Συμφιλίωση

Υπηρεσίες ΕΕΔ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ (ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ)

Η Συνδιαλλαγή (Συμφιλίωση) είναι μία διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών με την οποία τα μέρη συνέρχονται για να διευθετήσουν τις διαφορές τους μέσω συμφωνίας. Ένα τρίτο μέρος που ονομάζεται “Συμφιλιωτής”, και είναι ουδέτερος βοηθά τα μέρη να βρουν κοινά σημεία για να διευθετήσουν τις διαφορές τους.

Παρόλο που είναι παρόμοια με τη Διαμεσολάβηση, διαφέρει στο ότι ο συμφιλιωτής θα παράσχει την γνώμη του ως εμπειρογνώμονας προσπαθώντας παράλληλα να επιλύσει το βασικό ζήτημα που οδήγησε στη διαφορά. Ως εκ τούτου, ο συμφιλιωτής θα παράσχει τις απόψεις του επί του θέματος, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει τα μέρη να κατανοήσουν τα δυνατά σημεία αλλά και αδυναμίες του κάθε μέρους.

Δεύτερον, ο συμφιλιωτής προτείνει στα συμβαλλόμενα μέρη την άποψη του για το τι πιστεύει ότι θα ήταν καλύτερο για τα μέρη, ενώ ο Διαμεσολαβητής γενικά θα απέχει από του να δώσει τέτοια άποψη. Θα ετοιμάσει όμως συμφωνία βάσει των όσων συμφωνήθηκαν μεταξύ των μερών.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ

 1. Η Συνδιαλλαγή οδηγεί σε μια λύση της διαφοράς γρήγορα και οικονομικά. Αποσκοπεί στο να κατανοήσουν τα μέρη ο ένας την άποψη του άλλου και συνεπώς να συνεχιστεί η συνεργασία μεταξύ τους.
 2. Ο συμφιλιωτής όχι μόνο θα ακούσει τη διαφορά, αλλά θα παράσχει επίσης την εμπειρογνωμοσύνη του σχετικά με τον τρόπο επίλυσης της διαφοράς.
 3. Επιπλέον, η Συνδιαλλαγή είναι ευέλικτη και ανεπίσημη διαδικασία. Δηλαδή, οι κανόνες δεν είναι άκαμπτοι, καθώς τα μέρη γενικά καθορίζουν την πορεία που θα πάρει η επίλυση της διαφοράς.
 4. Σε αντίθεση με το δικαστήριο, πρόκειται για μια διαδικασία εμπιστευτικού χαρακτήρα και τα μέρη αποφεύγουν οποιαδήποτε ζημιά στη φήμη τους.
 5. Η αυτονομία ενός μέρους εξασφαλίζεται με την έννοια ότι τα μέρη θα μπορούν να επιλέξουν το χρόνο της Συνδιαλλαγής καθώς και τη γλώσσα. Επί του παρόντος, η διαδικασίες στο Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών προσφέρονται σε δύο γλώσσες: Ελληνικά και Αγγλικά.

Για την αποτελεσματικότητα της συμφιλίωσης, είναι απαραίτητο τα μέρη που αντιμετωπίζουν μια διαφορά να έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο σε ένα κοινό μέρος όπου μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και με τον συμφιλιωτή για να καταλήξουν στη διευθέτηση της διαφοράς. Η σημασία της συνδιαλλαγής είναι ότι σε άλλη διαδικασία η απόφαση εκδίδεται από το Δικαστήριο και δεσμεύει. Αλλά στη συνδιαλλαγήυπάρχει φιλικός διακανονισμός όπου τα ίδια τα μέρη φτάνουν στην απόφαση, δηλαδή διευθέτηση η οποία είναι δεσμευτική σύμφωνα με την απόφασή τους.

Το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών προβλέπει συγκεκριμένους Κανόνες Συνδιαλλαγής για τους καταναλωτές και τους εμπόρους για να διευθετήσουν τις διαφορές τους. Οι Κανόνες μας βασίζονται στους κανόνες Συνδιαλλαγής του UNCITRAL και στο πνεύμα της οδηγίας 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την εναλλακτική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών.

Κανόνες Συνδιαλλαγής του Κέντρου

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ

Καταβολή τελών

€20 μη επιστρεπτέα διοικητικά έξοδα, για την υποβολή της διαφοράς με το Κέντρο.

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ:

Ποσό αγορασθέντων αγαθών ή υπηρεσιών σε ευρώ (€) Τέλη καταναλωτή σε ευρώ (€) Τέλη Εμπόρου σε ευρώ (€)
μέχρι 500 20 80
501 – 2.000 40 160
2.001 – 10.000 80 320
10,001 -50,000 160 640
50,001 – 100,000 320 1280
100,001 – 500,000 640 2560
500,001 και άνω 800 5120
 1. Για χρηματοοικονομικά θέματα δεν υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση πέραν των €20 για τον Καταναλωτή.
 2. Τα πιο πάνω τέλη δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και είναι πληρωτέα πριν από την έναρξη της διαδικασίας.
 3. Τα παραπάνω τέλη βασίζονται σε 8 ώρες Συνδιαλλαγής. Για κάθε επιπλέον ώρα που απαιτείται για τη Συνδιαλλαγής θα υπάρχει:
 • Επιπρόσθετη χρέωση €20 ανά ώρα για τον Καταναλωτή και €80 ανά ώρα για τον Έμπορο για τυχόν διαφορές μεταξύ €0 – €10.000.
 • Επιπρόσθετη χρέωση €40 ανά ώρα για τον Καταναλωτή και €160 ανά ώρα για τον Έμπορο για τυχόν διαφορές άνω των €10.000.
 • Το μέγιστο ποσό που καταβάλλει ο Καταναλωτής είναι €800

Άλλα έξοδα:

Στα έξοδα του εμπόρου δεν περιλαμβάνεται το κόστος χρήση χώρων που ανήκουν/μισθώνει/έχει άδεια χρήσης το Κέντρο για επίλυση της διαφοράς. Τα έξοδα αυτά αφορούν χρέωση 100 Ευρώ ανά ημέρα + ΦΠΑ εάν και εφόσον γίνεται χρήση εγκαταστάσεων που ανήκουν/ μισθώνει/έχει άδεια χρήσης το Κέντρο πληρωτέα από την Επιχείρηση. Δεν πληρώνονται όπου η επιχείρηση έχει δεσμευθεί για ΕΕΔ μέσω ετήσιας συνδρομής με το Κέντρο ή όπου το Κέντρο αποφασίσει να απαλλάξει μια επιχείρηση από αυτά.