Επιχειρήσεις Που Μας Έχουν Επιλέξει

Θέλουμε να αλλάξουμε την κουλτούρα στην αντιμετώπιση των διαφορών. Στα πλαίσια συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε προσεγγίσει επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της οικονομίας για να μας επιλέξουν ως το αρμόδιο Κέντρο για την επίλυση των διαφορών τους.

IKEA H.M. Housemarket (Cyprus) Ltd

McDonalds Restaurants

Marks & Spencer

Starbucks Coffee

Public

Δήμος Αγλαντζιάς

Υπηρεσίες του Κέντρου

Φέρνουμε τα μέρη μιας διαφοράς σε επαφή με σκοπό να την επιλύσουν γρήγορα, οικονομικά και εξωδικαστικά. Επίσης εκπαιδεύουμε διαμεσολαβητές και διαιτητές και ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές για τα δικαιώματα τους και την εναλλακτική επίλυση διαφορών.

Δικηγορικές Εταιρείες και Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Οι πιο κάτω δικηγορικές εταιρείες ασχολούνται με Εναλλακτικές Μεθόδους Επίλυσης Διαφορών (Διαιτησία και Διαμεσολάβηση) και δικηγόροι που εργάζονται σε αυτές έχουν εκπαιδεύτει ως Διαμεσολαβητές ή Διαιτητές στο Κέντρο μας

Διαφορές που Επιλύουμε

Επιλύουμε οποιεσδήποτε διαφορές με τις μεθόδους της διαμεσολάβησης, της συμφιλίωσης και της διαιτησίας.

Οφέλη της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών;

Yes check.svg Οι διαδικασίες ΕΕΔ είναι ταχύτερες από εκείνες των Δικαστηρίων και το κόστος τους είναι χαμηλότερο.

Yes check.svg Οι διαδικασίες ΕΕΔ διεξάγονται και ολοκληρώνονται κατά τρόπο ιδιωτικό και εμπιστευτικό, χωρίς να βλάπτεται η φήμη της επιχείρησης του Εμπόρου (για παράδειγμα, μέσω αρνητικής δημοσιότητας).

Yes check.svg Οι διαδικασίες ΕΕΔ είναι πιο ευέλικτες τόσο από την άποψη της έκβασης όσο και από την ακολουθούμενη διαδικασία, στην οποία δεν χρειάζεται να ακολουθούνται αυστηροί κανόνες διαδικασίας. Είναι ακόμη δυνατό να επιτευχθεί ένα δίκαιο αποτέλεσμα για τα μέρη, το οποίο δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί σε ένα Δικαστήριο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Δικαστήριο αποφασίζει μια υπόθεση στη βάση νικητή και χαμένου – η ΕΕΔ στοχεύει στη διατήρηση της ευελιξίας των δύο μερών αφήνοντας τα μέρη να επιτύχουν ένα αμοιβαία αποδεκτό αποτέλεσμα.

Yes check.svg Οι διαδικασίες ΕΕΔ είναι πιο φιλικές και αποφεύγουν τις άμεσες συγκρούσεις μεταξύ των μερών σε σύγκριση με εκείνες των Δικαστηρίων.

Λίγα λόγια για το Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών

Είμαστε πρωτοπόροι στην ηλεκτρονική επίλυση διαφορών

Ένας έμπορος και ένας διαμεσολαβητής μπορούν να υποβάλουν αίτηση με ένα κλικ για να γίνουν μέλη του Κέντρου.  Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει τη διαφορά του προς επίλυση μέσω της ιστοσελίδας μας. Το Κέντρο ενημερώνει αμέσως το άλλο μέρος για να μην σπαταληθεί χρόνος.

Καλύπτουμε όλων των ειδών τις διαφορές

Καλύπτουμε όλα τα είδη διαφορών εκτός από τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ταχυδρομικές υπηρεσίες τις οποίες καλύπτει ο ΓΕΡΗΕΤ.

Είμαστε οι πιο οικονομικοί

Οι διαδικασίες επίλυσης διαφορών μας είναι οι ταχύτερες και οι πιο οικονομικές στην αγορά τόσο για τις Επιχειρήσεις όσο και για τους Kαταναλωτές.

Καλύπτουμε ολόκληρη την Κύπρο 

Καλύπτουμε όλες τις περιοχές της Κύπρου για ευκολότερη και καλύτερη πρόσβαση των μερών σε υπηρεσίες Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.

Καλύπτουμε εσωτερικές και διασυνοριακές διαφορές

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε καλύπτουν τόσο εσωτερικές όσο και διασυνοριακές διαφορές που έχουν προκύψει.

Εγγυημένη Αμεροληψία

Εγγυόμαστε την ουδετερότητα, την αμεροληψία και την ανεξαρτησία των διαδικασιών και δεν εκπροσωπούμε τα συμφέροντα κανενός.

Σε Ποιους Τομείς Μπορούμε να Βοηθήσουμε;

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Υγεία

Πώληση Αγαθών

Παροχή Υπηρεσιών

Εκπαίδευση

Ενέργεια και Νερό

Υπηρεσίες Αναψυχής

Υπηρεσίες Μεταφορών

Γιατί να επιλέξετε το Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών;

 • Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 • Εμπιστεύεται την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών σε άρτια εκπαιδευμένα πρόσωπα που διαθέτουν τη σχετική πείρα και γνώσεις.

 • O Πρώτος ιδιωτικός Φορέας που καλύπτει ΟΛΕΣ τις συμβάσεις για αγαθά και υπηρεσίες εκτός από ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ταχυδρομεία.

 • Υποστηρίζεται από τεράστια Εμπειρία και ομάδα με ακαδημαϊκή και πρακτική εμπειρία.

 • Χαμηλές Τιμές.

Ο Πρώτος Φορέας ΕΕΔ ο οποίος καλύπτει όλες τις καταναλωτικές διαφορές

Εκπαιδεύσαμε πέραν των 375 Διαμεσολαβητών και Διαιτητών

Οι πιο γρήγοροι στην επίλυση διαφορών

Υποβολή διαφοράς οποιαδήποτε ώρα, οποιαδήποτε ημέρα

Πρόσωπα Υπεύθυνα για την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Το Κέντρο μας στελεχώνουν πέραν των 450 προσώπων τα οποία είναι υπεύθυνα για την εναλλακτική επίλυση διαφορών στους τομείς της διαμεσολάβησης, συμφιλίωσης και διαιτησίας. Οι περισσότεροι εκπαιδεύτηκαν από το Κέντρο μας.

Ευριπίδης Χατζηνέστορος Δικηγόρος
Ο Ευριπίδης είναι συνέταιρος σε δικηγορικό γραφείο και ιδρυτής του Cyprus Center for Alternative Dispute Resolution. Είναι επίσης μέλος της επιτροπής διαιτησίας και διαμεσολάβησης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής της ΑΝΑΔ και πιστοποιημένος εκπαιδευτής διαμεσολαβητών. Μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου νομικής, LLB στο Πανεπιστήμιο Queen Mary University του Λονδίνου το 2009, ολοκλήρωσε στη συνέχεια το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στο εταιρικό δίκαιο LLM, στο University College του Λονδίνου. Το 2016 ο Ευριπίδης δημοσίευσε το βιβλίο «Δίκαιο Πώλησης Αγαθών και Προστασία Καταναλωτή στην Κύπρο» το οποίο εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη και ήταν επικεφαλής της ομάδας που έχει συγγράψει τον περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμο του 2021. Έχει διδάξει και διδάσκει εκτενώς σε θέματα που αφορούν το εμπορικό και καταναλωτικό δίκαιο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει γίνει αναφορά στο έργο του από διάφορα συγγράμματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και πιο πρόσφατα σε απόφαση Επαρχιακού Δικαστηρίου. Το 2021 έχει επιλεγεί ως ανεξάρτητη προσωπικότητα για επίλυση διαφορών με βάση την Οδηγία (ΕΕ) 2017/1852 και ασχολείται ενεργά στον τομέα της διαμεσολάβησης και της διαιτησίας.
Ντόρια Βαρωσιώτου Δικηγόρος
Η Ντόρια είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου (Πτυχίο Ελληνικής Λογοτεχνίας - Βυζαντινές και Νεοελληνικές Σπουδές (2009) και του University of Leicester (Law LLB Hons) (2011). Είναι κάτοχος τίτλου MBA από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΜΒΑ - Economics and Management) και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2012. Η τομείς ενδιαφέροντος της Ντόριας είναι τα δικαστήρια και οι διαιτησίες, εμπορικό και εταιρικό δίκαιο, δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συνταγματικό, Δημόσιο και Διοικητικό Δίκαιο, διασυνοριακές διαφορές, ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, δίκαιο ακίνητης ιδιοκτησίας, επενδύσεις, εργατικό δίκαιο, δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, τραπεζικά και χρηματοοικονομικά θέματα, διαθήκες και διαδοχή, εμπιστεύματα, εκκαθάριση εταιρειών και ιατρική αμέλεια.
Γιάννος Πουμπούρης Πολιτικός Μηχανικός
Ο Γιάννος είναι Πολιτικός Μηχανικός. Είναι Διευθυντής της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου. Αποφοίτησε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και στη συνέχεια ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του, στην Διαχείριση Έργων στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης. Ως σύμβουλος μελετητής έχει εργαστεί σε μελετητικά γραφεία και συνεργαστεί με οικοδομικές αρχές, όσον αφορά την εκπόνηση στατικών μελετών, επίβλεψη έργων και διαχείριση συμβολαίων.
Μαρία Ραφαήλ Δικηγόρος
Η Μαρία εμπλέκεται σε πολλές περίπλοκες αστικές υποθέσεις και απέκτησε μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις με εταιρικά, διασυνοριακά και ξένα στοιχεία. Εκπροσωπεί τα συμφέροντα μεγάλων τοπικών τραπεζών και συμμετέχει σε τεράστια έργα δέουσας επιμέλειας που ξεκίνησαν οι τράπεζες. Εκπροσωπεί επίσης μετόχους μειοψηφίας. Ως εκ τούτου, έλαβε την πρώτη εντολή που χορηγήθηκε από Κυπριακά Δικαστήρια για τη διερεύνηση των υποθέσεων της Εταιρείας από επιθεωρητές που διορίστηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο. Εκπροσωπεί επίσης μέρη σε περίπλοκες υποθέσεις διεθνούς εμπορικής διαιτησίας. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, εκπροσωπεί τους διαδίκους σε δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονται με ασφαλιστικές αγωγές για βοήθεια σε διαδικασίες ξένης διαιτησίας, εντολές δέσμευσης, εντολές φαρμάκων Norwich, εντολές anton piller και εντολές chambra. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων και διαιτητικών αποφάσεων καθώς και αλλοδαπών διαδικασιών αφερεγγυότητας. Αναλαμβάνει επίσης αναστολή δικαστικών διαδικασιών πολλών εκατομμυρίων λόγω παραβίασης διεθνών εμπορικών συμφωνιών διαιτησίας.

Τρόπος Λειτουργίας;

Η λειτουργία του Κέντρου διέπεται από Κανόνες βασισμένους σε διεθνή πρότυπα. Επιλύουμε οποιεσδήποτε διαφορές: τραπεζικές, αστικές, εμπορικές και καταναλωτικές μεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων με τη μέθοδο της διαιτησίας, της συμφιλίωσης και της διαμεσολάβησης

Η Διαιτησία αποτελεί εναλλακτική λύση έναντι δικαστικών διαδικασιών όταν υπάρχει διαφορά μεταξύ δύο συμβαλλόμενων μερών αναφορικά με την εκπλήρωση υποχρεώσεων ή την άσκηση δικαιωμάτων στο πλαίσιο της συμβατικής τους σχέσης. Για την επίλυση της διαφοράς διορίζεται διαιτητής. Διαβάστε περισσότερα εδώ.
Η Συμφιλίωση είναι μία διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών με την οποία τα μέρη συνέρχονται για να διευθετήσουν τις διαφορές τους μέσω συμφωνίας. Ένα τρίτο μέρος που ονομάζεται “Συμφιλιωτής”, και είναι ουδέτερος βοηθά τα μέρη να βρουν κοινά σημεία για να διευθετήσουν τις διαφορές τους. Διαβάστε περισσότερα εδώ.
Η Διαμεσολάβηση ορίζεται ως μια διαρθρωμένη διαδικασία, με την οποία δύο ή περισσότερα μέρη σε μια διαμάχη προσπαθούν από μόνα τους, σε εθελοντική βάση, να καταλήξουν σε συμφωνία για την επίλυση της διαφοράς τους με τη βοήθεια ενός φυσικού προσώπου που ονομάζεται “Διαμεσολαβητής”. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Σεμινάρια

Παρέχουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια στο δίκαιο προστασίας καταναλωτή και στις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών. Τα επόμενα σεμινάρια μας αφορούν το τραπεζικό δίκαιο, την προστασία του καταναλωτή, την κατάρτιση διαμεσολαβητών και τη διαιτησία

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

8,9,10,15,16,17 Σεπτεμβρίου 2023

40 ώρες

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Νοέμβριος 2023

9 ώρες

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Δεκέμβριος 2023

28 ώρες

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Κυριάκου Μάτση 16, Eagle House, 8ος  όροφος, 1082, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22 519741

Τηλεομοιότυπο: +357 22 318214

E-mail: secretariat@adr.com.cy

Η Εξουσιοδότηση μας να ενεργούμε ως οντότητα ΕΕΔ

Ο Φορέας μας περιέχεται σε κατάλογο φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ο οποίος βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Γλώσσες

Οι γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν καταγγελίες και στις οποίες διεξάγεται η διαδικασία ΕΕΔ είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Κατά πόσο είμαστε μέλη σε δίκτυα οντοτήτων ΕΕΔ που δέχονται διασυνοριακές επιλύσεις διαφορών

Εργαζόμαστε με σκοπό να γίνουμε μέλη σε τέτοια δίκτυα.

Είδη διαφορών τις οποίες μπορούμε να επιληφθούμε

Επί του παρόντος είμαστε αρμόδιοι να ασχοληθούμε με τα ακόλουθα θέματα που προκύπτουν από καταναλωτικές διαφορές:

 • Καταναλωτικά αγαθά
 • Εκπαίδευση
 • Eνέργεια και Νερό
 • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
 • Γενικές Καταναλωτικές Υπηρεσίες (όπως Ακίνητη Ιδιοκτησία, ανέγερση νέων κατοικιών, Συντήρηση σπιτιών και βελτίωση, ανακαίνιση)
 • Υγεία
 • Υπηρεσίες αναψυχής
 • Υπηρεσίες Μεταφορών

Δεν υπάρχουν κατώτατα όρια σε σχέση με τις διαφορές που προσφέρουμε. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιλέξει διαιτησία, η διαφορά πρέπει να υπερβαίνει τα 500 Ευρώ.

Οι Kανόνες διαδικασίας, μέση διάρκεια της διαδικασίας και η δεσμευτική φύση της διαδικασίας

Χρησιμοποιούμε τρεις τύπους διαδικασιών Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών για Καταναλωτικές Διαφορές. Αυτές είναι η Διαιτησία, η Συμφιλίωση και η Διαμεσολάβηση.

Είδος διαδικασίας ΕΕΔ Κανόνες Άλλοι κανόνες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Μέση διάρκεια της διαδικασίας Είναι η διαδικασία δεσμευτική;
Διαιτησία Κανόνες Διαιτησίας Περί Διαιτησίας Νόμος της Κύπρου (Κεφ. 4) 60 ημέρες από την ημερομηνία που άρχισε η διαδικασία Η διαδικασία είναι δεσμευτική, υπό την προϋπόθεση ότι τα Μέρη ενημερώθηκαν μετά την ανάκυψη της διαφοράς ως προς τη δεσμευτική της φύση. Μια απόφαση που εκδίδεται κατά τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας μπορεί να εκτελεστεί στο δικαστήριο.
Συμφιλίωση  

 

 

Κανόνες Συμφιλίωσης

40 ημέρες από την ημερομηνία που άρχισε η διαδικασία Η συμφιλίωση και η διαμεσολάβηση δεν είναι δεσμευτικές και ο καταναλωτής ή ο έμπορος μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποχωρήσει από τέτοιες διαδικασίες.

Αυτό δεν συμβαίνει εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των μερών. Μια τέτοια συμφωνία μπορεί να έχει το αποτέλεσμα δικαστικής απόφασης εάν εγγραφεί στο δικαστήριο.

Διαμεσολάβηση  

 

 

Κανόνες Διαμεσολάβησης

Νόμος 158(I)/2012 – για ορισμένα θέματα που προκύπτουν από το νόμο περί αστικών διαφορών 2012

Νόμος 85(I)/2017 – Νόμος περί εναλλακτικής επίλυσης διαφορών καταναλωτικών διαφορών

Ποια τα έξοδα για τη διεξαγωγή της ΕΕΔ Καταναλωτικής φύσεως;

Το κόστος κάθε διαδικασίας είναι το ακόλουθο:

Τα τέλη που καταβάλλει ο καταναλωτής και ο έμπορος ποικίλλουν ανάλογα με τη διαδικασία της ΕΕΔ που χρησιμοποιείται.

1. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ/ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ

Τέλη Καταχώρησης για Καταναλωτή που καταχωρεί την Αίτηση

€20 μη επιστρεπτέο τέλος, για καταχώρηση της Διαφοράς στο Κέντρο.

Τέλη Διαμεσολάβησης/Συμφιλίωσης

Αξία αγορασθέντων αγαθών ή υπηρεσιών σε Ευρώ (€) Τέλη Καταναλωτή σε Ευρώ (€)* Τέλη Επιχείρησης σε Ευρώ (€)
Μέχρι 500 20 80
501 – 2.000 40 160
2.001 – 10.000 80 320
10,001 -50,000 160 640
50,001 – 100,000 320 1280
100,001 και άνω 640 1700
 1. Τα πιο πάνω τέλη δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και είναι πληρωτέα πριν από την έναρξη της διαδικασίας.
 2. Τα παραπάνω τέλη βασίζονται σε 8 ώρες Διαμεσολάβησης/Συμφιλίωσης. Για κάθε επιπρόσθετη ώρα που απαιτείται για τη Διαμεσολάβηση/Συμφιλίωση θα υπάρχει:

(α) Επιπρόσθετη χρέωση €20 πλέον ΦΠΑ ανά ώρα για τον Καταναλωτή και €60 πλέον ΦΠΑ ανά ώρα για την Επιχείρηση για διαφορές μεταξύ €0 – €10.000.

(β) Επιπρόσθετη χρέωση €40 ανά ώρα πλέον ΦΠΑ για τον Καταναλωτή και €100 πλέον ΦΠΑ ανά ώρα για την επιχείρηση για διαφορές άνω των €10.000.

*  Για χρηματοοικονομικά θέματα δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε Τέλος Διαμεσολάβησης/Συμφιλίωσης από τον Καταναλωτή. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις το μέγιστο ποσό που καταβάλλεται από τον Καταναλωτή είναι €800

3. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Τέλη Καταχώρησης για Καταναλωτή που καταχωρεί την Αίτηση

€20 μη επιστρεπτέο τέλος, για καταχώρηση της Διαφοράς στο Κέντρο.

Τέλη Διαιτησίας

Ποσό αγορασθέντων αγαθών ή υπηρεσιών σε ευρώ (€) Τέλη καταναλωτή σε Ευρώ (€) Τέλη Επιχείρησης σε Ευρώ (€)
500 – 10.000 25 100
10.001 και άνω 30 120
 • Όλα τα παραπάνω τέλη δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και είναι πληρωτέα ανά ώρα.
 • Η πληρωμή τελών για δύο ώρες Διαιτησίας γίνεται με την έναρξη της Διαιτησίας (άρθρο 3(2) των Κανονισμών).
 • Το μέγιστο ποσό που καταβάλλεται από τον Καταναλωτή είναι €1000

Φυσικά πρόσωπα υπεύθυνα για την ΕΕΔ

Μπορείτε να δείτε τα πρόσωπα υπεύθυνα για την ΕΕΔ στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Μπορούν ο καταναλωτής ή ο έμπορος να αποσυρθούν από τη διαδικασία;

Αυτό εξαρτάται από τη διαδικασία. Σε περίπτωση διαιτησίας και υπό τον όρο ότι έχει συμφωνηθεί μετά τη διαφορά, ούτε ο καταναλωτής ούτε ο έμπορος μπορούν να αποσυρθούν από τη διαδικασία.

Στις περιπτώσεις διαμεσολάβησης και συμφιλίωσης, αμφότερα τα μέρη μπορούν να αποσυρθούν από τη διαδικασία πριν από την επίτευξη ενός αποτελέσματος.

Πότε μπορούμε να αρνηθούμε να επιληφθούμε μιας διαφοράς;

Δεν υπόκεινται όλες οι διαφορές σε επίλυση από το Κέντρο. Στα ακόλουθα σενάρια, δυνατόν να αρνηθούμε να ξεκινήσουμε μια διαδικασία ΕΕΔ μεταξύ του καταναλωτή και του εμπόρου:

 • Ο καταναλωτής δεν προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον έμπορο προκειμένου να συζητήσει το παράπονό του και να επιδιώξει, ως πρώτο βήμα, να επιλύσει το πρόβλημα απευθείας με αυτόν∙
 • Θεωρούμε ότι η διαφορά είναι επουσιώδης ή βασίζεται σε κακόβουλο παράπονο∙
 • Η διαφορά εξετάζεται ή έχει εξεταστεί προηγουμένως από άλλο φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ή από δικαστήριο∙
 • Η αξία της διαφοράς αναφορικά με διαιτησία είναι κάτω των των €500∙
 • Ο καταναλωτής δεν υπέβαλε το παράπονο σε εμάς εντός ενός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής υπέβαλε παράπονο στον έμπορο∙
 • Η εξέταση μιας τέτοιας διαφοράς θα έβλαπτε σημαντικά την αποτελεσματική λειτουργία μας.

Όπου, σύμφωνα με τους Κανόνες μας, δεν μπορούμε να εξετάσουμε μια διαφορά, θα παράσχουμε και στα δύο μέρη αιτιολογημένη εξήγηση των λόγων στους οποίους βασίζεται η απόφαση μας να μην εξετάσουμε τη διαφορά εντός τριών εβδομάδων από την παραλαβή του φακέλου του παραπόνου.

Προϋποθέσεις που απαιτούνται για να εξεταστεί το παράπονο του Καταναλωτή

Γενικά, για να μπορέσουμε να εξετάσουμε μια καταγγελία εναντίον ενός εμπόρου από τον Καταναλωτή, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις:

 1. Μια πληρωμή ύψους € 20 πρέπει να γίνει από τον Καταναλωτή.
 2. Ο καταναλωτής πρέπει να έχει υποβάλει την καταγγελία του εντός ενός έτους από τη στιγμή που ο καταναλωτής επιχείρησε να επιλύσει τη διαφορά με τον έμπορο.
 3. Πρέπει να έχει γίνει προσπάθεια από τον καταναλωτή να επιλύσει το ζήτημα απευθείας με τον έμπορο.
Cyprus_Consumer_Center_ADR_EU

Πνευματικά Δικαιώματα © 2022 ADR Cyprus Center Limited Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Η ADR Cyprus Center Limited είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο. Αυτός ο ιστότοπος χρηματοδοτήθηκε από το Consumer Programme (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΡΧΙΚΗ | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ