόπουλος
Ο Ζακ έχει μια διεθνή, πολυδιάστατη πείρα πέραν των 30 ετών, εργάστηκε σαν ανώτερο στέλεχος σε αξιόλογους Οργανισμούς στην Κεντρική Ευρώπη, Ασία και Μέση Ανατολή. Με ειδίκευση στην έρευνα αγοράς και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες, κύριοι τομείς όπου επικεντρώνεται είναι καταναλωτικά αγαθά, λιανικό εμπόριο, τηλεποικοινωνίες, τραπεζικός τομέας, εστίαση μεταξύ άλλων. Διετέλεσε επίσης επισκέπτης καθηγητής σε διάφορα Πανεπιστήμια στην Κεντρική Ευρώπη στη διοίκηση επιχειρήσεων και συμπεριφορά του καταναλωτή. Έδωσε συνεντεύξεις σε έγκριτα Μέσα, μεταξύ των οποίων και οι Financial Times. Είναι κάτοχος Bsc (Eng) από το University College London, MBA από University of Stirling-Business School, και του Chartered Diploma in Marketing από το Chartered Institute of Marketing (UK). Μιλά Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά, Τσέχικα και Ιταλικά.
Αντώνης Γλυκής Δικηγόρος
Ο Αντώνης είναι δικηγόρος και εντάχθηκε στο Κυπριακό δικηγορικό σώμα το 1993. Διετέλεσε για 12 χρόνια εκλελεγμένο μέλος και Γραμματέας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου καθώς και μέλος του Νομικού Συμβουλίου. Οι κύριοι τομείς της πρακτικής του είναι οι δικαστηριακές υποθέσεις και ειδικότερα του γενικού εμπορικού, του αστικού και του Ποινικού Δικαίου. Είναι συγγραφέας βιβλίων και άρθρων, νομικού και άλλου περιεχομένου είναι μέλος του Διεθνούς Δικηγορικού Συλλόγου (IBA), των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE) καθώς και τιμητικό μέλος του Association of Fellows of Legal Scholars of the Center for International Legal Studies.
Μυρσίνη Κλουτσινιώτη Δικηγόρος
Η Μυρσίνη είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής ( University of Nicosia), πτυχίου Πολιτικών Επιστημών ( Universitè a Paris 13), διπλώματος Proficiency (Michigan ), διπλώματος DAlF C1, διπλώματος IC3 of Microsoft.
Μικαέλλα Χατζηευθυμίου Δικηγόρος
Η Μικαέλλα είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και εργάζεται ως Δικηγόρος από το 2014. Είναι απόφοιτη Νομικής και κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο International Business Law. Η Μικαέλλα είναι υποψήφια διδάκτωρ Νομικής και διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια εγγεγραμμένη στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης από το 2020.
Παναγιώτης Γεωργίου Δικηγόρος
Ο Παναγιώτης είναι Εγκεκριμένος διαμεσολαβητής και Μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Υπηρεσίες: Καταναλωτικά αγαθά, Γενικές Καταναλωτικές Υπηρεσίες, Aθλητικές διαφορές, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Εκπαίδευση, Υπηρεσίες Αναψυχής και μεταφορών. Ελληνικά / Αγγλικά
Χριστιάνα Χαραλάμπους
Η Χριστιάνα είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
Λάνα Α. Αλ Ταχερ Δικηγόρος
Η Λάνα είναι κάτοχος πτυχίου οδοντιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών DDS , εργάζεται ως οδοντίατρος από το 2005-2020. Είναι επίσης κάτοχος πτυχίου Νομικής από το πανεπιστήμιο Λευκωσίας LLB στο κυπριακό δίκαιο. Μιλάει σε επίπεδο επαγγελματικής εμπειρίας 3 γλώσσες, Ελληνικά, Αγγλικά, και Αραβικά . Είναι μητέρα 2 παιδιών.
Μαρία Κελεπέσιη Δικηγόρος
Η Μαρία είναι δικηγόρος στο εταιρικό τμήμα δικηγορικού γραφείου στη Λευκωσία και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2016. Σπούδασε Νομική στο University of Kent (LLB, First Class Honours) και επικεντρώθηκε στο εταιρικό δίκαιο κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού της στο Πανεπιστήμιου του Εδιμβούργου (LLM στο εταιρικό δίκαιο, Distinction)
Αυξεντία Χατζηαυξέντη Δικηγόρος
Η Αυξεντία είναι πτυχιούχος Νομικής της σχολής ΝΟΠΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα έτη 2010-2012 εργάστηκε στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ και μετέπειτα έκανε την άσκησή της στην Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από το 2014 μέχρι και σήμερα, ασκεί το επάγγελμα του Δικηγόρου και ασχολείται σε ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων. Είναι εγγεγραμμένο μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου Αμμόχωστου.
Νάσια Κ. Αμπίζα Δικηγόρος
Η Νάσια είναι δικηγόρος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2013. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Cyprus International Institute of Management (CIIM) στην Κύπρο. Εργάστηκε σε δικαστηριακό τμήμα δικηγορικού γραφείου όπου ενασχολήθηκε με ευρύ φάσμα υποθέσεων. Το 2016 υπέγραψε ιδιωτικό συμβόλαιο συνεργασίας με την κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος, ως Επιστημονική Συνεργάτιδα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με κύρια ευθύνη την επεξεργασία νομοσχεδίων, τη σύνταξη νομοθετημάτων και νομικών εγγράφων και την διεξαγωγή ερευνών. Παράλληλα εξακολουθεί να ασκεί τη δικηγορία ως αυτοεργοδοτούμενη δικηγόρος.
Κατερίνα Ευαγγέλου Δικηγόρος
Η Κατερίνα είναι πτυχιούχος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Από τον Ιανουάριο του 2005 είναι εγγεγραμμένη Δικηγόρος στο Μητρώο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου με έδρα στην Λεμεσό. Ασχολήθηκε με σχεδόν όλους τους τομείς των δικαίων έχοντας περισσότερη πείρα στο Αστικό και Οικογενειακό δίκαιο, σε θέματα Τραπεζικού Τομέα και στις Διαχειρίσεις.
Αντιγόνη Μάρκου Χριστοφή Δικηγόρος
Η Αντιγόνη είναι Δικηγόρος και κατέχει άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2015. Είναι μέτοχος και διευθύντρια σε κυπριακή δικηγορική εταιρεία. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας και κατέχει μεταπτυχιακό στο Αθλητικό Δίκαιο του Πανεπιστημίου De Montfort Ηνωμένου Βασιλείου. Η Αντιγόνη είναι επίσης μέλος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης από το 2019. Ασκεί τη μάχιμη δικηγορία και οι κύριοι τομείς ενασχόλησης της αφορούν θέματα Αστικού, Οικογενειακού και Αθλητικού Δικαίου. Ασχολείται επίσης με το Δίκαιο των Συμβάσεων και το Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας.
Γεωργία Λαβίθη Δικηγόρος
Η Γεωργία είναι Δικηγόρος και Νομικός Σύμβουλος με πτυχίο LL.B (Hons) από το πανεπιστήμιο University of Huddersfield καθώς και μεταπτυχιακό Commercial Law LL.M απο το ίδιο πανεπιστήμιο. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας. Εργάστηκε ως Νομικός Σύμβουλος στον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών. Οι τομείς ενδιαφέροντος της Γεωργίας είναι το δίκαιο της ακίνητης ιδιοκτησίας, δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, διαθήκες και κληρονομική διαδοχή, εμπιστευματα, εταιρικό και εμπορικό δίκαιο και επενδύσεις.
Ανδρέας Μιχαηλίδης Τραπεζικός Σύμβουλος
Ο Ανδρέας εργάζεται σαν Τραπεζικός Σύμβουλος στην Πάφο. Εργάζεται σε υποθέσεις βάσει του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών ) Νόμο του 2015, διαπραγματεύσεις και αναδιαρθρώσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, υπολογισμούς υπερχρεώσεων, εκθέσεις εμπειρογνώμονα για μαρτυρία στο δικαστήριο, λογιστικά και άλλα κυβερνητικά ή μη σχέδια (σχέδιο ΕΣΤΙΑ).
Σοφία Κολάνη Διεθνείς.Σχέσεις.και.Πολιτικά
Η Σοφία κατάγεται από τη Δερύνεια. Έχει σπουδάσει Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικά στην Αγγλία και είναι υποψήφια για μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Επικοινωνιολογία σε περιόδους κρίσης. Της αρέσει να μελετά και να εξελίσσει τις γνώσεις της και ως εκ τούτου παρακολουθεί μαθήματα εξ ’αποστάσεως στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σημαντικές δεξιότητες του εαυτού της είναι η επικοινωνία, η οργάνωση, η συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα, η ενσυναίσθηση, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η αναλυτική σκέψη, η τάξη και η επιμέλεια, η αξιοπιστία και η συνέπεια.
Μαρία Βασιλείου Νομικός.Σύμβουλος.Αφερεγγυότητας
Η Μαρία είναι Νομικός/ Σύμβουλος Αφερεγγυότητας, ιδιόκτητης της Συμβουλευτικής Εταιρείας CONSULTING ZONE LTD, η οποία εξειδικεύεται σε Τραπεζικά Θέματα και Αφερεγγυότητα όπως Εταιρική Αφερεγγυότητα και Αναδιάρθρωση Δανείων καθώς και άλλα εταιρικά θέματα όπως Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), Νομοτυπική Συμμόρφωση Διαδικασιών Ανθρώπινου Δυναμικού κλπ. Κατέχει πτυχίο Νομικής (LLB) και Στατιστικής (B.Sc) και Μεταπτυχιακό (Master) στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργατικού Δικαίου. Είναι εγκεκριμένο μέλος και απόφοιτη του Chartered Institute of Personnel Management (CIPD), Σύμβουλος Αφερεγγυότητας (Licensed Insolvency Practitioner) και Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής από την ΑΝΑΔ. Έχει εργαστεί στην Κύπρο, Ελλάδα και Λονδίνο (Η.Β.) κατέχοντας διάφορες υπεύθυνες θέσεις και με μακρά εργασιακή εμπειρία ως Νομικός Σύμβουλος σε μεγάλο Τραπεζικό Οργανισμό της Κύπρου . Επίσης, έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Δανειστικών Επιτροπών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δημόσια Δάνεια). Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, έχει παρουσιάσει και οργανώσει ποικίλα σεμινάρια σε σχέση με την Αφερεγγυότητα, Συμβάσεις με Τράπεζες και Εταιρείες, Αναδιαρθρώσεις Δανείων, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις οφειλετών και εγγυητών, Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Εταιρικά Θέματα καθώς και Θέματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργασιακών Σχέσεων/Διαφορών. Επιπλέον, έχει δημοσιεύσει άρθρα σε εφημερίδες και επαγγελματικά sides και είναι τακτικός ομιλητής στην τηλεόραση και ράδιο.
Σότος Σκινίτης Δικηγόρος
Ο Σότος εργοδοτήθηκε ως δικηγόρος στην εταιρεία Lewis Moore & Co στο Λονδίνο το 1999, έχοντας ξεκινήσει τη νομική του καριέρα στην εταιρεία Poles, Tublin Patestides & Stratakis στη Νέα Υόρκη. Στη συνέχεια άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου στην εταιρεία Jackson Parton και τη Norton Rose, προτού ιδρύσει την εταιρεία Skinitis Maritime Law firm τον Μάιο του 2006. Έχει δώσει διαλέξεις για το δίκαιο της θάλασσας και τη ναυτιλιακή νομοθεσία στο Business College of Athens. Ο Σότος επικεντρώνεται στις δικαστικές διαδικασίες, ιδίως στους τομείς των εταιρικών και διεθνών εμπορικών διαφορών. Συμβουλεύει επίσης τράπεζες αναφορικά με χρηματοδοτικές διαφορές στον τομέα της ναυτιλίας και της αεροπορίας. Εξειδικεύεται σε υποθέσεις που σχετίζονται με εμπορικές συμφωνίες, πώληση και αγορά περιουσιακών στοιχείων, εταιρικά δάνεια, προσωρινά διατάγματα και χρηματοδότηση τραπεζών, καθώς και υποθέσεις που σχετίζονται με διαφορές που αφορούν διάφορα μέσα διεθνών συναλλαγών, π.χ. πιστωτικές επιστολές. Οι εκτεταμένες νομικές του γνώσεις συμπληρώνονται από μια διεξοδική κατανόηση των τεχνικών πτυχών του διεθνούς εμπορίου λόγω της εμπειρίας που απέκτησε στο ελληνικό εμπορικό ναυτικό. Ο Σότος γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά και Ελληνικά και έχει καλή γνώση των Γαλλικών.
Ευανθία Τσολάκη Δικηγόρος
Η Ευανθία είναι κάτοχος Πτυχίου Νομικής του Εθνικού και Καποδιστρικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Από το 199 είναι Μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού και ασκεί τη δικηγορία στη Λεμεσό. Από τον Ιανουάριο του 2019 είναι Μέλος του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Διετέλεσε Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας (2002 - 2016). Σαν Δημοτικός Σύμβουλος διετέλεσε Μέλος σε αρκετές Επιτροπές του Δήμου Λεμεσού και Πρόεδρος των Επιτροπών Κοινωνικής Πρόνοιας, Προσφορών και Πετρελειοειδών. Έχει ενεργό ρόλο σε αρκετές εθελοντικές οργανώσεις και συμμετέχει σε κοινοφελείς δραστηριότητες.
Φωτεινή Φειδογιάννη Δικηγόρος
Η Φωτεινή αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2018 και είναι δικηγόρος από το 2019 αφού ολοκλήρωσε την άσκηση της και έδωσε με επιτυχία τις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου Κύπρου. Συνεχίζει τις σπουδές της στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου "Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης". Γνωρίζει άπταιστα Ελληνικά, Αγγλικά και πολύ καλά Γαλλικά.
Σάββας Σταύρου Ιστορικός
Ο Σάββας γεννήθηκε το 1989 στη Λεμεσό της Κύπρου. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας –Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και του τμήματος Ιστορίας και Πολιτισμικών Σπουδών του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου στη Γερμανία (Πρόγραμμα Erasmus). Είναι απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Νεώτερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ος Αιώνας) του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έλαβε μέρος σε διαλέξεις και συνέδρια στην Κύπρο και την Ελλάδα.
Γεωργία Σταματίνα Κωνσταντινίδου Δικηγόρος
Η Γεωργία είναι δικηγόρος και εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο. Σπούδασε Νομική (LLB) στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (2014-2018). Επιπλέον είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης (2009-2013). Πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση στην Κυπριακή Δημοκρατία. Κατέχει την άδεια ασκήσεως Επαγγέματος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Ασχολείται κυρίως με το Αστικό Δίκαιο, το Εταιρικό Δίκαιο, το Δίκαιο των Συμβάσεων, το Μεταναστευτικό Δίκαιο και με θέματα τα οποία αφορούν την παροχή υπηρεσιών.
Λώρα Στυλιανού Δικηγόρος
Η Λώρα είναι δικηγόρος και διευθύντρια σε δικηγορικό γραφείο. Είναι απόφοιτος του University College London, UK και από το 1996 είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Οι κύριοι τομείς δραστηριοτητάς της είναι το εμπορικο και εταιρικό δίκαιο, θέματα που αφορούν συμβάσεις, εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιριών, το τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο και η Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών. Είναι αδειοδοτημένη σύμβουλος αφερεγγυότητας.
Αλκμήνη Πανταζή Δικηγόρος
Η Αλκμήνη είναι δικηγόρος και νομικός σύμβουλος και εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2012 και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) από το 2009. Ασχολείται κυρίως με τους τομείς του Εταιρικού, Εμπορικού, Αστικού, Τραπεζικού και Οικογενειακού Δικαίου και του Δικαίου Ακίνητης Ιδιοκτησίας. Είναι πιστοποιημένη διαμεσολαβητής, εγγεγραμμένη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ειρήνη Προκοπίου Δικηγόρος
Η Ειρήνη είναι δικηγόρος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2020. Πέρασε με επιτυχία, εκ πρώτης, τα μαθήματα του Δικηγορικού Συλλόγου, ενώ παράλληλα έκανε την άσκησή της σε δικηγορικό γραφείο. Σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (2015-2019) και φοίτησε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμειο Θεσσαλονίκης το 2018, μέσω του προγράμματος erasmus. Στη συνέχεια, έγινε αποδεκτή με μερική υποτροφία στο University of Reading, για τις μεταπτυχιακές της σπουδές, στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (LLM). Είναι αποφασισμένη και αφοσιωμένη δικηγόρος, με καλές κοινωνικές δεξιότητες.
Ευαγγελία Μιχαηλίδη Παπαϊακώβου Νομικός
Η Ευαγγελία είναι Νομικός, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2011). Το 2016 απέκτησε Μάστερ στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές, από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το 2020 Δίπλωμα στις Διαπραγματεύσεις από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο παρόν στάδιο παρακολουθεί μεταπτυχιακές σπουδές (Μάστερ) στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (International Commercial Law), στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ολοκλήρωση τον Μάρτιο 2021) και μεταπτυχιακές σπουδές (Μάστερ) στο κατασκευαστικό Δίκαιο (Constructıon Law),στο University of Salford Manchester, με αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης το Σεπτέμβριο του 2022. Σε επαγγελματικό επίπεδο εργάστηκε από το έτος 2011 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020 ως κρατικός υπάλληλος σε διάφορες θέσεις, συμπεριλαμβανομένου και της Διεύθυνσης Εξοπλισμών του Υπουργείου Άμυνας, οπότε και αποχώρησε από τον Δημόσιο Τομέα προκειμένου να ασκήσει δικηγορία. Διαθέτει εμπειρία στη διαπραγμάτευση, σύναψη και παρακολούθηση υλοποίησης εμπορικών Συμβάσεων, καθώς και στον τομέα συμβάσεων έργων Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D).
Σπύρος Ανδρονίκου Τραπεζικός
Ο Σπύρος εργάζεται για περισσότερο από 19 χρόνια στον Τραπεζικό τομέα. Παρείχε τις υπηρεσίες του ως Υπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης, Εσωτερικός Ελεγκτής, Εκτελεστικός Διευθυντής λιανικής σε τοπική τράπεζα. Τώρα εργάζεται ως AML & Compliance Manager σε Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος και Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών. Είναι απόφοιτος του California State University of Fresno στο San Diego και συνέχισε τις σπουδές του για την απόκτηση μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το National University του San Diego. Απέκτησε πτυχίο Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών από το University of Manchester και είναι Associate του Charter Institute of Bankers, στο οποίο είναι μέλος. Απέκτησε επίσης Πιστοποιητικό από το Institute of Directors με έμφαση στην Εταιρική Διακυβέρνηση. Συμμετείχε σε σεμινάρια που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας και Δεοντολογίας από το University of Hong Kong. Κατέχει επίσης advance certificate από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.
Στέλλα Σάββα Τραπεζικός
Η Στέλλα είναι έμπειρη στα Τραπεζικά, με ειδικότητα στην ανάκτηση χρεών και διαχείριση καθυστερημένων οφειλών. Κατά τη διάρκεια της 20ετής της καριέρας στην Τράπεζα Κύπρου (BOC), ανέλαβε μεγάλο αριθμό υποθέσεων όπου απαιτείτο η επαφή με πελάτες. Κατείχε για δέκα χρόνια τη διευθυντική θέση ανάμεσα σε εν δυνάμει ομάδες στον τομέα αυτόν τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, πιστοποιημένη επαγγελματίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Advanced Level) και πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια. Παραδίδει σεμινάρια σε εταιρείες και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες βάσει της εμπειρίας και των γνώσεών της, καθώς επίσης εμπλέκεται σε προγράμματα της ΑνΑΔ ως εκπαιδεύτρια. Κατέχει Ανώτερο Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής από το Frederick University (1995) και πτυχίο Μαθηματικών Επιστημών και Τεχνολογίας από το State University of New York (1999). Απέκτησε επιτυχώς το Δίπλωμα ΑΙΒ (American Institute of Banking) στον τραπεζικό τομέα από το American Bankers Association το 2010 και κατέχει όλα τα επαγγελματικά πιστοποιητικά για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχει.
Ανδρέας Χατζηγιάννης
Ο Ανδρέας είναι πρώην τραπεζικός υπάλληλος με 25 έτη υπηρεσίας. Είναι ειδικός σε θέματα διαμεσολάβησης που αφορούν τράπεζες. Είναι ανεξάρτητος, αμερόληπτος και διακατέχεται από εμπιστευτικότητα, αφού σέβεται το απόρρητο της διαδικασίας.
Πιέρος Ζαπούνης Δικηγόρος
Ο Πιέρος είναι εν ενεργεία δικηγόρος, μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, με έδρα τη Λάρνακα. Παρέχει δικηγορικές και νομικές υπηρεσίες σε Παγκύπρια κλίμακα. Πέραν του Ποινικού Δικαίου, ειδικεύεται στο εμπορικό, τραπεζικό και αστικό δίκαιο. Ως διαμεσολαβητής ενεργεί για αστικές και εμπορικές διαφορές.
Ευαγγελία Αδάμου Δικηγόρος
Η Ευαγγελία είναι δικηγόρος, απόφοιτος του University of Huddersfield (2018) από όπου απέκτησε πτυχίο Νομικής (LLB). Το 2019 απέκτησε πτυχίο Μαστερς (LLΜ) στο Διεθνές Δίκαιο από το University of Leeds. Η μητρική της γλώσσα είναι τα Ελληνικά και γνωρίζει άπταιστα την Αγγλική Γλώσσα.
Αλεξάνδρα Οικονόμου Δικηγόρος
Η Αλεξάνδρα είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus τον Ιούλιο του 2019 (Bachelor of Laws LLB Hons). Ακολούθως, άρχισε την πρακτική της άσκηση στη Λάρνακα. Ταυτόχρονα, έχει παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια στο Εταιρικό Δίκαιο, στην Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες κ.α. Κύριοι τομείς της πρακτικής της είναι οι δικαστηριακές υποθέσεις και ειδικότερα του Εταιρικού, Αστικού και Τραπεζικού Δικαίου.
Σωτήρης Ιωσήφ Φοιτητής
Ο Σωτήρης είναι 23 ετών. Είναι απόφοιτος Νομικής του Πανεπιστημίου του Σουόνσι (Swansea University) όπου κάνει τώρα και το μεταπτυχιακό του στο Intellectual Property and Commercial Practice.
Ελένη Μαθηκολώνη Δικηγόρος
Η Ελένη είναι δικηγόρος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2014. Είναι διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της δικιάς της δικηγορικής εταιρείας. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής (LLB) του University of Leicester (UK) και μεταπτυχιακού στη Νομική (LLM) του University of Westminster (London), με ειδίκευση στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο. Από την αρχή της καριέρας της ασχολήθηκε με την επίλυση δικαστικών διαφορών και στη συνέχεια με θέματα συμμόρφωσης και εποπτείας προσφέροντας της υπηρεσίες της σε ιδιώτες και εταιρείες στον χρηματοοικονομικό τομέα. Η Ελένη χειρίζεται επί του παρόντος υποθέσεις που σχετίζονται με νομικές, εταιρικές και χρηματοοικονομικές υποθέσεις και στόχος της είναι να συμβάλει στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών, προκειμένου να επιλύονται τέτοιες υποθέσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα και με χαμηλό κόστος. Η μητρική της γλώσσα είναι τα Ελληνικά και γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά.
Θανάσης Φιακάς Δικηγόρος
Ο Θάνος είναι δικηγόρος, εργάζεται σε δικηγορικό γραφείο και είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2016.Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Leicester (LL.B Hons) και LL.M στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο από ίδιο Πανεπιστήμιο. Ειδικεύεται στο εταιρικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, δίκαιο των συμβάσεων, δίκαιο αστικών αδικημάτων και δίκαιο ακίνητης ιδιοκτησίας. Χειρίζεται εμπορικές και εταιρικές διαφορές μεταξύ μετόχων, συμβάσεων, τραπεζικού δικαιου και ακίνητης ιδιοκτησίας. Είναι εγκεκριμένος διαμεσολαβητής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Ιωάννα Σαμαρά Δικηγόρος
Η Ιωάννα είναι δικηγόρος σε δικηγορικό γραφείο στη Λεμεσό. Έχει άδεια δικηγόρου και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κύπρου από το 2006. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ και ειδικεύεται στο Εμπορικό Δίκαιο. Ασχολείται κυρίως με δικαστικές διαφορές στο αστικό, εμπορικό και διοικητικό δίκαιο και εκπροσωπεί φυσικά και νομικά πρόσωπα ενώπιον των δικαστηρίων. Ειδικεύεται και εκπροσωπεί τραπεζικά και πιστωτικά ιδρύματα, παρέχοντας νομικές συμβουλές σε θέματα που σχετίζονται με την επίλυση τραπεζικών διαφορών. Ασχολείται επίσης με την παροχή νομικών συμβουλών/υπηρεσιών και εκπροσώπησης σε υποθέσεις που σχετίζονται με το αστικό δίκαιο, το διοικητικό δίκαιο και το περιβαλλοντικό δίκαιο.
Φανή Ιωάννου Δικηγόρος
Η Φανή είναι δικηγόρος και αποφοίτησε από το University of Nicosia. Από το 2020 είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και εγκεκριμένη διαμεσολαβήτρια αφού παρακάθησε με επιτυχία το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών.
Παύλος Παύλου Τραπεζικός
Ο Παύλος εργάζεται ως τραπεζικός υπάλληλος από το 2000 και τα τελευταία 10 χρόνια είναι λειτουργός δσνειοδοτήσεων σε Τράπεζα. Είναι κάτοχος του Financial Services Management, of Institute Of Financial Services, United Kingdom Μέλος από 2001 και κάτοχος διπλώματος American Bankers Association. Κάτοχος άδειας εξάσκησης Ασφαλειών του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου.
Μαρίνα Πιλλακούρη Φοιτήτρια Νομικής
Φοιτήτρια Νομικής 3ου έτους.
Χρυσάνθη Επιφανίου Δικηγόρος
Η Χρυσάνθη Επιφανίου είναι δικηγόρος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2015. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου νομικής από το University College London. Είναι εγκεκριμένη διαμεσολαβητής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και οι κύριοι τομείς της πρακτικής της είναι οι δικαστηριακές υποθέσεις με σημαντική εμπειρία σε θέματα εργατικού, εμπορικού, εταιρικού, τραπεζικού και χρηματοοικονομικού δικαίου και δικαίου των αστικών αδικημάτων.
Κυριάκος Κούννας Φοιτητής
Ο Κυριάκος είναι 23 ετών. Είναι φοιτητής στον κλάδο του Πολιτικού Μηχανικού. Παράλληλα εργάζεται ως βοηθός Πολιτικού Μηχανικού σε εταιρεία στην Κύπρο με μια πολύχρονη πείρα στον κατασκευαστικό και εργοληπτικό τομέα, λαμβάνοντας έτσι πολύτιμη πήρα για το επαγγελματικό του μέλλον σε δύσκολα κατασκευαστικά έργα. Του αρέσει να μελετά, να εξελίσσει τις γνώσεις, να διευρύνει του ορίζοντες του σε οτιδήποτε πιθανόν να του φανεί χρήσιμο στο μέλλον δράττεται τις κάθε ευκαιρίας για επιμόρφωση και κατάρτιση πέραν των μαθημάτων του στο πανεπιστήμιο. Σημαντικές δεξιότητες του είναι η επικοινωνία, η οργάνωση, η συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η αξιοπιστία και η συνέπεια. Η μητρική του γλώσσα είναι τα Ελληνικά και γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά.
Ελένη Κούννα Δικηγόρος
Η Ελένη είναι δικηγόρος-νομικός σύμβουλος και εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2014. Είναι κάτοχος Law LLB (Hons) (2012) και μεταπτυχιακού τίτλου νομικής International Business law (LLM) (2013). Η μητρική της γλώσσα είναι τα Ελληνικά και γνωρίζει άπταιστα την Αγγλική Γλώσσα. Οι κύριοι τομείς ενασχόλησης της αφορούν θέματα Αστικού, Εταιρικού και Οικογενειακού δικαίου. Ειδικεύεται σε θέματα που αφορούν οικογενειακής φύσεως αξιώσεις και όλα τα συναφή καθώς και ασφαλιστικών αξιώσεων, τραπεζικών διαφορών, αξιώσεις και είσπραξης χρεών, καθώς και στην επίλυση και συμβιβασμό διαφορών σε εξωδικαστική βάση. Η Ελένη είναι μέλος συμβουλίου μη κερδοσκοπικής οργάνωσης και μέλος και νομικός σύμβουλος φιλανθρωπικών ιδρυμάτων κα.
Αιμίλιος Χριστοφίδης Λογιστής
Κάτοχος πτυχίου Οικονομικών BSc Economics από το University of Reading. Είναι, ορκωτός λογιστής (Association of Chartered Accountants) και εγκεκριμένος Business Finance Professional με 3 χρόνια εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών ελέγχου εταιρειών, εσωτερικού ελέγχου και συμβουλευτικής. Μεταξύ άλλων έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με την ανάλυση δεδομένων και την χρηματοοικονομική ανάλυση οργανισμών. Είναι επίσης συνιδρυτής startup εταιρείας που εξειδικεύεται στην ανάλυση δεδομένων.
Μαριάννα Οικονομίδου Δικηγόρος
Η Μαριάννα είναι δικηγόρος και εργάζεται ως Νομική Σύμβουλος σε συμβουλευτική εταιρεία που εξειδικεύεται στα οικονομικά του Ανταγωνισμού. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου (LLB Law) και του Queen Mary University of London (LLM E.U. Competition Law). Εργάστηκε ως ασκούμενη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες και συγκεκριμένα στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Ακολούθως, εργάστηκε σε δικηγορικό γραφείο στις Βρυξέλλες και ασχολείτο κυρίως με το lobbying των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετείχε στη συγγραφή κεφαλαίου σε βιβλίο (under review) αναφορικά με υποθέσεις ανταγωνισμού στην Κύπρο.
Ελένη Νεοπτολέμου Δικηγόρος
Η Ελένη είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό (LLM) με ειδίκευση στο Oil and Gas από το UCLan Cyprus. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2015 και εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία στη Λευκωσία, στο Commercial τμήμα. Ασχολείται με Δίκαιο των Συμβάσεων, Ενέργειας (Πετρέλαιο και Περιβαλλοντικά Ζητήματα), Πνευματική Ιδιοκτησία, Δίκαιο Αστικών Αδικημάτων, Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, Δημόσιες Συμβάσεις, Δίκαιο του Καταναλωτή και Διοικητικό Δίκαιο. Γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά και έχει πολύ καλή γνώση Γαλλικών. Έχει επίσης ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα κατάρτισης Διαιτητών του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus.
Άννα Κωνσταντίνου Δικηγόρος - Σύμβουλος Συμμορφώσης
Η Άννα είναι κάτοχος πτυχίου νομικής από το Πανεπιστήμιο του Lancaster, και τα τρία τελευταία χρόνια εργάζεται σε εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, ως σύμβουλος συμμόρφωσης. Μελετά και ενημερώνεται για αλλαγές στη νομοθεσία/νομολογία και ετοιμάζει τις ανάλογες εκθέσεις προς την Διεύθυνση των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσίων με απώτερο σκοπό την ενημέρωση και συμμόρφωση των Εταιρείων με τις νομικές υποχρεώσεις τους έναντι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Επιπρόσθετα, είναι Υπεύθυνη για την συμμόρφωση των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσίων με τους νόμους και τις εσωτερικές διαδικασίες τους. Η μητρική της γλώσσα είναι η Ελληνική, μιλάει άπταιστα Αγγλικά και έχει καλή γνώση της Ρωσσικής Γλώσσας.
Γεωργία Π. Γεωργίου Δικηγόρος
Η Γεωργία είναι δικηγόρος και εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2017. Αποφοίτησε από το De Montford University of Leicester και έπειτα απέκτησε μεταπτυχιακό στο Ασφαλιστικό Δίκαιο από το University of Southampton. Ασκεί τη μάχιμη δικηγορία σε δικαστικές διαδικασίες ενώπιον των Δικαστηριών της Κύπρου με κύρια ενασχόληση στους τομείς του Αστικού, Ποινικού, Οικογενειακού Δικαίου και του Δικαίου Ακίνητης Ιδιοκτησίας καθώς και σε θέματα που αφορούν τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, παρέχοντας συμβουλές για επίλυση και συμβιβασμό διαφορών, εξωδικαστικές διαφορές, νομοθεσία και κανονισμόυς τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαικό επίπεδο. Στο πλαίσιο της δουλειάς της, ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων, μεταξύ άλλων ασφαλιστικών αξιώσεων, τροχαίων ατυχημάτων, ιατρικής αμέλειας, εργατικών ατυχημάτων, εργατικών διαφορών σε θέματα που αφορούν συμβατικές αξιώσεις, είσπραξης χρεών. Είναι πιστοποιημένη διαμεσολαβητής, εγγεγραμμένη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Μαρίνα Νικολάου Δικηγόρος
Η Μαρίνα είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος του τίτλου Barrister-at-Law, μέλος του Honourable Society of Lincoln's Inn και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου νομικής από το Cardiff University. Είναι μέλος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2011 και σήμερα ασκεί μάχιμη δικηγορία κυρίως σε αστικής φύσεως υποθέσεις. Είναι επίσης διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια σε εμπορικές και αστικές διαφορές από το 2014 και εγγεγραμμένη στα σχετικά Μητρώα Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ιουλιέττα Θεοφάνους Δικηγόρος
Η Ιουλιέττα είναι δικηγόρος εγγεγραμμένη στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο από το 2003. Ζεί και εργάζεται στην Λευκωσία σε Δικηγορικό γραφείο και ασχολείται με όλους τους τομείς του Δικαίου και ιδιαίτερα σε θέματα αστικού Δικαίου, Τραπεζικά Θέματα, Θέματα Εργατικού Δικαίου, Οικογενειακού Δικαίου και Κληρονομικού Δικαίου. Ασχολείται κυρίως με το Δικαστηριακό Τμήμα.
Ρίτα Ολυμπίου Δικηγόρος
Η Ρίτα Ολυμπίου αποφοίτησε το 2009 από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με πτυχίο Νομικής. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου απο το 2011. Εργάζεται σε Δικηγορικό Γραφείο ως Δικηγόρος - Manager στο Τμήμα Δικαστηριακών – Εμπορικών Υποθέσεων. Οι κύριοι τομείς πρακτικής της Ρίτας περιλαμβάνουν αστικές, διοικητικές διαφορές, τραπεζικά, εμπορικό δίκαιο, αφερεγγυότητα, μεταναστευτικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο, δίκαιο Ε.Ε και δικαιώματα των παιδιών.
Νεόφυτα Χειμώνα Λογιστής
Η Νεόφυτα (Τούλα) είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με Εξειδίκευση στον κλάδο Λογιστικής – Φορολογίας. Εργάστηκε ως Ασφαλιστικός Σύμβουλος και ακολούθως καθηγήτρια Λογιστικής στον ιδιωτικό τομέα. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στον εμπορικό τομέα αφού εργάστηκε για πολλά χρόνια ως Διευθύντρια πωλήσεων και Ανθρωπινού Δυναμικού σε εμπορική εταιρεία. Με την επαγγελματική της εμπειρία έχει αποκόμισει ικανότητες διαπραγμάτευσης, οργάνωσης, επικοινωνίας, στόχων, γρήγορης αποτελεσματικότητας σε επίλυση προβλημάτων τόσο με πελάτες, προμηθευτές και προσωπικό. Την χαρακτηρίζει η ακεραιότητα, η υπευθυνότητα, η πρωτοβουλία, η εμπιστευτικότητα και η ευθυκρισία.
Νάταλη Παναγίδου Δικηγόρος
Η Νάταλη είναι Δικηγόρος-Νομικός Σύμβουλος στη Λεμεσό. Είναι κάτοχος LLB και LLM από το University of East London και το 2011 εντάχθηκε ως Δικηγόρος στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Ειδικεύεται σε θέματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου, συμβάσεων και πνευματικών δικαιωμάτων, αδειοδότησης (licensing) και συμμόρφωσης (compliance). Η μητρική της γλώσσα είναι τα Ελληνικά και γνωρίζει άπταιστα την Αγγλική Γλώσσα.
Νεκταρία Συμεού Δικηγόρος
Η Νεκταρία είναι Δικηγόρος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου Λάρνακας. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάζεται σε Δικηγορικό Γραφείο στη Λάρνακα και ασχολείται με ευρύ φάσμα υποθέσεων. Ασχολείται με τη δικαστική εκπροσώπηση και την παροχή νομικών συμβουλών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Μελίτα Δέσποινα Θεοδωρίδου Δικηγόρος
Η Μελίτα είναι δικηγόρος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 1996. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής του Ηνωμένου Βασιλείου και Barrister-at-law του Lincoln’s Inn (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο). Εργάστηκε ως εσωτερικός νομικός σύμβουλος σε ναυτιλιακή εταιρεία μέχρι το 2000 και μετέπειτα ως δικηγόρος στους τομείς του Εταιρικού και Εμπορικού Δικαίου. Από 2016 διευθύνει το τμήμα Εταιρικού και Εμπορικού Δικαίου της δικηγορικής εταιρείας Αντώνης Πασχαλίδης και Σία Δ.Ε.Π.Ε. Έχει εκτεταμένη εμπειρία σε υψηλής χρηματικής αξίας χρηματοδοτήσεις, διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές και συμβουλεύει σε θέματα που αφορούν κοινοπραξίες και διαφορές μεταξύ μετόχων εταιρειών.
Μιχάλης Σεβέρης Δικηγόρος
Ο Μιχάλης είναι Δικηγόρος σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο. Κατέχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος και είναι μέλος του Παγκύριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2008. Είναι απόφοιτος της Νομικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει μεταπτυχιακό από το University of East Anglia (UEA) με ειδίκευση στο Διεθνές Εμπορικό & Επιχειρηματικό Δίκαιο (LLM International Commercial & Business Law). Δραστηριοποιείται κυρίως στο Δικαστηριακό τομέα σε αστικής και εμπορικής φύσεως υποθέσεις εκπροσωπώντας ενώπιον των Δικαστηρίων φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ειδικεύεται και εκπροσωπεί τραπεζικά και πιστωτικά ιδρύματα, παρέχοντας νομικές συμβουλές σε θέματα που αφορούν επίλυση/εκδίκαση τραπεζικών και χρηματοοικονομικών διαφορών. Ασχολείται επίσης με την παροχή νομικών συμβουλών/υπηρεσιών και την εκπροσώπηση σε υποθέσεις που σχετίζονται με αστικά αδικήματα, το δίκαιο των Συμβάσεων συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας ανάκτησης ακινήτων και εταιρικές και εμπορικές διαφορές.
Στέλιος Χρυσοστόμου Δικηγόρος
Ο Στέλιος είναι δικηγόρος σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο και είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής (LLB) του University of Reading (UK) και μεταπτυχιακού στη Νομική (LPC) και (MSc) του University of Law (London), με ειδίκευση στο Law, Business and Management. Ξεκίνησε την νομική του καριέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε διατλαντικών διαστάσεων νομική εταιρεία με παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ, οπού πέραν των νομικών υποχρεώσεων του, ασχολείτο με Legal Technology και Legal Artificial Intelligence. Επί του παρόντος, ο Στέλιος εργάζεται ως δικηγόρος και νομικός σύμβουλος σε μεγάλη δικηγορική εταιρεία στη Κύπρο και στόχος του είναι να συμβάλει ως διαμεσολαβητής στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών, προκειμένου να επιλύονται τέτοιες υποθέσεις άμεσα και με χαμηλό κόστος.
Κάλια Λοϊζίδου Ψυχολόγος
Η Κάλια Λοϊζίδου είναι Εγγεγραμμένη Σχολική Ψυχολόγος με επιπρόσθετες σπουδές στην Εγκληματολογία, στη Συμβουλευτική Καριέρας και ολοκλήρωσε φέτος (2020) τις σπουδές της στην Υποκριτική Τέχνη. Εξειδικεύεται στη Γνωστικο-Συμπεριφορική Θεραπεία και στις εκπαιδεύσεις για επικοινωνιακές δεξιότητες -μετά από πιστοποίηση της από το EACH (International Association for Communication in Healthcare).Παράλληλα, είναι εξετάστρια στην Ιατρική Σχολή του St George’s στη Λευκωσία, και διδάσκει για 7 χρόνια επικοινωνιακές δεξιότητες στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής. Μόνιμη βάση εργασίας της προς το παρόν, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Έχει πραγματοποιήσει εργαστήρια και διαλέξεις σε φεστιβάλ, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, σε σχολεία της Κύπρου σε όλες τις επαρχίες, στο Πολυδύναμο Κέντρο Λευκωσίας και σε συνέδρια ψυχολογίας στην Ευρώπη (π.χ.EFPSA).
Χριστόφορος Σταυρινός Δικηγόρος
Ο Χριστόφορος είναι εγγεγραμμένο μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας από το 2016. Είναι δικηγόρος στο δικαστηριακό τμήμα δικηγορικού γραφείου στη Λευκωσία. Σπούδασε Νομική στο University of Surrey (LLB, Hons) και συνέχισε τις σπουδές του για την απόκτηση μεταπτυχιακού στο Durham University (LL.M, Master of Laws).
Χριστιάνα Πέτρου Δικηγόρος
Η Χριστιάνα είναι δικηγόρος εγγεγραμμένη στον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου από το 2004 και στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο από το 2005. Είναι μέτοχος και διευθυντής σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο. Συμμετέχει σε Ευρωπαϊκές Δράσεις και Ευρωπαϊκά Προγράμματα που σχετίζονται με το θέμα του Δικαίου της Τεχνολογίας και του Διαδικτύου αλλά και τα Δικαιώματα των Γυναικών. Έχει δημοσιεύσει μελέτες, σχόλια και άρθρα σε νομικά περιοδικά. Συμμετέχει επίσης σε επιτροπές προστασίας δικαιωμάτων των Γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην Επιτροπή Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Οι κύριοι Τομείς Δραστηριότητας της είναι το Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο, το δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Δικαίου της Τεχνολογίας, Τηλεπικοινωνίων και Διαδικτύου (IT & Telecommunications Law) με κύρια εξειδίκευση στο δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, Αθλητικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, και Εναλλακτικές Μορφές Επίλυσης Διαφορών.
Ιωάννης Μερακλής Δικηγόρος
Είμαι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, από όπου απέκτησα το Πτυχίο στα Νομικά (LL.B), και είμαι επίσης κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (LL.M) από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Είμαι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2013 και εργάζεται σε δικηγορικό γραφείο με έδρα την Λευκωσία. Τα τελευταία χρόνια επικεντρώθηκα στην διαπραγμάτευση και σύνταξη συμβολαίων στο τομέα της ακίνητης ιδιοκτησίας, σε θέματα Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και σε υποθέσεις Αστικού και Ποινικού Δικαίου. Διετέλεσα Πρόεδρος του Ινστιτούτου Νέων Επιστημόνων (ΙΝΕ) για τα έτη 2013 - 2016 με κύριες επιτροπές ενασχόλησης και παραγωγής θέσεων την επιτροπή Νομικών και Οικονομικών.
Χρυσοβαλάντης Χαραλάμπους Δικηγόρος
Ο Χρυσοβαλάντης είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής (LLB) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο Κυπριακό Δίκαιο. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του έτυχε μεταξύ άλλων εκπαίδευσης στα Δικαιώματα του Καταναλωτή αλλά και στους Περί Διαιτησίας και Περί Διαμεσολάβησης Νόμους.
Δέσποινα Ζένιου Δικηγόρος
Η Δέσποινα είναι απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2010. Μετά τις σπουδές τις επέστρεψε στην Κύπρο, ολοκλήρωσε την άσκηση της και είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2011. Ασκεί τη μάχιμη δικηγορία με πολυετή εμπειρία σε δικαστικές διαδικασίες ενώπιον του Επαρχιακού και Ανώτατου Δικαστηρίου. Ασχολείται εκτεταμένα με δικαστικές υποθέσεις (Διοικητικού δικαίου , Ναυτοδικείου, Αγωγών , Οικογενειακών διαφορών, Ποινικού δικαίου, Ελέγχου Ενοικιάσεων, Εργατικών Διαφορών, Διαχειρίσεων, Εταιρικών αιτήσεων κ.α ), με σύνταξη και επιθεώρηση συμβάσεων, με την εγγραφή και διαχείριση εταιρειών στην Κύπρο και στην αλλοδαπή, με την εγγραφή εμπορικών σημάτων και πατεντών εθνικών και διεθνών, με την εγγραφή Σωματείων και Συντεχνιών, προετοιμασία νομικών γνωματεύσεων για πελάτες καθώς και με την επίλυση και συμβιβασμό διαφορών σε εξωδικαστική βάση.
Ευφροσύνη Μονού Δικηγόρος
Η Έφη έχει πτυχίο στη Νομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Είναι δικηγόρος με άδεια εξάσκηση του επαγγέλματος από το 2003 και είναι Σύμβουλος Αφερεγγυότητας από το 2016. Είναι εγγεγραμμένη στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Έχει εμπειρία σε θέματα εταιρικού και εμπορικού δικαίου, αφερεγγυότητας, καταπιστευμάτων, πνευματικής ιδιοκτησίας, τραπεζικών και χρηματοοικονομικών.
Γιάννος Πουμπούρης Πολιτικός Μηχανικός
Ο Γιάννος είναι Πολιτικός Μηχανικός. Είναι Διευθυντής της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου. Αποφοίτησε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και στη συνέχεια ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του, στην Διαχείριση Έργων στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης. Ως σύμβουλος μελετητής έχει εργαστεί σε μελετητικά γραφεία και συνεργαστεί με οικοδομικές αρχές, όσον αφορά την εκπόνηση στατικών μελετών, επίβλεψη έργων και διαχείριση συμβολαίων.
Στέλιος Ξενοφώντος
Ως διαμεσολαβητής, ο Στέλιος είναι έμπειρος στο να εφαρμόζει εμπιστευτικές και ανθρώπινες πρακτικές, άνθρωπος προς άνθρωπο. Αξιοποιώντας την πολυδιάστατη επιχειρηματική του πείρα, πέραν των 30 ετών, έχει σκοπό η διαμεσολάβηση να καταλήξει σε μια αποδεκτή λύση και από τα δύο μέρη.
Μάριος Στυλιανίδης Δικηγόρος
Ο Μάριος είναι δικηγόρος σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο. Το 2015 αποφοίτησε απο το University of Manchester, στην συνέχεια το 2016, ολοκλήρωσε το Bar Professional Training Course (BPTC) στο BPP University και είναι μέλος του Honourable Society of the Middle Temple. Απο το 2018 είναι μέλος του Παγκύριου Δικηγορικού Συλλόγου και ασκεί την μάχιμη δικηγορία απο τότε. Ο Μάριος ειδικεύεται κυρίος σε θέματα ακίνητης ιδιοκτησίας, κατασκευαστικού δικαίου και τραπεζικού δικαίου. Από το 2020 είναι εγκεκριμένος διαμεσολαβητής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Λάκης Αργυρού Επικοινωνιόλογος
Ο Λάκης είναι Επικοινωνιολόγος με εξειδίκευση στις Δημόσιες Σχέσεις. BSc in Communications - Cum Laude. Παρακολούθησε με υποτροφία στο American University - Washington DC ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα ηγεσίας με τίτλο "Leadership and Community Service". Είναι απόφοιτος του Ελληνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στον κλάδο "Executive and Corporate Coaching and Mentoring". Είναι Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής της ΑνΑΔ. Τα τελευταία 20 χρόνια πραγματοποιεί εκπαιδεύσεις και σεμινάρια που αφορούν τον τομέα της Επικοινωνίας, της Ηγεσίας, των Δημοσίων Σχέσεων και της Προσωπικής Ανάπτυξης, στην Κύπρο και στο Εξωτερικό, ενώ ταυτόχρονα φροντίζει να συμμετέχει σε αντίστοιχα σεμινάρια/εκπαιδεύσεις για αναβάθμιση των γνώσεων και των ικανοτήτων του. Είναι υπέρ της δια βίου μάθησης και είναι πεποίθηση του πως οι διαφορές των ανθρώπων λύνονται όταν μιλούν ο ένας στον άλλο, αντί ο ένας για τον άλλο. Καμιά φορά για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται ένας ικανός μεσάζοντας που θα ομαλοποιήσει τις γωνίες και θα συμβάλει στην εκτόνωση της κρίσης. Είναι ενεργός ακροατής, με βαθιά ενσυναίσθηση και αυτό διευκολύνει τη δράση του σε όλους τους τομείς της ζωής του, επαγγελματικής και προσωπικής.
Μιχάλης Παπαχριστοδούλου Δικηγόρος
Ο Μιχάλης είναι Ασκούμενος Δικηγόρος σε Δικηγορικό Γραφείο της Λευκωσίας, όπου έχει αποκτήσει εμπειρία στην επίλυση διαφορών μέσω του Τμήματος Δικαστηριακών – Εμπορικών Υποθέσεων . Είναι αριστούχος απόφοιτος Νομικής (LLB) από το King's College London, και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στη Νομική (LPC) και (MSc) του University of Law (London), με ειδίκευση στο Law, Business and Management, το οποίο πάλι συμπλήρωσε με αριστείο.
Ιωάννα Ιωάννου Δικηγόρος
Η Ιωάννα Ιωάννου είναι δικηγόρος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2015. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου νομικής από το University of Leeds. Ασχολείται με δικαστηριακές υποθέσεις αστικής και εμπορικής φύσεως και είναι εγκεκριμένη διαμεσολαβητής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Άβα Χρυσάνθου Αρχιτέκτονας
Η Άβα είναι Αρχιτέκτονας και κατέχει Master of Science from the University of Architecture, Building and Geodesy in Sofia, Bulgaria. Επίσης κατέχει Δίπλωμα για Computer Programmer. Κατέχει τέσσερεις γλώσσες - ελληνική, αγγλική, ρώσικη και βουλγάρικη. Εργάζεται στην Κύπρο σαν αρχιτέκτονας από το 1993 μέχρι σήμερα στο ιδιωτικό τομέα. Έχει εκπονήσει πάνω από 1000 οικοδομές στην Κύπρο - κατοικίες, πολυκατοικίες, εμπορικά κέντρα, κυβερνητικά έργα και άλλα πολλά. Συμμετέχει στην σελίδα του Cyprus Center for ADR σχετικά με επίλυση εμπορικών διαφορών στην τομέα των ακινήτων, οικοδομικών και τεχνικών έργων.
Άνθη Βασιλείου Δικηγόρος
Η Ανθή είναι πτυχιούχος Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (2017 - 2021), στην κατεύθυνση του Κυπριακού δικαίου, με γενικό βαθμό άριστα. Έχει εγγραφεί στο μητρώο των ασκούμενων δικηγόρων με κύριο στόχο της η απόκτηση άδειας εξάσκησης του επαγγέλματος. Ταυτόχρονα επιθυμεί να παρακαθίσει τις εξετάσεις για να γίνει Σύμβουλος Αφερεγγυότητας (Licensed Insolvency Practitioner). Σημαντικές δεξιότητες του εαυτού της είναι η επικοινωνία, η οργάνωση, η συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα, η ενσυναίσθηση, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η αναλυτική σκέψη, η τάξη και η επιμέλεια, η αξιοπιστία και η συνέπεια. Η μητρική της γλώσσα είναι τα Ελληνικά αλλά γνωρίζει και πολύ καλά Αγγλικά.
Ελευθέριος Μιχαηλας Δικηγόρος
Ο Λευτέρης είναι Δικηγόρος-Νομικός Συμβούλος και εργάζεται σε Δικηγορική Εταιρεία στην Λάρνακα. Είναι απόφοιτος του University of Sheffield όπου απέκτησε το πτυχίο Νομικής LLB (Hons). Έχει αποκτήσει εμπειρία στο Δικαστηριακό Τμήμα στους τομείς του Ποινικού, Αστικού και Οικογενειακού Δικαίου και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στον τομέα του Εταιρικού Δικαίου και στην τεκμηρίωση και σύναψη Συμφωνιών. Ασχολείται με την παροχή νομικών συμβουλών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και στόχος του είναι να συμβάλει ως διαμεσολαβητής στην εξωδικαστική επίλυση νομικών διαφορών.
Άντρια Γεωργίου AML Officer
Η Αντρια ειναι αποφητος του Κολλεγιου Intercollege Campus Validated by the Middlesex University. Ειναι κατοχος του διπλοματος CYSEC Anti Money Laundering και δουλευει ως Anti Money Laundering Officer απο το 2018.
Μαρία Ορφανίδου Banking Administrator
Η Μαρία είναι πτυχιούχος του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Επί του παρόντος, εργάζεται στον Χρηματοοικονομικό τομέα ως Banking Administrator, με κύριο γνώμονα τη συνεχή επαγγελματική ανέλιξη και δια βίου μάθηση. Στόχος της, ως διαμεσολαβήτρια, να συμβάλει στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών, προκειμένου να επιλύονται τέτοιες υποθέσεις άμεσα και με χαμηλό κόστος.
Ιωάννης Αγγελή Δικηγόρος
Ο Γιάννης είναι δικηγόρος και απόφοιτος από το Αγγλικό Πανεπιστήμιο του University of Sheffield (2019). Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αμμοχώστου . Ολοκλήρωσε την πρακτική του άσκηση το 2020 με επιτυχία εκ πρώτης προσπάθειας των εξετάσεων του Νομικού Συμβουλίου Κύπρου και έκτοτε εξασκεί το επάγγελμα της Νομικής. Είναι ενεργός και μάχιμος δικηγόρος, με εμπειρία στις εμφανίσεις και ακροάσεις ενώπιον όλων των Δικαστηρίων ως και εξωδικαστηριακών υποθέσεων. Η μητρική του γλώσσα είναι τα Ελληνικά και γνωρίζει άπταιστα την Αγγλική Γλώσσα.
Χριστίνα Χρυσοστόμου Δικηγόρος
Η Χριστίνα είναι κάτοχος LLB και LLM στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (University of London). Κατέχει επίσης πτυχίο ΒΑ Εuropean Studies (University of Reading) και Δίπλωμα Πολίτικων Σπουδών (Institut d'Etudes Politiques de Lyon). Είναι δικηγόρος, μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Οι κύριοι τομείς της πρακτικής της είναι το δίκαιο ανάπτυξης επιχειρήσεων, ακίνητη ιδιοκτησία, συμβάσεις, εταιρικό δίκαιο, δίκαιο της ΕΕ και ανθρώπινα δικαιώματα. Ως εμπειρογνώμονας και αναλυτής έχει πάνω από 10 χρόνια εμπειρία σε οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στη Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Η Χριστίνα μιλά άπταιστα ελληνικά, αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά και πορτογαλικά.
Χριστίνα Φιάκκα Δικηγόρος
Η Χριστίνα είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και εγγεγραμμένη στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο καθώς και στον Δικηγορικό Σύλλογο Αμμοχώστου από το 2012. Σήμερα, είναι επικεφαλής του δικαστηριακού τμήματος σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο. Οι κύριοι τομείς ενασχόλησης της αφορούν σε θέματα Αστικού, Εταιρικού, Εργατικού, Κληρονομικού και Οικογενειακού δικαίου. Ειδικεύεται επίσης σε υποθέσεις τραπεζικών διαφορών, ασφαλιστικών αξιώσεων καθώς και στην επίλυση εξωδικαστικών διαφορών.
Μαρία Σωκράτους Δικηγόρος
Η Μαρία είναι δικηγόρος στο Εταιρικό και Εμπορικό τμήμα δικηγορικής εταιρείας και εστιάζει κυρίως σε θέματα που αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία, όπως ανάπτυξη, πώληση και ενοικίαση εμπορικών και οικιστικών ακινήτων, αλλά και επενδύσεις μεγάλης κλίμακας σε κατασκευαστικά έργα. Έχει επίσης ασχοληθεί εκτενώς με το τραπεζικό δίκαιο και το δίκαιο αγοραπωλησίας πιστωτικών διευκολύνσεων και έχει μεγάλη εμπειρία στην επίλυση διαφορών σε θέματα εμπορικού και τραπεζικού δικαίου, τόσο εξωδικαστικώς όσο και ενώπιον των Δικαστηρίων. Η Μαρία σπούδασε Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο από το University of Leicester. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2009 και διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια από το 2021.
Δημήτρης Παπαδημήτρης Δικηγόρος
Ο Δημήτρης είναι πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου Νομικής, απέκτησε μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση και στη συνέχεια μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Επιπλέον, παρακολούθησε με απόλυτη επιτυχία τα προγράμματα «MEDIATION, NEGOTIATION AND DIALOGUE SKILLS» και «CONFLICT ANALYSIS COURSE» του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Ασφάλειας και Άμυνας (ESDC), καθώς και το πρόγραμμα «Διαμεσολάβηση και Διαχείριση Κρίσεων» της συνεργασίας του Πάντειου Πανεπιστημίου της Αθήνας με το Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου. Σημαντικές δεξιότητες του είναι η εμπιστευτικότητα, η συνέπεια, η συνεργασία και η άριστη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Η μητρική του γλώσσα είναι τα Ελληνικά, γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά, καθώς και λίγο Γαλλικά και Ρώσικα.
Κάρλος Παρτασίδης Δικηγόρος
O Kάρλος είναι δικηγόρος - νομικός σύμβουλος και κατέχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ως δικηγόρος από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο από το 2016. Το 2013 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο (LLM) με βαθμό «Άριστα» από το University of Βedfordshire με ειδίκευση στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και το έτος 2016 απέκτησε δεύτερο Μεταπτυχιακό τίτλο (LLM) με βαθμό "Εξαιρετική Διάκριση" από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με ειδίκευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Εργάζεται σε δικηγορικό γραφείο και ασχολείται με ευρύ φάσμα δικαστηριακών υποθέσεων και νομικών υπηρεσιών εστιάζοντας κυρίως σε υποθέσεις οι οποίες σχετίζονται με θέματα Ακίνητης Ιδιοκτησίας, Κληρονομικής Διαδοχής, Συμβάσεων, Τραπεζικού Δικαίου, Οικογενειακού Δίκαιου και Αστικού Δικαίου. Είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής σε εμπορικές και αστικές διαφορές.
Ντίνα Χειλίδου Πιστωτικός Σύμβουλος
Β.Α Honours in Mathematical Economics του University of Essex. 30χρονη τραπεζική εμπειρία σε όλοκληρο το φασμα τραπεζικών εργαιών με εξειδικευση στο χειρισμό μη εξυπηρετούμενων χρηματοδοτησεων μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πιστωτικός Σύμβουλος (Χρηματοοικονομικά Θέματα). Σύμβουλος Αφερεγγυότητας. Ενασχόληση με τη διαμεσολάβηση απο το 2014. Προσφορά Υπηρεσιών στο γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου με επιτυχείς διαμεσολαβήσεις.
Κωνσταντίνος Γιατρού Δικηγόρος
Ο Κωνσταντίνος είναι Δικηγόρος - Νομικός Σύμβουλος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2014. Είναι απόφοιτος του τμήματος Νομικής του Αριστοτελειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργάζετια ως δικηγόρος σε μεγάλη δικηγορική εταιρεία στη Λεμεσό και ασχολείται κυρίως με αστικές, ποινικές, εταιρικές και εμπορικές διαφορές. Ασχολείται επίσης εκτενώς με υποθέσεις που σχετίζονται με προσωρινά διατάγματα, καθώς και υποθέσεις που σχετίζονται με θέματα ακίνητης ιδιοκτησίας. Είναι ενεργός και μάχιμος δικηγόρος με εμπειρία στις εμφανίσεις και τις ακροάσεις ενώπιον του Δικαστηρίου όλων των δικαιοδοσιών. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην επίλυση και συμβιβασμό διαφορών υψηλής χρηματικής αξίας σε εξωδικαστική βάση.
Παναγιώτης Παναγή Δικηγόρος
Ο Παναγιώτης είναι ασκούμενος δικηγόρος στην Κύπρο. Είναι κάτοχος LLB απο το Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ με ειδικότητα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και κάτοχος LLM απο το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου με ειδικότητα στο Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο (συγκεκριμένα στην πρακτική του Διεθνούς Τραπεζικού Δικαίου). Έχει συμμετάσχει σε πρόγραμματα διαμεσολάβησης και διαπραγμάτευσης στο Μάαστριχτ καθιστώντας τον γνώστη στον τομέα της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Παράλληλα με την άσκηση του έχει αποκτήσει (online) δίπλωμα σχετικά με την χρηματοδότηση και τα οικονομικά της ακίνητης περιουσίας απο τη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου. Έχει άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
Ανδρέας Ηλία
Ο Ανδρέας είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα Παιδαγωγικά καιπΠτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Φυσική Αγωγή. Είναι μέτοχος και διευθύνων σύμβουλος εταιρείας επενδύσεων και εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιων.
Νικόλας Ερωτοκρίτου Δικηγόρος
Ο Νικόλας είναι Δικηγόρος στο επάγγελμα. Διευθυντής σε Δικηγορική Εταιρεία. Πεδίο ενασχόλησης του είναι οι αγοραπωλησίες και ενοικιάσεις ακίνητης περιουσίας, σύνταξη συμβάσεων εμπορικής ή επενδυτικης φύσεως, χρηματοδότηση και φορολογικός σχεδιασμός επιχειρήσεων. Επιπλέον επιλαμβάνεται Εταιρικών Διαφορών (Corporate Litigation) ενώπιον Επαρχιακών Δικαστηρίων. Ως Διαμεσολάβητης θα έχει ως προτεραιότητα του την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης μεταξύ των μερών, για να αποτραπεί η χρονοβόρα διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου.
Υβόνη Λαμπριανού Δικηγόρος
Η Υβόνη είναι δικηγόρος, μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2018. Έκτοτε εργάζεται στο δικαστηριακό τμήμα δικηγορικής εταιρείας στην Λεμεσό. Οι κύριοι τομείς δικαίου με τους οποίους ασχολείται είναι το διεθνές εμπορικό δίκαιο και το τραπεζικό δίκαιο. Είναι απόφοιτος νομικής του University of Manchester και κατέχει τον επαγγελματικό τίτλο "Legal Practice Course" από το University of Law στο Μπρίστολ.
Σοφία Ράουνιτς Δικηγόρος
Η Σοφία είναι δικηγόρος και εργάζεται ως Νομική Σύμβουλος σε συμβουλευτική εταιρεία που εξειδικεύεται στα οικονομικά του ανταγωνισμού. Είναι απόφοιτος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (LLB Law) και εγγεγραμμένη στο Μητρώο Δικηγόρων του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ασχολείται με το δίκαιο του ανταγωνισμού, κυρίως με προγράμματα συμμόρφωσης και εμπορικές διαφορές σχετικά με θέματα ανταγωνισμού.
Μαριλένα Σιαμπαρτά Δικηγόρος
Η Μαριλένα Σιαμπαρτά είναι δικηγόρος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2013. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Southampton και του Πανεπιστημίου του Nottingham.
Φρίξος Νικολάου Δικηγόρος
Ο Φρίξος είναι δικηγόρος σε δικηγορική εταιρεία στη Λευκωσία και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας από το 2017. Είναι εγκεκριμένος διαμεσολαβητής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Sheffield της Αγγλίας και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με ειδίκευση στο Διεθνές Δίκαιο (the University of Bristol). Το έτος 2014/2015 έκανε πρακτική άσκηση (Internship) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Οι κύριοι τομείς δραστηριότητάς του είναι το Αστικό Δίκαιο, Ασφαλιστικό Δίκαιο, Κατασκευαστικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο και Δίκαιο του Ανταγωνισμού.
Παναγιώτης Καραγιάννης Πολιτικός Μηχανικός
Ο Παναγιώτης Καραγιάννης είναι Πολιτικός Μηχανικός. Είναι ιδιοκτήτης εταιρείας Μηχανικών και διαχείρισης έργων με έδρα τη Λεμεσό - Κύπρος, απέκτησε το πτυχίο πολιτικής μηχανικής από το "University of Wales" στο Ηνωμένο Βασίλειο και ειδικεύτηκε στη Διαχείριση Μηχανικής στο "Iowa State University" ΗΠΑ. Έχει πάνω από 25 χρόνια επαγγελματική εμπειρία στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή και ασχολείται με το σχεδιασμό, την επίβλεψη, τη διαχείριση συμβάσεων και τη διαχείριση διαφόρων έργων, όπως Ξενοδοχεία & Θέρετρα, Μαρίνες, Γήπεδα Γκολφ, Κτίρια Υψηλής Άνοδος, Θέατρα, Μουσεία, Οικιστικά και εμπορικά κτίρια, δρόμοι, γέφυρες, σήραγγες και έργα υποδομής. Ως ανεξάρτητος Μηχανικός και Διευθυντής Έργων, έχει αποκτήσει με την πάροδο των χρόνων εκτεταμένη εμπειρία ασκώντας μεθόδους, εργαλεία και τεχνικές διαπραγματεύσεων και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στον κατασκευαστικό κλάδο. Είναι μέλος του Ιδρύματος Πολιτικών Μηχανικών ICE UK, του Ινστιτούτου Διαχείρισης Έργων PMI USA, του Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών CYACE και του ΕΤΕΚ.
Δημήτρης Τσίγκης
Ο Δημήτρης Α. Τσίγκης είναι Διευθύνοντας Σύμβουλος σε εταιρεία παροχής διοικητικών υπηρεσιών. Στο παρελθόν διετέλεσε ως εταίρος και επικεφαλής των χρηματοοικονομικών & συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε μια από τις κορυφαίες συμβουλευτικές Κυπριακές εταιρείες στο Λονδίνου. Ο Δημήτρης είναι κάτοχος πτυχίου Government and Economics (LSE) και MBA στην οικονομική, επιχειρηματική διαχείριση ιδιωτικών και επιχειρηματικών κεφαλαίων (Wharton Business School) με υποτροφία Fulbright. Είναι Fellow Chartered Accountant (FCA/BFP), μέλος της ICPAC Κύπρου και του ICAEW UK, advanced CYSEC και κάτοχος εξετάσεων AML, και Chartered Member of the Chartered Institute of Securities & Investments (Ch MC MCSI). Είναι επίσης εγκεκριμένος εξωτερικός εκπαιδευτής της ΑΝΑΔ, αδειοδοτημένος Διαμεσολαβητής και Σύμβουλος Αφερεγγυότητας. Είναι επίσης υποψήφιος διδακτορικού τίτλου μερικής απασχόλησης με το Warwick Business School. Ο Δημήτρης εργάστηκε με πελάτες στο Private Equity και Investment Banking κατά τη διάρκεια εργοδότησης στην Arthur Andersen/Deloitte στο Λονδίνο, σε M&A στην BNP Paribas New York, Private Banking στην Τράπεζα Κύπρου πριν επιστρέψει στο χρηματοοικονομικό συμβουλευτικό χώρο το 2013 με εξειδίκευση σε επενδυτικά κεφάλαια, εταιρείες επενδύσεων, υπηρεσίες Fintech και πληρωμών.
Σάββια Γεωργίου Δικηγόρος
Η Σάββια αποφοίτησε από το λύκειο με άριστα και σπούδασε Νομική στο Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο. Είναι στην μάχιμη δικηγορία από το 1999 και εργάζεται σε δικηγορικό γραφείο.
Ανθούλα Τσαγγαρίδου Δικηγόρος
Στέλιος Αλβάνης Δικηγόρος
Ίζαμπελ Ανεμόμυλου Δικηγόρος
Η Ιζαμπέλ αποφοίτησε από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και είναι κάτοχος Πτυχίου Νομικής. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2018. Μετά την ολοκλήρωση της επαγγελματικής της κατάρτισης συνέχισε να εργάζεται στον εταιρικό και τραπεζικό νόμο. Οι βασικοί τομείς ειδικότητας της Ιζαμπέλ είναι εταιρικές, τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Μιλάει Ελληνικά, Αγγλικά και Βουλγαρικά.
Αναστάσιος Καλλινίκου Μηχανολόγος Μηχανικός
Ο Αναστάσιος είναι απόφοιτος της πολυτεχνικής σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ξάνθη με πτυχίο στον κλάδο της μηχανολογικής μηχανικής, και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου Κύπρου. Απο το 2017 ο Αναστάσιος είναι μέλος του Επιστημονικoύ Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ). Από τον Ιανουάριο του 2020 εργοδοτείται στην πολυεθνική εταιρία PERI ως μηχανικός στο τμήμα πωλήσεων. Κατέχει πρόσθετη εργασιακή εμπειρία σε διάφορους άλλους τομείς όπως στον τομέα της μηχανολογίας, όπου εργαζόταν ως επιβλέπων μηχανικός εργοταξίου μηχανολογικών εγκαταστάσεων για περίοδο 15 μηνών καθώς επίσης στον τραπεζικό τομέα όπου εργάστηκε για περίοδο 8 μηνών στην Ελληνική τράπεζα ως λειτουργός εξυπηρέτησης πελατών.
Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτου Δικηγόρος
Ο Παναγιώτης έχει αποφοιτήσει από το University of Kent από όπου έχει πάρει πτυχίο Νομικής LLB (Hons) και από το University of Reading από όπου έχει πάρει μεταπτυχιακό τίτλο στο LLM International Commercial Law with International Banking Law and Financial Regulation. Από το 2018 κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος ως δικηγόρος από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Εργάζεται σε δικηγορικό γραφείο και ασχολείται κυρίως με δικαστικές υποθέσεις.
Χρύσω Παπαχριστοδούλου Δικηγόρος
H Χρύσω, άρχισε τη σπουδή της Νομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου φοίτησε για δύο χρόνια, ενώ ολοκλήρωσε τα επόμενα δύο χρόνια στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, του οποίου είναι αριστούχα απόφοιτος πτυχίου Νομικής. Έκτοτε εξασκεί το επάγγελμα της Νομικής, κάνοντας πρακτική στη Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου ασχολείται κυρίως με θέματα Αστικού και Διοικητικού Δικαίου. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της έτυχε, μεταξύ άλλων, εκπαίδευσης στο Δίκαιο του Καταναλωτή, τόσο του κυπριακού όσο και του ελληνικού δικαίου.
Πηνελόπη Χαραλάμπους Δικηγόρος
Pinelopi Charalampous is an Immigration and Real Estate Lawyer in Paphos, Cyprus. During the past decade she has obtained an LLB (Hons) as a scholarship student from Frederick University of Cyprus and then a Graduate Diploma in Law from BPP University of London and an LLM in Commercial and Corporate Law from Queen Mary University of London. At the moment she is currently studying towards her PhD in Law and Technology at the University of Central Lancashire. Penelope has been highly interested in Alternative Dispute Resolution since she started her Bachelor Decree in Law and for that reason she has pursued a Mediation Certification from Cyprus Chambers of Commerce and while living in London she was cooperating with Debate Mate, an organization who teaches Debate Techniques to high school students and large organizations such as Accounting Firms and many more. Further to the above, Penelope is an Associate Member of the Charter Institute of Arbitrators in London with specialization in International Commercial Arbitration and I currently teach Mediation as an external partner of FredMed at Frederick University of Cyprus.
Έλενα Χαραλάμπους Δικηγόρος
Η Έλενα είναι δικηγόρος και απόφοιτη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει ολοκληρώσει την πρακτική της άσκηση στη Νομική Υπηρεσία και έχει ασχοληθεί με πολιτικές και ποινικές υποθέσεις. Βρίσκεται στη διαδικασία απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλικού Πανεπιστημίου στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο.
Χρύσω Αργυρού Δικηγόρος
Η Χρύσω είναι δικηγόρος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2010. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και μεταπτυχιακού τίτλου από το Leicester University. Είναι εγγεγραμμένη δικηγόρος από το 2010 με εξειδίκευση σε θέματα Αστικού Δικαίου, Οικογενειακού Δικαίου, Τραπεζικού Δίκαιο, Κληρονομικού Δικαίου και Ακίνητης Ιδιοκτησίας και σε αναδιαρθρώσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στόχος της είναι να συμβάλει στην εξωδικαστική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των μερών σε μικρό χρονικό διάστημα και με χαμηλό κόστος.
Αθηνά Ευαγόρου Δικηγόρος
Δικηγόρος σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2014. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Manchester της Αγγλίας και ακολούθησε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με ειδίκευση στο Environmental Law & Policy στο University College London. Οι κύριοι τομείς της πρακτικής της είναι οι δικαστηριακές υποθέσεις που αφορούν το τραπεζικό δίκαιο, το δίκαιο των συμβάσεων, εμπορικές διαφορές, το δίκαιο της ακίνητης ιδιοκτησίας καθώς και η επίλυση αυτών των διαφορών σε εξωδικαστηριακή βάση.
Χρίστος Γεωργίου Δικηγόρος
Ο Χρίστος είναι δικηγόρος και νομικός σύμβουλος. Είναι κάτοχος πτυχίου νομικής (LL.B) και μετατυχιακού τίτλου (LL.M - Master of Laws) στο Διεθνές Εταιρικό Δίκαιο. Εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία και ασχολείται κυρίως με το Δίκαιο των Συμβάσεων, το Εμπορικό Δίκαιο και το Αστικό Δίκαιο. Έχει μακράν εμπειρία σε θέματα Τραπεζικού Δικαίου. Εκπροσωπεί ενώπιον των Δικαστηρίων Τραπεζικά Ιδρύματα και παρέχει συμβουλές σε θέματα δανεισμού και ανάκτησης χρεών. Επιπλέον, εκπροσωπεί και παρέχει νομικές συμβουλές σε διάφορους κρατικούς και ημικρατικούς οργανισμούς.
Παναγιώτα Σοφοκλέους Πολιτικός Μηχανικός
Η Παναγιώτα είναι Πολιτικός Μηχανικός και εργάζεται ως σύμβουλος μελετητής σε μελετητικό γραφείο στην Λεμεσό. Έχει αποφοιτήσει από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στη συνέχεια ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές με θέμα το Construction Law από το Πανεπιστήμιο Strathclyde της Γλασκώβης. Είναι ενεργό μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου από το 2016, καθώς και κατέχει την θέση του Γραμματέα στο Επαρχιακό Συμβούλιο Λεμεσού.
Σωτήρης Χατζηαδάμου Δικηγόρος
Ο Σωτήρης είναι δικηγόρος και εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2017. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού διπλώματος στo Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο απο το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ασκεί τη μάχιμη δικηγορία με εμπειρία σε δικαστικές διαδικασίες ενώπιον του Επαρχιακού και Ανώτατου Δικαστηρίου. Ασχολείται κυρίως με Αστικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο και Διοικητικό Δίκαιο και ειδικεύεται σε θέματα τροχαίων ατυχημάτων και ασφαλιστικών αξιώσεων.
Κατερίνα Δημητρίου Δικηγόρος
Η Κατερίνα είναι Δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος και εγγεγραμμένη στο μητρώο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2016. Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Leeds Beckett University και ολοκλήρωσε τις σπουδές της (LL.B) στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας το 2015. Το 2020 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στον τομέα του Maritime Law & Shipping Management στο Frederick University, και ασχολείται κυρίως με θέματα που εμπίπτουν στους τομείς του Εταιρικού Δικαίου, του Δικαίου των Συμβάσεων, του Αστικού Δικαίου, του Μεταναστευτικού Δικαίου, του Εμπορικού Δικαίου, του Οικογενειακού Δικαίου, και γενικότερα με θέματα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών. Η μητρική της γλώσσα είναι τα Ελληνικά, ενώ γνωρίζει άπταιστα και την Αγγλική γλώσσα.
Χαράλαμπος Σολέας Ψυχοθεραπευτής
Ο Χαράλαμπος Σολέας είναι Ψυχοθεραπευτής (EAP) Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας (ΕΕΣ) πιστοποιημένος εκπαιδευτής Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού, Life Coaching, Υπνοθεραπείας, Σεμιναρίων Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης. Κατέχει πτυχίο στην Εγκληματολογία και μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία Υγείας. Διαθέτει πολυετή πείρα γεγονός που επικυρώνει την υψηλή ποιότητα της διδασκαλίας του με στόχο κάθε πελάτης και μαθητής του, να εφοδιαστεί με τεχνικές και γνώσεις για να αλλάξει την ζωή του.<br /> Καλείται συχνά σε τηλεοπτικές εκπομπές και σε οργανωμένες διαλέξεις και μαθήματα στα θέματα που διδάσκει. Κατέχει: Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία της υγείας από Cardiff, University UK, Πτυχίο στην Εγκληματολογία από University of Greenwich UK, Ανώτερο Δίπλωμα στην Υπνοθεραπεία με Ψυχοθεραπεία από Essex Institute UK, NLP Trainer Certification from Meta Institute USA, NLP Trainer Certification from NFNLP USA, Life Coaching Trainer Certification from AC UK, Δίπλωμα in Managing from Management Institute UK, First Aid Trainer Certification from RT International, Πιστοποιημένος εκπαιδευτής από Αν.ΑΔ (Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού Κύπρος).
Παναγιώτης Σάββα Δικηγόρος
Παναγιώτης ΧΡ Σάββα είναι δικηγόρος - Νομικός σύμβουλος, Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και είναι μέτοχος σε Δικηγορικό γραφείο στην Λεμεσό. Επαγγελματικές Δεξιότητες: Εκτεταμένη ενασχόληση με τα νομικά σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, συγγραφή δικογράφων αστικής, διοικητικής, εμπορικής και ποινικής φύσεως, παραστάσεις σε Ποινικά, Αστικά και Διοικητικά Δικαστήρια.
Σίμος Σχίζας Δικηγόρος
Ο Σίμος είναι δικηγόρος, μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής (LLB Hons) από το University of Nottingham στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο και ασχολείται με θέματα του Εταιρικού και Εμπορικού Δικαίου, μεταξύ άλλων. Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Cyprus Center for Alternative Dispute Resolution και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαμεσολαβητών ως διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής.
Κυβέλη Χριστοφορίδη Δικηγόρος
Σπουδές Νομικής στο Ηνωμένο Βασίλειο: LLB Middlesex University London, LLM & LPC University of Law Bloomsbury London. Μέλος του Νομικού Συμβουλίου από το 2017. Συνεργάτης σε δικηγορικό στην Λευκωσία.
Δρ Νικόλας Κυριακίδης Δικηγόρος
Ο Νικόλας διδάσκει Πολιτική Δικονομία στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας από το 2018. Ασκεί δικηγορία σε εταιρεία από το 2013 και είναι επικεφαλής του Ασφαλιστικού Τμήματος της εταιρείας και του Τμήματος Προσωπικών Τραυματισμών. Έχει συνεισφέρει σε μια σειρά πρωτοπόρων νομικών ερευνητικών πρωτοβουλιών και δημοσιεύσεων υψηλού επιπέδου τόσο κατά την επαγγελματική όσο και την ακαδημαϊκή του ζωή, ιδίως στον τομέα της Πολιτικής Δικονομίας και ιδιαίτερα στην ίδρυση του πρωτοποριακού ερευνητικού κέντρου, τη Μονάδα Δικονομικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Κατέχει διδακτορικό τίτλο από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης με τον καθηγητή Adrian Zuckerman, δύο LLM από το UCL και το NYU και LLB από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο Νικόλας ήταν επίσης Επισκέπτης Ερευνητής στη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ (Άνοιξη 2020) με τον καθηγητή Ντέιβιντ Ρόζενμπεργκ.
Χρίστος Ευσταθίου Δικηγόρος
Ο Ευσταθίου Χρίστος είναι Δικηγόρος απόφοιτος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου από το 2018 και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2021. Ασχολείται με δικαστηριακές υποθέσεις Αστικού και Ποινικού Δικαίου.
Σάββας Θεοφάνους Δικηγόρος
O Σάββας είναι Δικηγόρος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2017. Ασκεί δικηγορία στη Λεμεσό ως συνεργάτης σε δικηγορικό γραφείο και ασχολείται κυρίως με αστικές και εμπορικές υποθέσεις ενώ διατηρεί έντονο ενδιαφέρον αλλά και σχετική κατάρτιση στην εξωδικαστηριακή επίλυση των διαφορών, ιδιαίτερα και ειδικότερα στη διαιτησία και τη διαμεσολάβηση. Όσον αφορά τα ακαδημαϊκά του προσόντα, είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου LLM in International Commercial Law, τον οποίο απέκτησε με άριστα κατόπιν μετεκπαίδευσής του στο Πανεπιστήμιο του Bristol του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 2021 ενεγράφη ως Διαμεσολαβητής για αστικές και εμπορικές υποθέσεις στα σχετικά Μητρώα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.
Σπύρος Βρυωνίδης Ψυχοθεραπευτής
Ο Σπύρος Βρυωνίδης κατάγεται από τη Λεμεσό. Έχει σπουδάσει Ψυχολογία στο πανεπιστήμιο Κλιμεντ Ονχρισκι Σόφιας. Εργάζεται ως σύμβουλος ψυχικής υγείας τα τελευταία 12 χρόνια. Έχει εργαστεί με διάφορους τρόπους συμβουλευτικής και καθοδηγείτικης ψυχολογικής αποκατάστασης αναλόγως πάντα από τον ποιόν είχε για συνοδοιπόρο του. Τα τελευταία 5 χρόνια εργάζεται με ένα δικό του μοτίβο ψυχολογικής αποκατάστασης, το οποίο μέχρι στιγμής δείχνει πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε πολύ γρήγορους ρυθμούς.
Χριστιάνα Χριστοφή Δικηγόρος
Christiana is a Lawyer and holds an LLB Law degree from University of Leeds and an LLM in International Commercial Law from Kings College of London, with distinction. Christiana is a member of Cyprus Bar Association since 2012. She has many years of experience in Corporate and Commercial Litigation, Banking Law, Debt recovery, Family Law, Employment Law, Personal Injury and Medical Negligence and she now specializes in Real Estate and Construction Law.
Ανδριανή Πέτρου Τραπεζικός
Η Ανδριανή είναι απόφοιτη της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης (2006) του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στην χρηματοοικονομική (2009) του ιδίου πανεπιστημίου. Εργάζεται στον τραπεζικό τομέα απο το 2006. Εξειδικεύεται στην διαχείριση Μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, τρόπους αναδιάρθρωσης και επίλύσης τραπεζικών διαφορών.
Παντελής Τρύφωνος Δικηγόρος
Ο Παντελής Τρύφωνος έχει αποφοιτήσει από το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, είναι δικηγόρος, εγγεγραμμένο μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και διαπιστευμένος διαμεσολαβητής.
Κατερίνα Χρυσοστόμου Δικηγόρος
Η Κατερίνα είναι απόφοιτος και κάτοχος πτυχίου νομικής LLB (Hons) από το University of Central Lancashire Cyprus. Με το πέρας του πτυχίου, φοίτησε στο University of Nottingham όπου και απέκτησε το μεταπτυχιακό της, Master of Laws in International Criminal Justice and Armed Conflict. Είναι δικηγόρος και εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο, και ασχολείται σε ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων. Είναι εγγεγραμμένο μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας. Η μητρική της γλώσσα είναι τα ελληνικά, μιλάει άπταιστα αγγλικά και γνωρίζει ελάχιστα γαλλικά (B1 level) και ιταλικά (A2 level).
Μαρία Μ. Αθανασίου Δικηγόρος
Η Αθανασίου Μαρία-Μαλεβή ειναι δικηγόρος σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο, εγκεκριμένη δικηγορος στην Ελλάδα και διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας καθώς και απόφοιτος Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών.Ειναι εγγεγραμμένη στο Δικηγορικό Σύλλογο από το 2018 και από τότε μέχρι και σήμερα στην επαγγελματική της πορεία έχει ασχοληθεί με Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο , Αστικό Δίκαιο και Δίκαιο Μετανάστευσης καθώς επίσης υποθέσεις που αφορούν το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (Cyprus Investment Program).
Νικόλας Στ. Κωνσταντινίδης Δικηγόρος
Ο Νικόλας είναι δικηγόρος, συνέταιρος σε μεγάλη δικηγορική εταιρεία με έδρα την Λευκωσία. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας. Απέκτησε πτυχίο Νομικής (LLB) το 2008 και Μεταπτυχιακό (LLM) στο Διεθνές Δίκαιο με Διάκριση (Distinction) το 2009 από το Πανεπιστήμιο του Surrey στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αποπεράτωσε το Bar Vocational Course στο College of Law of England and Wales (London Bloomsbury) και αναγορεύθηκε Barrister-at-Law από το Honourable Society of the Middle Temple το 2010. Εργάστηκε μέχρι το 2013 ως συνεργάτης του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, όπου ήταν υπεύθυνος για τις σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ασχολείται με το εμπορικό, εταιρικό και κατασκευαστικό δίκαιο καθώς και με το δίκαιο των συμβάσεων, το δίκαιο του ανταγωνισμού και εκπροσωπεί διάδικους σε δικαστηριακές και διαιτητικές διαδικασίες. Είναι μέλος της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας, της Επιτροπής Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης και της Επιτροπής Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του International Bar Association, του Chartered Institute of Arbitrators του Λονδίνου και παρακάθεται ως μέλος της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του Commonwealth Enterprise and Investment Council.
Χριστίνα Σοφοκλέους Δικηγόρος
Η Χριστίνα είναι δικηγόρος, αποφοίτησε από το University of Kent, και ακολούθησε Μεταπτυχιακό LLM στο University College London. Από το 2014 είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και ειδικεύεται σε θέματα που αφορούν το εμπορικό και εταιρικό δίκαιο το δίκαιο των συμβάσεων καθώς και σε θέματα τα οποία αφορούν την παροχή υπηρεσιών.
Φάνος Φανή Δικηγόρος
Ο Φάνος είναι απόφοιτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών), τμήμα Νομικής. Εργάζεται ως δικηγόρος στην Λάρνακα και είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρνακας. Μέχρι και σήμερα στην επαγγελματική του πορεία έχει ασχοληθεί σχεδόν με όλους τους τομείς του δικαίου με ειδίκευση σε ζητήματα που αφορούν στο Αστικό - Εμπορικό και Τραπεζικό Δίκαιο.
Αννίτα Κωνσταντίνου Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος
Η Αννίτα είναι πτυχιούχος CBI (Chartered Banker Institute) και κάτοχος Professional Banker Certificate.<br /> CIM (Chartered Institute of Marketing London) Diploma in Professional Marketing & Professional Digital Marketing.<br /> Εργάστηκε σε μια από της μεγαλύτερες τράπεζες της Κύπρου στο τμήμα μάρκετινγκ και ως Credit Officer και τώρα εργάζεται ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος. Βοηθά τους πελάτες να βελτιώσουν ολόκληρο το φάσμα της διαχείρισης των κεφαλαίων τους. Κάποιες από τις υπηρεσίες που προσφέρει για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, περιλαμβάνουν αναδιαρθρώσεις δανείων, αναλύσεις δανείων, διαπραγματεύσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, εκθέσεις εμπειρογνώμονα για μαρτυρία στο δικαστήριο.
Θεοφανώ Παναγή Δικηγόρος
Η Παναγή Θεοφανώ ειναι ασκούμενη δικηγόρος σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Χρύσης Πρωτοπαπάς Δικηγόρος
Ο Χρύσης Πρωτοπαπας είναι δικηγόρος. Είναι απόφοιτος Αγγλικού Πανεπιστημίου και από το 2010 κατέχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ως δικηγόρος από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Ο Χρύσης εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο και είναι γνώστης θεμάτων τα οποία αφορούν παροχή υπηρεσιών, ακινήτων και Εταιρικού Δικαίου.
Ανδρέας Ξιαρής Δικηγόρος
Ο Ανδρέας είναι απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2015 - 2019) και από το 2020 κατέχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ως δικηγόρος από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία στην Λεμεσό όντας ενεργός και μάχημος δικηγόρος, με εμφανίσεις και ακροάσεις ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ασχολείται κυρίως με το Αστικό, Ποινικό αλλά και το Διοικητικό Δίκαιο.
Μαρκέλλα Καλλή Δικηγόρος
Η Μαρκέλλα είναι δικηγόρος και εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής (LLB) του University of Reading (UK) και μεταπτυχιακού στη Νομική (LPC) και (LLM) του University of Law (London- Bloomsbury). Δραστηριοποιείται κυρίως στο Δικαστηριακό τομέα και με υποθέσεις που έχουν να κάνουν με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμβάσεις, κληρονομικό δίκαιο και ακίνητη περιούσια, οικογενειακό, εργατικό και αστικό δίκαιο.
Φωστήρα Κωνσταντίνου Δικηγόρος
Η Φωστήρα είναι απόφοιτος της Νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφου. Κατέχει πτυχίο Νομικής και μεταπτυχιακό στο Ευρωπαϊκό και Οικονομικό Δίκαιο. Είναι κάτοχος της άδειας εξασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος και μέλος του Νομικού Συμβουλίου Κύπρου από το 2018.
Χάρης Οφανίδης Δικηγόρος
Ο Χάρης είναι κάτοχος πτυχίου BA στις Διεθνείς Σχέσεις, Master στο Ευρωπαικό Δίκιαο Επιχειρήσεων, Diploma στο VIP Protection and Security Management και πτυχίο Νομικής (LLB) από το πανεπιστήμιο UWE-Bristol και έχει παρακολουθήσει άλλες εκπαιδεύσεις σε διάφορα θέματα δικαίου.
Γιολάντα Ζαχαρίου Δικηγόρος
Η Γεωργία (Γιολάντα) Ζαχαρίου είναι δικηγόρος, μέτοχος και διευθύντρια σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο και είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου απο το 2003. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Leicester του Ηνωμένου Βασιλείου, κάτοχος τίτλου Postgraduate Diploma in Professional Legal Skills απο το City University, στο Λονδίνο. Είναι Barrister - at - Law, μέλος του Lincolns Inn, στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς επίσης και αδειοδοτημένη Συμβουλος Αφερεγγυότητας από το 2016. Ασχολείται εκτεταμένα με δικαστηριακές και εξωδικαστηριακές υποθέσεις σε θέματα, τα οποία αφορούν παροχή υπηρεσιών, τραπεζικό και χρηματοοικονομικό Δίκαιο, εκκαθαρίσεις, αναδιαρθρώσεις και αναδιοργανώσεις επιχειρήσεων, εταιρικό Δίκαιο, Δίκαιο των Συμβάσεων καθώς και με το Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας.
Ιάκωβος Γεωργιάδης Δικηγόρος
Ο κ. Ιάκωβος Γεωργιάδης είναι ένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους Δικηγορικής Εταιρείας. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του επιλέχθηκε να συμμετάσχει στη μονάδα Νομικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, όπου απέκτησε κλινική νομική εκπαίδευση με ενεργό συμμετοχή, σε διαδικασίες πραγματικών δικαστικών υποθέσεων. Ο κ. Γεωργιάδης έχει επίσης ειδικευτεί στον τομέα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων – “Κόκκινων Δανείων”, ολοκληρώνοντας επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2016, αφού παρακολούθησε τις απαιτούμενες διαλέξεις του Νομικού Συμβουλίου Κύπρου και ολοκλήρωσε επιτυχώς τις σχετικές εξετάσεις όπως προβλέπεται από το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου, έγινε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κύπρου. Ο κ. Γεωργιάδης έχει συμμετάσχει σε πολλά σεμινάρια σχετικά με διάφορους κλάδους Δικαίου καθώς και άλλες πτυχές δημοσίου ενδιαφέροντος ενώ μιλά άπταιστα την Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Επιπρόσθετα, ο κ. Γεωργιάδης διαθέτει πολύπλευρη πείρα στον τομέα των εμπορικών και επιχειρηματικών συναλλαγών όντας Διευθυντής διαφόρων Επενδυτικών Εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και στο εξωτερικό και είναι εγγεγραμμένες στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.
Ραφαήλ Μούγης Δικηγόρος
Ο κ. Ραφαήλ Μούγης είναι ένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους Δικηγορικής Εταιρείας. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με διάκριση. Ακολούθησε μεταπτυχιακό στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο επιχειρήσεων και στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινωνική Δικαιοσύνη, στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του επιλέχθηκε να συμμετάσχει στη μονάδα Νομικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, όπου απέκτησε κλινική νομική εκπαίδευση με ενεργό συμμετοχή σε διαδικασίες πραγματικών δικαστικών υποθέσεων. Ο κ. Μούγης έχει επίσης ειδικευτεί στον τομέα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων – “Κόκκινων Δανείων”, ολοκληρώνοντας επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2016, αφού παρακολούθησε τις απαιτούμενες διαλέξεις του Νομικού Συμβουλίου Κύπρου και ολοκλήρωσε επιτυχώς τις σχετικές εξετάσεις όπως προβλέπεται από το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου, έγινε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κύπρου. Ο κ. Μούγης έχει συμμετάσχει σε πολλά σεμινάρια σχετικά με διάφορους κλάδους Δικαίου καθώς και άλλες πτυχές δημοσίου ενδιαφέροντος ενώ μιλά άπταιστα την Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
Ερμίνα Παπασολωμού Δικηγόρος
Η Ερμίνα σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και απέκτησε το LLB με άριστα το 2017. Κατέχει επίσης πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων και δίπλωμα στη διοίκηση γραφείου. Ξεκίνησε την καριέρα της δουλεύοντας ως νομικός διαχειριστής σε κορυφαίο κυπριακό δικηγορικό γραφείο και συνέχισε την καριέρα της ως δικηγόρος τον Νοέμβριο του 2017. Η Eρμίνα ασχολείται με μια σειρά τομέων, όπως το δίκαιο ιδιοκτησίας, το τραπεζικό δίκαιο, το οικογενειακό δίκαιο, το δίκαιο ελέγχου ενοικίων και άλλα γενικά αστικές διαφορές. Είναι επίσης έμπειρη διαπραγματεύτρια και έχει διευθετήσει πολλές υποθέσεις εκτός Δικαστηρίου υπέρ του μέρους που εκπροσωπούσε. Η Ερμίνα μιλάει άπταιστα ελληνικά και αγγλικά και μπορεί να συμβουλεύει και να εκπροσωπεί πελάτες και στις δύο γλώσσες χωρίς καμία δυσκολία.
Χριστιάνα Κουππη Δικηγόρος
Η Χριστιάνα κατέχει Πτυχίο Νομικής από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Το 2010 ολοκλήρωσε επίσης με επιτυχία το Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων με ειδίκευση σε θέματα χρηματοοικονομικών και στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού. Αργότερα εντάχθηκε ως μέλος του Βικτωριανού Δικηγορικού Συλλόγου, ήταν μέλος στο Κέντρο Επίλυσης Διαφορών στη Βικτώρια της Μελβούρνης και στην συνέχεια εντάχθηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Κύπρου. Έχει εργαστεί σε διάφορα εκ των κορυφαίων δικηγορικών γραφείων στην Κύπρο και στην Αυστραλία και είναι μέλος του STEP (Society of Trust and Estate Practitioners, της CYFA (Cyprus Fiduciary Association), είναι πιστοποιημένο πρόσωπο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και τώρα ηγείται του δικού της δικηγορικού γραφείου στη Λεμεσό και ασκεί το επάγγελμα σε όλους τους τομείς του δικαίου.
Δημήτριος Λαζάρου Δικηγόρος
Ο Δημήτριος κατέχει πτυχίο στις Πολιτικές Επιστήμες και Δημόσια Διοίκηση από τη Νομική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α στην Αθήνα και Πτυχίο Νομικής από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκωσία. Από το 2008 μέχρι και σήμερα εργοδοτείται στον Όμιλο Εταιρειών CTC σε διάφορες θέσεις εργασίας, ενώ από το 2018 απασχολείται στο Νομικό Τμήμα του Ομίλου CTC ως εσωτερικός νομικός και Γραμματέας όλων των Ιδιωτικών Εταιρειών καθώς και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Ομίλου CTC.
Κωνσταντίνα Ανέμου Δικηγόρος
Η Κωνσταντίνα είναι δικηγόρος-νομικός σύμβουλος. Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, με μεταπτυχιακό στο Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο. Γνωρίζει ελληνικά και αγγλικά.
Σώτος Κασινός Δικηγόρος
Ο Σώτος είναι δικηγόρος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Queen Mary University of London και έκτοτε ασχολείται κυρίως με δικαστικές υποθέσεις που σχετίζονται με το εμπορικό, αστικό, τραπεζικό και εταιρικό δίκαιο καθώς και με ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Έχει εκτεταμένη πείρα στην επίλυση και εκδίκαση περίπλοκων διαφορών ενώ παρέχει παράλληλα τακτική νομική υποστήριξη σε εγχώριες και ξένες επιχειρήσεις, τραπεζικά ιδρύματα και ιδιώτες.
Ιωάννα Χριστοφή Δικηγόρος
Η Ιωάννα είναι απόφοιτος και κάτοχος πτυχίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασκεί τη μάχιμη δικηγορία και ασχολείται κυρίως με τους τομείς του Αστικού, Ποινικού και Διοικητικού Δικαίου. Επόμενος της στόχος η ολοκλήρωση μεταπτυχιακού προγράμματος στο εμπορικό δίκαιο.
Άννα Παύλου Δικηγόρος
Η Άννα είναι δικηγόρος και κατέχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο από το 2014.Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονικής και κάτοχος Διπλώματος στις Διαπραγματεύσεις (Diploma in Negotiations) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Άννα εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία στη Λεμεσό και οι κύριοι τομείς ενασχόλησης της αφορούν σε θέματα Αστικού, Οικογενειακού και Τραπεζικού Δικαίου.
Λώρα Ππάγκου Δικηγόρος
Η Λώρα είναι δικηγόρος και εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία στην Λευκωσία. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας από το 2016. Ασχολείται με αστικές διαφορές και εκτενέστερα με υποθέσεις εργατικών και περιουσιακών διαφορών, θέματα ακίνητης ιδιοκτησίας και κληρονιμικής διαδοχής.
Χριστίνα Δημοσθένους Δικηγόρος
Η Χριστίνα είναι δικηγόρος, συνέταιρος σε δικηγορικό γραφείο και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2020. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής (LLB Hons) από το Queen Mary University of London και έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το Legal Practice Course (LPC) με LLM in Professional Legal Practice στο University of Law του Λονδίνου. Η μητρική της γλώσσα είναι τα Ελληνικά και γνωρίζει άπταιστα την Αγγλική Γλώσσα.
Άννα Χατζηζωρζή Δικηγόρος
Η Άννα είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 2020, άρχισε την πρακτική της άσκηση σε δικηγορικό γραφείο, στην επαρχία Λάρνακας. Ταυτόχρονα έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στο Εταιρικό Δίκαιο, στην Δικαστηριακή Πρακτική στην Κυπριακή Έννομη Τάξη κ.α. Η μητρική της γλώσσα είναι τα Ελληνικά και γνωρίζει άπταιστα την Αγγλική Γλώσσα. Στόχος της είναι να συμβάλει στην εξωδικαστική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των μερών, ώστε να διασφαλίσει το Θεμελιώδες, Ανθρώπινο Δικαίωμα της Αποτελεσματικής Πρόσβασης στην Δικαιοσύνη.
Φανουρία Γεωργίου Δικηγόρος
Η Φανουρία Γεωργίου είναι μέλος του Κυπριακού Δικηγορικού Συλλόγου από το 2018. Πριν από αυτό εργάστηκε σε μεγάλο δικηγορικό γραφείο στη Λευκωσία της Κύπρου στο πλαίσιο της εκπαίδευσής της για να γίνει Δικηγόρος. Η Φανουρία φοίτησε στο University of Canterbury όπου αποφοίτησε με πτυχίο Νομικής LLB (Hons) και συνέχισε τις σπουδές της στο Λονδίνο για το μεταπτυχιακό της στη Διοίκηση Διεθνούς Ανάπτυξης (MSc). Η εργασιακή της εμπειρία επικεντρώνεται σε θέματα Οικογενειακού Δικαίου, Συμβατικού Δικαίου, Εταιρικού Δικαίου, Πιστοποίησης και Μεταφοράς και θα χαρεί να σας εξυπηρετήσει άπταιστα στα Αγγλικά και Ελληνικά.
Σοφοκλής Ψάλτης Δικηγόρος
Ο Σοφοκλής είναι απόφοιτος Νομικής. Στο παρόν στάδιο κάνει την άσκηση του σε Δικηγορικό γραφείο. Θεωρεί ότι σε αυτό το επάγγελμα η συνεχής ανάπτυξη των δεξιοτήτων είναι απαραίτητη.
Δρ. Ξένια Δανού Εκπαιδευτικός
Η Δρ. Ξένια Δανού είναι εμπειρογνώμονας στον τομέα της διδασκαλίας και μάθησης, με έμφαση στη οπτική επικοινωνία (visual intelligence) και στον τρόπο που κτίζετε η γνώση και αναπτύσσετε η ευφυΐα. Έχει γράψει το βιβλίο «Graphicacy and Culture: Refocusing on Visual Learning» και συγγράψει πέραν των 25 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει 17 χρόνια εμπειρία στην διδασκαλία σε Κύπρο και Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει εργαστεί στο Cedefop (οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και υλοποίηση ευρωπαϊκών πολιτικών για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Έχει δημιουργήσει εκπαιδευτικό κέντρο με έδρα την Κύπρο, προσφέροντας προγράμματα κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη για ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
Ξένια Μακρίδου Δικηγόρος
Η Ξένια Μακρίδου εγγράφηκε ως δικηγόρος στην Κύπρο το 2021 και εργάζεται ως δικηγόρος στην δικηγορική εταιρεία ARISTI KORAKIDOU-MAKRIDOU LLC στην Πάφο. Είναι απόφοιτος νομικής του King’s College London, με Master στο εταιρικό και εμπορικό δίκαιο (Corporate & Commercial Law) από το London School of<br /> Economics & Political Science. Η Ξένια έχει επίσης ολοκληρώσει το Bar Professional Training Course (BPTC) στο City, University of London, για να εγγραφεί ως Barrister στις Αγγλία και Ουαλία. Τέλος, η Ξένια έχει εκπαιδευτεί στην διαμεσολάβηση από το 218 Strand, κατά τη διάρκεια του Bar course στο Λονδίνο, και από το Cyprus Center for Alternative Dispute Resolution.
Σώτια Ζευκη Δικηγόρος
Η Σώτια είναι δικηγόρος - νομικός σύμβουλός, απόφοιτος του University of Portsmouth, μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικόυ Συλλόγου με Δικαστηριακή πείρα και εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία με έδρα της την Κύπρο. Είναι επίσης κάτοχος LLM in International Business Law και εγκεκριμένη Διαμεσολαβήτρια.
Ελπίδα Κουλλαπή Δικηγόρος
Η Ελπιδα ειναι μαχιμη δικηγορος απο το 2016. Μετα τις προπτυχιακες σπουδες συνεχισε και απεκτησε δυο μεταπτυχιακα διπλωματα στο ευρωπαικο δικαιο επιχειρησεων και στα ανθρωπινα δικαιωματα. Ασχολειται κυριως με αστικο, τραπεζικο και χρηματοικονομικου δικαιου.
Κυριακή Χαραλάμπους Δικηγόρος
Η Κυριακή είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (2017-2021). Εργάζεται στον Οργανισμό Μεταφορών Πάφου στον τομέα της Διαχείρισης Συμβάσεων από το 2019, ενώ το 2021 εργάστηκε ως ασκούμενη δικηγόρος σε Δικηγορικό Γραφείο στην Πάφο. Ολοκλήρωσε με επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Cyprus Center for ADR για την εκπαίδευση διαμεσολαβητών τον Σεπτέμβριο του 2021 και είναι εγκεκριμένη και διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια. Τον Οκτώβριο του 2021, θα ξεκινήσει το μεταπτυχιακό της πρόγραμμα στον τομέα του Ποινικού Δικαίου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Andrey Tikhonov Δικηγόρος
O Andrey είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Μαντσέστερ, από όπου απέκτησε το Πτυχίο στα Νομικά (LL.B). Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2018 και διατηρεί το δικό του δικηγορικό γραφείο με έδρα στην Πάφο. Τα τελευταία χρόνια επικεντρώνεται στην διαπραγμάτευση και σύνταξη συμβολαίων στο τομέα της ακίνητης ιδιοκτησίας, Τραπεζικού και Εταιρικού Δικαίου καθώς επίσης και σε υποθέσεις Αστικού και Ποινικού Δικαίου. Είναι γνώστης ρωσικής, αγγλικής και ελληνικής γλώσσας.
Μαρία Γαβριλίδη Δικηγόρος
Η Μαρία είναι δικηγόρος - νομικός σύμβουλός και εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής (LLB) του European Univercity Cyprus (EUC) και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2018. Δραστηριοποιείται κυρίως στον Δικαστηριακό τομέα και με υποθέσεις που έχουν να κάνουν με Αστικό, Οικογενειακό, Ποινικό και Εταιρικό δίκαιο.
Ευανθία Πουλλά Δικηγόρος
Η Ευανθία είναι Δικηγόρος - Νομικός Σύμβουλος, απόφοιτος Νομικής του Πανεπιστημίου του Wolverhampton. Συμπλήρωσε με επιτυχία εκ πρώτης προσπάθειας των εξετάσεων του Νομικού Συμβουλίου Κύπρου τον Ιούνιο του 2019 και ενεγράφη ως Μέλος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου τον Ιανουάριο 2020, όπου και ολοκλήρωσε την 12μηνη πρακτική άσκηση.Εργάζεται από το 2020 σε δικηγορικό γραφείο στην Κύπρο, είναι ενεργή και μάχιμη δικηγόρος, με εμπειρία στις εμφανίσεις και ακροάσεις ενώπιον όλων των Δικαστηρίων με πολύ καλή γνώση των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας. Ασχολείται με σχεδόν όλους τους τομείς των Δικαίων έχοντας περισσότερη πείρα στο Αστικό και Οικογενειακό δίκαιο, σε θέματα Τραπεζικού Τομέα και στις Διαχειρίσεις. Ομιλεί την Ελληνική και Αγγλική γλώσσα καθώς, λίγα Γαλλικά και λίγα Ρώσικα.
Ηλιάνα Νικολαΐδου Δικηγόρος
Η Ηλιάνα είναι δικηγορός και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.Είναι κάτοχος Πτυχίου Νομικής και Μεταπτυχιακού με θέμα "Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο" από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Εργάζεται στο δικαστηριακό τμήμα δικηγορικής εταιρείας και ασχολείται κυρίως με υποθέσεις που αφορούν το δίκαιο των συμβάσεων, το αστικό δίκαιο, το διοικητικό δίκαιο, το συνταγματικό δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο.
Χρίστος Μενελάου Δικηγόρος
Ο Χρίστος είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος δικηγορικής εταιρείας στη Κύπρο. Αφού απέκτησε πτυχιό Νομικής (LL.B) από το Πανεπιστημίο Λευκωσίας, ολοκλήρωσε στη συνέχεια το μεταπτυχιακό του δίπλωμα (LL.M) με κατέυθυνση τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη κοινωνική δικαιοσύνη, από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Από το 2016 είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και από το 2021 εγκεκριμένος διαμεσολαβήτης. Διετέλεσε μέλος της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων απο το 2016 μέχρι το 2018 και έχει δημοσιεύσει διάφορα νομικά και κοινωνικά άρθρα σε κυπριακές εφημερίδες και περιοδικά.
Χαράλαμπος Νικολαΐδης Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος
Ο Χαράλαμπος είναι πτυχιούχος οικονομικών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος M.Sc. στα χρηματοοικονομικά από το πανεπιστήμιο του Essex. Έχει εργαστεί για 19 έτη στον τραπεζικό τομέα σε τμήματα χορήγησης και αναδιάρθρωσης πιστοδοτήσεων ιδιωτών και επιχειρήσεων. Τώρα διατηρεί δικό του γραφείο ως εμπειρογνώμονας οικονομολόγος κυρίως σε θέματα που αφορούν διακανονισμό και αναδιάρθρωση χρέους. Κατέχει επίσης δίπλωμα στις διαπραγματεύσεις από το πανεπιστήμιο του Yale.
Θεοχάρης Γεωργιάδης Δικηγόρος
Ο Θεοχαρης Γεωργιάδης είναι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο "Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο" και υποψήφιος διδάκτωρ Νομικής επί της ρύθμισης και λειτουργίας των επενδυτικών εταιρειών και της προστασίας των μετόχων υπό το πλαίσιο της Οδηγίας MIFID II & του Κανονισμού MIFIR. Ειδικεύεται στο Ευρωπαϊκό δίκαιο, Εμπορικό δίκαιο, δίκαιο Εταιρειών, δίκαιο Χρηματαγορών, δίκαιο Αστικών Αδικημάτων, δίκαιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στον τομέα της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και στη συμμόρφωση των επενδυτικών και άλλων νομικών οντοτητών οι οποίες υπόκεινται στην αδειοδότηση και εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ("CySEC). Είναι κάτοχος τόσο του πιστοποιητικού "Anti-Money Laundering", όσο και του πιστοποιητικού της αναβαθμισμένης εξέτασης ("Advanced") της Επιτροπή Κεφαλαιγοράς Κύπρου ("CySEC").
Ζήνα Μπαλτά Δικηγόρος
Η Ζήνα είναι δικηγόρος και βοηθός λειτουργός συμμόρφωσης σε δικηγορική εταιρία στη Λεμεσό. Πραγματοποίησε την άσκηση της στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού από το 2019. Είναι εγκεκριμένη διαμεσολαβητής σε εμπορικές και αστικές διαφορές του Υπουργείου Δικαιοσύνης από το 2021. Eίναι κάτοχος του διπλώματος Cyprus Securities and Exchange Commission’s Advanced Certificate. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου (LLB) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Κύπρου με ειδίκευση στο European Commercial Law. Γνωρίζει την Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Σημαντικές δεξιότητες της είναι η αναλυτική σκέψη, οργάνωση, επιμέλεια και η συνεργασία.
Ανδρεάνα Λοϊζίδου Δικηγόρος
Η Ανδρεάνα είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών απο το έτος 2017 και είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου απο το έτος 2019. Ασκεί την μάχιμη δικηγορία και εργάζεται στο τμήμα τραπεζικού δικαίου μεγάλου δικηγορικού γραφείου της Κύπρου. Οι κύριοι τομείς ενασχόλησης της αφορούν υποθέσεις αστικού δικαίου. Ειδικεύεται στην προώθηση και διαχείριση υποθέσεων μεγάλων τραπεζικών ιδρυμάτων της Κύπρου και εταιρειών εξαγοράς πιστωτικών διευκολύνσεων, οι οποίες αφορούν μη εξυπηρετούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις, και ασχολείται με διαδικασίες πτώχευσης φυσικών προσώπων και διαδικασίες εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων.Εν τέλει παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς επίλυση και εξώδικη διευθέτηση διαφορών.
Γεώργιος Ανδρονίκου Δικηγόρος
Ο Γεώργιος είναι δικηγόρος και εντάχθηκε στο Κυπριακό δικηγορικό σώμα το 2009. Είναι μέτοχος και διευθυντής σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο. Οι κύριοι τομείς της πρακτικής του είναι οι δικαστηριακές υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου. Παράλληλα ασχολείται με τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, παραβίαση εγγύησης, διαμετακόμιση εμπορευμάτων, τεχνολογία πληροφοριών (IT) και τηλεπικοινωνίες, ασφάλειες και αντασφάλειες, εταιρικές σχέσεις και κοινοπραξίες, επαγγελματική αμέλεια και αθλητικό Δίκαιο.
Άννα Κουλουντή Δικηγόρος
Η Άννα κατέχει προπτυχιακό και μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία (BSc Psychology / ΜSc Research Methods in Psychology), καθώς και πτυχίο Νομικής (LLB Senior Status), από το University of Leicester του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι Δικηγόρος - Νομικός Σύμβουλος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2009. Αρχικά εργάστηκε ως μάχιμη δικηγόρος και στην συνέχεια δούλεψε σε κορυφαία δικηγορικά γραφεία στην Λεμεσό και Λευκωσία στους τομείς του Εταιρικού και Εμπορικού Δικαίου καθώς και του Δικαίου Εμπιστευμάτων. Υπήρξε Υποδιευθύντρια του Τμήματος Εταιρικού Δικαίου καθώς και Επικεφαλής του Τμήματος Εμπιστευμάτων για αρκετά χρόνια σε αναγνωρισμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών. Eίναι πλήρες μέλος του STEP (Society of Trust and Estate Practitioners) και πιστοποιημένο πρόσωπο σε θέματα Συμμόρφωσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Πλέον εργάζεται ως εσωτερικός Νομικός Σύμβουλος σε μεγάλο Όμιλο Εταιρειών ποικίλων δραστηριοτήτων με έδρα την Κύπρο και παρουσία στο εξωτερικό. Συμβουλεύει την Διοίκηση και τα στελέχη του Ομίλου σε διάφορα νομικά ζητήματα. Είναι δυναμική και την χαρακτηρίζουν η αξιοπιστία, η εργατικότητα, η εχεμύθεια, το ομαδικό πνεύμα, η αναλυτική σκέψη, η ενσυναίσθηση και το το αίσθημα του δικαίου.
Χριστόδουλος Ανδρέου Δικηγόρος
Ο Χριστόδουλος είναι δικηγόρος σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Αμμοχώστου. Είναι κάτοχος πτυχίου νομικής LLB (Hons) από το University of the West of England of Bristol. Ο κύριος τομέας πρακτικής του είναι οι δικαστηριακές υποθέσεις και γνωρίζει άπταιστα την Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
Κυριακή Δημητρίου Σύμβουλος Αφερεγγυότητας
H Κυριακή Δημητρίου είναι απόφοιτος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και κάτοχος πτυχίου Χρηματοικονομικών και Ναυτιλίας από το 2017. Εργάζεται σε εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και πιο σγκεκριμένα στον τομέα των Τραπεζικών Υποθέσεων (αναδιαρθρώσεις Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, εξασφάλιση νέων δανείων, κλπ.). Από το 2021 κατέχει τίτλο Αδειοδοτημένου Συμβούλου Αφερεγγυότητας.
Μαρία Ελευθερίου Δικηγόρος
Η Μαρία είναι κάτοχος Πτυχίου Νομικής (LLB) του University of Sunderland και είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2013. Είναι εγκεκριμένη διαμεσολαβητής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και εργάζεται σε Δικηγορικό Γραφείο με μεγάλη εμπειρία σε θέματα εταιρικού, εμπορικού, τραπεζικού και χρηματοοικονομικού δικαίου.
Νικόλας Θεοδωρίδης Δικηγόρος
O Νικόλας είναι δικηγόρος και μέλος του Παγκύπριου Κυπριακού Δικηγορικού Συλλόγου από τον Σεπτέμβριο του 2021. Έχει αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο του Surrey με πτυχίο Νομικής LLB (Hons) και στη συνέχεια ανέλαβα το LPC σε συνδυασμό με ένα LLM (Αναθεώρηση Νόμου και Μεταρρύθμιση / Διαπραγμάτευση and Case Analysis) στο Πανεπιστήμιο BPP (Λονδίνο). Αναλαμβάνω υποθέσεις για το δικαστικό τμήμα, ασχολούμενος κυρίως με θέματα τραπεζικού δικαίου και εμπορικών διαφορών. Είναι ενεργός δικηγόρος και εμφανίζεται ενώπιον των Επαρχιακών και Ανώτατων Δικαστηρίων της Κύπρου και παρέχει γνωματεύσεις σε διεθνείς και εγχώριους πελάτες, καθώς και την εξέταση και σύνταξη νομικών εγγράφων και δικαστικών διαδικασιών.
Τάνια Εοτζουριάν Δικηγόρος
Η Τάνια είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εμπορικού Δικαίου, από το Πανεπιστήμιο του Derby. Είναι επίσης κάτοχος Διπλώματος Διεθνούς Διακυβέρνησης, Κινδύνου & Συμμόρφωσης, από τον International Compliance Association. Η Τάνια είναι διπλωματούχος δικηγόρος από το 2008 και Συνιδρυτής της Eojourian & Georgiou LLC, η οποία ειδικεύεται στους νόμους και τις διαδικασίες Εταιρικής, Νομικής Συμμόρφωσης, AML και GDPR.
Γεωργία Δημητρίου Δικηγόρος
Η Γεωργία είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής του Πανεπιστήμιου Κύπρου και εγκεκριμένη διαμεσολαβητής. Εργάζεται σε Δικηγορική Εταιρεία και ασχολείται με ευρύ φάσμα υποθέσεων κυρίως στον Δικαστηριακό τομέα ενώ είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου αλλά και του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρνακας από το 2015.
Χαράλαμπος Καζαντζής Δικηγόρος
Ο Χαράλαμπος είναι Δικηγόρος με πτυχίο νομικής από το πανεπιστήμιο University of Essex. Εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο και είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας απο 2021
Ροδούλα Καλιγέρη Δικηγόρος
Η Ροδουλα είναι ευρωπαίος δικηγόρος και μέλος του Παγκυπριου Δικηγορικού Συλλόγου αλλά και του Ελληνικού Δικηγορικού Συλλόγου. Εργάστηκε στην Ελλάδα ως δικηγόρος σε τομείς εμπορικού και εταιρικού δικαίου αλλά και αστικού δικαίου. Τώρα εργάζεται ως νομικός σύμβουλος σε όμιλο εταιριών ξένων συμφερόντων στη Κύπρο και ασχολειται κυρίως με το εταιρικό και εμπορικό δίκαιο αλλά και με το τομέα συμμόρφωσης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων απο παράνομες δραστηριότητες.
Ναταλί Γεωργίου Δικηγόρος
Η Ναταλί είναι δικηγόρος για μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2019. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Surrey, LLB (Hons) και κάτοχος του LPC και MSc στο Δίκαιο και Επιχειρήσεις και του University of Law (London - Bloomsbury). Η Ναταλί ειδικεύεται στο τραπεζικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, στην ανάκτηση οφειλών καθώς και οικογενειακό δίκαιο. Επίσης παρέχει νομικές συμβουλές και γνωματεύσεις σε πελάτες και εμφανίζεται ενώπιον των Επαρχιακών και του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
Χριστίνα Τοφιτζίκη Δικηγόρος
Η Χριστίνα είναι εγγεγραμμένη δικηγόρος στο μητρώο μελών του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Hull και του Manchester Metropolitan University, όπου απέκτησε πτυχίο Νομικής LL.B (Hons) και Legal Practice Course (LPC) αντίστοιχα. Κατόπιν εργάστηκε σε δικηγορική εταιρεία στο Manchester στον τομέα της ανάκτησης χρέους (debt recovery) ως paralegal. Από το 2019 και έκτοτε έχει ολοκληρώσει την πρακτική της και συνεπώς αποκτήσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και συνεχίζει να εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία στη Λευκωσία, όπου ασκεί τη δικηγορία και έχει αποκτήσει εμπειρία στους τομείς του Αστικού, Εργατικού, Εταιρικού, Εμπορικού, και Ασφαλιστικού Δικαίου. Γνώστης της πολύ καλής ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
Δρ. Χριστίνα Τσολάκη Τραπεζικός
H Χριστίνα είναι τραπεζικός και εργάζεται στον τραπεζικό τομέα από το 1994. Κατέχει το Δίπλωμα ΑΙΒ από το American Bankers Association, πτυχίο από το European University, μεταπτυχιακό από το Kingston University και από το 2016 κατέχει διδακτορικό από το Northcentral University με ειδίκευση στο HRM. Αρχές του 2021 έχει διοριστεί ως διοικητικό μέλος στον σύνδεσμο CYHRMA. Με την επαγγελματική της εμπειρία και τις γνώσεις της έχει αποκομίσει ικανότητες επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων, βελτίωση ανθρωπίνων σχέσεων, οργάνωσης και διαπραγμάτευσης. Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Cyprus Center for Alternative Dispute Resolution και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Διαμεσολαβητών ως διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής.
Ελευθέριος Ξιναρής Δικηγόρος
Ο Ελευθέριος είναι δικηγόρος και σπούδασε με υποτροφία στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην (Κομοτηνή). Το 2020 έλαβε το LL.M με θεμα International and European Business Law απο το Νεαπολης στην Πάφο. Εχει επιλεγεί το 2019 να εκπροσωπήσει την Κύπρο στο πρόγραμμα MIRAI στην Ιαπωνία (με θεμα την οικονομία και το εμπόριο). Από το 2017 είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Ασχολείται με τη δικαστική εκπροσώπηση και την παροχή νομικών συμβουλών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Παναγιώτης Χαραλάμπους
Ο Παναγιώτης είναι προπτυχιακός σπουδαστής νομικής σε αγγλικό πανεπιστήμιο. Διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις για να αναλάβει την επίλυση διαφορων. Σκοπός του δεν είναι η χρηματική αποζημίωση αλλά η συμβολή του στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των συγκρουομενων μερών. Είναι πρόθυμος να αναλάβει συμφιλίωση ακόμα και αφιλοκερδώς.
Χάρης Κωνσταντή Αρχιτέκτονας
Ο Χάρης είναι Αρχιτέκτονας και κατέχει πτυχίο Master of Science στην Αρχιτεκτονική από το Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής , Οικοδόμησης και Γεωδαισίας – Σόφιας στη Βουλγαρία. Είναιι εγγεγραμμένος ως μέλος του Τεχνικού Επιμελητήριου Κύπρου (ΕΤΕΚ) από το 2011. Μιλά τέσσερις γλώσσες - τα Ελληνικά, Αγγλικά, Βουλγαρικά και Τσέχικα. Έχει εργαστεί σε αρκετά γραφεία μελετών τα οποία εκπονούσαν αρχιτεκτονικές και τεχνικές μελέτες αλλά και σε κατασκευαστικές εταιρίες με διάφορα έργα όπως ξενοδοχεία, κατοικίες, πολυκατοικίες κλπ εντός και εκτός Κύπρου. Επίσης είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σαν σύμβουλος μηχανικός για διάφορα έργα παρέχοντας τεχνικές συμβουλές στον τομέα των ακίνητων και ανάπτυξης γης.
Κυριακή Μαυράκη Δικηγόρος
Δικηγόρος / Διαμεσολαβητής / Διαιτητής (ACIArb-Associate at the Chartered Institute of Arbitrators). Πτυχίο Νομικής με τίτλο LLB Law (First-Class with Honours), από το University of Central Lancashire, στο Preston του Ηνωμένου Βασιλείου. Μεταπτυχιακό στο Ναυτικό Δίκαιο με τίτλο LLM Maritime Law, από το University of Southampton, στο Southampton του Ηνωμένου Βασιλείου. Βραβεία/Επιτεύγματα: Dean’s Award for Meritorious Conduct, Women’s Rights, International Commercial Arbitration, International Maritime Law Arbitration, Cryptocurrencies and their Regulatory Framework, Law Clinic (εθελόντρια). Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά
Μαρίνα Χαρτσένκο Δικηγόρος
Ως εγγεγραμμένο μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, η κυρία Χαρτσένκο είναι κάτοχος πτυχίου στις Διεθνείς Σχέσεις, καθώς και πτυχίου Νομικής (LLB) και Master in Law (LLM). Μιλώντας άπταιστα 4 γλώσσες, η κυρία Χαρτσένκο έχει διατελέσει διάφορους ανώτερους εταιρικούς και νομικούς ρόλους στο παρελθόν τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Μέση Ανατολή. Η κυρία Χαρτσένκο έχει συνδυάσει τις γνώσεις της, την εκτεταμένη εμπειρία της και το παγκόσμιο υπόβαθρο της τόσο στη διαχείριση όσο και στην εξυπηρέτηση των εταιρικών και νομικών απαιτήσεων των πελατών της.
Λεόντιος Χαραλαμπίδης Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Ο Λεόντιος κατέχει πτυχίο Οικονομικών από το University of Bath και μεταπτυχιακό στα Χρηματοοικονομικά (Finance, Investment and Risk) από το University of Kent του Ηνωμένου Βασιλείου. Εργάζεται σε εταιρεία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα στον τομέα μεταστροφής (turnaround) διάφορων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν χρόνια οικονομικά προβλήματα. Επιπλέον, ασχολείται με την δημιουργία διάφορων Μελετών (Χρηματοοικονομικών, Βιωσιμότητας, Αποτίμησης Επιχειρήσεων) για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις από τις οποίες διαθέτει εμπειρία δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της οικονομίας, τόσο όσον αφορά την παραγωγή και πώληση προϊόντων, όσο και την παροχή υπηρεσιών.
Μαρία Ψυχούλα Δικηγόρος
Η Μαρία είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής (LLB) του University of Kent (UK). Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Νομική (Legal Practice Course LLM) του City, University of London (UK) με εξειδίκευση στο Media Law (GDPR).
Ελένη Σάββα Δικηγόρος
Η Ελένη Σάββα είναι δικηγόρος σε μεγάλη δικηγορική εταιρεία στη Λευκωσία και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας από το 2019. Η Ελένη είναι εγκεκριμένη διαμεσολαβήτρια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Lancaster της Αγγλίας και κάτοχος μεταπτυχιακού στη Νομική (LPC) και (LLM) του University of Law (Leeds), με ειδίκευση στο Business Law. Οι κύριοι τομείς δραστηριότητάς της είναι το Αστικό Δίκαιο, με ειδίκευση σε ζητήματα που αφορούν εταιρικές και εμπορικές διαφορές, το τραπεζικό δίκαιο και τα χρηματοοικονομικά, το δίκαιο των ακινήτων και το δίκαιο των συμβάσεων.
Mαρία Παχίτη Δικηγόρος
Η Μαρία είναι δικηγόρος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας από το 2017.
Ραφαέλλος Δημητριάδης Δικηγόρος
Ο Ραφαέλλος, είναι αισιόδοξος, ενθουσιώδης, καλά οργανωμένος, αποτελεσματικός και ομαδικός, εύστροφος μαθητής με διαπροσωπικές δεξιότητες. Έχει αναπτύξει ηγετικές ικανότητες, τόσο μέσω της ίδιας της εκπαίδευσης, αλλά και μέσω της συνομιλίας με άλλους ηγέτες της αγοράς και της εκμάθησης από αυτούς. Ανυπομονεί να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις της ζωής.
Χρήστος Στυλιανού Δικηγόρος
Ο Χρήστος είναι δικηγόρος, μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού από το 2018, ασκώντας την μάχιμη δικηγορία από τότε. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής (LLB) του Πανεπιστημίου του Frederick με βαθμολογία ‘ Άριστα΄. Εργάζεται σε Δικηγορικό Γραφείο στην Λεμεσό και ασχολείται με ευρύ φάσμα υποθέσεων, ιδιαιτέρως με τη δικαστική εκπροσώπηση και την παροχή νομικών συμβουλών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Είναι ιδρυτικό μέλος του σωματείου ‹‹Ασπίδα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα››. Το 2022 ενεγράφη ως Διαμεσολαβητής για αστικές και εμπορικές υποθέσεις στα σχετικά Μητρώα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.
Περσεφόνη Ιωάννου Δικηγόρος
Η Περσεφόνη είναι Νομικός σύμβουλος σε FinTech εταιρεία με έδρα της τη Λεμεσό. Μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου Νομικής (LLB) από το University of Leicester, το 2015, η Περσεφόνη συνέχισε την εκπαίδευσή της στο Ηνωμένο Βασίλειο με την ολοκλήρωση του διπλού μεταπτυχιακού τίτλου Legal Practice Course with MSc in Law, Business and Management στο University of Law του Bristol. Από το 2017 είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και έκτοτε έχει ασχοληθεί με ένα ευρύ φάσμα νομικών θεμάτων, τόσο στο πλαίσιο χειρισμού διαφόρων αστικών κυρίως υποθέσεων ενώπιον Δικαστηρίου, όσο και στο πλαίσιο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς του εμπορικού, εταιρικού δικαίου και της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.
Κρίστια Χρίστου Δικηγόρος
Νομική σύμβουλος με μεγάλη εμπειρία στη διαπραγμάτευση συμβάσεων , το καταναλωτικό δίκαιο και την Ευρωπαική νομοθεσία με έμφαση στα ζητήματα ψηφιακών υπηρεσιών/προιόντων και ζητημάτων IoT και AI. Είναι κάτοχος πτυχίου LLB από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακού (LLM) στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Leicester και δίπλωμα στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού από το Kings College London. Είναι εγκεκριμένη DPO από το Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ.
Τζιοβάννα Μαλτέζου Δικηγόρος
Η Τζιοβάννα Μαλτέζου είναι δικήγόρος σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο και είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Είναι κάτοχος πτυχίου νομικής του Πανεπιστήμιου του Manchester του Ηνωμένου Βασιλείου και του Singapore Management University της Σιγκαπούρης. Η Τζιοβάννα ασχολείται με τραπεζικό και εταιρικό δίκαιο, με θέματα που αφορούν συμβάσεις, αφερεγγυότητα, με τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, με διαχειρίσεις και εκκαθαρίσεις εταιρειών, με αναδιαρθρώσεις και αναδιοργανώσεις επιχειρήσεων. Είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβητής εγγεγραμμένη στο μητρώο των Διαμεσολαβητών. Ασχολείται επίσης εκτενώς με δικαστηριακές υποθέσεις που σχετίζονται με αστικές διαφορές, υποθέσεις που αφορούν εταιρείας υπό εκκαθάριση ή/και διαχείριση, συμβάσεις καθώς και θέματα ακίνητης ιδιοκτησίας και ενοικιοστασίου.
Ευανθία Χαραλάμπους Δικηγόρος
Η Ευανθία είναι δικηγόρος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2005. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου LL.M in European Law and Policy από το University of Manchester. Είναι επίσης κάτοχος πτυχίου BSc (Hons) in Crime and Criminology από το University of Portsmouth. Ασκεί μάχιμη δικηγορία με πολυετή πείρα στις δικαστικές διαδικασίες και παρέχει νομικές συμβουλές και υπηρεσίες. Η Ευανθία είναι εγκεκριμένη διαμεσολαβήτρια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Παναγιώτα Τσαπούτσιη Δικηγόρος
Αισιόδοξη, θετική ενέργεια, επίμονη.<br /> H Παναγιώτα είναι εγγεγραμμένη δικηγόρος στο μητρώο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2012 και εργάζεται με τον ίδιο ενθουσιασμό από την 1η ημέρα της άσκησης! Έχει πτυχίο νομικής (LLB,) μεταπτυχιακό (LLM) και είναι πλέον εγκεκριμένη διαμεσολαβητής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Με την επαγγελματική πείρα και την συνεχιζόμενη εκπαίδευση της, έχει αποκτήσει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες επικοινωνίας στην επίλυση προβλημάτων και εξεύρεση λύσης.<br /> Στόχος, ένα καλύτερο και φωτεινότερο αύριο!
Γεωργία Παπανικολάου Δικηγόρος
Η Γεωργία είναι δικηγόρος και αποφοίτησε απο το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Αμμοχώστου απο το 2016. Είναι ενεργός και μάχημη δικηγόρος και ασχολείται κυρίως με θέματα που αφορούν κληρονομικό δίκαιο, εργατικές διαφορές και ατυχήματα, τροχαία ατυχήματα, ασφαλιστικές αξιώσεις καθώς και θέματα που αφορούν συμβατικές αξιώσεις είσπραξης χρεών και συμβιβασμό διαφορών σε εξωδικαστική βάση.
Τιμόθεος Στρατής Δικηγόρος
Κύριοι τομείς πρακτικής: Τραπεζικές και χρηματοοικονομικές, εμπορικές, εταιρικές, συμβάσεις, τροχαία ατυχήματα. LLB (Hons) Law with Business, University of Brighton, 2018. LLM Corporate and Commercial Law, University of Sheffield, 2019. Μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2020. Συνεργάτης με το Chartered Institute of Arbitrators, 2020.
Αντρέας Τσιαπαλής Μηχανικός λογισμικού
Ο Αντρέας αποφοίητησε το 2014 από το University of Sheffield με πτυχίο στο Software Engineering (BEng). Ακολούθως παρακολούθησε και ολοκλήρωσε το conversion course GDL για νομική στο BPP University το 2015 και το Legal Practice Course (LPC) στο University of Sheffield το 2017. Έκτοτε εργάζεται ως paralegal σε δικηγορικό γραφείο στην Πάφο και ασχολείται με την έρευνα υποθέσεων και ετοιμασία εγγράφων με κυρίως τομέις τις αγοραπωλησίες υπηρεσιών και αγαθών και εταιρείες.
Γιώργος Πελεταίος Τραπεζικός
Μαίρη Λοΐζίδου Τραπεζικός
Είναι δικηγόρος σε δικηγορική εταιρεία στη Λεμεσό και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Απόφοιτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημείου Θεσσαλονίκης.<br /> Ασχολείται με θέματα που αφορούν εργατικές,τραπεζικές διαφορές,συμβάσεις καθώς και διαχειρίσεις
Αναστασία Ιωάννου Δικηγόρος
Είναι δικηγόρος και εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία στη Λεμεσό. Αποφοίτησε από τη Νομική του Πανεπιστήμιου Kingston του Λονδίνου το 2013 και στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο ( L.L.M.) με ειδίκευση Healthcare Law and Ethics, στο Πανεπιστήμιο του Manchester της Αγγλίας το 2019. Κατέχει επίσης πτυχίο Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολόγίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2010.Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2014. Ασκεί τη μάχιμη δικηγορία με κύριους τομείς ενασχόλησης της θέματα που αφορούν Αστικό, Οικογενειακό και Εταιρικό Δικαίο. Ασχολείται επίσης με το Δίκαιο των Συμβάσεων και το Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας.
Ελένη Ζαφείρη Δικηγόρος
Η Ελένη είναι δικηγόρος. Κατέχει πτυχίο Νομικής (LL.B) από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Ελλάδα) και μεταπτυχιακό δίπλωμα (LL.M) με διάκριση στο "Διακρατικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Διαμεσολάβηση, Διαιτησία και Ενεργειακό Δίκαιο" από τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης και Δικαίου του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας (Ελλάδα) από το 2005 και επίσης μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κύπρου από το 2019. Ασχολείται κυρίως με υποθέσεις αστικού και διοικητικού δικαίου, καθώς και με τη συμμόρφωση προς τον GDPR. Είναι πιστοποιημένη υπεύθυνη προστασίας προσωπικών δεδομένων και διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Κύπρου για αστικές και εμπορικές διαφορές.
Κατερίνα Φιλίππου Δικηγόρος
Είναι δικηγόρος, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Δικηγόρων από το 2015. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής και μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA). Εργάζεται ως Νομικός Σύμβουλος σε Όμιλο Εταιρειών και ασχολείται κυρίως με τους τομείς του Δικαίου Ακίνητης Ιδιοκτησίας, Εταιρικού και Τραπεζικού Δικαίου.
Κυριάκος Μίτα Δικηγόρος
Ο Κυριάκος είναι δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος στο Δικαστηριακό Τμήμα δικηγορικής εταιρείας με έδρα την Λευκωσία από το 2021. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας. Διετέλεσε δημόσιος υπάλληλος επί 11 συναπτά έτη όπου εργαζόταν ως Δεσμοφύλακας στο Τμήμα Φυλακών Κύπρου. Απέκτησε πτυχίο Νομικής (LLB) το 2018 και στην συνέχεια προέβη στην αποπεράτωση της πρακτικής του στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα στον Κλάδο Αστικού Δικαίου. Μετέπειτα εργάσθηκε ως συνεργάτης στο Υπουργείο Εσωτερικών στον Τομέα των Τουρκοκυπριακών Περιουσιών όπου ήταν υπεύθυνος για την εκπόνηση εσωτερικών μελετών συνεγράφοντας παράλληλα τα Συμβόλαια Σύμβασης του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την Περιοχή Μακένζυ στην Λάρνακα. Αποπεράτωσε το Μεταπτυχιακό του (ΜΒΑ) στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ασχολείται με το δίκαιο των συμβάσεων, αστικό και εταιρικό δίκαιο καθώς και με το οικογενειακό δίκαιο εκπροσωπώντας διάδικους σε δικαστηριακές και εξωδικαστηριακές διαδικασίες.
Λύδια Μενελάου Δικηγόρος
Η Λύδια είναι δικηγόρος, μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2016, μέλος της Ομοσπονδιακής Ένωσης Δικηγόρων Ρωσίας από το 2021 και εγγεγραμμένη στο Δημόσιο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου από το 2021. Ειδικεύεται στο Δίκαιο των Συμβάσεων, Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας, Εταιρικό Δίκαιο και Δίκαιο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, εργάζεται από το 2016 σε δικηγορικό γραφείο ως συνεργάτης και είναι γνώστης τριών γλωσσών: Ελληνικών, Αγγλικών και Ρωσικών.
Μαρία Ελένη Αναγνωστούλη Eγκληματολόγος
Είναι απόφοιτος του Τμήματος της Ψυχολογιας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό στην Εγκληματολογία από Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Είναι εγγεγραμμένη εγκληματολόγος από το 2017 και εργάζεται ως σύμβουλος, εκπαιδεύτρια προγραμμάτων Εγκληματολογίας, σε ομίλους και Πανεπιστήμια. Επίσης, έχει άριστες γνώσεις περί του Εταιρικού Δικαίου, καθώς, και περί Οικονομικού Εγκλήματος. Την ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι μέθοδοι εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, όπως η διατησία και η διαμεσολάβηση.
Παύλος Παπασάββας Δικηγόρος
Είναι Δικηγόρος και κάτοχος άδειας εξασκήσεως Επαγγέλματος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2001. Είναι Διευθύνων Συνέταιρος σε Δικηγορική εταιρεία με έδρα την Λευκωσία,. Οι κύριοι Τομείς Δραστηριότητας του είναι το Αστικό Δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο και Εναλλακτικές Μορφές Επίλυσης Διαφορών.
Βασίλειος Μικρός Νομικός Σύμβουλος
Βερόνικα Τανίδου Δικηγόρος
Η Βερόνικα είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Από το 2016 εργάζεται ως Corporate Administrator σε εταιρία, εξυπηρετώντας τους πελάτες της σε όλα τα εταιρικά θέματα, τη διοίκηση και διαχείριση κυπριακών και ξένων εταιρειών.Διεκπεραιώνει με επιτυχία και απόλυτη εχεμύθεια θέματα τα οποία αφορούν τη μετανάστευση, προγράμματα μόνιμης διαμονής στη Κύπρο και απόκτηση αδειών εργασίας.Βρίσκεται στον επίσημο κατάλογο διερμηνέων της Αστυνομίας Κύπρου από το 2018. Γνωρίζει άπταιστα Ελληνικά, Αγγλικά και Ρώσικα.Έχει παρακολουθήσει σημαντικό αριθμό σεμιναρίων και συνεδρίων σε Κύπρο, Μόσχα και Παρίσι που σχετίζονται με Company Law & Company Administration και International Arbitration Rules.
Ανδρέας Φράγκος Δικηγόρος
Ο Ανδρέας απέκτησε πτυχίο Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατέχει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο από το Kingston University του Λονδίνου στην Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (Alternative Dispute Resolution). Κατέχει τον τίτλο του Barrister at Law και είναι μέλος του Honourable Society of Lincoln’s Inn του Λονδίνου. Είναι αδειούχος Σύμβουλος Αφερεγγυότητας, εγκεκριμένος Διαμεσολαβητής, μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και μέλος του Bar of England and Wales. Είναι μέλος του Chartered Institute of Arbitrators του Λονδίνου. To 2010 ίδρυσε την δική του δικηγορική εταιρεία Α. Γ. ΦΡΑΓΚΟΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ στην Λεμεσό. Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος του Cyprus Arbitration Forum. Διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης. Τον Ιανουάριο του 2019 διορίστηκε ξανά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΡΙΚ. Διτέλεσε μέλος διάφορων κοινωνικών και αθλητικών συνόλων.Έχει δημοσιεύσει διάφορα νομικά και άλλα άρθρα.
Ρίτα Χρίστη Δικηγόρος
Η Ρίτα Χρίστη είναι εγγεγραμμένη δικηγόρος και εξασκεί το νομικό επάγγελμα από το 1996. Είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου του Sheffield της Μεγ. Βρετανίας και οι κύριοι τομείς δικαίου με τους οποίους ασχολείται αφορούν τα εμπορικά και καταναλωτικά ζητήματα, τις εταιρείες, τα κληρονομικά θέματα και τα θέματα που αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία όπως ενοικιάσεις και πωλήσεις ακινήτων και κτηματολογικά ζητήματα.
Χαρίλαος Χρυσάνθου Δικηγόρος
Ο Χαρίλαος είναι Δικηγόρος και ασκεί το επάγγελμα από το 2000. Από το 2019 εργάζεται στο δικό του γραφείο στη Λευκωσία. Εργάστηκε για τρία χρόνια στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας καθώς και σε άλλα δικηγορικά γραφεία στη Λευκωσία. Οι κύριοι τομείς δραστηριοτήτων του είναι το Αστικό και Ποινικό Δίκαιο. Δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων στο Εργατικό, Οικογενειακό, Συμβάσεις, Αστικά Αδικήματα, Ποινικό, Ακίνητη Περιουσία και δίκαιο Εταιρεειών.
Νικόλας Κουρσάρης Δικηγόρος
Ο Νικόλας Κουρσάρης είναι απόφοιτος του De Montford University του Leicester. Άρχισε την άσκηση του το 2007 και είναι εγγεγραμμένος στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο από το 2008.Είναι ο Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας.
Βικτώρια Πολυδώρου Δικηγόρος
Η Βικτώρια αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2020, με πτυχίο Νομικής και Δευτερεύον πτυχίο Ψυχολογίας. Είναι εγγεγραμμένη δικηγόρος στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο από το 2021. Παρακολουθεί από το 2021 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πρόγραμμα Μaster, στον τομέα του MBA με ειδίκευση στο Ανθρώπινο Δυναμικό. Στην πορεία των χρόνων έχει λάβει μέρος σε σωρεία διαγωνισμών και ευρωπαικών προγραμμάτων. Είναι μέλος και εθελοντής σε πολλά οργανωμένα σύνολα και ομάδες νέων και με κάθε ευκαιρία συμμετέχει στα κοινά.
Βίβια Καραγιάννη Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος
Η Βίβια Καραγιάννη είναι απόφοιτος της Σχολής Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο MSc International Business από το Brunel University στο Λονδίνο. Εργάζεται τα τελευταία χρόνια ως Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος. Έχει εργαστεί ως τραπεζικός υπάλληλος σε διάφορους τομείς ως επί το πλείστο στο Τμήμα Δανειοδοτήσεων. Έχει διατελέσει Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Αθηένου με πλούσια δράση καθώς προέδρευσε σε αρκετές επιτροπές του Δήμου με ενεργή συμμετοχή σε θέματα Πολιτισμού, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων, Εκδόσεων, Νεολαίας και Μουσείων. Τόσο η εμπειρία της σε τραπεζικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα όσο και η συνεχής εμπλοκή της στα κοινά την καθιστούν αισιόδοξη στην επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς δύναται να προκύψει μέσω ορθής διαπραγμάτευσης και προθυμίας.
Μαριάννα Κωνσταντίνου Δικηγόρος
Η Μαριάννα είναι απόφοιτος του University of Surrey και σήμερα εργάζεται ως δικηγόρος σε δικηγορική εταιρεία. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2014. Από το 2018 είναι εγκεκριμένη διαμεσολαβήτρια εγγεγραμμένη στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ασχολείται κυρίως με εμπορικές και εταιρικές διαφορές και εμφανίζεται ενώπιον των Επαρχιακών Δικαστηρίων καθώς και του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε διασυνοριακές εμπορικές διαφορές που περιλαμβάνουν την έκδοση προσωρινών διαταγμάτων τύπου Mareva, Anton Piller, Norwich Pharmacal κτλ καθώς και προνομιακών ενταλμάτων. Παρέχει επίσης νομικές συμβουλές αναφορικά με εμπορικό και εταιρικό δικαίο, το δίκαιο των συμβάσεων καθώς και ζητήματα δικαιοδοσίας, εγγραφής, αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων.
Ιάκωβος Κούππας Δικηγόρος
Ο Ιάκωβος έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στο London School of Economics και είναι κάτοχος LLB in Law και Master of Laws (LL.M) στο Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κύπρου από το 2011. Ο Ιάκωβος ειδικεύεται σε εταιρικό και εμπορικό δίκαιο καθώς και θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ψηφιακού δικαίου. Μετά από περισσότερο από μια δεκαετία με τις νομικές πρακτικές δύο εταιρειών Big-4, ο Ιάκωβος έχει δημιουργήσει μια δικηγορική εταιρεία που ειδικεύεται σε θέματα εταιρικού, εμπορικού, πνευματικής ιδιοκτησίας και ψηφιακού δικαίου.
Ανδριάνα Κλαίδη Δικηγόρος
Η Ανδριάνα είναι εγγεγραμμένο μέλος του Cyprus Bar Association και του Bar of England and Wales, με άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος σε Κύπρο και Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει πολύχρονη πείρα στον χειρισμό αστικών και εμπορικών υποθέσεως καθώς και υποθέσεων οικογενειακού δικαίου και τραπεζικών διαφορών.
Γρηγορία Μιλτιάδους Δικηγόρος
Ονομάζομαι Γρηγορία Μιλτιάδους και είμαι απόφοιτη της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Frederick, στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικης. Εργάζομαι στο Κατασκευαστικό τομέα με εξειδίκευση στην οργάνωση, την επιμέλεια και την κατασκευή διαφόρων Έργων.
Ελένη Ν. Τζώνς Δικηγόρος
Η Ελένη είναι ιδρυτικό μέλος και διευθύνων σύμβουλος δικηγορικής εταιρείας με έδρα τη Λευκωσία και ειδικεύεται στο Εταιρικό και Εμπορικό δίκαιο, εστιάζοντας σε θέματα που αφορούν σε εταιρική διακυβέρνηση, εταιρική χρηματοδότηση, συγχωνεύσεις και εξαγορές, αναδιοργανώσεις, κρυπτοπεριουσιακά και blockchain. Έχει ακόμη εμπειρία στις δικαστικές αλλά και εταιρικές διαφορές. Επίσης είναι Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια από την ΑΝΑΔ. H Ελένη σπούδασε Νομική στο University of Leicester και έγινε μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου το 2015, ενώ είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβητής από το 2022.
Θέα Νικολάου Δικηγόρος
Η Θέα σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο του Reading και απέκτησε το πτυχίο της στο Queen Mary University του Λονδίνου, με ειδίκευση στο Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο. Η Θέα έγινε δεκτή στον Δικηγορικό Σύλλογο Κύπρου το 2018. Έχει ολοκληρώσει την επαγγελματική της κατάρτιση σε κορυφαίο δικηγορικό γραφείο στην Κύπρο και ήταν Senior Associate and Assistant Manager στη νομική πρακτική μιας Big-4 εταιρείας στη Λευκωσία. Η Θέα εργάζεται επί του παρόντος σε μια δικηγορική εταιρεία που ιδρύθηκε από πρώην Big-4 επαγγελματίες, με εξειδίκευση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες εταιρικού δικαίου, συγχωνεύσεις και εξαγορές και αναδιαρθρώσεις (διασυνοριακό και τοπικό), καθώς και σε συμβουλευτικές υπηρεσίες εμπορικού δικαίου και πνευματικών δικαιωμάτων.
Ιωάννα Μαρία Πατσαλίδου Δικηγόρος
Η Ιωάννα είναι απόφοιτος Νομικής από το University of Warwick (LLB) και κάτοχος δυο μεταπτυχιάκων πτυχίων στην νομική από το University of California, Los Angeles (LLM with a specialization in business law) και από το University of Law, Bloomsbury (LPC/MSc).
Παναγιώτα Κωνσταντινίδου Δικηγόρος
Η Παναγιώτα είναι δικηγόρος και κάτοχος πτυχίου Νομικής (LLB) του Πανεπιστημίου Κύπρου με βαθμολογία «Άριστα». Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου Λάρνακας από το 2016. Εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία με έδρα τη Λευκωσία και οι κύριοι τομείς ενασχόλησής της αφορούν θέματα Αστικού, Διοικητικού Δικαίου και Δικαίου των Συμβάσεων. Εκπροσωπεί και παρέχει νομικές συμβουλές σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και σε διάφορους κρατικούς και ημικρατικούς οργανισμούς.
Ραφαέλλα Χρίστου Δικηγόρος
Η Ραφαέλλα είναι Δικηγόρος - Νομική Σύμβουλος, απόφοιτη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ως εγγεγραμμένο μέλος στον Πάγκυπριο Δικηγορικό Σύλλογο από το 2021, εργάζεται σε Δικηγορική Εταιρεία στην Λεμεσό κι εξειδικεύεται σε θέματα που άπτονται του εταιρικού δικαίου, του φορολογικού δίκαιου, της ακίνητης ιδιοκτησίας και των συμβάσεων. Επιπλέον, η Ραφαέλλα είναι εγγεγραμμένη Διαιτητής στο Cyprus Center for ADR, εγγεγραμμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλιστών και κάτοχος των διπλωμάτων CySEC Advanced και CySEC AML της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.
Ραφαέλλα Αλεξίου Δικηγόρος
Η Ραφαέλλα είναι κάτοχος πτυχίου νομικής από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Έχει εκπαιδευτεί και είναι κάτοχος πιστοποιητικών στους τομείς των Regulatory fundamentals for the financial services sector και Anti money laundering for legal professionals and DNFBP’s από το European Institute of management and finance (EIMF). Εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία και ανήκει στο δικαστηριακό τμήμα. Ασχολείται κυρίως με υποθέσεις αστικής φύσεως καθώς επίσης και εξώδικες υποθέσεις που αφορούν χρηματικές διαφορές και αποζημιώσεις απο ασφαλιστικές εταιρείες. Παράλληλα πραγματοποιεί σειρά διαλέξεων σε φοιτητές με θέμα το GDPR ως νομικός σύμβουλος και συνεργάτης.
Χρυστάλλα Πατσιά Δικηγόρος
Η Χρυστάλλα είναι Δικηγόρος. Κατέχει πτυχίο Νομικής από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και μεταπτυχιακό στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιου Κύπρου. Επίσης, είναι εγγεγραμμένη διαμεσολαβητής Αστικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Έχει ασκήσει τη μάχιμη δικηγορία για περισσότερα από πέντε έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων έχει χειριστεί υποθέσεις και μελετήσει εκτενώς νομοθεσίες σε διαφορετικούς τομείς δικαίου. Σήμερα συνεχίζει να ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου στην Κύπρο. Η Χρυστάλλα ασχολείται κυρίως με θέματα εταιρικού, εμπορικού, οικογενειακού και εργατικού δικαίου.
Βασίλειος Αντωνίου Δικηγόρος
Ο Βασίλης Π. Αντωνίου είναι απόφοιτος του τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Εργάζεται ως Δικηγόρος και Νομικός Σύμβουλος στη Δικηγορική Εταιρεία Χ. ΜΑΡΚΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., με έδρα τη Λευκωσία, αναλαμβάνοντας τόσο δικαστηριακές και εξωδικαστηριακές υποθέσεις (καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δικαιικών τομέων) όσο και ζητήματα που άπτονται του Δικαίου Εταιρειών. Είναι μέλος της εκδοτικής ομάδας του περιοδικού “Νομομάχεια” (του περιοδικού του Νομικού Ομίλου του Πανεπιστημίου Κύπρου), ενώ σε ερευνητικό επίπεδο έχει συνεργαστεί με την Δρ. Χριστιάνα Μάρκου, ερευνήτρια στο κέντρο CERIDES (Centre of Excellence in Risk and Decision Sciences - European University Cyprus). Έχει συμμετάσχει επίσης ως ομιλητής σε διεθνή συνέδρια που διοργανώθηκαν τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, όπου έχει αναπτύξει νομικής φύσεως ζητήματα.
Ηλίας Ηλία Χρηματοοικονομικά
Ο Ηλίας είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου, στην Δημόσια Διοίκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά. Εχεί επίσης ολοκληρώσει μεταπτυχιακά προγράμματα στα Χρηματοοικονομικά, Οικονομική Ανάλυση και ΜΒΑ, καθώς και επαγγελματικούς τίτλους στην διοίκηση επιχειρήσεων, διαχείριση κινδύνων και ανάλυση επενδύσεων. Είναι πιστοποιημένο άτομο, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Εργάζεται, πέραν των δέκα ετών, σε Κυπριακές Επενδυτικές εταιρείες, στους τομείς διαχείρισης επενδύσεων, παροχής επενδυτικών συμβουλών και χρηματοδότησής επιχειρήσεων'
Γεωργία Σοφοκλή Δικηγόρος
Η Γεωργία είναι απόφοιτος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και είναι εγγεγραμένη στο μητρώο Δικηγόρων από το 2021. Κατέχει επίσης μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στις Αναβαθμισμένες Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές στην ειδίκευση Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, Διεθνών Συναλλαγών κα Διεθνούς Διαιτησίας.
Αγγελική Σαμαρά Δικηγόρος
Η Αγγελική είναι δικηγόρος σε δικηγορική εταιρεία στη Λεμεσό και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Κατέχει πτυχίο νομικής (LL.B, Law with Politics) από το University of Sussex του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές (LL.M, Law and International Security). Είναι κάτοχος διδακτορικού (PhD in Law Studies), το οποίο απέκτησε το 2018 από το ίδιο πανεπιστήμιο, με εξειδίκευση στο Διεθνές Δίκαιο. Το 2020 δημοσιεύτηκε το βιβλίο της με τίτλο "Beyond the Responsibility to Protect in International Law: An ethics of irresponsibility", το οποίο εκδόθηκε από τον οίκο Routledge/Taylor and Francis Group. Ως δικηγόρος, ασχολείται κυρίως με το αστικό δίκαιο, το δίκαιο των συμβάσεων, το εταιρικό και εμπορικό δίκαιο. Είναι επίσης μέλος της Επιτροπής Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
Ανδρέας Μενελάου Δικηγόρος
Ο Ανδρέας είναι δικηγόρος, μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2012, μέλος της Ομοσπονδιακής Ένωσης Δικηγόρων της Ρωσικής Ομοσπονδίας από το 2021 και εγγεγραμμένος στο Δημόσιο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου από το 2021. Κατέχει δίπλωμα ανώτερου επιπέδου σε θέματα διεθνούς φορολογίας από το 2015 και παρέχει υπηρεσίες συμβούλου αφερεγγυότητας και εκκαθαριστή από το 2016. Είναι εξουσιοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος από το Υπουργείο Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 2018, εγκεκριμένος διαμεσολαβητής για εμπορικές και άλλες διαφορές από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 2019 και ολοκλήρωσε το πρόγραμμα κατάρτισης διαιτητών το 2022. Ειδικεύεται στο Δίκαιο των Συμβάσεων, Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας, Εταιρικό Δίκαιο και Δίκαιο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, είναι διευθύνων σύμβουλος δικηγορικού γραφείου και είναι γνώστης τριών γλωσσών: Ελληνικών, Αγγλικών και Ρωσικών.
Άντρια Παπαγεωργίου Δικηγόρος
Η Άντρια είναι διευθύνων σύμβουλος σε Δικηγορικό Γραφείο στην Λεμεσό και είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2014. Είναι απόφοιτος Αγγλικού Πανεπιστημίου και έχει μεταπτυχιακά (LLM LPC) από το The University of Law, στο Μπρίστολ του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Άντρια είναι πιστοποιημένο πρόσωπο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, κατέχοντας το Advanced και το AML Certificate. Η Άντρια ασχολείται με εταιρικό, εμπορικό, χρηματοεπενδυτικό και τεχνολογικό δίκαιο, με θέματα που αφορούν συμβάσεις, εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιριών, με τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, με εκκαθαρίσεις και με αναδιαρθρώσεις και αναδιοργανώσεις επιχειρήσεων καθώς επίσης και με θέματα που αφορούν την προστασία του καταναλωτή. Επισής έχει εμπείρια σε θέματα που αφορούν το δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, πνευματικής ιδιοκτησίας και το τεχνολογικό δίκαιο. Η Άντρια είναι γνώστης τεσσάρων ευρωπαϊκών γλωσσών.
Γεωργία Τουμαζή Δικηγόρος
Η Γεωργία ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κύπρου από το 2014 σε έγκριτο δικηγορικό οίκο. Το ακαδημαϊκό της υπόβαθρο περιλαμβάνει πτυχίο LLB (Hons) από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ μαζί με το LLM (Hons) στο Διεθνές Εμπορικό και Επιχειρηματικό Δίκαιο και πάλι από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Ασχολείται με δικαστικές και άλλες υποθέσεις και αντιπροσωπεύει πελάτες στα δικαστήρια σχετικά με την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, εταιρική απάτη, προσωρινά μέτρα ασφαλείας, αμέλεια και ζητήματα ενοικιάσεων. Ασχολείται ιδιαίτερα με τη σύνταξη συμβολαίων και εταιρικών συμφωνιών καθώς και στην παροχή νομικών γνωματεύσεων. Η εμπειρία της σε ακροάσεις συνοδεύτηκε πάντα από ενδιαφέρον για εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών, εξου και η επιθυμία της να παρακολουθήσει το πρόγραμμα κατάρτισης διαμεσολαβητών.
Δήμητρα Δημητρίου Δικηγόρος
Η Δήμητρα σπούδασε νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2015. Διευθύνει το δικαστηριακό τμήμα στο δικηγορικό γραφείο που εργάζεται και ασκεί δικηγορία ειδικά στο οικογενειακό δίκαιο, ανάκτηση οφειλών, στον τομέα της μετανάστευσης, ακινήτων, διαθηκών, εμπορικών διαφορών, δίκαιο της εργασίας, δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, κοινωνικές ασφάλειες και φορολογία. Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς σεμινάριο οικογενειακής διαμεσολάβησης, με το οποίο απέκτησε την εμπειρία να χειρίζεται περίπλοκα οικογενειακά ζητήματα με βάση τη δεοντολογία και τις αρχές των θεμάτων που σχετίζονται με οικογενειακά θέματα. Παρουσιάζεται ενώπιον όλων των αρμόδιων Δικαστηρίων στην Κύπρο και έχει την ικανότητα και τις δεξιότητες να συμβουλεύει σε όλα τα θέματα της ειδικότητας της.
Ειρήνη Αυξεντίου Δικηγόρος
Η Ειρήνη είναι δικηγόρος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου απο το 2022. Σπούδασε νομική (LLB) στο University of Sheffield (2017 - 2020) και στη συνέχεια απέκτησε LPC με LLM στο Professional Legal Practice από το University of Law του Moorgate, με ειδίκευση στο Εμπορικό Δίκαιο. Οι τομείς ενδιαφέροντος της Ειρήνης είναι το εταιρικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, επενδύσεις, το δίκαιο των συβάσεων και το δίκαιο της ακίνητης ιδιοκτησίας.
Έλενα Χριστοφή Δικηγόρος
Η Έλενα είναι διευθύνων σύμβουλος σε δικηγορικό γραφείο στη Λεμεσό και είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2016. Είναι απόφοιτος Αγγλικού Πανεπιστημίου και έχει μεταπτυχιακό στο Διεθνές Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο. Ασχολείται με εταιρικό, εμπορικό, χρηματοεπενδυτικό και τεχνολογικό δίκαιο, με θέματα που αφορούν συμβάσεις, με εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιριών, με χρηματοοικονομικό δίκαιο, με εκκαθαρίσεις και με αναδιαρθρώσεις και αναδιοργανώσεις επιχειρήσεων καθώς επίσης και με θέματα που αφορούν την προστασία του καταναλωτή. Επισής έχει εμπείρια σε θέματα που αφορούν το δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, πνευματικής ιδιοκτησίας και το τεχνολογικό δίκαιο.
Ιωάννα Αντωνίου Δικηγόρος
Η Ιωάννα είναι Δικηγόρος/Νομική Σύμβουλος και εργάζεται στο δικαστηριακό τμήμα δικηγορικού γραφείου στη Λεμεσό. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής (LLB) από το Πανεπιστήμιο Frederick στο οποίο και αποφοίτησε με βαθμολογία «Άριστα». Είναι εγγεγραμμένο μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού από το έτος 2019. Η μητρική της γλώσσα είναι τα Ελληνικά και γνωρίζει άπταιστα την Αγγλική Γλώσσα. Δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων με υποθέσεις που έχουν να κάνουν με Αστικό, Οικογενειακό, Ποινικό και Διοικητικό Δίκαιο. Σημαντικές δεξιότητες της είναι η αναλυτική σκέψη, οργάνωση, επιμέλεια και η συνεργασία. Το 2022 ενεγράφη επίσης ως διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια για αστικές και εμπορικές υποθέσεις στα σχετικά Μητρώα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, έχοντας ολοκληρώσει προηγουμένως με επιτυχία το 40ωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώνεται από το Cyprus Center for Alternative Dispute Resolution. Στόχος της είναι να συμβάλει στην εξωδικαστική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των μερών σε μικρό χρονικό διάστημα και με χαμηλό κόστος.
Λουίζα Πρωτοπαπά Δικηγόρος
Η Λουίζα έχει εμφανιστεί σε δικαστήρια σε όλες τις δικαιοδοσίες της Κύπρου και έχει βοηθήσει στη διεκπεραίωση υποθέσεων διαιτησίας στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο ICC στην Ελβετία. Έχει ενεργήσει για λογαριασμό χορηγών υψηλού προφίλ, αναθεωρώντας και συνθέτοντας συμβόλαια χορηγιών πολλών εκατομμυρίων ευρώ για τις ομάδες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι, της Formula 1 Racing και της Premier League του Ηνωμένου Βασιλείου. Παρείχε εξειδικευμένες συμβουλές για αδειοδοτημένες εταιρείες επενδύσεων. Ήταν η νομική σύμβουλος μιας από τις μεγαλύτερες Forex εταιρείες. Συμβουλεύει ιδρύματα eMoney σε θέματα αδειοδότησης και ρυθμιστικών θεμάτων, ενώ προσφέρει επί του παρόντος συμβουλές συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε ορισμένες εταιρείες επενδύσεων στην Κύπρο. Έχει εκτεταμένη επιχειρηματική της εμπειρία και έχει συμβουλεύσει μερικές από τις μεγαλύτερες εμπορικές εταιρείες στον τομέα του εμπορίου, των κατασκευών, της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και των επενδυτικών υπηρεσιών. Είναι σύμβουλος αφερεγγυότητας και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Διαπραγμάτευσης για Στελέχη της Νομικής Σχολής του Χάρβαρντ.
Λυδία Μενελάου Δικηγόρος
Η Λύδια είναι δικηγόρος, μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2016, μέλος της Ομοσπονδιακής Ένωσης Δικηγόρων της Ρωσικής Ομοσπονδίας από το 2021 και εγγεγραμμένη στο Δημόσιο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου από το 2021. Τον Μάιο του 2022 ολοκλήρωσε το πρόγραμμα κατάρτισης διαμεσολαβητών και ενεγράφη στο σχετικό μητρώο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, και τον Ιούνιο του 2022 ολοκλήρωσε το πρόγραμμα κατάρτισης διαιτητών. Ειδικεύεται στο Δίκαιο των Συμβάσεων, Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας, Εταιρικό Δίκαιο και Δίκαιο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, σε δικηγορικό γραφείο στη Λεμεσό στο οποίο είναι συνέταιρος. Είναι γνώστης τριών γλωσσών: Ελληνικών, Αγγλικών και Ρωσικών.
Όλγα Κωνσταντίνου Δικηγόρος
Η Όλγα είναι δικηγόρος - νομικός σύμβουλος. Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Από το 2009 κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος ως δικηγόρος από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού. Ασκεί τη μάχιμη δικηγορία με εμφανίσεις ενώπιον όλων των Δικαστηρίων (Αστικές Υποθέσεις, Οικογενειακό, Εργατικές Διαφορές, Ιδιωτικό Ποινικό, Ενοικιοστάσιο, Προσφυγές). Πέραν των δικαστικών υποθέσεων παρέχει υπηρεσίες σχετικά με την εγγραφή και διαχείριση εταιρειών, εμπορικών σημάτων και εμπορικών επωνυμιών, σύνταξης και επιθεώρησης συμβάσεων, αναδιαρθρώσεις δανείων, τροχαία και εργατικά ατυχήματα, ακίνητη ιδιοκτησία, κληρονομικά θέματα και γενικώς επίλυση και συμβιβασμό διαφορών σε εξωδικαστική βάση. Από το 2016 είναι συνέταιρος σε δικηγορική εταιρεία στη Λεμεσό.
Σταύρη Παφίτη Δικηγόρος
Η Σταύρη είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής της άσκησης, απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο με κατεύθυνση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο & Οικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία και συγκεκριμένα, στο τμήμα advisory και ασχολείται κυρίως με τη διαδικασία εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων από Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και την εξεύρεση πλαισίων διευθέτησης προς αποπληρωμή μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Ηλέκτρα Παπαδοπούλου Δικηγόρος
Η Ηλέκτρα είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κύπρου με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας. Υπήρξε συνέταιρος σε δικηγορικό γραφείο για 12 χρόνια και υπήρξε Διευθύνουσα συνέταιρος σε μεγάλο δικηγορικό γραφείο όπου ήταν στο επικεφαλής του τμήματος του δικαίου του ανταγωνισμού της εταιρείας μέχρι το 2020. Η Ηλέκτρα έχει μεγάλη εμπειρία σε διάφορους τομείς δικαίου. Ενδεικτικά έχει εμπειρία σε μεγάλα έργα υποδομής, σε πολύπλοκες εμπορικές συναλλαγές όπως κοινοπραξίες, συγχωνεύσεις και εξαγορές, έχοντας συμβουλέψει και βοηθήσει τόσο πολυεθνικούς όσο και εγχώριους πελάτες σε όλα τα στάδια. Έχει εμπειρία σε μεγάλα projects και έχει παράσχει νομικές συμβουλές σε λιμένες, στον ενεργειακό τομέα, σε έργα εταιρικής σχέσης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, κεφαλαιαγοράς, πιστωτικές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων δανείων σταθερής διάρκειας, διευκολύνσεων χρηματοδότησης, πιστωτικών επιστολών, χρηματοδότησης εμπορίου, χρηματοδότησης έργων, χρηματοδότησης εξαγορών και αναδιάρθρωσης δανείων, και έχει συντάξει όλα τα σχετικά έγγραφα συναλλαγών. Ασχολείται επίσης με θέματα εργατικού δικαίου, ναυτιλιακού δικαίου, ακίνητης ιδιοκτησίας, διαχείρισης, παραλαβής, διορισμό εξεταστή και εκκαθάρισης.
Μαρία Σωφρονίου Δικηγόρος
Η Μαρία κατάγεται από τη Λεμεσό και είναι απόφοιτος του Λανιτείου Λυκείου Λεμεσού. Σπούδασε στο Ηνωμένο Βασίλειο και ολοκλήρωσε τις νομικές σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Reading University το 2017 και το 2018 παρακολούθησε το BPTC στο «City University of London». Ήρθε πίσω στην Κύπρο, το 2019 και έκανε την πρακτική άσκηση της για λήψη της άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος, σε δικηγορικό γραφείο στη Λεμεσό. Έκτοτε, είναι εγγεγραμμένη δικηγόρος στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και ασχολείται με ευρύ φάσμα υποθέσεων εντός και εκτός των δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δίνει έμφαση στα οφέλη των εξώδικων διακανονισμών και γι’ αυτό επέλεξε να γίνει Διαμεσολαβητής.
Ραφαηλία Κυριάκου Δικηγόρος
Η Ραφαηλία είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2021. Εργάζεται σε δικηγορικό γραφείο στη Λεμεσό και ασχολείται με δικαστηριακές υποθέσεις.
Κατερίνα Ανδρέου Δικηγόρος
Η Κατερίνα είναι δικηγόρος και εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2013. Αποφοίτησε από το Πανεπιστημίου του Portsmouth της Μεγ. Βρετανίας το 2011. Ασκεί τη μάχιμη δικηγορία με πολυετή εμπειρία σε δικαστικές διαδικασίες ενώπιον του Επαρχιακού και Ανώτατου Δικαστηρίου. Οι κύριοι τομείς ενασχόλησης της αφορούν θέματα Αστικού, Οικογενειακού, Τραπεζικού και Εργατικού δικαίου καθώς και θέματα τα οποία αφορούν την παροχή υπηρεσιών, την ακίνητη ιδιοκτησία όπως ενοικιάσεις και πωλήσεις ακινήτων και κτηματολογικά ζητήματα.
Μαρία Κωμοδρόμου Δικηγόρος
Η Μαρία Ι. Κωμοδρόμου είναι Ανώτερη Δικηγόρος-Συνεργάτης σε Δικηγορικό γραφείο στη Λεμεσό. Έχει αποφοιτήσει το έτος 2003 από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με πτυχίο νομικής και με μεταπτυχιακό στο Ευρωπαϊκό (Εμπορικό) Δίκαιο (European Union Law (Commercial) του πανεπιστημίου Leicester του Ηνωμένου Βασιλείου. Ενεγράφη ως δικηγόρος στο Μητρώο Δικηγόρων το 2004 και σήμερα είναι επικεφαλής του Εμπορικού Τμήματος. Έχει διδάξει εμπορικό δίκαιο σε Πανεπιστημιακό επίπεδο και εξειδικεύεται στους τομείς των Εμπορικών Συναλλαγών, Κυπριακά Διεθνή Εμπιστέυματα και Κυπριακά Εμπιστέυματα, Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Δίκαιο Ευρεσιτεχνίας, Διαιτησίες, χειρισμό δικαστικών υποθέσεων αστικής και εμπορικής φύσης καθώς και πειθαρχικών υποθέσων. Άλλοι τομείς απασχόλησης είναι οι διαθήκες, διαχειρίσεις -κληρονομικό δίκαιο και ακίνητη ιδιοκτησία.
Θεοφάνης Φιλίππου Δικηγόρος
O Θεοφάνης έιναι διευθύνων σύμβουλος δικηγορικού γραφείου στη Λεμεσό. Επιβλέπει τις καθημερινές λειτουργίες της εταιρείας και είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της ομάδας και του προσωπικού της εταιρείας. Είναι επικεφαλής του εταιρικού και φορολογικού τμήματος καθώς και των τμημάτων χρηματοοικονομικού και τραπεζικού δικαίου. Ήταν ο νομικός σύμβουλος του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Κύπρου από το 2013 - 2018 (μεταξύ άλλων ενήργησε ως επικεφαλής διαπραγματευτής εκ μέρους της τράπεζας για την πώληση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό και συμμετείχε ενεργά στην κεφαλαιοποίηση του ιδρύματος για ένα δισεκατομμύριο ευρώ). Ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Λτδ, της Cyprus Popular Bank Ltd και της Alpha Bank Ltd σχετικά με θέματα εξελίξεων του κοινοδικαίου και εφαρμογής νέων νόμων.Διορίστηκε το 2015 επίτιμος πρόξενος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν στην Κύπρο.
Γιάγκος Στυλιανού Δικηγόρος
Ο Γιάγκος Στυλιανού κατέχει πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο Leeds Backet, μεταπτυχιακό στο Διεθνές Επιχειρηματικό Δίκαιο και είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Από το 2016 έχει ιδρύσει το δικό του δικηγορικό γραφείο. Ως διευθυντής της δικηγορικής του Εταιρίας είναι ο επικεφαλής του δικαστηριακού τμήματος με ειδίκευση στο ποινικό, αστικό, διοικητικό, εταιρικό δίκαιο και το δίκαιο των συμβάσεων και εμφανίζεται ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένου του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
Χρήστος Εμμανουήλ Δ. Τράγκας Δικηγόρος
Ο Χρήστος - Εμμανουήλ Δ.Τράγκας είναι δικηγόρος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ "PhD (Cand.)" της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει LL.M. στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών και LL.M. στο Εμπορικό Δίκαιο. Απέκτησε πτυχίο Νομικής (LL.B.) από τη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στην Αθήνα. Ο Χρήστος είναι συγγραφέας νομικών βιβλίων και αρθρογραφεί σε σημαντικά νομικά περιοδικά. Χαρακτηριστικό συγγραφικό του έργο είναι το βιβλίο "Η σύμβαση της ναύλωσης: - Η σύμβαση της ναύλωσης εν στενή εννοία καθώς και το βιβλίο "Ιθαγένεια και Ανθρώπινα Δικαιώματα". Ασχολείται με υποθέσεις κυπριακού και ελληνικού δικαίου με εμπειρία σε πολύπλοκα θέματα Οικογενειακού και Τραπεζικού Δικαίου, του Δικαίου Διεθνών Συναλλαγών και Ναυτικού Δικαίου. Μιλά ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά και γερμανικά.
Σωτήρης Ν. Σαμψών Δικηγόρος
Ο Σωτήρης Ν. Σαμψών, ασκεί δικηγορία για τριάντα και πλέον χρόνια, διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων και είναι ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος Δικηγορικής Εταιρείας με γραφεία στην Κύπρο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι κάτοχος πτυχίου JURIS DOCTOR της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου George Mason της Πολιτείας Virginia των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, έχει ασκήσει το επάγγελμα του δικηγόρου στις Η.Π.Α. και έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου στην Washington D.C. Ο Σωτήρης Ν. Σαμψών ήταν για περισσότερα από 20 χρόνια Συνέταιρος σε μεγάλο δικηγορικό οίκο με 50 και πλέον χρόνια εμπειρίας στην άσκηση του κυπριακού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.
Σάββας Παπαγεωργίου Δικηγόρος
Ο Σάββας Παπαγεωργίου είναι απόφοιτος του τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (LLB) και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου (LLM) International Business Law από το London School of Economics and Political Science. Στα πλαίσια των σπουδών του έχει ασχοληθεί με Διεθνείς Εμπορικές Συναλλαγές και ειδικότερα με Συμβάσεις και Ιδιοκτησία, Εμπορικά Σήματα, Πνευματική Ιδιοκτησία, Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διεθνή Διαιτησία. Είναι μέλος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας. Εργάζεται σε δικηγορικό γραφείο και ασχολείται με ευρύ φάσμα δικαστικών και εξωδικαστηριακών υποθέσεων που καλύπτουν το Ποινικό και το Αστικό δίκαιο αλλά και με την ανάκτηση αποζημιώσεων ένεκα ατυχημάτων.
Μόνικα Ανδριάνα Δαμιανού Δικηγόρος
Η Μόνικα Αδριάνα Δαμιανού είναι συνιδρυτής δικηγορικής εταιρείας στην Κύπρο και έχει εικοσαετή πείρα στη μάχημη δικηγορία.
Κωνσταντίνα Κούρρη Δικηγόρος
Η Κωνσταντίνα είναι δικηγόρος – νομικός σύμβουλος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2020. Εργάζεται στο δικαστηριακό τμήμα δικηγορικής εταιρείας με έδρα τη Λεμεσό όπου είναι μέλος και του τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου. Ασκεί τη μάχιμη δικηγορία και ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων κυρίως αστικής, εταιρικής, τραπεζικής και εμπορικής φύσεως. Συγκεκριμένα, ασχολείται με υποθέσεις περιουσιακών διαφορών, συμβατικών αξιώσεων, τροχαίων ατυχημάτων, ασφαλιστικών αξιώσεων, ιατρικής αμέλειας, εισπράξεων χρεών καθώς και με υποθέσεις ενοικιοστασίου, διαχειρίσεων και οικογενειακών διαφορών. Έχει επίσης ασχοληθεί με διεθνές εμπορικό και εταιρικό δίκαιο. Είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου Κύπρου και γνωρίζει Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά.
Ελένη Χατζόγλου Δικηγόρος
Η Ελένη Χατζόγλου είναι δικηγόρος/νομική σύμβουλος. Κάτοχος πτυχίου Νομικης (LL.B) και δυο μεταπτυχιακών (LL.M). Η Ελένη είναι πιστοποιημένο πρόσωπο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, κατέχοντας το AML Certificate. Η Ελένη ασχολείται με εταιρικό, εμπορικό, χρηματοεπενδυτικό δίκαιο, με θέματα που αφορούν συμβάσεις, εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιριών, με τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, με εκκαθαρίσεις, αναδιαρθρώσεις και αναδιοργανώσεις επιχειρήσεων. Έχει εμπείρια σε θέματα που αφορούν το δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας.
Δημήτριος Μόρφης Ψυχολόγος - Life Coach
Ο Δημήτριος Μόρφης αποφοίτησε από το Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου το 2001. Το 2016 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων (κάτοχος ΜΒΑ) από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, και ακολούθησαν επιμορφωτικές σπουδές με διεθνές πιστοποιήσεις στο Life Coaching και στην Ανάπτυξη/Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού. Απο το 2002 έχει συνεργαστεί τόσο με εθνικούς όσο και με διεθνείς οργανισμούς, υλοποιώντας παράλληλα εργαστήρια με έμφαση σε τομείς όπως η θετική ψυχολογία και η αποδοχή όλων των συναισθημάτων, η διαχείριση και επίλυση διαφωνιών και συγκρούσεων σε σχέσεις και εργασία, η ομαδικότητα, η δημιουργία και εφαρμογή win-win επιλογών.
Χρυσάνθη Βαρνάβα Δικηγόρος
Η Χρυσάνθη Βαρνάβα είναι δικηγόρος και νομική σύμβουλος από τη Λεμεσό. Η κυρία Χρυσάνθη Βαρνάβα γεννήθηκε στη Λεμεσό. Είναι ιδρύτρια και διευθύνουσα εταίρος δικηγορικής εταιρείας στην Κύπρο. Η Χρυσάνθη αποφοίτησεμε LLB στα νομικά και στη συνέχεια απέκτησε Μάστερ στο Διεθνές Επιχειρηματικό Δίκαιο (LLM) από την Αγγλία. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού. Έχει εγγραφεί στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σϋλλογο το 2012 και έκτοτε ασκεί τα καθήκοντά της ως δικηγόρος. Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της είναι γενικές εμπορικές και αστικές διαφορές, Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας, Συμβουλές για Ξένες Επενδύσεις και εταιρικές δομές στην Κύπρο και στο εξωτερικό και ασχολείται επίσης με Διεθνή Φορολογικό Σχεδιασμό και καταπιστεύματα.<br /> Είναι αδειούχος επαγγελματίας αφερεγγυότητας από το 2015 και ασχολείται με διαλύσεις και εκκαθαρίσεις Κυπριακών Εταιρειών.<br /> Ασκεί επίσης το επάγγελμα για να γίνει αδειούχος Διαμεσολαβητής και Διαιτητής. Οι Γλώσσες που γνωρίζει είναι τα Ελληνικά και τα Αγγλικά. Η Χρυσάνθη αυτή την περίοδο παρακολουθεί μαθήματα ρωσικής γλώσσας.
Αντριάνα Θεοφάνους Δικηγόρος
Η Αντριανή κατέχει πτυχίο LLB Νομικής από το Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ και Μεταπτυχιακό τίτλο στην Εταιρική Διακυβέρνηση και Δίκαιο καθώς και Grad ICSA από το Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ. Είναι Δικηγόρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εγγεγραμμένη στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο από το 2014. Επί του παρόντος εργάζεται ως ανώτερος νομικός σύμβουλος σε μεγάλη εταιρεία διαχείρισης πορτφόλιο και εφαρμόζει μεθόδους εξυπηρέτησης δανείων βέλτιστων πρακτικών. Γνωρίζει άπταιστα ελληνικά και αγγλικά.
Ανδρέας Χριστοδουλίδης Δικηγόρος
Ο Αντρέας Χριστοδουλίδης σπούδασε αρχικά στην Γερμανία στο TU Berlin και στο Humboldt Universität zu Berlin και στην συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποκτώντας πτυχίο στο BSc Business Economics (2022). Εργάζεται στο γραφείο που ίδρυσε μαζί με την μητέρα του από το 2021 ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος. Ασχολείται με έρευνα τραπεζικών εγγράφων, διενέργεια αναδομημένων καταστάσεων, ετοιμασία πρότασης διευθέτησης των υποχρεώσεων του πελάτη με την τράπεζα και διαπραγμάτευση με του λειτουργούς της, με σκοπό την εξεύρεση λύσης των διαφορών τους.
Αδάμος Αδαμίδης Δικηγόρος
Ο Αδάμος Αδαμίδης είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κύπρου από το 2013. Κατέχει Πτυχίο Νομικής (L.L.B.) από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Επίσης κατέχει Μάστερ στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Δίκαιο (L.L.M.), από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ο Αδάμος Αδαμίδης είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα καθώς είναι και Λέκτορας Διακρατικού Εμπορικού Δικαίου (LLM), Επιχειρηματικού Δικαίου (BHL), Θεμελιωδών Δικαίου (BHL), Νομικών Θεμάτων στις Συγχωνεύσεις & Εξαγορές (LLM).
Νάντια Κωνσταντίνου Δικηγόρος
Η Νάντια είναι μάχιμη δικηγόρος και νομικός σύμβουλος. Είναι απόφοιτος του City, University of London. Είναι επίσης κάτοχος πτυχίου Ψυχολογίας από το Middlesex University στο Λονδίνο και παρακολούθησε σύντομα μεταπτυχιακά προγράμματα στη Συμβουλευτική και στην Κλινική Ψυχολογία. Ασχολείται κυρίως με το δίκαιο των συμβάσεων συμπεριλαμβανομένων καταναλωτικών συμβάσεων και συμβάσεων ενοικιάσεων, το οικογενειακό δίκαιο, το αστικό δίκαιο, το τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, το δίκαιο ακίνητης ιδιοκτησίας, το εμπορικό δίκαιο και το κληρονομικό δίκαιο. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2015. Έχει εμπειρία στον χειρισμό υποθέσεων στα Δικαστήρια όλων των δικαιοδοσιών.
Κωνσταντίνος Κρασιάς Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Ο Κωνσταντίνος είναι κάτοχος πτυχίου B.Sc. (Οικ.) πτυχίο από το London School of Economics και μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών στην Αγγλία και την Ουαλία καθώς και του Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Εργάστηκε στο εξωτερικό για πολλά χρόνια, σε αρκετούς μεγάλους και μικρούς οργανισμούς και σε διάφορες χώρες, αποκτώντας εμπειρία σε διάφορους κλάδους και σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών κεφαλαίων. Σήμερα εργάζεται ως σύμβουλος επιχειρήσεων. Τα ενδιαφέροντά του ποικίλλουν, από την υγεία μέχρι τη βιολογική γεωργία, τη φιλοσοφία και τη γεωπολιτική. Γνωρίζει άπταιστα Ελληνικά και Αγγλικά, με κάποια γνώση της Ρωσικής.
Θανάσης Αθανασίου Δικηγόρος
Ο Θανάσης είναι δικηγόρος. Είναι απόφοιτος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και από το 2020 κατέχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ως δικηγόρος από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Ο Θανάσης εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο και ασχολείται κυρίως με το Αστικό Δίκαιο καθώς και με θέματα τα οποία αφορούν την παροχή υπηρεσιών.
Αντώνης Χατζηκώστας Τραπεζικός
Ο Αντώνης είναι απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Στατιστική, Πιθανότητες και Επιχειρησιακή Έρευνα. Είναι επίσης μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW) και μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) από το 2013. Ο Αντώνης διαθέτει πέραν της 15ετούς επαγγελματικής εμπειρίας, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του από την HSBC Greece το 2007. Έπειτα εργάστηκε στην PwC Cyprus επί εννέα συνεχή έτη, με ενεργή διαχείριση χαρτοφυλακίου πελατών του χρηματοπιστωτικού και ασφαλιστικού τομέα, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες και συμβουλές στον τομέα των τραπεζικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών, ιδίως στους τομείς των τραπεζικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, τη διακυβέρνηση των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, το πλαίσιο χορήγησης πιστώσεων και διαχείρισης καθυστερούμενων οφειλών, τα συστήματα πληρωμών, την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την προστασία των επενδυτών. Από το 2019 και έπειτα, εργάζεται σε συστημικό Πιστωτικό Ίδρυμα στην Κύπρο, ως Διευθυντής, έχοντας αποκτήσει ιδιαίτερα εξειδικευμένη εμπειρία στα θέματα τραπεζικού και ευρύτερου χρηματοοικονομικού τομέα. Ο Αντώνης μιλάει 3 γλώσσες την Ελληνική, Αγγλική και Γαλλική.
Νατάσα Ζερβού Δικηγόρος
Η Νατάσα είναι δικηγόρος σε δικηγορικό γραφείο στη Λευκωσία. Έχει άδεια δικηγόρου και είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2009. Έχει αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου LLM στο Διεθνές Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Bristol.Ασχολείται κατά βάση με φυσικό και διοικητικό δίκαιο και εκπροσωπεί φυσικά και νομικά πρόσωπα ενώπιον των δικαστηρίων όλων των δικαιοδοσιών. Περαιτέρω παρέχει νομικές συμβουλές σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου αλλά και σε ιδιωτικές εταιρείες. Έχει εμπειρία σε διαδικασίες δέουσας έρευνας ( due diligence) και σε διαπραγματευτικές διαδικασίες σε μεγάλες εμπορικές συναλλαγές και συμφωνίες.
Έλενα Νίκη Καρλετίδη Δικηγόρος
Η Έλενα είναι Δικηγόρος σε Ελλάδα και Κύπρο, με πολυετή γνώση και εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Εξειδικεύεται μεταξύ άλλων στο Εμπορικό και Τραπεζικό Δίκαιο, το Δίκαιο των Συμβάσεων, το Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή. Γεννήθηκε στην Αθήνα από Ελληνοκύπριους γονείς και έζησε και εργάστηκε στην Αθήνα. Από το 2010 ζει και εργάζεται στην Κύπρο. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (LLM in International Commercial Law) με ειδίκευση στο Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς. Κατέχει επίσης διδακτορικό δίπλωμα στα Νομικά (PHD in Law) με τίτλο "Οι Έννομες Σχέσεις στη Συμμετοχική Χρηματοδότηση (Crowdfunding) στην Κύπρο: Νομικά Θέματα και Προκλήσεις στην Ψηφιακή Εποχή”, το οποίο έχει δημοσιεύσει με τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Είναι πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια και Μέλος του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών. Από το 2010 εργάστηκε ως Νομική Σύμβουλος πιστωτικών ιδρυμάτων στην Κύπρο, με εκτενή εμπειρία στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο των ΑΠΙ και των λοιπών παρόχων υπηρεσιών του χρηματοπιστωτικού τομέα. Έχει γνωματεύσει και παράσχει πρακτικές νομικές λύσεις επί διαφόρων ζητημάτων και έχει καταρτίσει και διαπραγματευτεί συμβάσεις σε ευρύτατο φάσμα θεμάτων, συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή της γνώση με την πρακτική εμπειρία, προσφέροντας νομικές λύσεις υψηλής ποιότητας. Επιπλέον, έχει μεγάλη εμπειρία στον τομέα της κανονιστικής συμμόρφωσης οργανισμών του χρηματοπιστωτικού τομέα. Είναι γνώστης τριών γλωσσών: Ελληνικών, Αγγλικών και Γαλλικών.
Έλενα Κάζη Δικηγόρος
Η Έλενα αποφοίτησε από την νομική του Southampton University του Ηνωμένου Βασιλείου το 2016. Εργάστηκε ως Δικηγόρος για 1 χρόνο σε Νομική Εταιρεία του Λονδίνου και αργότερα προσλήφθηκε ως Δικηγόρος- Νομικός Σύμβουλος από όμιλο εταιρειών στο Southampton. Από το 2019 εκ τότε είναι εγγεγραμμένο μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου . Ασχολείται εκτεταμένα με την μάχιμη Δικηγορία σε όλα τα Δίκαια όπως Διοικητικού δικαίου , Πολιτικής Δικαιοδοσίας (Αγωγών) , Οικογενειακών διαφορών, Ποινικού δικαίου, Ελέγχου Ενοικιάσεων, Διαχειρίσεων, Εμπορικού Δικαίου κ.α . Αναλαμβάνει επίσης σύνταξη νομικών γνωματεύσεων , σύνταξη και επιθεώρηση συμβάσεων,την εγγραφή και διαχείριση Κυπριακών και Διεθνών Εταιρειών στην Κύπρο κ.α. Από το 2022 έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Διαιτησίας του Cyprus Consumer Center for Alternative Dispute Resolution και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Διαιτητών.
Δώνα Κωνσταντίνου Δικηγόρος
Ο Δώνα είναι δικηγόρος. Είναι απόφοιτος του Αγγλικού Πανεπιστημίου Surrey και από το 2015 κατέχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ως δικηγόρος από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Η Δώνα εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο και ασχολείται κυρίως με το Αστικό Δίκαιο.
Αργυρώ Λαζαρή Δικηγόρος
Η Αργυρώ Λαζαρή είναι δικηγόρος-νομικός σύμβουλος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2019. Είναι απόφοιτος του Ευρωπαικού Πανεπιστημίου Κύπρου (LLB) και κάτοχος μεταπτυχιακού στη Νομική (LLM) του Πανεπιστημίου Κύπρου με κατεύθυνση το εμπορικό δίκαιο. Δραστηριοποιείται κυρίως στον Δικαστηριακό τομέα με υποθέσεις που έχουν να κάνουν με τραπεζικό δίκαιο.
Λώρα Ιλιάνοβα Βελίκοβα Δικηγόρος
Η Λώρα είναι Δικηγόρος - Νομική Σύμβουλος, απόφοιτη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται σε δικηγορική εταιρεία στη Λάρνακα και είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Δικηγορικού Συλλόγου Αμμοχώστου.
Στέλλα Ιωάννου Δικηγόρος