Ποιοι Είμαστε;

Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Ίδρυση

Το Κέντρο έχει αδειοδοτηθεί με βάση το Νόμο 85(I)/2017 για την Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών και καθοδηγείται από τις αρχές του. Συγκεκριμένα αυτές είναι η επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των Καταναλωτών, συμβολή στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, εξασφαλίζει ότι οι Καταναλωτές μπορούν, σε εθελοντική βάση, να υποβάλλουν καταγγελίες κατά εμπόρων σε φορείς που προσφέρουν ανεξάρτητες, αμερόληπτες, διαφανείς, αποτελεσματικές και δίκαιες εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών.

Ποιοι είμαστε;

Το Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών είναι Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών:

Yes check.svg Αδειοδοτημένος από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίας και Βιομηχανίας,

Yes check.svg Κοινοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

Yes check.svg Εγκεκριμένος Φορέας Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και

Yes check.svg Συγχρηματοδοτούμενος από την Ευρωπαϊκή Ένωση δυνάμει του Consumer Programme 2014-2020.

Τι είμαστε;

Το Κέντρο είναι Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ADR). Δηλαδή, επιλύουμε  διαφορές μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων (ή μεταξύ επιχειρήσεων) όπου το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί εύκολα, γρήγορα ή αποτελεσματικά μέσω της εσωτερικής διαδικασίας επίλυσης παραπόνων της επιχείρησης. Όλα αυτά πριν το παράπονο να καταλήξει στο Δικαστήριο.

Επίσης είμαστε Φορέας Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών αφού προσφέρουμε πρόγραμμα κατάρτισης διαμεσολαβητών 40 ωρών εγκεκριμένο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σκοπός μας

Σκοπός μας είναι η τελική και εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, εύκολα, χωρίς περιττά έξοδα και προπάντων γρήγορα και εντός 90 ημερών από την ημέρα που έχουμε πλήρη και ολοκληρωμένο το φάκελο του παραπόνου.

Αυτό σημαίνει ότι τόσο ο Καταναλωτής όσο και η Επιχείρηση παραμένουν ευχαριστημένοι χωρίς να διαταράσσονται οι σχέσεις πελάτη-επιχείρησης.

Ποια είδη διαφορών επιλύουμε;

Είμαστε αδειοδοτημένοι να επιλύουμε διαφορές μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων (Β2C) αλλά μπορούμε επίσης να επιλύσουμε και διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων (B2B). Η χρήση μας ως Κέντρο στην τελευταία περίπτωση λειτουργεί ως μεσάζων για το διορισμό διαμεσολαβητή ο οποίος θα σας ενημερώσει ο ίδιος για τη χρέωση.

Ποιον Εξυπηρετούμε;

1. Καταναλωτές

Εξυπηρετούμε τους Καταναλωτές – Όποιος καταναλωτής (δηλαδή φυσικό πρόσωπο) έχει παράπονο από την επιχείρηση (όταν αυτό προκύπτει από σύμβαση πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών), μπορεί να αποταθεί σε εμάς για να προσπαθήσουμε να εξεύρουμε λύση μεταξύ αυτού και της επιχείρησης. Δηλαδή μπορούμε να μεσολαβήσουμε, να ακούσουμε και τις δύο πλευρές και να προτείνουμε λύσεις στα δύο μέρη.

2. Επιχειρήσεις

Εξυπηρετούμε τις Επιχειρήσεις – Επιχειρήσεις από τις οποίες έχει παράπονο ένας πελάτης τους ο οποίος είναι καταναλωτής (B2C). Όπου οι επιχειρήσεις επιθυμούν να επιλύουν γρήγορα και εμπιστευτικά τις διαφορές τους με τους πελάτες, και ταυτόχρονα θέλουν να διατηρούν άθικτη τη σχέση τους, συμφωνούν να υπάγονται σε Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.

Όταν δηλαδή πελάτης επιχείρησης, έχει παράπονο το οποίο δεν κατάφερε να επιλύσει η ίδια η επιχείρηση, η επιχείρηση ενημερώνει τον πελάτη ότι ο καταναλωτής μπορεί να απευθυνθεί στο Φορέα μας. Επειδή η πιθανότητα επίλυσης της διαφοράς είναι αρκετά μεγάλη (πέραν του 70%) ο Καταναλωτής συνήθως παραμένει ευχαριστημένος. Προπάντων, ο Καταναλωτής παραμένει πελάτης της επιχείρησης και μετά την επίλυση διαφορών με το Κέντρο μας.

Επίσης εξυπηρετούμε επιχειρήσεις οι οποίες δυνατόν να έχουν διαφορές μεταξύ τους (B2Β).

Οποιεσδήποτε πληροφορίες λάβουμε ή ανταλλάξουμε με τα μέρη ή εκ μέρους των μερών είναι εμπιστευτικές και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο δικαστήριο.

3. Ειδικούς στην Επίλυση Διαφορών

Εξυπηρετούμε Ειδικούς στην Επίλυση Διαφορών – Πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να επιλύσουν διαφορές με το Κέντρο μας μπορούν να εγγραφούν στην πλατφόρμα μας και σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές στον τομέα της ειδικότητας τους, παραπέμπονται οι διαφορές σε αυτούς για να τις επιλύσουν.

Μπορεί να ζητηθεί σε αυτούς να ενεργήσουν ως διαμεσολαβητές, συμφιλιωτές ή διαιτητές για να επιλύσουν μια διαφορά.

4. Υποψήφιους Διαμεσολαβητές

Εξυπηρετούμε Υποψήφιους Διαμεσολαβητές – Πρόσωπα τα οποία ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ως διαμεσολαβητές μπορούν να το κάνουν μέσω του Κέντρου μας. Το Πρόγραμμα διαμεσολάβησης του Κέντρου μας είναι το μοναδικό το οποίο προσφέρει κατάρτιση και στο καταναλωτικό δίκαιο (συμπεριλαμβανομένου του τραπεζικού) και είναι το μοναδικό το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών Σκοπός μας Είναι να Επιλύσουμε τις Διαφορές σας Εύκολα, Γρήγορα και Χωρίς Περιττά Έξοδα.

Ποιο Πρόβλημα Επιλύουμε;

Επιλύουμε το πρόβλημα της καθυστερημένης επίλυσης διαφορών ειδικά σε θέματα τα οποία θα μπορούσαν να επιλυθούν γρήγορα και εύκολα χωρίς ιδιαίτερη ταλαιπωρία μεταξύ των μερών και χωρίς να είναι αναγκαίο οποιοδήποτε από τα μέρη να παραστεί στο Δικαστήριο.

Με αυτόν τον τρόπο:

Yes check.svg Ο Καταναλωτής και η επιχείρηση εξοικονομούν σημαντικό μέρος δαπανών.

Yes check.svg Επιλύουν τη διαφορά τους γρήγορα (εντός 90 ημερών το αργότερο).

Yes check.svg Η σχέση τους διατηρείται ατάραχη.

Yes check.svg Όλη η διαδικασία είναι εμπιστευτική.

Yes check.svg Η διαδικασία είναι εκούσια. Από τη στιγμή που είναι εκούσια, αυτό σημαίνει ότι και τα δύο μέρη που παρευρίσκονται εκεί θέλουν να επιλύσουν τη διαφορά τους και όχι επειδή είναι αναγκασμένοι.

Τρόπος Λειτουργίας;

Βήμα 1

Καταχώρηση Παραπόνου

Ο Καταναλωτής καταχωρεί το παράπονό του μέσω της online διαδικασίας στην ιστοσελίδα του Κέντρου μας ή μέσω αποστολής του σχετικού εντύπου με φαξ.

Βήμα 2

Καταβολή €20 Διοικητικών Εξόδων

Καταβάλλεται το ποσό των €20 για εξέταση του παραπόνου.

Βήμα 3

Επικοινωνία με Επιχείρηση

Επικοινωνούμε με την επιχείρηση και της διαβιβάζουμε το παράπονο του καταναλωτή.

Βήμα 4

Αποδοχή από Επιχείρηση

Η επιχείρηση αποφασίζει εάν αποδέχεται το αίτημα του καταναλωτή για επίλυση της διαφοράς.

Βήμα 5

Καταβολή Τελών Διαφοράς

Εάν το αποδεχτεί, τότε καταβάλλονται από τον καταναλωτή και την επιχείρηση τα τέλη αναλόγως της μεθόδου επίλυσης και της αξίας της διαφοράς.

Δεν υπάρχουν οποιαδήποτε τέλη εκ μέρους του καταναλωτή για χρηματοοικονομικές διαφορές.

Βήμα 6

Έναρξη Επίλυσης Διαφοράς

Ορίζουμε διαμεσολαβητή, συμφιλιωτή ή διαιτητή αναλόγως της διαφοράς και ξεκινά η διαδικασία όπου τα μέρη παρευρίσκονται μαζί με τον ειδικό στην επίλυση της διαφοράς με σκοπό την εξεύρεση λύσης.

Πώς Καταχωρείται ένα Παράπονο;

Υπάρχουν τρείς τρόποι καταχώρησης παραπόνου. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της online υποβολής. Μπορεί επίσης να συμπληρωθεί η έντυπη* μορφή του παραπόνου και να μας αποσταλεί με φαξ ή με  email. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή για βοήθεια στη συμπλήρωση της αίτησης μπορείτε να εποικοινωνήσετε μαζί μας καλώντας μας στο 22519741 ή μέσω email.

* Το έντυπο σας το αποστέλλουμε κατόπιν επικοινωνίας.

Παράδειγμα

Ο Μάρκος έχει παράπονο από την Τράπεζα του για υπερχρεώσεις. Δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα που έχει με την Τράπεζα και παραπέμπει τη διαφορά του στο Κέντρο μας. Το Κέντρο μας επικοινωνεί με την Τράπεζα με σκοπό την επίλυση της διαφοράς.